MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.

CommissieElma Drayer (voorzitter)

Elma Drayer is columnist bij de Volkskrant, schrijft voor Vrij Nederland en is daarnaast werkzaam als gastdocent bij de Universiteit van Amsterdam en als trainer en dagvoorzitter. Tevens is zij jurylid voor de Socrates Wisselbeker en bestuurslid bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Elma werkte eerder als redacteur bij dagblad Trouw en bij Vrij Nederland. Ook was zij medebezorger van het Verzameld werk van Karel van het Reve. Zij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Hans Blik

Hans Blik heeft een achtergrond in de popmuziek als muzikant en producent. Hij was tussen 1991 en 1999 werkzaam als zelfstandig ondernemer in productie evenementen, festivals en locatiecatering voor culturele en commerciële opdrachtgevers. Blik was vanaf 1999 tot 2005 zakelijk directeur Theater Hal 4 in Rotterdam en van 2005 tot 2013 zakelijk directeur van Het Lab Utrecht. Nu is hij zakelijk directeur van de Dr. Anton Philipszaal / Lucent Danstheater. Hij is componist en muzikant in het jeugdtheater. Blik is ook gastdocent op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Wulan Dumatubun

Wulan Dumatubun heeft een achtergrond in zowel Javaanse als moderne dans. De tegenstelling tussen deze twee stijlen heeft haar als maker altijd gefascineerd. Wulan werkt bij het Bijlmer Parktheater als coördinator danseducatie en als dansprogrammeur voor jeugd en volwassenen. Zij is lid van gamelanensemble Widosari en daarnaast werkzaam als docent Javaanse dans en gamelan.

Zeynep Gündüz

Zeynep Gündüz studeerde klassiek ballet in Ankara, Turkije. Daarna volgde ze de opleiding Moderne Theaterdans aan de Theaterschool in Amsterdam (AHK). Na haar dansopleiding studeerde zij Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In 2007 won Zeynep de NWO Mozaïekbeurs voor haar proefschrift getiteld "Digital Dance: (dis)entangling human and technology", dat zij afrondde in 2012. Sinds dat jaar is zij werkzaam als docent danstheorie en dansgeschiedenis aan de dansopleidingen van de AHK en in het buitenland. Sinds 2014 werkt Zeynep ook bij Codarts als docent cultuurfilosofie en geeft zij workshops dans en camera.

Marieke van Wamel

Marieke van Wamel studeerde Theaterwetenschap en Kunstbeleid en -Management aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte als productieleider bij diverse theater-, muziek- en dansgezelschappen en als zakelijk leider bij Het Monsterverbond en Het Ostadetheater. Van 2007 tot voorjaar 2014 was ze werkzaam op de afdeling Programmazaken van het Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Dr Anton Philipszaal / Lucent Danstheater), onder meer als programmeur Flamencodans en -muziek en als productieleider van festivals en speciale evenementen. In 2012 sloot ze haar studie Kunstgeschiedenis af aan de Universiteit van Amsterdam. Marieke is tegenwoordig als promovendus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Jasper Weck

Jasper Weck heeft Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit gestudeerd. Na zijn door de Boekmanstichting genomineerde scriptie over collectieve promotie in de danssector, heeft hij zich middels diverse werkzaamheden hard gemaakt voor promotie van de discipline dans. Hij heeft zitting genomen in de VSCD dansjury en was lid van de programmacommissie van de Nederlandse Dansdagen. Sinds 2000 is Jasper werkzaam als hoofd marketing en assistent programmering bij Theater de Veste in Delft.

Liesbeth Wildschut

Liesbeth Wildschut volgde de dansvakopleiding in Tilburg (thans Fontys). Aan de Universiteit Utrecht studeerde zij Theaterwetenschap. Sindsdien is zij aan deze universiteit werkzaam als docent en onderzoeker op het gebied dans bij de BA opleiding Media en Cultuur en de MA Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy. Zij promoveerde in 2003 op een onderzoek naar de emotionele beleving van kinderen, kijkend naar een dansvoorstelling. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de ervaringen van toeschouwers, waarbij de fysieke betrokkenheid (kinesthetisch invoelen) aandacht krijgt. In het onderwijs richt zij zich meer en meer op de ontwikkeling van dansdramaturgie binnen het curriculum. In 2009 verscheen het boek Contemporary Choreography. A Critical Reader waarvan zij co-editor is en waarin haar hoofdstuk ‘Reinforcement for the choreographer: the dance dramaturge as ally’ is opgenomen. Zij was jarenlang voorzitter van de Vereniging voor Dansonderzoek en is momenteel lid van de VSCD-dansjury.