MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.

CommissiePauline Slot (voorzitter)

Pauline Slot schrijft romans en literaire non-fictie. Haar werk wordt gepubliceerd door De Arbeiderspers. Daarnaast is zij gepromoveerd in de argumentatietheorie, met een lange staat van dienst op het gebied van schrijf- en denktrainingen voor veel verschillende opdrachtgevers. Ook begeleidt ze groepen en individuen die complexe schrijfprocessen moeten doorlopen. Ze publiceerde enkele handleidingen over argumenteren en zakelijk schrijven. Daarnaast verzorgt Pauline lezingen, doceert zij creative writing aan het Honours College van de Universiteit Leiden en is zij jurylid voor de P.C. Hooft-prijs 2016. Pauline studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Uni­versiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Raoul Boer

Raoul Boer is sinds 2001 directeur van de schouwburg in Hengelo en is daarnaast lid van de VSCD jeugdtheater jury. Na zijn studies sociale wetenschappen en bestuurskunde in Amsterdam was Raoul beleidsmedewerker voor de provincie Drenthe en het ministerie van WVC. Voordat hij in Hengelo aan de slag ging, werkte hij onder andere als stafmedewerker bij het Stedelijk Museum Amsterdam, als hoofd bedrijfsvoering bij het Cobra Museum in Amstelveen en als adjunct-directeur bij Theaters Bellevue en Nieuwe de la Mar in Amsterdam.

Harriet Duurvoort

Harriet Duurvoort is een veelzijdige journalist en ondernemer op het gebied van media en cultuur. Zij is columnist voor de Volkskrant en legt momenteel de laatste hand aan haar eerste literaire werk. Daarnaast is zij als ‘de multiculturele coach’ actief als adviseur op het gebied van diversiteit. Harriet is een allrounder met verschillende specialismen en beschikt over een uitgebreid netwerk van creatieve editors, cameramensen, fotografen en journalisten die zij in haar projecten inschakelt. Zij ontwikkelt vanuit haar eigen productiemaatschappij media -en cultuurproducties. Harriet studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam.

Lucia van Heteren

Lucia van Heteren studeerde Franse taal- en letterkunde, onder andere in Aix-en-Provence en Parijs, en Theater-, film- en televisiewetenschap in Utrecht. Ze werkt sinds 1993 als wetenschappelijk medewerker en docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Theaterwetenschap. Zij richt zich daarbij op actuele ontwikkelingen in theater, voorstellingsanalyse, theaterhistorie en het Nederlandse kunstbeleid. Lucia van Heteren is daarnaast onder andere lid van de VSCD toneeljury en de jury van het Nederlans Theater Festival en sinds 2009 bestuurslid van TM, tijdschrift over theater, muziek & dans.

Joop Kuyvenhoven

Joop Kuyvenhoven werd opgeleid tot ondernemer en community werker. Na zes jaar docentschap aan de Hogeschool van Amsterdam stond hij in 1987 aan de wieg van Stichting Theater Initiatieven en Producties (STIP theaterproducties) voor jeugd- en jongerentheater. Tot 2009 was hij producent en directeur van STIP. Van 2005 tot 2011 was hij artistiek producent en talentscout van productiehuis BonteHond in Almere. Zijn hele loopbaan was Joop Kuyvenhoven betrokken bij het beleid en de ontwikkeling van jeugd- en locatietheater. Momenteel is hij actief als kwartiermaker/coach van innovatieve podiumkunsten en adviseur/bestuurslid van verschillende culturele organisaties.

Siart Smit

Siart Smit studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen met als afstudeerrichting Financieel Management & Theater. Op het gebied van marketing, productie en management deed hij vervolgens werkervaring op bij onder andere Impresariaat Senf, Toneelgroep Amsterdam en Impresariaat Wallis. Sinds 2008 is Siart Smit zakelijk leider van theatergezelschap Tryater in Leeuwarden.

Lisa Wiegel

Lisa Wiegel studeerde Theater-, Film- en Televisiewetenschap en Media and Performance Studies aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie liep ze stage bij Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en werkte enige tijd in België, o.a. bij de Universiteit Antwerpen als docent, bij fABULEUS en bij Festival Bâtard. Daarna werkte Lisa twee jaar als programmeur bij Theater de NWE Vorst in Tilburg. Tegenwoordig coördineert ze Circuit X, een Vlaams platform voor de spreiding van nieuwe theatermakers. Vanaf april 2016 is Lisa programmeur podiumkunsten bij de Brakke Grond in Amsterdam.