MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • NeuNow

  Inleiding

  De European League of Institutes of the Arts (ELIA), opgericht in 1990, is een netwerk van circa driehonderd kunstvakopleidingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Australië. Sinds 2009 organiseert ELIA het jaarlijkse festival NEU NOW in wisselende Europese steden. Vanaf 2015 vindt het festival plaats in Amsterdam, in samenwerking met en op het terrein van de Westergasfabriek.

  ELIA wil de internationale beroepspraktijk van talentvolle jonge kunstenaars in alle disciplines bevorderen, zowel in artistieke zin als qua cultureel ondernemerschap. NEU NOW is een internationaal, vooral op Europa gericht, festival dat een platform biedt aan net afgestudeerde kunstenaars om hun werk te tonen aan curatoren, programmeurs en producenten. De organisatie wil de artistieke uitwisseling stimuleren in een multi- en interdisciplinaire context en initieert samenwerkingsprojecten. Daarnaast biedt het festival een randprogramma van trainingen, nagesprekken, debatten en workshops die in het teken staan van cultureel ondernemerschap en interdisciplinariteit. NEU NOW is naar eigen zeggen in toenemende mate een wegbereider naar internationale platforms voor de deelnemende kunstenaars. Behalve een livefestival is NEU NOW ook een online festival. Bij de samenstelling van het programma van het festival spelen, naast de intrinsieke artistieke kwaliteiten, ook de maatschappelijke of politieke betekenis en impact van het werk een belangrijke rol, aldus de aanvraag. Een aanvullend criterium van de organisatie is dat het werk de bestaande grenzen van de discipline uitdaagt of verbindingen legt met andere kunstpraktijken en disciplines. Het uitgangspunt voor de komende jaren is dat tien projecten uit Nederland op het livefestival worden geprogrammeerd: vijf podiumkunstprojecten en vijf uit andere disciplines. Vooralsnog bestaat de programmering van NEU NOW uit veertig projecten: tien projecten theater/dans, vier projecten muziek/geluid, twaalf projecten beeldende kunst, acht projecten architectuur/vormgeving en zes projecten film/animatie.

  In de periode 2017-2020 wil NEU NOW een aantal inhoudelijke ontwikkelingen bewerkstelligen. Zo wil het festival de leden voor de vakjury in toenemende mate werven bij organisaties op het gebied van talentontwikkeling, bij creative hubs en bij professionele kunstinstellingen waarmee het festival samenwerkt voor de doorstroming. De organisatie zal meer samenwerkingspartners zoeken. Verder wil NEU NOW gaan werken met gastcuratoren, residenties creëren voor kunstenaars en een samenwerkingsproject opzetten tussen een Nederlandse podiumkunstenaar en een buitenlandse kunstenaar. Daarnaast wil het festival jaarlijks een internationaal seminar voor professionals en beleidsmakers organiseren, waarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cultureel ondernemerschap in Europa centraal staan. Ten slotte wil NEU NOW inzetten op de online facilitering van de internationale beroepspraktijk van jonge kunstenaars, door de trainingen als modules in toolkits op te nemen en deze online beschikbaar te stellen.

  European League of Institutes of the Arts vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  European League of Institutes of the Arts ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Festival NEU NOW was tot voor kort een reizend festival, dat sinds 2009 jaarlijks plaatsvond in wisselende Europese steden. Onlangs heeft het festival besloten om zich in ieder geval tot 2018 te vestigen op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam, om vanuit daar het festival verder te kunnen ontwikkelen. De commissie begrijpt dat het nomadische bestaan van het festival logistieke en organisatorische problemen met zich meebracht en dat het voor een festival in een dergelijke opzet lastig is om een publiek op te bouwen. Zij vindt echter ook dat de nomadische aspecten voor een belangrijk deel het signatuur van het festival bepaalden en dat, door te kiezen voor steeds wisselende locaties, het festival voortdurend in een nieuwe, Europese context werd gepresenteerd. Daarmee droeg het festival tevens een Europese visie op Europese kunst uit. Door te kiezen voor een vaste locatie, is het risico reëel dat een deel van die signatuur verloren gaat en dat het festival daardoor aan zeggingskracht zal inboeten.

  Ondanks dit mogelijke verlies van de signatuur ziet de commissie ook positieve ontwikkelingen. Ze stelt vast dat het festival vasthoudt aan een aantal vaste elementen binnen zijn opzet. Zo zijn bij de organisatie van het festival een groot aantal vakmensen betrokken en vormt de inbreng van een aantal kwalitatief goede Europese kunstvakopleidingen de basis van het programma. De commissie vindt dat de samenstelling van het uiteindelijke programma is gebaseerd op een aantal helder geformuleerde criteria. De keuze voor het programma maakt een internationale jury, die breed is samengesteld uit vakmensen die hun sporen hebben verdiend binnen de disciplines die op het festival worden gepresenteerd. De programmering van het festival bestaat uit een selectie van projecten van net afgestudeerde kunstenaars, die een vernieuwend en conceptueel karakter hebben en vaak een combinatie van disciplines zijn. Daarbij merkt de commissie wel op dat het aandeel van podiumkunsten binnen de totale programmering beperkt is.

  Hoewel er sprake is van een heldere selectieprocedure, mist de commissie in het plan voor de komende jaren een duidelijke visie aan de hand waarvan de organisatie een coherent en samenhangend programma samenstelt. De programmering van het festival bestaat volgens de commissie uit een bonte verzameling projecten, in een verscheidenheid aan disciplines. De samenhang tussen die disciplines maakt de organisatie in het plan in de ogen van de commissie onvoldoende concreet.

  Tot slot vindt de commissie in het algemeen dat het plan van de aanvrager wel een aantal interessante ideeën bevat, maar dat deze de opzet van zowel het fysieke als het online festival onvoldoende concreet maakt. Daarnaast wordt in de aanvraag te beperkt beargumenteerd wat de noodzaak is om een festival te organiseren dat zich specifiek richt op het presenteren en ontwikkelen van jong, Europees talent. Als platform voor de bevordering en uitwisseling van kennis en deskundigheid vindt de commissie NEU NOW een interessant initiatief, maar als presentatieplek voor nieuw talent vindt de commissie de opzet te beperkt en te veel naar binnen gericht. Onduidelijk is wat het festival onderscheidt van andere podia en festivals waar dit talent ook gepresenteerd zou kunnen worden.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

  De commissie stelt vast dat het festival is opgezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge kunstenaars, zowel in artistieke zin als qua ondernemerschap. In het plan staat volgens haar met name de ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap centraal. De trainingen, nagesprekken, debatten en workshops binnen het randprogramma zijn vooral gericht op de zakelijke aspecten van het kunstenaarschap. Ook binnen het internationale seminar 'Making a living from the arts', dat jaarlijks voor professionals en beleidsmakers zal worden georganiseerd, staan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cultureel ondernemerschap in Europa centraal. De commissie vindt dat het plan onvoldoende concreet maakt welke andere competenties het festival, naast die op het gebied van het ondernemerschap, bij de kunstenaars wil ontwikkelen.

  Omdat NEU NOW een podium biedt aan nieuwe, talentvolle kunstenaars, heeft het festival volgens de commissie wel enige betekenis voor programmeurs en vakgenoten: zij kunnen zich op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de gepresenteerde disciplines. Tevens wil het festival, door samen te werken met een aantal Europese festivals, podia, art fairs en galerieën, de doorstroom van talent bevorderen. Gelet op het beperkte aandeel podiumkunsten binnen de totale programmering van NEU NOW, is de commissie van mening dat de bijdrage van het festival aan de ontwikkeling van de podiumkunsten wat betreft de doorstroming van talent beperkt is.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Vooropgesteld moet worden dat NEU NOW in een transitiefase verkeert, omdat het festival momenteel nog onder verantwoordelijkheid valt van de European League of Institutes of the Arts (ELIA). Vanaf 2017 zal voor de organisatie van NEU NOW een nieuwe, zelfstandige stichting worden ingericht.

  Wat de financiële gezondheid van ELIA betreft merkt de commissie op dat volgens de aangeleverde cijfers de financiële positie van de organisatie zorgelijk is. Door een tekort in 2014 heeft ze momenteel een negatief eigen vermogen.

  Verder is de commissie kritisch over de begroting voor de komende periode. Zij constateert dat in het plan een duidelijke onderbouwing ontbreekt voor de voorgenomen, substantiële toename van de kosten. Daarnaast nemen, door de aangevraagde subsidie bij het Fonds Podiumkunsten en een verhoging van de Europese subsidie, de inkomsten uit subsidies en bijdragen fors toe; het percentage eigen inkomsten voor de komende periode ligt nog maar net boven het minimum van 25 procent. Het optimisme over de toekomstige Europese subsidieaanvraag van ELIA dat de aanvrager aan de dag legt, deelt de commissie niet bij voorbaat. In de aanvraag wordt namelijk niet inzichtelijk gemaakt dat het festival in een geheel andere opzet dan voorheen en onder verantwoordelijkheid van een nieuwe, zelfstandige stichting daarop kan rekenen.

  De commissie stelt verder vast dat de publieksinkomsten van het festival gering zijn, niet alleen vanwege de lage toegangsprijzen, maar ook door het zeer beperkte aandeel betalende bezoekers. Ook de ambities op het vlak van sponsorwerving en de werving van private fondsen verkeren nog in een te prematuur stadium om het vertrouwen te wekken dat ze tot extra eigen inkomsten zullen leiden.

  In de plannen staat uitsluitend de positie van het festival in Amsterdam beschreven en de commissie mist een beschrijving van hoe het festival zich landelijk beoogt te positioneren. Dat het festival zich richt op jonge makers en professionals, acht de commissie logisch gezien de aard en opzet van het festival. Hoe het festival ook de aandacht van een breed, Amsterdams publiek wil trekken, wordt in de aanvraag volgens de commissie te weinig concreet gemaakt. De aanvrager weet in het plan bijvoorbeeld niet duidelijk te maken wat NEU NOW aantrekkelijk maakt voor deze doelgroep. Ten slotte stemt de organisatie binnen de marketing van het festival de inzet van middelen globaal af op het bereiken van de verschillende doelgroepen. Een nadere uitwerking zal volgen in een definitief marketingplan. Alles bij elkaar genomen heeft de commissie vooralsnog weinig vertrouwen in de door aanvrager beoogde toename van het publieksbereik.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod als ruim voldoende.

  Slechts een beperkt deel van het gepresenteerde aanbod betreft podiumkunsten. Hierbinnen maakt het festival geen keuze voor een specifieke discipline of een genre. Vanwege de grote diversiteit in het aanbod, is er voor een deel sprake van aanbod dat veelvuldig in Nederland te zien is en voor een deel van minder geziene experimentele werkvormen. NEU NOW als geheel onderscheidt zich vanwege de unieke internationale selectie van makers die zo goed als nooit op reguliere podia en festivals in Nederland te zien is. Hiermee levert de aanvrager een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Amsterdam. In Amsterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Daardoor levert NEU NOW geen bijdrage aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de gemeente of provincie is neutraal.

  In de afgelopen periode heeft het festival geen structurele bijdrage van de gemeente of de provincie ontvangen. Voor de komende periode is wel een subsidie aangevraagd bij de gemeente Amsterdam voor de niet-podiumkunstdisciplines. Daarmee is er geen sprake van een relevante lokale bijdrage in het kader van deze subsidieaanvraag.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van NEU NOW niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  125.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  125.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie