MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • Tonality

  Inleiding

  Tonality is de organisatie waar de projecten zijn ondergebracht van Rembrandt Frerichs, Vinsent Planjer en Tony Overwater. De stichting is gevestigd in Wassenaar. De artistieke leiding wordt gevoerd door de drie genoemde musici, die ook de zakelijke organisatie voor hun rekening nemen. De stichting realiseert concerten op podia en festivals in Nederland, Europa en daarbuiten en werkt regelmatig samen met (internationale) solisten en musici uit uiteenlopende muziekgenres. Naast piano, contrabas en drums bespelen de musici ook historische instrumenten zoals de fortepiano, de violone en de fluisterkit. De artistieke basis van de organisatie bestaat uit drie pijlers: jazz, klassieke muziek en muziek uit het Midden-Oosten. In de projecten van Tonality worden deze genres tot één geheel gesmeed, met per project verschillende accenten. Het trio streeft een klankideaal na dat wordt omschreven als menselijk, akoestisch en intiem en beoogt grenzen te slechten tussen muzikale en artistieke categorieën. Stichting Tonality onderscheidt zich naar eigen zeggen door de eigenzinnige combinatie van hedendaagse en historische muziek en van improvisatie en onderzoek, en door het gebruik van het unieke instrumentarium en de bijzondere speellocaties, waaronder musea.

  Tonality wil in periode 2017-2020 de volgende activiteiten en projecten realiseren: een continuering van het ‘Jazz Piano Trio’, ofwel doorlopende concerten in de klassieke jazzpianobezetting. Dit betreft de kernactiviteit van de stichting. Verder realiseert Tonality een concertserie waarbij het Rembrandt Frerichs Trio internationale gasten uitnodigt, getiteld ‘Music Made in Europe’. Ander projecten zijn ‘The Contemporary Fortepiano’, waarbij het trio historische instrumenten bespeelt om tot een intiemer bandgeluid te komen en ‘De Kunst van het Trio’, een serie concerten in musea in aanwezigheid van kunstwerken waar muziek voor wordt gecomponeerd. Daarnaast wordt de serie ‘Salon Joussour’ gepresenteerd, met als doel de Arabische klassieke muziek meer bekendheid te geven door middel van een lezing, een maaltijd en een concert, met internationale gasten. Ten slotte zal de gezinsvoorstelling ‘Kerstverhaal’ worden gespeeld, waarin het kerstverhaal vanuit een hedendaags perspectief wordt verteld, begeleid door muziek uit zowel de christelijke traditie als de niet-christelijke traditie uit het Midden-Oosten. ‘Kerstverhaal’ wordt uitgevoerd door het trio, aangevuld met sopraan Klaartje van Veldhoven en een verteller.

  In de periode 2017-2020 speelt Tonality 58 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 150.400 euro.

  Historie

  Stichting Tonality ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Tonality beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  De drie kernleden van de organisatie beschikken volgens de commissie over een ruime mate van vakmanschap en hebben ieder op hun eigen terrein een staat van dienst opgebouwd. Zij vormen tezamen het Rembrandt Frerichs Trio, dat de basis vormt van de activiteiten van de stichting. De commissie heeft waardering voor de artistieke aspiraties van de drie musici, die jazz, barok en Arabische muziek op een organische wijze aaneen weten te smeden. De variëteit aan instrumenten die daarbij gebruikt wordt, leidt tot onverwachte combinaties met een oorspronkelijk klankbeeld. Er is bijzondere aandacht voor klankkleur en interpretatie en het resultaat is volgens de commissie toegankelijk voor een groot publiek. Zij vindt het spanningsverloop in het samenspel van de musici binnen het trio echter niet altijd consequent, waardoor er tijdens de concerten sprake is van eenvormigheid. De commissie mist in de improvisaties de uitdaging tussen de drie musici en vindt dat zij elkaar hierin te veel volgen. Hierdoor onderscheidt de groep zich volgens haar onvoldoende van de aanpak van een regulier pianotrio. De commissie is daarentegen zeer te spreken over de samenwerking met gastsolisten. De synergie die bijvoorbeeld tot stand komt in de concerten met kamanchech-speler Kayhan Kalhor vindt zij van een goede spanning getuigen. Ook de overige solisten vindt zij goed gekozen en in de uitwerking getuigen deze concerten van een grote zeggingskracht.

  De artistieke ideeën die aan de producties van Tonality ten grondslag liggen, hebben volgens de commissie de potentie om uit te groeien tot interessante en kleurrijke projecten. Toch stelt zij vast dat in de plannen voor 2017-2020 deze potentie niet wordt waargemaakt. Het blijft volgens de commissie bij aanzetten, waarin een heldere artistieke visie met voldoende diepgang ontbreekt. Hierdoor heeft zij er weinig vertrouwen in dat producties ontstaan die getuigen van een grote mate van oorspronkelijkheid. Zo geeft de beschrijving van de ‘Contemporary Fortepiano’ geen concreet en inhoudelijk beeld van het repertoire. Het muzikale uitgangspunt van ‘Music Made in Europe’ – muziekminnend publiek jazzconcerten van internationaal niveau bieden omdat dat in de Hofstad een zeldzaamheid is geworden – vindt de commissie te vrijblijvend. Bovendien rijmt dit niet met de uitbreiding van de concertserie naar andere steden in Nederland. Voor het ‘Jazz Piano Trio’ zijn geen artistieke of muzikaal-inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd en er wordt evenmin iets gezegd over het uit te voeren repertoire. ‘Salon Joussour’ heeft volgens de aanvraag als doel meer bekendheid te geven aan Arabische muziek. Ook hier is de uitwerking van het programma weinig concreet. De concerten en interviews zijn bij eerdere edities volgens de commissie eendimensionaal van opzet en maken een statische indruk. Daarmee schieten ze hun doel voorbij. Tot slot vindt de commissie dat de uitwerking van ‘Kerstverhaal’ dermate summier is dat zij geen beeld krijgt van de te verwachten kwaliteit en zeggingskracht ervan.

  Hieraan voegt de commissie toe dat de projecten die de komende subsidieperiode op stapel staan een voortzetting zijn van al lopende projecten. Om die reden vindt de commissie dat een stevigere onderbouwing van de plannen alsmede een visie op de artistieke ontwikkeling van Tonality de aanvraag had moeten ondersteunen. De weg die Tonality thans bewandelt, leidt vooralsnog vooral tot verbreding. Dit terwijl een ambitie tot verdieping en het aanscherpen van de muzikale koers in de ogen van de commissie gewenst is om te verzekeren dat de concerten ook in de komende periode voldoende oorspronkelijk zullen zijn.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Tonality heeft de afgelopen jaren op een nogal summiere wijze de boekhouding gevoerd, althans zo lijkt het op basis van de beschikbare stukken. Er zijn geen jaarrekeningen meegestuurd, waardoor de balansen ontbreken en er geen zicht is op de liquiditeit van de organisatie. De stichting heeft wel een exploitatieoverzicht over het jaar 2015 bijgevoegd, maar het eigen vermogen komt niet overeen met het exploitatieresultaat. De commissie stelt dan ook vast dat op basis van deze gegevens geen inzicht kan worden verkregen in de financiële positie van de stichting.

  Voor de komende jaren zijn acquisitie en fondsenwerving de grootste uitdagingen bij het realiseren van de ambities. De organisatie streeft naar 30 tot 40 procent eigen inkomsten. Uit de begroting blijkt dat die eigen inkomsten gerealiseerd worden door een aanzienlijke stijging van het aantal uitvoeringen. De commissie vindt deze stijging niet heel realistisch bij een gelijkblijvende bedrijfsvoering. De acquisitie wordt grotendeels door de musici gedaan en uit de plannen kan de commissie niet opmaken wat de organisatie zal ondernemen om meer concerten te realiseren. In het verlengde hiervan acht zij ook de groei van de publieksinkomsten niet realistisch. Daarnaast mist zij een duidelijke strategie om de bijdrage uit private middelen te vergroten. Tonality is vanaf 2015 begonnen met fondsenwerving en verwacht dat door het aantrekken van een fondsenwerver deze inkomstenbron fors zal toenemen.

  Over het geheel genomen vindt de commissie dat Tonality in de aanvraag onvoldoende aannemelijk maakt een professionalisering in de bedrijfsvoering door te voeren. Zij baseert dit kritische oordeel met name op het ontbreken van een koppeling tussen de ambities en de forse stijging van de totale omzet. De producties die de organisatie wil uitvoeren zijn grotendeels een voortzetting van de huidige activiteiten. In dat licht kan de commissie de vervijfvoudiging van de totale exploitatie, zelfs bij het hogere activiteitenniveau, in het geheel niet verklaren. De begroting geeft hierover ook geen uitsluitsel.

  Op het gebied van publieksbenadering stelt de commissie vast dat de organisatie haar doelgroepen niet goed in beeld heeft. Zij vindt deze te algemeen geformuleerd om een doeltreffende promotiestrategie op toe te passen. Tonality wil bijvoorbeeld beter gaan samenwerken met de musea om voor de concerten gerichter promotie te kunnen voeren. Waar deze samenwerking uit bestaat en wie er beoogd wordt als potentieel nieuw publiek, wordt niet duidelijk. Ook over de positionering van de organisatie is de commissie kritisch. Hoewel Tonality met de activiteiten drie circuits zou kunnen bedienen, wordt dat potentieel niet bewust en strategisch ingezet. Hierdoor worden er volgens haar belangrijke kansen ten aanzien van de positionering gemist

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  De activiteiten van Tonality plaatst zij binnen het genre jazz- en geïmproviseerde muziek. Dit is volgens haar een genre dat met enige regelmaat te horen is op de Nederlandse podia. In de programma’s van Tonality worden verbindingen gemaakt met andere genres zoals klassieke en Arabische muziekstijlen. Hoewel het maken van cross-overs binnen verschillende muzikale genres vaker wordt toegepast, stelt de commissie dat deze combinatie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  De organisatie is formeel gevestigd in Wassenaar, waar het podiumkunstenaanbod zeer klein is. Volgens de commissie is er echter geen directe artistieke of maatschappelijke binding waaruit blijkt dat de organisatie in Wassenaar geworteld is. Verder constateert de commissie dat Tonality regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. De organisatie heeft in vergelijking met andere podiumkunsteninstellingen echter ook een groot aandeel van haar concerten in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding voor ogen. De commissie vindt dat Tonality hiermee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Tonality te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  150.400
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  58
  1.300
  75.400
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  150.400
  Toegekend bedrag per jaar
  150.400
  Aangevraagd bedrag per jaar
  150.400

  Circuit klein/middel
  75.400
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  150.400
  Toegekend bedrag per jaar
  150.400

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie