MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • YoungGangsters

  Inleiding

  YoungGangsters is een regiecollectief uit Amsterdam, bestaande uit Lotte Bos en Annechien de Vocht. De zakelijke leiding is in handen van Inge Sonderen. YoungGangsters werkt voor zijn voorstellingen samen met een kernteam van drie spelers, een vormgever en dramaturg. Het collectief wil met zijn voorstellingen de mening en de macht van de massa bevragen, in de hoop dat mensen nog autonoom kunnen zijn in het maken van keuzes. In hun producties zoeken de makers steeds naar het moment waarop de drift het overneemt van de ratio. In de afgelopen acht jaar leverde dat een eigen theatervorm op die zij betitelen als ‘vechttheater’: met livegevechten, spektakel en humor wordt het publiek verleid om over morele grenzen te gaan en zich over te geven aan het genot van de drift. YoungGangsters laat de toeschouwer het onderwerp ‘massamanipulatie’ aan den lijve ondervinden en probeert hem of haar vervolgens te verleiden tot het maken van een autonome keuze. Grote thema’s als populisme, rassenhaat en angst worden op deze manier in de voorstellingen inzichtelijk gemaakt.

  De komende vier jaar wil YoungGangsters jaarlijks een grote locatieproductie maken, voorafgegaan door een voorstudie, geschikt voor zowel volwassenen als jongeren. De eerste wordt 'Heroes', waarvoor de voorstudie 'Bottoms Up' in samenwerking met onder andere De Noordelingen en GGD Groningen al is uitgevoerd. ‘Heroes’ is een educatieve voorstelling voor mannen van 55+ over de maakbaarheid van de mens. Een voorstelling die het leven viert van mannen met macht en mannen zonder baan, mannen die ouder worden in een levenslustige, sensationele en sentimentele show. Het publiek wordt geprikkeld om na te denken over leeftijd en wat ouder worden betekenen in deze tijd.

  In 'Be Prepared' wordt veiligheid als een nieuwe religie benaderd. In de voorstudie wordt uitgezocht hoe een ramp geënsceneerd kan worden waar het publiek deelgenoot van kan zijn en daarbij werkelijk het gevoel van onveiligheid kan ervaren. Daarnaast wordt de marktwerking van angst verder uitgediept. Er wordt voor dit project onder andere samengewerkt met Grand Futura in Groningen, PeerGrouP, De Noorderlingen, Stichting Groninger Landschap en de NAM.

  In 'Kill them All' is genocide het thema. De voorstelling is geënt op het mechanisme van het dehumaniseren en de vraag: wat is ervoor nodig om een ander mens niet meer als gelijkwaardig te zien? YoungGangsters wil de kracht van beelden en propaganda onderzoeken door een ‘veilige’ filmsetting van cowboys en indianen op te zetten waar het publiek volledig in kan opgaan. In de voorstudie wordt gezocht naar het kantelpunt waarop het publiek van goede burgers in moordmachines verandert.

  Voor de productie 'YoungGangsters for President' wordt de totstandkoming van een politieke partij onder de loep genomen. YoungGangstersskills, zoals het bespelen van een grote groep en het bewerken van de massa, worden ingezet voor het oprichten van een politieke partij. In de voorstudie wordt iemand met politieke ambities geadopteerd en worden alle YoungGangstersmiddelen ingezet om deze persoon bekendheid te geven en geliefd te maken bij een groot publiek. De vraag is vervolgens of en hoe de inhoudelijk genuanceerde politieke boodschap overeind blijft wanneer een massa overtuigd moet worden.

  In de periode 2017-2020 speelt YoungGangsters zestig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 225.000 euro.

  Historie

  YoungGangsters ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door YoungGangsters beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen 'Guess Who's Back', 'The New Rambo Generation', 'When The Shit Hits The Fan' en 'Jesus is my Homeboy'.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Met zijn ‘vechttheater’ heeft YoungGangsters in de ogen van de commissie een heel eigen fysieke en beeldende theaterstijl ontwikkeld, waarin geweld het instrument is om publiek te activeren tot stellingname en de relatie tussen groep en individu op scherp te zetten. Met behulp van vormen die zijn ontleend aan uit de huidige beeldcultuur, zoals Hollywoodfilms, YouTube en Facebook, worden aansprekende voorstellingen ontwikkeld die met name een jonger publiek aanspreken. De eigen beeldtaal waarin ‘geweld’ nadrukkelijk aanwezig is, geeft het werk in de ogen van de commissie oorspronkelijkheid. Dit geweld komt veelal over het voetlicht door de overrompelende fysieke inzet van de spelers. De commissie is op dit punt positief over het vakmanschap. Op het vlak van regie vindt zij het vakmanschap nog niet overtuigend. Dit is volgens de commissie zichtbaar in een gebrek aan inhoudelijke ontwikkeling in sommige producties. Met het fysieke spel en beeld wordt daadwerkelijk iets bij het publiek teweeggebracht, maar de zeggingskracht blijft desondanks beperkt doordat de vorm niet optimaal samenvalt met de inhoud. Zo vindt de commissie dat in de productie 'Guess Who's Back' een overtuigende beleving van massamanipulatie niet wordt bereikt, doordat de inhoud voor het publiek ondersneeuwt door het beeld en spel. De zeggingskracht blijft beperkt doordat de hedendaagse beeldtaal stevig wordt ingezet om het publiek aan te spreken, maar de toeschouwer wordt er niet toe aangezet hier ook kritisch op te reflecteren.

  Het artistieke kernteam dat YoungGangsters voor de komende jaren heeft gevormd, geeft de commissie op basis van de voorstellingen in de afgelopen jaren voldoende vertrouwen in het vakmanschap voor de beoogde producties. In de periode 2017-2020 blijft fysiek en beeldend theater op locatie de vorm waarmee YoungGangsters zijn verhalen vertelt. Het ‘vechttheater’ blijft de bron, maar de groep zet ook in op een doorontwikkeling van zijn theatertaal. Dat er nadrukkelijk ook gezocht zal worden naar ontwikkeling vindt de commissie een belangrijke inzet met het oog op de potentiële zeggingskracht van de producties. Een eenduidige signatuur die vertrekt vanuit vechttheater is op zichzelf interessant, maar niet bij alle inhoudelijke uitgangspunten een logische vorm.
  Het idee van YoungGangsters om via de vier geplande producties zijn publiek tot autonomie op te roepen, vindt de commissie op zichzelf aantrekkelijk. De afzonderlijke plannen voor de producties ontberen echter veelal een scherpe uitwerking van de missie van de groep om de mening en macht van de massa te bevragen. Het uitgangspunt voor ‘Heroes’ vindt de commissie het minst aansprekend en lastig te plaatsen binnen de samenhang van de producties. De keuze van de setting voor een club voor mannen van 55+ maakt het naar haar mening lastig om in te zoomen op het individu. Het spel in de club (op het podium) versus het individu en de speculatie over de reactie van het publiek overtuigen niet op voorhand. De commissie is er niet van overtuigd dat dit voor het beoogde jongere publiek een aansprekende voorstelling zal worden. Verder beschrijft de groep niet overtuigend hoe het inmiddels afgeronde vooronderzoeksproject voor deze productie ingezet gaat worden in de uiteindelijke grote productie. De commissie plaatst ook kritische kanttekeningen bij ‘YoungGangsters for president’, waarvoor de groep gaat inzoomen op de macht van beelden, propaganda en media. Ook daarin lijkt naar de mening van de commissie de missie van het gezelschap scherper en oorspronkelijker uitgewerkt te kunnen worden. Het idee om in ‘Be Prepared’ een aardbeving zo realistisch mogelijk te ensceneren vindt de commissie wel een interessant vertrekpunt om te komen tot een voorstelling over de onmogelijkheid om absolute veiligheid te creëren en de economie van de angstcultuur. De ambitie om het publiek een ramp aan den lijve te laten ervaren, is prikkelend en direct gericht op de zeggingskracht die het werk moet hebben. Hierdoor heeft de commissie er vertrouwen in dat een aansprekende voorstelling zal worden gemaakt die daadwerkelijk vorm geeft aan de beoogde manipulatie van de massa.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  YoungGangsters heeft zich de afgelopen jaren succesvol in de publieke belangstelling weten te spelen op festivals. Inmiddels heeft de groep de eerste stappen gezet om naast de theater- en zomerfestivals ook via reguliere theaters locatievoorstellingen te gaan spelen. Dit circuit wil de YoungGangsters de komende jaren uitbreiden. Veelal werkt de groep in coproductie of in langjarige samenwerking. Naar de mening van de commissie getuigt dit van een doordachte bedrijfsvoering. De financiële basis van de groep is echter smal. De commissie vindt dit, met het oog op de beoogde forse uitbreiding van de exploitatie, een risico.

  De commissie vindt het positief dat YoungGangsters zoekt naar een redelijke spreiding van inkomstenbronnen, door onder meer in te zetten op coproducties en een flinke verhoging van de publieksinkomsten. Een deel van die stijging in inkomsten is echter onvoldoende onderbouwd om zeker te zijn dat de begrote inkomsten gerealiseerd kunnen worden. Over de stap van de groep om naast verschillende festivals de producties in samenwerking met verschillende theaters in Nederland op locatie in verschillende steden te gaan spelen, oordeelt de commissie positief. Verschillende partners hebben zich hiervoor al aan de groep verbonden, wat de commissie vertrouwenwekkend vindt. Daarnaast werkt de groep met verschillende andere culturele en maatschappelijke partners voor zowel grote producties, als voor de ‘vooronderzoeksproducties’. Deze partners leveren bovendien een redelijk deel van de financiering, wat de commissie ook positief vindt.

  Verder zijn de publieksinkomsten voor een substantieel deel gebaseerd op recettes en YoungGangsters loopt daarmee een risico bij een tegenvallende publieksopkomst. Daarbij heeft de groep ingezet op een toename van het aantal bezoekers en een hogere opbrengst per bezoeker dan de afgelopen jaren. Deze toename wordt in de ogen van de commissie niet overtuigend gemotiveerd. Dit vormt volgens de commissie een risico, waar nog bij komt dat er niet concreet wordt gereflecteerd op de situatie wanneer de publieksinkomsten onverhoopt tegenvallen. Het letterlijk opzoeken van het publiek leidt bovendien tot een stijging van de kosten. Die kosten worden voornamelijk met publieke subsidies gedekt. Naar het oordeel van de commissie is de balans tussen de eigen en publieke inkomsten niet helemaal in evenwicht en vertoont de groep hierin een minder ondernemende instelling dan in de afgelopen jaren.
  YoungGangsters zet bij de publieksbenadering in op een relatief jong publiek, dat de groep zelf in algemene termen omschrijft als vanaf veertien jaar. Daarnaast zet YoungGangsters in op specifieke doelgroepen gerelateerd aan het thema van een voorstelling, zoals bijvoorbeeld bij de productie ‘Heroes’, die zich afspeelt in een clubsetting voor mannen van 55+. De commissie vindt deze inzet op diverse publieksgroepen met de nadruk op jong publiek goed passen bij de missie en het werk van het collectief. Bovendien wordt voor de publieksbenadering veelal samengewerkt met partners, onder meer bij het creëren van buzz in een stad en het zoeken van verbinding met publiek van de instellingen waarmee YoungGangsters samenwerkt. Deze aanpak is in de ogen van de commissie vertrouwenwekkend.

  Ten aanzien van het 14+ publiek plaatst de commissie overigens nog wel een kanttekening. Het betreft een lastig te bereiken doelgroep die zich ook slecht laat binden. YoungGangsters geeft in de aanvraag, naast een verhoogde inzet op social media als Instagram en YouTube, nog weinig blijk van een concrete aanpak ten aanzien van dit jonge publiek.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  De commissie plaatst het werk van YoungGangsters binnen het locatietheater. In het gesubsidieerde en vrije circuit is het aanbod van locatietheater beperkt. Binnen het bestaande aanbod van locatietheater is de bijdrage van het werk van YoungGangsters echter niet uniek. Zowel op zomerfestivals als op andere locaties in Nederland wordt vergelijkbaar aanbod gepresenteerd. De commissie oordeelt dat het werk van YoungGangsters een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Young Gangsters is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan professionele podiumkunsten groot is. Verder constateert de commissie dat YoungGangsters in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. YoungGangsters heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat YoungGangsters een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van YoungGangsters te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  225.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  60
  2.500
  150.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  225.000
  Toegekend bedrag per jaar
  225.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  225.000

  Circuit klein/middel
  150.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  225.000
  Toegekend bedrag per jaar
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie