MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • Nederlands Kamerkoor

  Inleiding

  Het Nederlands Kamerkoor (NKK) werd opgericht in 1937 en heeft zich in mei 2015 in Utrecht gevestigd. Peter Dijkstra is recent aangetreden als chef-dirigent en Tido Visser is algemeen directeur. In het plan staat vermeld dat het koor vanaf het begin een nieuwe standaard zette in koorzang. Door de jaren heen heeft het ensemble zich naar eigen zeggen geprofileerd als vernieuwer, onder meer door vorm te geven aan de ontwikkeling van de oudemuziekpraktijk en door het verstrekken van compositieopdrachten.

  Het NKK heeft als doel koormuziek te presenteren op het allerhoogste niveau, in al haar facetten, puttend uit het repertoire van alle tijden. Het NKK wil verder zijn passie voor koormuziek overbrengen aan en delen met zo veel mogelijk mensen. Daarbij streeft het ensemble ernaar om koormuziek als springlevende kunstvorm te versterken en te ontwikkelen door te innoveren en kennis te delen. Het NKK wordt volgens de aanvraag onder meer gekenmerkt door zijn grensverleggende programmering, het in eigen hand nemen van het overgrote deel van de programmering waarmee het koor naar buiten treedt, en het vervullen van een infrastructurele rol binnen het bestel op het terrein van koormuziek. Het NKK wil in de komende periode op basis van een topsportklimaat zijn uitvoeringskwaliteit verder ontwikkelen en zijn (inter)nationale reputatie versterken. Verder wil het ensemble innoveren door de grenzen van de presentatievormen op te zoeken met nieuwe formats en interdisciplinaire samenwerkingen, en door compositietalent bij zijn activiteiten te betrekken. Met betrekking tot het educatiebeleid stelt het NKK dat koorzang een rol van betekenis kan spelen voor een kosmopolitische, verbonden samenleving. Daaraan geeft het ensemble invulling met onder andere het landelijk amateurkorentraject ‘Zingen doe je samen!’ en het project ‘Kinderen en ouders zingen’.

  Producties die worden beschreven voor de komende periode, zijn onder andere ‘150 Psalms’, in samenwerking met Festival Oude Muziek, ‘Under the Horizon’ met Huang Yi Dance Company, ‘Gesualdo’ met De Warme Winkel en '‘#uman’, in samenwerking met Nanine Linning en Theater Heidelberg. Deze producties worden door het NKK aangeduid als ‘Voorpaginaprojecten’; spraakmakende koorproducties voor een breed publiek. Verder presenteert het NKK in 2017 programma’s in samenwerking met Asko|Schönberg, met muziek van Liszt en Goebaidoelina, en bij het Koninklijk Concertgebouworkest met werk van Debussy, onder leiding van Bernhard Haitink. Chef-dirigent Peter Dijkstra zal onder meer voor het ensemble staan in de productie ‘Philip Glass 80’ en ‘Brahms’ Requiem Reinvented’, met harpist Remy van Kesteren. Onder de producties die voor 2018 staan gepland bevinden zich Lera Auerbachs opera ‘The Blind’, een programma rond Scarlatti’s ‘Stabat Mater’, Stravinsky’s ‘Psalmensymfonie’ met Hannes Minnaar en onder leiding van Paul McCreesh, en ‘Requiem voor een terrorist’, een coproductie met Creative Court, met een groot opdrachtwerk voor JacobTV.
  De bijdrage talentontwikkeling wordt in het plan onderbouwd in het kader van het totale beleid op het terrein van educatie en talentontwikkeling. De bijdrage wordt specifiek ingezet in het kader van NKK Next, dat wordt beschreven als een out of the box talentontwikkelingsprogramma in de vorm van een traineeship in dienstverband voor een periode van 24 weken.

  In de periode 2017-2020 realiseert NKK 76 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 686.800 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 120.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 806.800 euro.

  Historie

  Stichting Nederlands Kamerkoor ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of de concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds zeventien voorstellingen en/of concerten van zestien verschillende producties van NKK bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  De commissie heeft groot vertrouwen in de artistieke leiding van de pas aangetreden chef-dirigent Peter Dijkstra. De zangers beschikken volgens haar over een ruime mate van vakmanschap en komen binnen het vocale ensemble tot excellente uitvoeringen. De samenzang is zuiver en kleurrijk, waarbij opvalt dat de stemmen goed in evenwicht zijn en mooi mengen. De commissie vindt dat van de uitvoeringen een sterke zeggingskracht uitgaat. Het koor legt een groot inlevingsvermogen aan de dag in zijn vertolkingen en weet het publiek te raken met de expressiviteit in de samenzang en solopartijen. Bijzonder succesvol was het koor in de afgelopen periode met onder meer de uitvoeringen van de Matthäus-Passion van J.S. Bach en het Bosch Requiem van Robert Zuidam, waarbij volgens de commissie sprake was van een feilloze interpretatie die werd gekenmerkt door een mooie balans tussen de stemmen en een zeer verzorgde dynamiek. Daarnaast heeft de commissie veel waardering voor het outreach-project ‘Zingen doe je Samen!’, waarbij het Nederlands Kamerkoor intensief samenwerkt met koren uit de amateursector en zo niet alleen als boegbeeld, maar ook als inspirator van de Nederlandse koorcultuur naar buiten treedt.

  De commissie is enthousiast over de plannen die de aanvrager presenteert voor de periode 2017-2020. De oorspronkelijke artistieke visie van het kamerkoor komt volgens haar goed naar voren in de beschreven plannen voor de productie ‘Gesualdo’, die zal worden gemaakt in samenwerking met theatergezelschap De Warme Winkel en dirigent Harry van der Kamp. Het ‘Brahms’ Requiem Reinvented’, onder leiding van Peter Dijkstra en met soloharpist Remy van Kesteren, is een ander voorbeeld van een interessant plan, waarbij de klassieke traditie op een prikkelende hedendaagse manier wordt benaderd.
  De commissie vindt het sterk en zelfbewust dat het Nederlands Kamerkoor er in de aanvraag niet voor terugdeinst zichzelf kritisch de maat te nemen. De organisatie toont zich transparant in de wijze waarop de uitkomsten van deze zelfreflectie worden vertaald in beleid. Dit wekt bij de commissie het vertrouwen dat de bijzondere kwaliteit van het koor ook in de toekomst gewaarborgd is. Zo wordt in de komende periode geïnvesteerd in het aanscherpen van de uitvoeringskwaliteit door te werken met solistengroepen van twee tot drie zangers. Daarnaast zet het koor zichzelf op scherp door te gaan werken met een aantal dirigenten die tot de wereldtop behoren binnen de symfonische muziek, zoals Edo de Waart, Hartmut Haenchen en Daniel Harding. Mede door deze voornemens verwacht de commissie dat in de komende periode nog steeds een sterke zeggingskracht van de uitvoeringen zal uitgaan. Tot slot vindt de commissie het een constructief plan dat de organisatie het oeuvre aan compositieopdrachten dat door de jaren heen is opgebouwd, op een actieve wijze gaat beheren en presenteren.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  De organisatie is eind 2015 financieel gezond, zo constateert de commissie op basis van de jaarcijfers. De wijze waarop de organisatie zich heeft ontwikkeld, na het incasseren van de gevolgen van de bezuinigingen op de meerjarige subsidies van vier jaar geleden, dwingt respect af. Ten aanzien van de eigen inkomsten formuleert het Nederlands Kamerkoor een aantal stevige ambities voor de periode 2017-2020 en vertaalt die naar cijfermatige doelstellingen.

  De haalbaarheid van deze doelstellingen wordt in de aanvraag onderbouwd op basis van trends in de afgelopen jaren, maar de commissie is van mening dat de verwachte begrotingsontwikkeling niet op alle punten realistisch is. Zo heeft zij met name twijfels over de forse stijging van de publieksinkomsten en de bijdragen uit private bronnen. De onderbouwing van deze stijging vindt zij tamelijk summier en terloops geformuleerd en mede daarom niet aannemelijk. Over het algemeen vindt zij de onderbouwing van de verschillende kosten en baten te detailgericht, terwijl extremere verschillen ten opzichte van voorgaande jaren nauwelijks worden uitgelegd.

  Aangezien het Nederlands Kamerkoor het aantal producties zal terugbrengen ten opzichte van het huidige beleid, ligt het voor de hand dat de voorbereidingskosten over meer uitvoeringen gespreid kunnen worden. Uit de aanvraag blijkt echter niet dat de voorbereidingskosten zullen dalen. Ook de stijging van de materiële lasten wordt volgens de commissie slechts gedeeltelijk verklaard door de toename van de concerten in het buitenland en de deelname aan projecten met een hoge exploitatie, waarnaar de aanvraag verwijst. Daarmee schiet de onderbouwing van de begrotingsontwikkeling naar de mening van de commissie tekort. Het koor gaat voor de komende periode uit van een behoorlijke spreiding van inkomstenbronnen. De commissie vindt het positief dat de organisatie ambitie toont in het verwerven van eigen inkomsten. Verder heeft de commissie er op grond van de expertise en flexibiliteit die de organisatie heeft laten zien in de afgelopen periode vertrouwen in dat een goede balans tussen ambities en risico’s gewaarborgd is.

  De organisatie geeft volgens de commissie blijk van een visie op haar positie in het muzikale landschap. De commissie onderschrijft hierbij de uitstraling die van het kamerkoor uitgaat als exponent en inspirator van de koorcultuur in Nederland. De publieksbenadering die in het plan naar voren komt, vindt zij overtuigend. Het doelgroepenbeleid is een geïntegreerd onderdeel van de totale publieksvisie en de organisatie maakt aannemelijk dat zij in staat is om nieuw publiek te trekken en het bereik over de hele linie te vergroten. Er is een duidelijke samenhang tussen het artistieke beleid, de publieksvisie en de strategische inzet van middelen. Daarbij wekt het vertrouwen dat in de jaarverantwoording over 2015 al de eerste resultaten zichtbaar zijn van de aangescherpte strategie, die wordt doorgezet in de komende periode.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij overweegt daarbij dat het kamerkoor valt te rekenen tot de categorie van ensembles binnen de klassieke muziek. Dit is een genre dat veelvuldig voorkomt op de Nederlandse podia. De innovatieve outreach-programma’s met amateurkoren en programma’s met jonge makers vormen daarnaast een integraal onderdeel van de programmering. Ook door de samenwerkingen die aangegaan worden met makers uit andere muzikale genres, zoals Erik de Jong, Hadewych Minis en Remy van Kesteren, neemt het kamerkoor een bijzondere positie in binnen het podiumkunstenlandschap. De commissie oordeelt dat het werk van het Nederlands Kamerkoor een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Het Nederlands Kamerkoor is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de instelling in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel aan concerten dat in andere steden en regio's is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat het Nederlandse Kamerkoor hiermee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  De commissie vindt het positief dat het Nederlands Kamerkoor via haar verbinding met de amateursector en jongeren met hun ouders zich stevig verankerd in de samenleving. Uit de plannen spreekt volgens de commissie een oprechte wens om de sector aan urgentie te laten winnen. Het programma ‘Zingen doe je samen!’ zorgt er volgens haar voor dat de ontwikkeling in de korensector een nieuwe impuls krijgt. De plannen voor NKK Next, waarvoor het Nederlands Kamerkoor een bijdrage aanvraagt, zijn volgens de commissie helder omschreven. De begeleiding spitst zich niet toe op alleen het zingen binnen een vocaal ensemble van topniveau, maar begeleid de zangers ook als maker. Hierin worden deze makers verantwoordelijkheden gegeven die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling naar een zelfstandige beroepspraktijk. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 112.000 euro. Hierbij heeft ook een rol gespeeld dat de commissie kritisch is over de plannen van de ‘Meesters en Gezellen’. Zij vindt dat de begeleiding in de plannen onvoldoende wordt toegelicht, waardoor dit in haar ogen kan worden aangemerkt als een onderdeel van de reguliere concertpraktijk.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van het Nederlands Kamerkoor te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  806.800
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  6
  2.800
  16.800
  Circuit groot
  70
  8.500
  595.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  112.000
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  798.800
  Toegekend bedrag per jaar
  798.800
  Aangevraagd bedrag per jaar
  806.800

  Circuit klein/middel
  16.800
  Circuit groot
  595.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  798.800
  Toegekend bedrag per jaar
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie