MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.

CommissieEsther van Rijswijk (voorzitter)

Esther van Rijswijk is econoom en journalist. Ze treedt op als gespreksleider, duidt het economisch nieuws op radio en televisie (bijvoorbeeld voor Goedemorgen Nederland) en analyseert publieke debatten met de door haar ontworpen internettool Mattermap. Daarnaast leidt Van Rijswijk brainstorms en denksessies. In het verleden werkte zij voor Elsevier en RTL Nieuws, onder meer als correspondent in Londen. Ze publiceerde als freelancer in De Volkskrant, De Groene Amsterdam en het Financieele Dagblad en presenteerde een debatprogramma bij BNR. Esther studeerde economie en wijsbegeerte (argumentatietheorie) aan de Universiteit van Amsterdam en deed een postdoctorale opleiding beleidseconomie aan de Erasmus Universiteit.

Marieke den Dulk

Marieke den Dulk studeerde in 1990 af aan de Rotterdamse Dansacademie. Zij danste onder andere bij Xander Vervoort, theater Sirkel, O.T. Theater en in eigen werk. In 1998 behaalde zij haar diploma in de kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Tussen 2003 en 2012 werkte zij als choreograaf en performer samen met Ton Lutgerink, en als regie-assistent voor Mirjam Koen aan dans-, theater-, en operavoorstellingen. Op dit moment is Marieke, naast haar werk als zelfstandig choreograaf, als docent en coach verbonden aan Codarts, ArtEZ en de Willem de Kooning Academie.

Farnoosh Farnia

Farnoosh Farnia studeerde Film- en Televisiewetenschappen en Nederlandse Gebarentaal in Amsterdam. Zij werkt sinds 2001 bij verschillende instellingen waar op multidisciplinaire wijze verhalen verteld worden aan kinderen en jongeren, zoals bij Schooltv, Tropenmuseum Junior, kindermuseum Het Huis van Aristoteles en theater JongRAST. Sinds 2013 is zij zakelijk leider van jongerentheatergezelschap DEGASTEN en bestuurslid bij de Vrolijkheid, die culturele activiteiten aanbiedt aan kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Daarnaast is Farnoosh Fania producent van de Noorderparkkamer, het wijkpodium van Amsterdam Noord.

Sara van der Kooi

Sara van der Kooi is freelance theaterjournalist, tekstschrijver en dramaturg. Ze schrijft onder andere voor dagblad Trouw, vakblad TheaterMaker en Theaterkrant.nl. Sara studeerde Theaterwetenschap en Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht. Daarna volgde ze diverse schrijfcursussen bij Domein voor Kunstkritiek en nam ze deel aan het eerste Corpus Kunstkritiek.

Krystian Lada

Krystian Lada is sinds 2013 directeur dramaturgie, empowerment & communicatie bij De Munt in Brussel. Daarvoor werkte hij als dramaturg samen met De Nationale Opera in Amsterdam, Grand Theatre-National Opera Warsaw, Opera Poznan, Kameroperahuis, Nederlands Theater Festival, ICK en Studio Minailo. Zijn libretti werden gepresenteerd tijdens Operadagen Rotterdam, Stadsfestival Zwolle, Babelfestival en door de Opera Warsaw. Krystian werkte aanvankelijk als journalist en copywriter, creative director en tv-regisseur van live entertainment shows voor de Poolse televisie en mediaproductiebedrijven. Hij was initiatiefnemer en curator van evenementen als European Opera Days en United States of Opera. Krystian studeerde dramaturgie en literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en ontwikkelde zich tot een stimulator van nieuwe modellen voor opera met aandacht voor maatschappelijke thema’s en vraagstukken.

Sander Louis

Sander Louis studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij is als zelfstandig ondernemer voornamelijk werkzaam in de non-profitsector op het gebied van communicatie, marketing en evenementenorganisatie. Louis werkte voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder de KPC Groep, RET en Politie Haaglanden. Binnen de cultuursector werkte hij in diverse rollen, onder andere als directeur, adviseur, organisator en marketeer voor opdrachtgevers zoals Festival de Gelderse Muziek Zomer, Kunst&Cultuur Drenthe, Matangi Strijkkwartet, het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours, Vredenburg Utrecht en het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. Daarnaast was Louis tot 2010 bestuurslid van de Stichting Matangi Kwartet.

Herman van den Muijsenberg

Herman van den Muijsenberg studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en New Media & Digital Culture aan de Universiteit van Utrecht. Hij deed onderzoek naar publieksbeleving op festivals in opdracht van SNS REAAL Fonds en VSBfonds. Als programmeur is hij verantwoordelijk voor het muziek programma bij presentatie-instelling Extrapool in Nijmegen. Daarnaast is hij als DJ, VJ en illustrator actief in de productie van geluid en beeld.

Joery Wilbers

Joery Wilbers zette popmuziek(beleid) in Limburg op de politieke kaart, ontwikkelde in 2004 het project PopSport dat inmiddels in acht provincies wordt georganiseerd en stond aan de basis van de allereerste landelijke popnota, Pop met Beleid. In 2006 werd hij directeur van poppodium NIEUWE NOR dat tot een van de pijlers van de Culturele Lente in Parkstad Limburg wordt gerekend. Onlangs ontwikkelde Wilbers voor de provincie Limburg het masterplan voor muziekonderwijs DOOR! waarvan hij inmiddels projectleider is.