MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.

b-categorie

theater

Overzicht honoreren voor zover budget toelaat.

Totaal budget theater (in euro's per jaar)
10.626.468
Totaal gehonoreerde aanvragen (in euro's per jaar)
10.573.818
Resterend budget (in euro's per jaar)
52.650
 
 
 
Aangevraagd
(in euro's per jaar)
Toekennen
(in euro's per jaar)
 
Theater Bellevue
270.000
225.000
Theater RAST
183.500
158.500
Laswerk (Duda Paiva Company)
290.000
275.000
George & Eran Producties
118.750
118.750
PS|theater
125.000
125.000
Orkater (theater)
733.200
611.000
Theatergroep Aluin
135.000
112.500
Matzer
357.500
337.500
Urland
140.000
140.000
Hoge Fronten
146.250
131.250
De Verlichting (WAT WE DOEN)
379.500
337.500
De Nieuw Amsterdam
151.250
151.250
Dood Paard
342.500
342.500
Eigen Werk Theaterproduktie
185.000
214.167
Unieke Zaken
200.000
229.167
Theatergroep Suburbia
412.500
412.500
Het Toneelschap Beumer & Drost
348.750
354.167
Afslag Eindhoven
120.000
120.000
Studio Peer
200.000
200.000
Theater Gnaffel
390.000
354.167
Maatschappij Discordia
240.000
200.000

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie