MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.

b-categorie

festivals

Overzicht honoreren voor zover budget toelaat.

Totaal budget festivals (in euro's per jaar)
2.100.000
Totaal gehonoreerde aanvragen (in euro's per jaar)
2.055.000
Resterend budget (in euro's per jaar)
45.000
 
 
 
Aangevraagd
(in euro's per jaar)
Toekennen
(in euro's per jaar)
 
Musica Sacra
150.000
150.000
Nederlands Theater Festival
250.000
250.000
Festival Circolo
75.000
75.000
schrit_tmacher
150.000
150.000
Cultura Nova
300.000
300.000
Gaudeamus Muziekweek
150.000
150.000
Flamenco Biënnale
75.000
75.000
Holland Dance Festival
75.000
62.500
Internationale Koorbiënnale
75.000
75.000
Amsterdamse Cello Biennale
75.000
62.500
Amsterdams Kleinkunst Festival
60.000
60.000
Festival Cement
150.000
150.000
Deventer op Stelten
150.000
125.000
Into the Great Wide Open
125.000
125.000
Jonge Harten Festival
150.000
150.000
Motel Mozaïque
150.000
150.000
Internationaal Vocalisten Concours
25.000
25.000
Cross-linx Festival
150.000
150.000
Rotterdam Circusstad
150.000
150.000
Dutch Harp Festival
25.000
25.000
Welcome to the Village
125.000
125.000
Amersfoort Jazz
150.000
125.000

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie