MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.

CommissieDaan Roovers (voorzitter)

Daan Roovers ontwikkelt als zelfstandig ondernemer nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten. Tot haar opdrachtgevers behoren de Universiteit van Amsterdam, de Denkacademie / Argumentenfabriek en de Erasmus Universiteit. Daan is sinds mei 2014 directeur/eigenaar van Publieksfilosofie. Daarnaast is zij initiatiefnemer van onder andere de G8 van de Filosofie, de Denker des Vaderlands en de Maand van de Filosofie. Eerder was zij hoofdredacteur bij Filosofie Magazine en onderzoeker aan het Trimbosinstituut. Daan studeerde geneeskunde en filosofie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.

Mischa Andriessen

Mischa Andriessen debuteerde in 2008 met de dichtbundel 'Uitzien met D'. Eveneens bij De Bezige Bij verscheen de bundel 'Huisverraad'. Voor zijn poëzie ontving Andriessen de C. Buddingh'-prijs, de J.C. Bloem-poëzieprijs en het Charlotte Köhler Stipendium. Andriessen schrijft over muziek (met name jazz en world), beeldende kunst en literatuur voor diverse kranten en tijdschriften als Trouw, Het Financieele Dagblad, Jazzism en Jazzmozaïek. Andriessen is ook adviseur voor het Nederlands Letterenfonds. Hij is redacteur van tijdschrift Terras en werkt aan een roman.

Charlie Crooijmans

Als afgestudeerd muziekwetenschapper was Charlie Crooijmans jaren actief bij de Concertzender en VPRO/Radio 6. Thans publiceert zij interviews, verslagen en recensies op MixedWorldMusic.com, World Music Forum en Muziek van Nu. Daarnaast maakt zij reportages voor Jungeltelegrafen (NRK) en Vrije Geluiden (VPRO). Haar blog, News and Noise!, gaat over muziek en andere kunstvormen in een socio-politieke context.

Renee Jonker

Renee Jonker studeerde slagwerk bij Frans van der Kraan aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij was ruim 25 jaar actief bij gezelschappen als Slagwerkgroep Den Haag, Asko Ensemble, Schönberg Ensemble en Ensemble Modern in Frankfurt. Ook werkte Jonker mee aan muziektheaterproducties in Italië en Duitsland. Hij was adviseur bij het IRCAM in Parijs en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Hij maakte radio en televisieprogramma’s voor de VPRO en de NPS. Van 2003 tot 2006 was hij kroonlid voor muziek en muziektheater bij de Raad voor Cultuur. Jonker is directeur van de Société Gavigniès, een particulier fonds ter bevordering van het muziekleven, en coördinator van de Joint Master for New Audiences and Innovative Practice aan het Koninklijk Conservatorium.

Kevin de Randamie

Kevin de Randamie is muzikant en zowel zakelijk als creatief betrokken bij de carrières van verschillende artiesten, concepten en bedrijven. Zijn adviesbedrijf Braenworks staat creatieve ondernemers bij in strategie en business-aanpak. Als artiest stond hij met liveshows op Lowlands en in de Heineken Music Hall en bracht hij tussen 2006 en 2010 drie albums uit op zijn eigen label Raen Music. Ook was Kevin de Randamie betrokken bij albums van Kyteman, Typhoon en Opgezwolle.

Lili Schutte

Lili Schutte studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en klarinet aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Na haar UM diploma heeft zij bij bijna alle nationale orkesten en ensembles gespeeld. In 2004 was ze een jaar verbonden aan het Radio Symfonieorkest en sinds 2005 was zij tweede en es-klarinettist van Holland Symfonia, waar zij ook heeft gewerkt op de educatieve afdeling. Momenteel speelt Lili Schutte als freelancer en is daarnaast coördinator van de Post-HBO opleiding Muziekeducatie op het Conservatorium van Amsterdam. Verder organiseert zij met Stichting 1939 jaarlijks de internationale zomercursus "Verano Musical" in Spanje.

Job Spierings

Job Spierings studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en was acht jaar artist manager bij Impulse Art Management. Daar had hij de leiding over diverse tournees en festivals, van conceptontwikkeling en financiering tot uitvoering en verslaglegging. Ook verzorgde hij het management en de nationale en internationale promotie van diverse musici en ensembles. Momenteel werkt hij als projectleider bij Muziek Centrum Nederland waar hij diverse projecten initieert en leidt. Daarnaast is Spierings zakelijk leider bij Urban Myth en Stift International Music Festival.

Manon Veenendaal

Manon Veenendaal is sinds 2005 werkzaam bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) als Manager Marketing, Communicatie en Fondsenwerving. Ze studeerde cello op het conservatorium, maar besloot zich breder te ontwikkelen dan alleen als uitvoerend musicus en ging algemene letteren studeren, waarbij ze zich specialiseerde in kunstbeleid- en management. In 2013 heeft ze de beroepsopleiding voor Fondsenwerver B aan de IF-Academy afgerond. Voordat ze bij het NMF kwam, werkte ze onder meer bij ING Kunstzaken en bij Amsterdam Sinfonietta.