MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • SummerJazz

  Inleiding

  Het SummerJazz Festival wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd in het historische bospark de Leidse Hout, op de grens van Oegstgeest en Leiden. Het festival begon als een studenteninitiatief. Sinds 2016 is de organisatie in handen van Stichting Summerjazz, met Peter Knoppert, Anika van de Wijngaard en Marlijn Kok als eindverantwoordelijken. Het SummerJazz Festival is naar eigen zeggen progressief geprogrammeerd, met diverse vormen van podiumkunsten. Ieder jaar streeft de organisatie naar vernieuwing en originaliteit in het programma en presenteert het festival (podium)kunsten van lokaal tot internationaal niveau. Het festival kent een breed muziekprogramma en blijft op zoek naar nieuwe bewegingen op de snijvlakken van muzieksoorten met jazz. Het festival zet in op artiesten die op het moment van hun boeking nog onbekend zijn bij het grote publiek en een nieuw geluid presenteren. Op het buitenpodium wordt muziek gepresenteerd die goed in het gehoor ligt en bepalend moet zijn voor de sfeer op het festivalterrein.

  Het tweede podium is overdekt en kent een programma met een experimenteler karakter. Er staan veelbelovende acts, die voor het eerst in Nederland optreden of net hun eerste wapenfeit hebben geleverd. Naast muziek presenteert het SummerJazz Festival ook theater, kleinkunst, cabaret, dans, poëzie, wetenschap, film en beeldende kunst, veelal van vernieuwende makers. Verder heeft het festival een speciaal programma gericht op kinderen tot 14 jaar.

  SummerJazz Festival streeft ernaar om mensen van alle leeftijden en achtergronden samen te brengen op een kwalitatief hoogwaardig openluchtfestival. Het festival moet voelen als één grote huiskamer en toegankelijk zijn voor zowel kenners als mensen die voor het eerst in aanraking komen met podiumkunsten. Het festival trekt zowel een regionaal als een nationaal publiek en is naar eigen zeggen het jazzfestival met het jongste publiek van Nederland. Zowel aan de programmakant als aan de organisatiekant zet SummerJazz in op stimulering en ontwikkeling van talent en nieuwe ideeën met potentie.

  In de periode 2017-2020 wil de organisatie het SummerJazz Festival uitbouwen tot een evenement van nationale en internationale allure en uitbreiden naar twee dagen. Het festival wil een belangrijke rol spelen in zowel het ontwikkelen van de podiumkunsten als het tot stand brengen van de verbinding met het publiek. De doelstelling voor de komende periode is om het publieksbereik te doen groeien. Het festival wil daarbij wel de diversiteit van zijn bezoekers behouden. Binnen de programmering wil het festival met de gewenste grotere financiële zekerheid en de gevestigde reputatie meer inzetten op de presentatie van beloftes en talenten, daar meer risico’s in nemen en zijn reputatie als vooruitstrevend festival uitbouwen. Tegelijkertijd wil men ook dj’s en grote artiesten presenteren om de belangstelling van jongeren te behouden.

  SummerJazz vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  SummerJazz ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  Het SummerJazz Festival heeft in zijn korte bestaan al een goede naam opgebouwd in Leiden en omgeving. De commissie vindt dat het een redelijk interessant programma presenteert, gericht op een breed publiek. De programmering is divers, met een mix van grote, meer bekende acts en veelbelovende artiesten. Hoewel de geprogrammeerde acts doorgaans van goede kwaliteit zijn, constateert de commissie dat het in de programmering ontbreekt aan een heldere artistieke lijn. Het SummerJazz Festival formuleert in de aanvraag wel een aantal praktische uitgangspunten, maar zet hiertegenover geen artistieke visie op basis waarvan het festivalprogramma tot stand komt. De acts die in de aanvraag worden genoemd, zijn volgens de commissie qua stijl zo uiteenlopend dat een duidelijke samenhang in het programma ontbreekt. Verder vindt de commissie de samenstelling van het programma weinig oorspronkelijk; een deel van de acts is namelijk ook veelvuldig op andere podia en festivals in Nederland te zien. De behoefte om jazz te bieden aan een breed publiek gaat volgens de commissie ten koste van een duidelijk artistiek profiel.

  In de periode 2017-2020 wil het SummerJazz Festival uitbreiden naar twee dagen, waarbij het naast muziek ook andere (podium)kunsten zal presenteren. Het festival wil uitgroeien tot een evenement van nationale en internationale allure en moet volgens het plan een belangrijke rol gaan spelen in zowel het ontwikkelen van podiumkunsten als het tot stand brengen van de verbinding met publiek. In de aanvraag mist de commissie echter een artistieke motivatie voor deze groei. Bovendien ontbreekt volgens haar een duidelijke koppeling tussen de muziekprogrammering en de overige podiumkunsten. Voor de te verwachten samenstelling van het muziekprogramma somt de aanvrager een aantal praktische uitgangspunten op, maar daarbij mist de commissie een artistieke visie. Er lijkt sprake van een bijna bedrijfsmatige benadering. Ook voor de programmering van andere (podium)kunstdisciplines ontbreekt een artistiek gemotiveerde onderbouwing. Verder zijn de plannen voor de programmering van theater, dans, cabaret en kleinkunst nog weinig concreet. In het plan zet de organisatie geen artistieke lijnen uit en noemt ze ook geen namen van podiumkunstenaars die het festival de komende edities zou willen programmeren. Hierdoor is de commissie niet overtuigd van de kwaliteit van deze programmering.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage van het SummerJazz Festival aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als onvoldoende.

  De in het plan genoemde bijdragen van het SummerJazz Festival aan de ontwikkeling van organisatorisch talent en de talenten van vrijwilligers zijn door de commissie buiten beschouwing gelaten, omdat het festival daarmee geen directe bijdrage levert aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Voor het overige spreekt de aanvrager vooral intenties uit. Zo wil het SummerJazz festival een boost geven aan opkomende en vernieuwende makers. In het plan wordt volgens de commissie echter niet concreet uitgewerkt wie de aanvrager daarbij op het oog heeft en maakt de aanvrager - buiten het bieden van een podium - niet duidelijk op welke wijze het festival zou willen bijdragen aan de ontwikkeling van deze talenten. Ook de ambitie om in samenwerking met andere instellingen (co)producties te realiseren is in het plan onvoldoende uitgewerkt. Tot slot stelt de commissie vast dat het programma van het SummerJazz Festival vooral gericht is op het vermaken van een groot publiek en het bieden van speelbeurten aan musici en bands. Daarmee levert het festival geen bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de jazz. Ook biedt het festival geen state-of-the-art-programmering, waar programmeurs en vakmensen op afkomen om nieuwe ontwikkelingen te horen of op een andere wijze inspiratie op te doen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Zij stelt vast dat de financiële situatie van de aanvrager stabiel is. Voorts constateert de commissie dat de begroting voor de komende periode fors toeneemt. Het festival breidt uit met één dag en het aantal activiteiten verdubbelt. Vooral de toegenomen kosten voor de programmering springen daarbij in het oog. Naast een toename van het aandeel overheidssubsidies in het totaal aan inkomsten nemen ook de recettes in de komende jaren fors toe. Dat sluit volgens de commissie aan bij de voorgenomen verhoging van de entreeprijzen en de beoogde toename van het aantal betalende bezoekers. De commissie mist hierbij wel een analyse van de mogelijke financiële risico’s die verbonden zijn aan de voorgenomen groei van het festival. Prijsverhogingen leiden bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend tot hogere inkomsten als het publiek door een hogere prijs wordt afgeschrikt. Wat het afdekken van risico’s betreft wijst de aanvrager in het plan alleen op het creëren van een voorziening bij slecht weer.

  Het SummerJazz Festival is goed verankerd in Leiden en werkt samen met een breed scala aan lokale instellingen bij de realisatie van het festival. Het festival ziet zichzelf als een vrij bijzonder jazzfestival, mede vanwege de presentatie van jazz in combinatie met andere podiumkunsten en het relatief goede publieksbereik onder jongeren. Doelgroepen staan in het plan echter globaal omschreven. Ook de ambities van het festival om het publieksbereik te vergroten, zijn beperkt beschreven. De commissie vindt dat de aanpak voor de vergroting van het publieksbereik tekortschiet. Zo blijven de kosten voor marketing op vrijwel hetzelfde niveau; de aanvrager gaat ervan uit dat een beter en interessanter programma zich voor een deel zelf promoot. Omdat de aanvraag weinig zicht biedt op het te verwachten programma, overtuigt deze aanname de commissie niet. Vanwege deze weinig overtuigende uitwerking van de publiekswerving vertrouwt de commissie er niet op dat het festival de beoogde toename in publieksaantallen, en daarmee de eerdergenoemde forse toename van publieksinkomsten, zal realiseren.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als jazzmuziek. Aan jazzmuziek bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, in het gesubsidieerde, maar vooral ook in het vrije circuit. De programmering van SummerJazz is volgens de commissie daarin niet uniek. Zij vindt dat het festival geen bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Het festival vindt plaats in Leiden. De commissie vindt dat het hiermee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Leiden, anders dan in sommige andere regio’s, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. In Leiden en omgeving vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de gemeente of provincie is neutraal.

  Uit de aanvraag blijkt dat het SummerJazz Festival in de afgelopen periode per editie maximaal 20.000 euro aan subsidie heeft ontvangen van de gemeente Leiden. Voor de komende periode is een vergelijkbaar bedrag aangevraagd bij de lokale overheid. Dit is verhoudingsgewijs een klein bedrag ten opzichte van de totale baten van het festival. Er is zodoende geen sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van SummerJazz niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  125.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  125.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie