MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.

CommissieStijn Cornelissen (voorzitter)

Stijn Cornelissen helpt mensen, bedrijven en organisaties om complexe zaken helder te maken zonder ze te versimpelen. Hij begeleidt daarvoor denk- en communicatieprocessen. Met zijn bedrijf Analytic Storytelling helpt hij kenniswerkers om complexe informatie in een helder en overtuigend verhaal te vatten. Daarnaast is hij trainer en begeleider helder denken bij de Argumentenfabriek Denkacademie. Stijn studeerde Chemische Technologie aan de Universiteit Twente. Die analytische achtergrond zet hij in om complexe onderwerpen snel te doorgronden. Ook volgde hij diverse cursussen over (creatief) schrijven, podiumkunst en argumentatieleer.

Dominique Citroen

Dominique Citroen studeerde piano en clavecimbel aan het Conservatorium van Genève en het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Haar organisatorische ervaring heeft zij opgedaan als stafmedewerker projecten bij de Van de Ende Foundation en als senior projectmedewerker bij het SNS Reaal Fonds. In 2008 heeft ze haar eigen adviesbureau voor podiumkunsten opgezet. Dominique adviseert kunstenaars, zzp-ers, particulieren en instellingen die behoefte hebben aan loopbaanbegeleiding, coaching of andere vormen van ondersteuning.

Miel Gouda

Miel Gouda studeerde af als producent aan de filmacademie. Van jongs af aan was hij betrokken bij zeer uiteenlopende (locatie)theaterproducties en festivals. Miel heeft een grote voorliefde voor muziektheater. Hij is momenteel werkzaam als uitvoerend producent voor Joop van den Ende Theaterproducties in Amsterdam.

Katharina Gross

Celliste Katharina Gross studeerde in Lübeck, Keulen en Manchester. Zij behaalde internationale prijzen en soleerde met onder meer het Staatsorkest Kiev, het Staatsorkest Kassel, de Thüringer Symphoniker en de Salzburg Chamber Soloists. Katharina Gross gaf solo- en kamermuziekconcerten in onder andere het Konzerthaus en de Musikverein Wenen, het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan ´t IJ in Amsterdam, het Festival Santander en het Al Bustan Festival in Beirut. Zij richtte het Fresco Trio op, met violiste Quirine Scheffers en pianist Yoram Ish-Hurwitz, en tourt momenteel in binnen- en buitenland met de programma´s Cello Box en cellomondo. Gross ontving een stipendium van het Oostenrijkse Cultuurministerie, waarmee haar werk voor haar concertorganisatie concertello wordt ondersteund.

Astrid Honing

De afgelopen vijftien jaar werkte Astrid Honing in de podiumkunsten bij zowel commerciële producenten als gesubsidieerde makers en koepelorganisaties. Zij was onder andere commercieel manager en plaatsvervangend directeur bij Schouwburg het Park in Hoorn. Het initiëren van samenwerkingsverbanden tussen kunst en cultuur en de zakelijke markt is haar grootste passie.

Vincent Kouters

Vincent Kouters studeerde Scandinavische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Kouters is freelance theaterrecensent voor de Volkskrant en schrijft artikelen en interviews. Verder publiceerde hij over theater in Theatermaker en CJP Magazine en bij Domein voor Kunstkritiek.

Hendrik Storme

Hendrik Storme studeerde HRM aan de Hogeschool Gent en politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent. Geboeid door de raakvlakken tussen muziek en maatschappij onderzocht hij onder het promotorschap van Gerard Mortier in zijn scriptie de socio-politieke aspecten van de Franse opera. Hendrik was communicatieverantwoordelijke bij het Symfonieorkest Vlaanderen en het Muziekcentrum de Bijloke in Gent. In 2005 richtte hij met zijn managementbureau C-Zuur, samen met Tomas Bisschop, het barokorkest B’Rock op waar hij van meet af aan verantwoordelijk is voor de artistieke en zakelijke werking. In 2007 werden Storme en Bisschop aangesteld als algemeen directeur van het Festival van Vlaanderen Brugge. Sinds 2009 is Hendrik artistiek directeur van het Festival van Vlaanderen Brussel dat onder meer het KlaraFestival organiseert.

Sarif Tribou

Sarif Tribou studeerde slagwerk aan het Haags Conservatorium en vervolgens orkestdirectie en muziektheater in Rotterdam. Daarna heeft hij diverse acteurstrainingen gevolgd en zich verder verdiept in het spelen en ontwikkelen van muziektheater. Tegenwoordig is Tribou percussionist in diverse musicals (The Lion King, Aida, The Wiz, Mamma Mia, Titanic, The Sound of Music en Tarzan) en is hij werkzaam als dirigent (bij o.a. Kunst voor het Volk), componist (de musical Devil’s Advocate) en muziektheatermaker.