MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • Jan Vos

  Inleiding

  Toneelgroep Jan Vos uit Rotterdam is een kleine en relatief jonge organisatie die op locatie theatervoorstellingen maakt voor een breed publiek. De kern van de groep bestaat uit acteur/toneelschrijver Tjeerd Bischoff, regisseur/toneelschrijver Jeroen van den Berg en zakelijk leider Judith Huizing. Het doel van Jan Vos is het ontwikkelen van toneelvoorstellingen over actuele onderwerpen, vanuit een positie midden in de maatschappij. Daarom speelt Toneelgroep Jan Vos op locatie, om het publiek te ontvangen in een omgeving die past bij het onderwerp van de voorstelling. Zo wordt het verhaal midden in de realiteit geplaatst. In een vroeg stadium van het ontwikkelen van een voorstelling gaan de leden van de groep op onderzoek uit en treden ze in dialoog met maatschappelijke organisaties, denkers, specialisten en ervaringsdeskundigen. De groep maakt graag een pas op de plaats in de geschiedenis, om terug te kijken en te reconstrueren hoe de samenleving in de huidige situatie terecht is gekomen. Van daaruit willen de makers ruimte creëren om na te denken over toekomstscenario’s.

  Gemotiveerd door het succes van de productie ‘Mansholt’ en gefundeerd op de jarenlange theaterervaring van zowel Tjeerd Bischoff als Jeroen van den Berg, werkt Toneelgroep Jan Vos de komende jaren aan het ontwikkelen en uitbrengen van voorstellingen waarin het vastlopen van het sociaaldemocratische project en de teloorgang van het idee van maakbaarheid worden onderzocht, aldus de aanvraag. Daarnaast wordt ingezet op filosofisch getinte vertellingen over de veranderde relatie tussen de mens en zijn omgeving.

  In de periode 2017-2020 brengt Toneelgroep Jan Vos vier grote en twee kleinere locatievoorstellingen. ‘Koning van het Grasland’ (2017) is een voorstelling over de dilemma’s en problemen waar de agrarische sector zich vandaag de dag voor geplaatst ziet. De voorstelling toont de strijd van de boer die zich als eenzame ondernemer staande probeert te houden op de wereldmarkt en de strijd van de grutto die zich probeert aan te passen aan een snel veranderende biotoop. ‘Fragments of journeys towards the horizon’ is een samenwerkingsproject waaraan schrijvers Ian Rowlands (Wales) en Jeroen van den Berg sinds 2013 werken. Het stuk speelde vorig seizoen onder andere in de duinen van Harlech (Wales) en in 2016 op Oerol. In 2017 volgt een tournee door Wales, in samenwerking met Theatr Harlech. Centraal staat de ’digitale mens’, die overal waar hij zich bevindt door netwerken verbonden is met de rest van de wereld. In de winter van 2018 gaat ‘Gas’ in première op locatie in de provincie Groningen, waarna de voorstelling op tournee gaat door het land. ‘Gas’ is een voorstelling over de ontdekking en exploitatie van een vluchtige bodemschat. ‘Gas’ krijgt de vorm van een familiekroniek en zal spelen in een verlaten fabriekshal. In 2019 werkt Toneelgroep Jan Vos aan het stuk ‘IJzer en Katoen’. De voorstelling is een coproductie met Theaterwerkplaats Diepenheim en focust op de naoorlogse bloeiperiode van de textiel- en metaalindustrie in Twente. De tweede voorstelling in 2019 is de locatievoorstelling ‘Project Lutgenau’, een stuk over de vondst van een honderdtal ordners met zo’n 40.000 foto’s van landschappen, die de makers deden op de Rotterdamse markt. Het bleek de nalatenschap van Franz Lutgenau, die tussen 1947 en 2012 zijn fiets- en brommertochten door Nederland documenteerde. In 2020 presenteert de groep het project ‘Fortuin’, over het begin van de 21ste eeuw, de tijd waarin Pim Fortuyn met zijn ‘Verweesde samenleving’ de niche van het populisme ontdekte.

  In de periode 2017-2020 speelt Toneelgroep Jan Vos 65 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 237.500 euro.

  Historie

  Stichting Jan Vos ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Stichting Jan Vos geen beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  In de afgelopen jaren heeft Toneelgroep Jan Vos de productie ‘Mansholt’ uitgebracht en wegens succes hernomen. Het is een voorstelling over eurocommissaris Sicco Mansholt en de strijd die hij in zijn leven heeft gevoerd op meerdere fronten: professioneel vanwege een ommezwaai in zijn denken over de wijze waarop landbouw bedreven zou moeten worden en privé vanwege een midlifecrisis. De commissie is van mening dat Jan Vos deze twee dilemma’s in het stuk op geraffineerde wijze heeft samengebracht. Het vakmanschap waarmee dit gebeurt, ziet de commissie ook terug in de kwaliteit van de tekst, de regie en het acteerwerk: deze zijn van hoog niveau. De keuze voor passende locaties versterkte de zeggingskracht van het stuk. Doordat deze aansloot op de thematiek sprak de voorstelling ook niet-reguliere theaterbezoekers aan.

  In de komende jaren werkt Toneelgroep Jan Vos aan het ontwikkelen en uitbrengen van zes voorstellingen. De commissie ziet deze plannen als een goede voortzetting van de artistieke lijn die met ‘Mansholt’ is ingezet: verhalen over de invloed van het economische en politieke systeem op het persoonlijke leven van mensen. De commissie vindt de plannen oorspronkelijk en goed passen bij het vakmanschap van Van den Berg en Bischoff. De commissie heeft vertrouwen in de potentiële zeggingskracht van de voorstellingen, die gebaseerd zullen zijn op goed geschreven nieuwe teksten en gespeeld worden op locaties die relevant zijn voor de thematiek en aansprekend zullen zijn voor het publiek. De gekozen onderwerpen sluiten naadloos aan bij de mensen die wonen in het gebied waar de voorstellingen worden gespeeld. Voorbeelden zijn de producties ‘Gas’ in Groningen en ‘IJzer en Katoen’ in Twente. De commissie vindt het positief en is ervan overtuigd dat Toneelgroep Jan Vos door de toegankelijke en tegelijkertijd vakmatig sterke theatervorm daadwerkelijk nieuwe publieksgroepen kan bereiken. De commissie oordeelt dan ook positief over de aansluiting van de activiteiten van het gezelschap op de missie die Toneelgroep Jan Vos heeft geformuleerd. De verschillende projecten getuigen van een samenhangende visie en zorgen voor een herkenbare artistieke signatuur van Toneelgroep Jan Vos. Ook heeft de commissie veel vertrouwen in het vakmanschap van de makers. De commissie plaatst wel een kanttekening bij de uitwerking van de plannen, die niet bij alle producties al even concreet is. Zo wordt voor de eerste producties, ‘Koning van het Grasland’ en ‘Gas’, nog sterk in termen van sferen gesproken en is de casting nog niet bekend.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  De organisatie van Toneelgroep Jan Vos bestaat pas sinds enkele jaren en heeft het ontwikkelen, spelen en hernemen van één voorstelling als wapenfeit. Voor een instelling die de ambitie heeft om in continuïteit te gaan produceren, is dat een beperkte staat van dienst. Maar het team van Toneelgroep Jan Vos heeft blijk gegeven van een gedegen aanpak met het project ‘Mansholt’. Dat het gezelschap een beperkte financiële buffer heeft om de risico’s te ondervangen die bij het spelen op locatie komen kijken, ziet de commissie dan ook niet als een grote bedreiging. Ze vertrouwt erop dat de gedegen aanpak van het productionele team in de komende jaren wordt voortgezet. Daarbij neemt de commissie in overweging dat het gezelschap sterke samenwerkingspartners heeft gevonden.

  De ambities voor de komende jaren vindt de commissie in grote lijnen realistisch. Het gezelschap gaat uit van een gematigde stijging van het activiteitenniveau ten opzichte van de voorgaande jaren. Binnen de eigen inkomsten ziet de commissie een risico in de beoogde baten afkomstig van bedrijven, private fondsen en goede doelen. Voor elk project moeten de relaties nog worden opgebouwd, en de commissie is er op basis van de aanvraag dan ook niet geheel van overtuigd dat de in de begroting opgevoerde bijdragen elk jaar zullen worden gerealiseerd. In de afgelopen jaren ontleende het gezelschap zijn bestaan aan het project ‘Mansholt’. De meerkosten van een voortzetting als theatergezelschap moeten, zo valt uit de begroting af te leiden, grotendeels worden gefinancierd uit publieke gelden. Daarbinnen vormt het meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten het grootste deel; andere inkomstenbronnen blijven min of meer gehandhaafd op het niveau van de vorige jaren. De commissie vindt dit een weinig ondernemende houding. Het had voor de hand gelegen om de dekking ook deels te zoeken in andere inkomstenbronnen of op zijn minst in de aanvraag toe te lichten waarom deze keuze is gemaakt.

  Door de aard van de producties, die in inhoud en vorm vaak dicht op de huid zitten van het beoogde publiek, heeft Toneelgroep Jan Vos haar publieksgroepen scherp in beeld. De groep gaat bovendien in zee met relevante samenwerkingspartners, speelt op goed bezochte festivals, en er is een aantal goede aanknopingspunten voor de marketing, zoals de bekendheid van de acteurs. De commissie signaleert dat de marketing en de communicatie een prominente plaats hebben in het zakelijk beleid van Jan Vos. Een professioneel bureau staat het gezelschap hierin bij. De ervaring die bij het project ‘Mansholt’ is opgedaan en tot goede resultaten heeft geleid, geeft de commissie vertrouwen in het publieksbereik. Het langer doorspelen op dezelfde locatie is daarbij een sterk middel. De commissie heeft er vertrouwen in dat het doel van Jan Vos, om met de nieuwe producties via deze wegen de hoge publieksaantallen van ‘Mansholt’ te evenaren, zal worden gerealiseerd.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Omdat de locaties waar wordt gespeeld onlosmakelijk onderdeel van het artistieke concept zijn, beschouwt de commissie de voorstellingen van Toneelgroep Jan Vos als locatietheater. Deze vorm van theater wordt relatief weinig gemaakt door instellingen in de Basisinfrastructuur (BIS) en vrije producenten. Het werk van Toneelgroep Jan Vos onderscheidt zich volgens de commissie echter niet van locatietheater van andere gezelschappen. De commissie vindt dat het werk van Toneelgroep Jan Vos een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als voldoende.

  Het gezelschap is gevestigd in Rotterdam, waar het aanbod aan podiumkunsten zeer groot is. Tegelijkertijd constateert de commissie dat Toneelgroep Jan Vos in de periode 2013-2015 in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen een substantieel aandeel voorstellingen in regio’s buiten de Randstad heeft gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Toneelgroep Jan Vos een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Toneelgroep Jan Vos te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  237.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  65
  2.500
  162.500
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  237.500
  Toegekend bedrag per jaar
  237.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  237.500

  Circuit klein/middel
  162.500
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  237.500
  Toegekend bedrag per jaar
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie