MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • Rotterdam Circusstad

  Inleiding

  Stichting Rotterdam Circusstad transformeert het Circusstad Festival vanaf 2017 van een tweejaarlijks festival naar een jaarlijks festival, dat begin mei in Rotterdam plaatsvindt. Artistiek verantwoordelijk is Maaike van Langen, de zakelijk leiding ligt bij Dirk Evers. Met de ontwikkeling van het Circusstad Festival tot hét jaarlijkse festival voor innovatief circustheater beoogt de organisatie te bouwen aan een profiel voor Rotterdam als dé circusstad van Nederland. De artistieke signatuur die ten grondslag ligt aan alle activiteiten van Rotterdam Circusstad, is geïnspireerd op de stedelijke context, met voorstellingen die volgens de organisatie bij de ziel van de stad passen: ruig, innovatief, internationaal. Kenmerkend aan de geselecteerde voorstellingen is dat het ‘mensencircus’ is, dat vanwege de theatrale zeggingskracht ‘het kunstje’ overstijgt en het publiek op een indringende wijze weet te raken, aldus Rotterdam Circusstad. De organisatie gaat naar eigen zeggen veelvuldig op zoek naar nieuw werk uit de voorhoede van de Nederlandse en internationale circuswereld. De organisatie tracht met het festival ook de ontwikkeling in het genre te tonen door makers te programmeren die het ‘Nieuwe circus’ anno 2020 vormgeven. Door de presentatie van vernieuwend werk en eigen coproducties wil Rotterdam Circusstad stelling innemen en bijdragen aan de vorming van een spannend en eigentijds circusveld in Nederland. De internationale circuswereld is daarbij volgens de organisatie een belangrijk kompas.

  Een concrete ambitie voor 2017 tot 2020 is de jaarlijkse organisatie van het festival op en rond het Schouwburgplein. Daarnaast wil Circusstad een internationaal festival voor innovatief circustheater zijn. De programmering zal dan ook bestaan uit enerzijds de state of the art van internationale vernieuwers naast gezelschappen van eigen bodem en jong talent. Anderzijds is het festival een platform om zelf circus te beoefenen en je talent te ontdekken. Hiernaast biedt circustheater, als overwegend taalloze kunstvorm met uitingsvormen in bijna alle culturen, de mogelijkheid om brede lagen van de bevolking erbij te betrekken, aldus de aanvrager. Ook is het festival een ontmoetingsplaats voor professionals, die er ontwikkelingen, producties en projecten bespreken. Met de (openbare) ‘Dutch Circus Showcase’ presenteert het festival nieuwe voorstellingen, work in progress en elevatorpitches van jonge makers aan het internationale professionele veld.

  De organisatie constateert dat in het internationale circusveld vaak wordt gewerkt met een groot aantal coproducenten, die allen een deel van de productie financieren, maar geen van allen artistieke aanjager of initiator zijn. In het Nederlandse veld is die behoefte aan ondersteuning er volgens Stichting Rotterdam Circusstad juist wel. Ze wil in dat gat springen en jonge professionals helpen goede producties te maken en deze onder de aandacht brengen. De organisatie streeft ernaar om in de komende jaren samenwerkingsverbanden aan te gaan met potentiële partners om het aanbod van circustheater in Nederland te vergroten, waaronder opleidingen, circustheatergezelschappen en makers.

  Stichting Rotterdam Circusstad vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Rotterdam Circusstad ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Het Circusstad Festival staat bij de commissie bekend als een van de weinige festivals in Nederland die zich richten op het zogenaamde ‘Nieuwe circus’. Ze stelt vast dat deze vorm van circustheater een nog tamelijk prille discipline is binnen de podiumkunsten. De commissie heeft waardering voor het feit dat Rotterdam Circusstad de handschoen oppakt en zich op verschillende fronten inzet voor de emancipatie van circustheater. Zij vindt dat de organisatie in die missie relevante onderzoeksvragen stelt die aan deze emancipatie zullen bijdragen, zoals: wat heeft de ontmoeting tussen circus, theater, dans en muziek ons nog te brengen en hoe ontwikkelt de circusdramaturgie zich? Ook is de commissie van mening dat het stedelijke karakter van het festival mooi tot uiting komt in de programmering. Daarnaast blijkt volgens haar uit de programmering die tot dusver is gerealiseerd dat Rotterdam Circusstad uit de nog behoorlijk beperkte bron met professionele voorstellingen kwalitatief gezien de krenten uit de pap weet te selecteren. Hiermee geeft het festival in de ogen van de commissie overtuigend invulling aan de voorhoedefunctie die het zichzelf toe-eigent.

  Naast het vertrouwen van de commissie dat Stichting Rotterdam Circusstad in de komende jaren een kwaliteitsprogrammering in het Nieuwe circus zal presenteren, plaatst de commissie de nodige kritiekpunten bij het plan. Zij onderschrijft de opvattingen van de aanvrager dat het genre zich artistiek-inhoudelijk gezien in Nederland langzaam ontwikkelt en dat de dramaturgie zich meestal nog beperkt tot de toevoeging van een verhaallijn aan een reeks circusacts. In het plan mist de commissie echter een overtuigende strategie om het circustheater artistiek-inhoudelijk op een hoger plan te brengen. Weliswaar leest zij dat Rotterdam Circusstad dit wil bereiken door bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan met de Rotterdamse Schouwburg en circustheateropleidingen en door een onderzoekster op het gebied van dramaturgie aan te stellen, maar de beschreven aanpak blijft volgens de commissie steken in losse elementen. Ze mist een duidelijke regie en overkoepelende aanpak, waarmee de organisatie de gewenste kwalitatieve ontwikkeling concreet tot stand zal brengen. Ook refereert de organisatie nauwelijks aan voorbeelden uit de Nederlandse praktijk, waardoor de commissie geen helder beeld krijgt van de stand van zaken omtrent de ontwikkeling en welke concrete stappen er moeten worden genomen om te komen tot een artistiek hoogwaardig Nederlands aanbod, dat op het festival kan worden gepresenteerd. Over de ambitie van Rotterdam Circusstad om een jaarlijks festival te worden is de commissie eveneens kritisch. Die keuze is volgens haar onvoldoende overtuigend artistiek gemotiveerd. Zo wordt niet duidelijk of er sprake is van voldoende kwaliteitsaanbod in het genre om jaarlijks een festival mee te vullen. Ook is de commissie er niet per definitie van overtuigd dat het festival vanwege een hogere frequentie een grotere bijdrage zal leveren aan de emancipatie van het genre.

  Hoewel de commissie de insteek van een festival als onderzoeksplek aansprekend vindt, is ze van mening dat de publieksfunctie daar niet ondergeschikt aan moet worden gesteld. Volgens haar is het genre meer geholpen met een uitgebalanceerd festivalprogramma, waarbinnen naar verhouding het overgrote deel bestaat uit hoogwaardige voorstellingen. Zij is dan ook positief over het streven van Rotterdam Circusstad om vooral een presentatieplek van het Nieuwe circus te willen zijn. De focus die het festival daarnaast legt op de publieksparticipatie vindt de commissie ook sterk, gezien het feit dat juist deze discipline zich daar bij uitstek voor leent.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als ruim voldoende.

  Stichting Rotterdam Circusstad wil een bijdrage leveren aan het creëren van een infrastructuur voor circustheater in Nederland, wat de commissie positief vindt. De aanvrager biedt jonge makers een speelplek om ervaring op te doen en toont in de programmering de state of the art op het gebied van circustheater. Volgens de commissie is daarmee sprake van een zekere invloed op de ontwikkeling van circustheater in Nederland. Ook het feit dat de aanvrager in het randprogramma van het festival op verschillende manieren het contact tussen gearriveerde en beginnende makers faciliteert, draagt daar volgens de commissie aan bij. Wel merkt ze op dat het raamwerk zich in de komende vier jaar nog zodanig moet bewijzen, dat nog niet duidelijk is wanneer de organisatie de vruchten van de verrichte inspanningen zal kunnen plukken. Daarnaast stelt de commissie vast dat uit de programmering en de randprogrammering blijkt dat het Circusstad Festival zich specifiek richt op het eigen genre en dat de beïnvloeding op de overige podiumkunsten beperkt is. De commissie vindt op grond van het voorgaande dat het Circusstad Festival een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de podiumkunsten, maar voornamelijk binnen het eigen genre, te weten circustheater.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Zij constateert dat de financiële gezondheid van de organisatie reden tot zorg geeft. In dat perspectief vindt de commissie het opvallend dat de aanvrager niet op de financiële positie reflecteert. Ook is de commissie kritisch over de financiële vertaling van de keuze van de organisatie om te groeien van een tweejarig naar een jaarlijks festival. Zij constateert bijvoorbeeld dat de totale eigen inkomsten afnemen ten opzichte van de voorgaande edities. Als een van de redenen hiervoor geeft Rotterdam Circusstad in het plan aan dat de bijdragen van private fondsen afnemen, omdat deze fondsen niet als vanzelfsprekend meerdere jaren achter elkaar dezelfde initiatieven ondersteunen. Deze onderbouwing lijkt volgens de commissie echter niet conform deze redenering vertaald in de begroting. Zij constateert namelijk dat het totale bedrag dat de organisatie bij de private fondsen aanvraagt hoger is begroot dan in dezelfde voorgaande periode is gerealiseerd. Daarnaast mist de commissie in het plan een toelichting die de halvering van de begrotingspost ‘vergoedingen uit samenwerking’ ten opzichte van de realisatie in 2013 verklaart.

  De organisatie geeft in de aanvraag aan dat de overgang naar een jaarlijks festival een efficiëntievoordeel oplevert. De commissie ziet dit echter niet vertaald in de begroting. Zo nemen de beheerslasten toe in plaats van af. Daarnaast zijn ook de locatiekosten tamelijk hoog in verhouding tot de bijdragen die uit samenwerkingsverbanden worden verwacht. Ook blijken de gemiddelde marketingkosten voor de komende vier jaar hoger begroot dan de verwachte publieksinkomsten, wat de commissie een onwenselijke verhouding vindt. Wat die publieksinkomsten betreft, vindt zij het bovendien opvallend dat slechts 23 procent van het gemiddelde aantal verwachte bezoekers per editie volgens de organisatie bereid is om entree te betalen voor een voorstellingsbezoek. De commissie is van mening dat de organisatie hiermee, in combinatie met de lage horeca-inkomsten en de afwezigheid van inkomsten uit merchandise, een terughoudende indruk maakt in het verwerven van eigen inkomsten.

  De commissie vindt het voorts opmerkelijk dat Rotterdam Circusstad in de aanvraag nauwelijks reflecteert op de risico’s die samenhangen met de ambities. De aanvrager haalt risico’s in de aanvraag alleen aan als onderbouwing van de voorzichtig begrote publieksinkomsten. Dat de totale financiële omvang vanwege de overgang naar een jaarlijks festival verdubbelt, kan volgens de commissie ook risico’s op financieel vlak veroorzaken. De aanvrager spreekt echter alleen over de voordelen van de nieuwe opzet, vanwege de verwachting dat het festival met een hogere frequentie een sterkere band met publiek en sponsoren kan opbouwen.

  De ambitie bij de publiekswerving is volgens de commissie tot slot tamelijk fors. Tot nog toe kwamen er zo’n 21.000 personen naar de biënnale. De aanvrager beoogt de bezoekersaantallen te verhogen naar gemiddeld 27.500 per jaar, met een piek van 30.000 bezoekers in 2020. De commissie kan op basis van het plan niet volmondig haar vertrouwen uitspreken dat de organisatie in deze ambitie in de periode 2017-2020 zal slagen. Hoewel de marketingdoelstellingen op het gebied van publieksbereik en imago in de aanvraag duidelijk zijn verwoord, vindt de commissie dat een overtuigende strategie voor de publiekswerving in het plan ontbreekt.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Het festival presenteert aanbod dat kan worden aangemerkt als circustheater. De commissie merkt op dat het soort aanbod dat het festival brengt, weliswaar beperkt, ook op andere podia en festivals zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit in het land te zien is. Daarmee levert het Circusstad Festival een zekere bijdrage aan de pluriformiteit, maar is het niet uniek. Dat geldt ook voor de presentatie van het Nieuwe circus. De commissie constateert dat er naast Rotterdam Circusstad nog een festival zich eveneens op dit relatief kleine genre richt.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Rotterdam. In Rotterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert het festival geen bijzondere bijdrage aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is ruim voldoende.

  Uit de aanvraag blijkt dat het festival sinds 2014 jaarlijks een bedrag van 120.000 euro aan subsidie heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam. Voor de komende periode is een vergelijkbaar bedrag aangevraagd bij de lokale overheid. Hiermee is sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert een bijdrage (co)productie toe te kennen.

  De organisatie wil in de periode 2017-2020 samenwerkingsverbanden tot stand brengen met potentiële partners voor circus in Nederland. Jaarlijks gaat Stichting Rotterdam Circusstad een opdracht verstrekken aan een jong talent om een voorstelling te maken die bij het festival past en tegelijkertijd de potentie heeft om ook elders opgevoerd te worden. Daarnaast wordt in samenwerking met Productiehuis Rotterdam jaarlijks een gezelschap uitgenodigd om zijn concept via een residentie bij het productiehuis uit te werken tot een voorstelling, die tijdens onder andere dit festival getoond zal worden. De commissie is positief over deze plannen. Naar haar mening passen de coproductieplannen binnen het profiel en de programmering van het festival. Daarnaast heeft zij er vertrouwen in dat de coproducties zullen leiden tot aanbod dat nog beperkt op andere podia te zien is.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Rotterdam Circusstad te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie