MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • Conny Janssen Danst

  Inleiding

  Stichting Conny Janssen Danst is een Rotterdams gezelschap onder artistieke leiding van choreografe Conny Janssen. Het gezelschap bestaat uit een artistieke kern van dramaturg Judith Wendel, decorontwerper Thomas Rupert, kostuumontwerper Babette van den Berg en lichtontwerpers Remko van Wely en Marc Heinz. De zakelijke leiding en verkoop is in handen van Rick Spaan.

  Volgens Conny Janssen Danst vormen dans, livemuziek en vormgeving in de voorstellingen een hechte eenheid, gesteund door een heldere inhoudelijke lijn. Uitgangswaarden zijn altijd menselijkheid, ontmoeting en verbinding, zowel tussen de dansers onderling als tussen de dansers en het publiek. Conny Janssen paart artistieke kwaliteit aan maatschappelijke betrokkenheid. Zo zoekt zij wegen om haar dans in een breder perspectief te plaatsen. Bijvoorbeeld door voorstellingen te spelen op bijzondere locaties en gelijkwaardige verbindingen aan te gaan met kunstenaars en instellingen uit andere disciplines. Niet alleen brengt zij zo een nieuw publiek in contact met de dans, maar deze ontmoetingen voeden ook haar eigen artistieke proces, aldus de aanvrager.

  De afgelopen jaren is het gezelschap diverse structurele en incidentele samenwerkingen aangegaan met onder meer vervoerbedrijf RET, Sinfonia Rotterdam, Codarts, SKVR, Korzo Den Haag en de Nederlandse Dansdagen. Ook met theaters en schouwburgen in zowel Rotterdam als in de rest van het land zijn intensieve relaties ontstaan.

  De komende jaren gaat Conny Janssen Danst een nieuwe fase in, die naar eigen zeggen past bij de ontwikkeling van Conny Janssen als artistiek leider. Eind 2018 betrekt het gezelschap op initiatief van de gemeente Rotterdam een nieuw onderkomen in de voormalige Fenixloodsen op Katendrecht. ‘Het Huis Conny Janssen Danst’ moet volgens de aanvraag een broedplaats worden waar rondom de dans allerlei activiteiten en ontmoetingen plaatsvinden.

  Voor het grote circuit maakt Conny Janssen in de komende jaren vier werken voor de grote zaal (waarvan twee als remake) en twee werken op locatie (waarvan één remake). In het kleine/middelgrote circuit maakt Conny Janssen in 2018 en 2020 een festivalvoorstelling die zal spelen op festivals als De Parade, Lowlands en Zeeland Nazomerfestival. In het kleine/middelgrote circuit wordt de vlakke vloer het domein van jonge talenten binnen het project ‘Danslokaal’. Daarbij wordt samengewerkt met Dansateliers Rotterdam en Korzo Den Haag. Beide partners en Conny Janssen Danst dragen één choreograaf aan om binnen dit programma werk te creëren. ‘DANSLOKAAL’ maakt tevens deel uit van het talentontwikkelingstraject waarvoor Conny Janssen Danst een bijdrage aanvraagt. Dit programma bestaat uit drie lijnen: ‘DANSLOKAAL’ voor startende choreografen, ‘ROOM FOR TALENT’ voor jonge dansers en ‘CO-Lab’ voor interdisciplinaire projecten. Daarnaast werkt Conny Janssen samen met het kunstvakonderwijs.

  In de periode 2017-2020 speelt Conny Janssen Danst negentig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 489.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 97.800 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 586.800 euro.

  Historie

  Conny Janssen Danst ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds twintig voorstellingen van acht verschillende producties van Conny Janssen Danst bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  Zij is van mening dat Conny Janssen Danst door de jaren heen een solide positie heeft verworven binnen het Nederlandse danslandschap. De commissie kent Conny Janssen als een bevlogen choreografe, wier herkenbare artistieke signatuur zich karakteriseert door een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit blijkt volgens de commissie onder meer uit de diversiteit aan samenwerkingspartners, waarmee Conny Janssen toegankelijke voorstellingen creëert voor een breed publiek. De producties van Conny Janssen Danst getuigen volgens de commissie van een onmiskenbaar vakmanschap dat mede bepaald wordt door de kwalitatief hoogwaardige dans. Zo kenmerkt het choreografisch materiaal zich volgens haar door een vakkundig geconstrueerde afwisseling tussen dynamisch groepswerk, en krachtige duetten en solo’s, uitgevoerd door goed getrainde en expressieve dansers. De commissie spreekt zich in het bijzonder positief uit over de toegankelijke grootschalige locatieprojecten, zoals ‘MIRROR MIRROR’, waarin Conny Janssen de specifieke eigenschappen van de ruimte op een verrassende manier laat weerklinken in de choreografie. Volgens de commissie heeft de zeggingskracht van de voorstellingen in de afgelopen jaren een zichtbare ontwikkeling doorgemaakt. Zo is zij van mening dat het bewegingsmateriaal dynamischer en kleurrijker is geworden en dat de dramaturgische opbouw van het werk meer gelaagdheid laat zien. Dit wordt mede bepaald door de oorspronkelijke manier waarop Conny Janssen in haar choreografieën de uitgesproken persoonlijkheden van haar dansers weet uit te lichten.

  De commissie stelt dat de producties in voorgaande periode een goede indicatie geven voor de kwaliteit van de beoogde producties in de periode 2017-2020. Zij vindt de plannen op een overtuigende wijze voortbouwen op de activiteiten van de afgelopen jaren. Dat geeft haar vertrouwen in de zeggingskracht van het werk. De commissie constateert dat het gezelschap de komende periode een nieuwe fase ingaat met ‘Het Huis Conny Janssen Danst’. Zij is positief over het voornemen van Conny Janssen om zich daarbij intensiever te richten op de artistieke ontwikkeling van het gezelschap en van zichzelf als choreograaf. Al met al spreekt uit de plannen het vakmanschap van Conny Janssen en herkent de commissie haar onderscheidende artistieke signatuur in de aansprekende thema’s en de interessante samenwerkingspartners. Op basis van de plannen meent de commissie dat ze zullen leiden tot interessante producties, die aansprekend zijn voor een groot en breed publiek.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

  Zij is van mening dat Conny Janssen Danst door de jaren heen een stabiele financiële gezondheid laat zien. De organisatie kenmerkt zich volgens haar door een gezonde bedrijfsvoering en een ondernemende houding. Zo stelt de commissie op basis van de plannen vast dat de instelling met extra eigen inkomsten een solide eigen vermogen heeft opgebouwd, waarmee tegenvallende inkomsten kunnen worden opgevangen. De ambities op het gebied van ondernemerschap bouwen volgens de commissie op een overtuigende wijze voort op het verleden en zijn op een realistische, aannemelijke manier onderbouwd.

  Het gezelschap toont naar de mening van de commissie een grote betrokkenheid bij de stad Rotterdam en heeft tegelijkertijd aanzienlijke landelijke bekendheid weten te genereren. Dit blijkt onder meer uit de samenwerkingspartners die Conny Janssen Danst zowel binnen de stad als op landelijk niveau aan zich heeft weten te binden en het brede publiek dat zij daarmee bereikt. De commissie spreekt daarnaast haar waardering uit over de verschillende circuits waarin het gezelschap zijn voorstellingen weet af te zetten. Zij vindt het, gezien de grote belangstelling voor de grootschalige locatievoorstellingen en voorstellingen in de grote zaal, dan ook een logische keuze dat het gezelschap ruim de helft van de voorstellingen waarvoor wordt aangevraagd in dit circuit wil uitbrengen.

  Volgens de commissie gaat het gezelschap op het gebied van eigen inkomsten uit van zijn eigen kracht en stelt het realistische doelen. Het feit dat het op garantie of recette speelt en de inkomsten bijna altijd boven de garantiesom uitkomen, vindt zij een positieve ontwikkeling. Volgens de aanvrager beïnvloedt de hoge bijdrage van de gemeente Rotterdam de berekening van de eigen inkomstenquote. De commissie vindt het om die reden een logische keuze dat het gezelschap afgerekend wil worden op de andere inkomstenquote. Zij stelt vast dat op basis van de aanvraag de arbeidsinkomensquote (AIQ) met 64,4 procent ruimschoots wordt gehaald.

  De begroting sluit naar de mening van de commissie goed aan bij de inhoudelijke plannen en de begroting uit voorgaande jaren. Zij constateert dat Conny Janssen Danst op een overtuigende manier motiveert waarom het wil investeren in personele uitbreiding. Ook de keuzes die het gezelschap maakt op het gebied van extra inkomsten uit bijvoorbeeld gelegenheidsvoorstellingen lijken volgens de commissie weloverwogen en getuigen van een efficiënte werkwijze en ondernemende houding. Zij vindt dat Conny Janssen op dit gebied integere afwegingen maakt, waarbij zij haar artistieke signatuur nooit uit het oog verliest.

  Ook de financieringsmix die het gezelschap in de komende jaren nastreeft, oogt volgens de commissie realistisch en wordt in de aanvraag goed onderbouwd. De beoogde financiering vanuit de gemeente Rotterdam, het Fonds Podiumkunsten en eigen inkomsten zijn evenredig verdeeld.

  De commissie heeft waardering voor de overtuigende visie van Conny Janssen Danst op publieksbenadering. Ook hier vindt de commissie dat de aanvrager op een goede manier vanuit de eigen signatuur nadenkt over het publieksbereik. Zo heeft het gezelschap een realistisch beeld van haar doelgroepen. Hoewel de commissie de marketingmiddelen in het plan in de basis niet bijzonder vernieuwend vindt, heeft het gezelschap in de afgelopen periode op dit vlak goede resultaten laten zien. De commissie verwacht dan ook dat Conny Janssen Danst er ook in de komende periode in zal slagen evenwicht te vinden tussen de publieksbenadering en haar eigen positie in het veld.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Binnen het genre moderne/hedendaagse/conceptuele dans is het werk van Conny Janssen Danst herkenbaar door de heldere signatuur en de presentatievorm op locatie. Alhoewel er niet direct sprake is van overlap met de Basisinfrastructuur (BIS), vertonen de voorstellingen kenmerken van het aanbod dat andere moderne dansgezelschappen brengen. Om die reden levert het werk van Conny Janssen Danst een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van de dans in Nederland, maar is daarin niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Conny Janssen Danst is gevestigd in Rotterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Het aandeel voorstellingen dat het gezelschap in de periode 2013-2015 in andere steden en regio’s heeft gespeeld is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt om die reden dat Conny Janssen Danst een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  De commissie constateert dat het talentontwikkelingsprogramma waarvoor Conny Janssen Danst een bijdrage aanvraagt, bestaat uit drie lijnen: ‘ROOM FOR TALENT’ voor jonge dansers, ‘DANSLOKAAL’ voor startende choreografen en ‘CO-Lab’ voor interdisciplinaire projecten. De commissie heeft waardering voor de ambitie van Conny Janssen om haar kennis door te geven aan een volgende generatie en tegelijkertijd haar eigen werk scherp te houden door de confrontatie te zoeken met jonge choreografen en dansers. Zij is dan ook positief over het voornemen van Conny Janssen Danst om in de periode 2017-2020 de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling voort te zetten en te intensiveren of vernieuwen waar mogelijk. De activiteiten bouwen volgens de commissie op een overtuigende wijze voort op het talentontwikkelingstraject dat in de periode 2013-2016 is opgezet en de ervaring die daarin is opgedaan. Daarnaast is zij van mening dat de drie projecten jonge makers en dansers voldoende ruimte bieden voor verdieping en experiment en een mooie aanvulling vormen op de overige activiteiten van Conny Janssen Danst.

  Tot slot merkt de commissie op dat het Fonds Podiumkunsten geen subsidie verstrekt aan activiteiten in het kader van een kunstvakopleiding. Het project ‘ROOM FOR TALENT’ en de investering die Conny Janssen wil doen in educatie en talentontwikkeling met het kunstvakonderwijs vallen volgens haar daarom buiten de bijdrage talentontwikkeling die bij het Fonds wordt aangevraagd. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 87.130 euro.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Conny Janssen Danst te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  586.800
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  40
  4.100
  164.000
  Circuit groot
  50
  5.000
  250.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  87.130
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  576.130
  Toegekend bedrag per jaar
  576.130
  Aangevraagd bedrag per jaar
  586.800

  Circuit klein/middel
  164.000
  Circuit groot
  250.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  576.130
  Toegekend bedrag per jaar
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie