MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • Tafel van Vijf

  Inleiding

  Tafel van Vijf, met artistiek leider Herman van Baar en zakelijk leider Michiel Schreuders, maakt muziektheater voor de jeugd en voor jongeren en is gevestigd in Amsterdam. Het gezelschap heeft als missie om theater en muziek te verbinden met geschiedenis en erfgoed. Tafel van Vijf wil hedendaags muziektheater maken over actuele thema’s, gekoppeld aan parallelle verhalen uit de geschiedenis. Op deze wijze willen de makers het publiek inzicht geven in het heden. De herkenning van een persoonlijke strijd in een politieke conflictsituatie staat vaak centraal. Alle voorstellingen worden met livemuziek gespeeld, waarbij gewerkt wordt met nieuwe composities. Artistiek leider Herman van Baar schrijft soms de teksten en is verantwoordelijk voor de regie van een aantal producties. Tafel van Vijf produceert per jaar één voorstelling of brengt een reprise uit. Deze wordt in lange series gespeeld in of bij een museum, waarbij museumbezoek door de jongeren deel uitmaakt van het programma.

  Voor de komende periode staat Tafel van Vijf een ingrijpende koerswijziging voor ogen. Begonnen als gezelschap dat muziektheater maakte voor kinderen in de basisschoolleeftijd en kleuters, wil het zich nu richten op scholieren van het middelbaar onderwijs, van vmbo tot vwo. In eerste instantie staan leerlingen uit de onderbouw centraal; daarnaast moeten de producties ook interessant zijn voor leerlingen uit de bovenbouw en volwassenen. De makers willen met hun voorstellingen de onbegrijpelijke wereld van volwassenen voor pubers begrijpelijker maken. Voor 2017-2020 staan één reprise en drie nieuwe producties op het programma, waaronder twee rockopera’s over belangrijke momenten in de Nederlandse geschiedenis, zoals de tweespalt tussen Prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt en de godsdienstoorlog ten tijde van Willem van Oranje, en een dansvoorstelling over de doorwerking van het slavernijverleden van Nederland. In alle producties willen de makers het begrip vrijheid onderzoeken: vrijheid in relatie tot religie of in relatie tot het slavernijverleden. Voor elke voorstelling worden nieuwe composities gemaakt, waarbij diverse muziekstijlen worden geïntegreerd, zoals poprock, wereldmuziek, etnojazz en renaissancemuziek. Op artistiek vlak wordt samengewerkt met onder anderen schrijver Ad de Bont, regisseur Mirjam Koen, de musici Vernon Chatlein en Jasper Goedman, Lavalu, Susies Haarlok en choreograaf Alida Dors. Coproducenten zijn onder meer het Rijksmuseum, Prinsenhof in Delft, het Haags Historisch museum, Theater aan het Spui, het Dordrechts Museum en Theater Bellevue.

  In de periode 2017-2020 speelt Tafel van Vijf veertig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 145.000 euro.

  Historie

  Tafel van Vijf ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds zes voorstellingen van drie verschillende producties van Tafel van Vijf bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Zij noemt artistiek leider Herman van Baar een bevlogen theatermaker, die zijn jonge publiek serieus neemt en grote thema’s durft aan te snijden. Tafel van Vijf heeft naar de mening van de commissie een eigen herkenbare signatuur, waarbij de (historische) onderwerpen op een overtuigende manier over het voetlicht worden gebracht en aantrekkelijk worden gemaakt voor een hedendaags publiek. Daarbij weten de makers muziek en tekst steeds op een weloverwogen wijze te integreren en kennen de voorstellingen een opvallende en originele vormgeving. De commissie is verder positief over de makers en componisten die het gezelschap aan zich weet te binden, zoals Oene van Geel, Mirjam Koen en Susies Haarlok. Ook heeft zij veel vertrouwen in het vakmanschap van de uitvoerenden en in het uitvoeringsniveau van de voorstellingen. Een kanttekening plaatst de commissie bij de grote hoeveelheid informatie die de makers in de producties verwerken, die soms ten koste gaat van de zeggingskracht van de voorstelling. Zo lag het tempo in de voorstelling ‘Mama Moesa’ hoog, waardoor het drama van het verhaal van Mozes, ondanks het vakmanschap van de uitvoerenden, wat onderbelicht bleef. De commissie vindt het voornemen van Tafel van Vijf om zich in de toekomst te richten op jongeren, in plaats van op kinderen in de basisschoolleeftijd, een interessante stap die past in de ontwikkeling van het gezelschap. De koerswijziging komt geloofwaardig over en de commissie ziet in de in 2014 uitgebrachte rockopera ‘De Witt of Oranje’ een geslaagde opmaat voor deze beleidswijziging. Deze dynamische, strak geregisseerde voorstelling acht zij zeer aansprekend voor de doelgroep.

  De plannen voor de komende periode vindt de commissie stevig onderbouwd, waarbij de uitgangspunten een heldere muziektheatrale vertaling hebben gekregen. Het onderzoeken van vrijheid versus het opzoeken van grenzen is naar de mening van de commissie een sterk en actueel thema, dat bovendien goed aansluit bij de belevingswereld van de beoogde publieksgroepen. Zij is positief over de muzikale concepten, waarbij contrasten tussen muziekstijlen worden opgezocht en waaruit blijkt dat de muziek een volwaardig onderdeel van de dramaturgie vormt. De aanvraag bevat bovendien een heldere reflectie op de eerder gemaakte projecten en de wijze waarop de makers op grond van de verworven inzichten hun werk willen aanscherpen. Een kleine kritische kanttekening plaatst de commissie bij het plan voor ‘Black Memories’ dat zij met name in muzikaal opzicht tamelijk summier vindt uitgewerkt. Bovendien komt de voorgestelde aanpak enigszins clichématig over. De commissie is positief over de gekozen artistieke partners voor de diverse projecten, zoals schrijver Ad de Bont, choreograaf Alida Dors en de band Susies Haarlok. De beoogde uitvoerenden hebben hun sporen verdiend op het gebied van muziek(theater), wat veel vertrouwen geeft in de uitvoeringskwaliteit van de producties. Ten slotte levert het museumbezoek, dat voor de jongeren een onlosmakelijk deel van het programma vormt, in de ogen van de commissie een meerwaarde op voor de producties.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Zij stelt vast dat de financiële situatie van de aanvrager gezond is. Zij heeft er op grond van het verleden voldoende vertrouwen in dat het gezelschap het beoogde percentage aan eigen inkomsten zal weten te realiseren. Er is sprake van een redelijke financieringsmix, die helder wordt toegelicht in de aanvraag en waarbij de voorstellingen geproduceerd worden met behulp van overheidsgelden, publieksinkomsten en financiële bijdragen van private fondsen. De commissie is bovendien positief over het feit dat het gezelschap relatief grote bedragen van particulieren of uit de vriendenkring Tafelgenoten weet te genereren. Zij heeft waardering voor het streven van de aanvrager om groei te realiseren door onder meer de voorstellingen op efficiënte wijze te produceren en te vermarkten en door lange voorstellingsreeksen op één locatie te spelen. De commissie is echter van mening dat de wijze van produceren van Tafel van Vijf niet zonder risico is. Dit is met name gelegen in het feit dat de aanvrager slechts één groot project per jaar realiseert, waardoor het verdienmodel sterk afhankelijk is van één productie, zowel waar het de verkoop als de publieksinkomsten betreft. Alhoewel de commissie op zich voldoende vertrouwen heeft in het netwerk dat het gezelschap heeft binnen het scholencircuit, mist zij in dit kader een businessmodel voor de vrije voorstellingen. Daarnaast is de aanvrager afhankelijk van een lastige markt en beschikken middelbare scholen over weinig financiële middelen. De commissie is van mening dat de aanvrager te weinig reflecteert op de risico’s van deze wijze van produceren. Tafel van Vijf stelt weliswaar dat bij onvoldoende financiering gekeken zal worden of de projecten in een iets andere vorm kunnen worden uitgebracht, maar dit wordt niet heel concreet gemaakt. De aanvraag stelt dat het uitbrengen van een productie in een andere, wellicht kleinere vorm een manier is om met tegenvallende inkomsten om te gaan. Dit lijkt een verstandige gedachte, waarbij de commissie opmerkt dat hier een risico ligt voor wat betreft de aantrekkelijkheid van het aanbod voor de beoogde doelgroep.

  Tafel van Vijf heeft volgens de commissie een heldere visie op zijn positie in het veld. Zij heeft er op grond van de plannen en de gekozen thema’s vertrouwen in dat het gezelschap zich zal weten te profileren als muziektheatergezelschap voor jongeren in Amsterdam en daarbuiten. De commissie vindt de samenwerking met de diverse musea en andere partners goed in het verlengde van de activiteiten van het gezelschap liggen. Ook de doelgroepen die Tafel van Vijf benoemt, sluiten mooi aan bij het aanbod van de aanvrager. Daarbij heeft het gezelschap in de afgelopen periode al ruime ervaring opgedaan met het bereiken van scholen. De strategieën om de contacten met middelbare scholen te consolideren en uit te breiden acht de commissie dan ook aannemelijk en de pilot voor het mbo, die samen met het Rijksmuseum wordt opgezet, kan een goede stap zijn om de naamsbekendheid in het (onderwijs)veld te vergroten. De commissie heeft vertrouwen in Bureau tamtam, dat verantwoordelijk is voor de communicatie. Zij constateert echter ook dat het gebruik van social media niet echt blijkt uit de respons die deze sites opleveren, hoewel Tafel van Vijf stelt veel gebruik te maken van dit kanaal. Ten slotte plaatst de commissie kanttekeningen bij het grote aantal experts dat wordt ingehuurd en waarvan zij niet overtuigd is dat de meerwaarde hiervan opweegt tegen de kosten.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Tafel van Vijf maakt voorstellingen voor de jeugd, waarvan het aanbod zeer groot is, zowel in het gesubsidieerde als in het ongesubsidieerde circuit. In de komende periode gaat het gezelschap zich echter richten op jongeren waaronder ook nadrukkelijk scholieren van het vmbo en jongeren met een multiculturele achtergrond. Voor deze doelgroep is het (muziek)theateraanbod beduidend minder groot. Het in de programma’s geïntegreerde museumbezoek is daarbij een onderscheidend element, maar maakt het aanbod volgens de commissie niet uniek. De commissie vindt dat het werk van Tafel van Vijf een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

  Tafel van Vijf is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. In de periode 2013-2015 heeft het gezelschap met name gespeeld in de vier grote steden en in de regio West. In de komende periode richt het gezelschap zich op een beperkt aantal steden in de Randstad. Daarmee levert Tafel van Vijf geen bijzondere bijdrage aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Tafel van Vijf te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  145.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  28
  2.500
  70.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  145.000
  Toegekend bedrag per jaar
  174.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  145.000

  Circuit klein/middel
  70.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  145.000
  Toegekend bedrag per jaar
  174.167

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie