MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • Ragazze Quartet

  Inleiding

  Ragazze Quartet, gevestigd in Amsterdam, is een (inter)nationaal opererend strijkkwartet dat wil opvallen met zijn muzikale bevlogenheid, talent, veelzijdigheid en presentatie. Vanuit de klassieke muziek als artistieke kern, slaat het kwartet bruggen naar de hedendaagse muziekcultuur, waarbij zijn veelzijdigheid tot uiting komt in de wisselende presentatievormen. De directie wordt gevormd door de ensembleleden. Op het moment van aanvragen waren dat Rosa Arnold, Jeanita Vriens en Annemijn Bergkotte, samen met de zakelijk leider Ronald Spekle. Daarnaast is er een bestuur bestaande uit drie leden. Ragazze Quartet speelt klassieke, moderne en hedendaagse strijkkwartetten. Met een beeldende of verhalende context wil het de vaak abstracte muziek meerdere lagen geven en inzichtelijk maken. Het kwartet wil in thematische programma’s verbindingen leggen met andere muziekstijlen en kunstvormen en gelooft dat het publiek door deze interdisciplinaire aanpak de betekenis van bekende en onbekende muziek ten volle kan ervaren. Met het ontwikkelen van eigentijdse programmaformules, een moderne presentatiewijze en een actief opdrachtenbeleid, wil het kwartet de stem van een jonge generatie laten klinken in de klassieke en hedendaagse muziekcultuur. Artistieke diepgang en spelkwaliteit vormen twee belangrijke speerpunten. Vanuit het streven naar innovatie worden programma’s ontwikkeld waarmee een breed en jong publiek bereikt wordt, aldus het ensemble. Ragazze Quartet is continu bezig met het vinden van een ultieme belevingsvorm van (klassieke) muziek. Voor de aankomende periode wil de organisatie haar positie als toonaangevend klassiek ensemble versterken. Met ingang van 2017 wordt Ragazze Quartet artistiek leider van het kamermuziekfestival Amerfortissimo. Met het programmeren van een eigen festival hoopt het kwartet een impuls te geven aan zijn zichtbaarheid. Bij het label Channel Classics wil het ensemble een aantal cd’s opnemen; ook ligt er een uitnodiging van componist Anthony Fiumara voor het opnemen van zijn strijkkwartetten.

  In de artistieke lijnen voor de periode 2017-2020 worden drie verschillende programmalijnen onderscheiden. Voor concertzalen of muziekfestivals biedt Ragazze Quartet kleinschalige programma’s met overwegend klassiek of juist uitsluitend hedendaags repertoire aan.

  Voorbeelden hiervan zijn ‘Radio Rusland’, met host Jelle Brandt Corstius en muziektheaterstuk ‘Shore/Lines’, een coproductie met het uit Glasgow afkomstige Cryptic met nieuw werk van Oliver Coates. Met ‘Intieme Brieven’ en ‘The Secret Diary of Nora Plain’ presenteert Ragazze Quartet zich met gasten als Claron McFadden en Nora Fischer om zo het repertoire te verbreden en een nieuw publiek aan te boren via de achterban van de gast. In ‘Zeven laatste zinnen’ vervlecht het kwartet muziek en literatuur met elkaar. Op uitnodiging van festivals ontwikkelt Ragazze Quartet speciale programma’s, bijvoorbeeld voor het Holland Festival en November Music. Voor het theatercircuit en locatiefestivals wil het kwartet in de periode 2017-2020 jaarlijks één muziektheatervoorstelling maken in coproductie met Via Berlin, Orkater of Silbersee. Daarnaast is er een samenwerking met het Kronos Quartet in uitvoering van een nieuw octet van Yannis Kyriakides en een visueel concertprogramma: ‘Black Angels’. Beide zijn onderdeel van de programmering van het Holland Festival. Tot slot is het uitbreiden van het speelcircuit en de zichtbaarheid in het buitenland een belangrijke doelstelling. In dat kader beoogt Ragazze minimaal één buitenlandse tournee per jaar te realiseren.

  In de periode 2017-2020 speelt Ragazze Quartet negentig voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 198.200 euro.

  Historie

  Stichting l’Alleanza delle Ragazze ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Ragazze Quartet onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘Kreutzersonate’, ‘Haute Couture’, ‘Cesko’ en ‘Riley’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  De commissie is enthousiast over de uitvoeringskwaliteit die het ensemble in de afgelopen periode heeft laten zien. Zowel in de concerten waarin de musici meer traditioneel repertoire spelen als in de coproducties met meer cross-overrepertoire is het samenspel strak en vol energie. Ook vindt de commissie de dynamiek over het algemeen goed, waardoor bekender repertoire op een verfrissende manier nieuw leven wordt ingeblazen. Zij is met name te spreken over de vertolking van de strijkkwartetten van Béla Bartók en vindt dat het ensemble een goed inzicht geeft in de gecompliceerde klankwereld van deze werken. De commissie vindt de uitvoeringen getuigen van een grote zeggingskracht, die nog meer naar voren komt in de verbindingen die aangegaan worden met andere disciplines. De thema’s van deze producties zijn volgens haar bijzonder actueel en de samenwerkingspartners vindt zij op het lijf van het Ragazze Quartet geschreven. De manier waarop bekend klassiek repertoire met hedendaags gecomponeerde muziek wordt samengevoegd in één programma vindt de commissie smaakvol. Daarbij maakt ze wel een kritische kanttekening bij het hedendaags gecomponeerde deel. Zij mist hierin dezelfde overtuiging en gedrevenheid die in het samenspel van de strijkers naar voren komt in het klassieke repertoire. De commissie vindt dan ook dat het vinden van een vaste cellist essentieel is voor het kwartet. Zij heeft er echter vertrouwen in dat de leden van het ensemble hierin zullen slagen.
  De commissie vindt dat uit de plannen voor 2017-2020 een mooie balans spreekt tussen enerzijds het ontwikkelen van het ensemble door het aangaan van nieuwe uitdagingen en anderzijds het voortbouwen op bestaande producties. Zo wordt een aantal succesvolle samenwerkingsverbanden voortgezet. Ragazze Quartet wil bijvoorbeeld een opdrachtcompositie voor de productie ‘The Secret Diary of Nora Plain’ door Morris Kliphuis laten schrijven. De commissie is enthousiast over de samenwerking met de jazzformatie Kapok en verwacht dat hier een oorspronkelijk resultaat uit ontstaat. Zij vindt echter dat de samenwerkingen en invulling van de programma’s op een aantal onderdelen wat pragmatisch overkomen. Dit vindt zij bijvoorbeeld in het programma ‘Radio Rusland’ met gastspreker Jelle Brandt Corstius, waarin onder andere Russische historische opnames en nieuwsitems te horen zijn. Over het geheel genomen geeft de aanvrager echter een heldere artistieke onderbouwing en uitwerking van de belangrijkste programma’s. Daaruit komt naar voren dat het kwartet zijn eigen sterke kanten zowel weet te benoemen als te benutten. Uit de aanvraag blijkt dat Ragazze Quartet keuzes maakt die passen binnen een langetermijnvisie op de artistieke ontwikkeling van de organisatie. Dit komt volgens de commissie goed naar voren in de plannen voor het artistiek leiderschap van het festival Amerfortissimo. De aanvrager draagt daarmee zijn eigen signatuur uit en bouwt een platform voor zijn werk.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  In de afgelopen periode heeft het Ragazze Quartet deels met behulp van productiesubsidies van het Fonds Podiumkunsten zijn productionele activiteiten weten te realiseren. Het kwartet is in staat geweest een redelijk eigen vermogen op te bouwen. De commissie constateert echter op basis van de jaarcijfers dat het exploitatieresultaat over de afgelopen drie jaar is teruggelopen. De liquiditeitspositie van het Ragazze Quartet is daardoor matig. De commissie staat kritisch tegenover de beoogde ontwikkeling van de totale begroting. Deze laat een aanzienlijke groei zien. De ambities zijn gericht op grotere producties en meer spelen in grotere zalen en ambitieuze internationale (co)producties. Daarnaast wil Ragazze Quartet investeren in de arbeidsvoorwaarden. De afgelopen jaren heeft Ragazze Quartet met bescheiden middelen zijn producties gerealiseerd, hetgeen niet zonder investering van de leden van het kwartet mogelijk geweest zou zijn. De wens om het werkgeverschap de komende jaren te verbeteren vindt de commissie daarom op zichzelf logisch, maar de mate waarin de begroting stijgt vindt de commissie niet in verhouding. Ragazze Quartet streeft naar een toename van concerten in gerenommeerde zalen, om zo de uitkoopsommen naar een hoger niveau te brengen. De commissie vindt dit aannemelijk, omdat daarvoor passende programma’s worden ontwikkeld en er met goede samenwerkingspartners wordt geproduceerd. Ze tekent daarbij wel aan dat de aanvraag geen strategie bevat om tegenvallende inkomsten op te vangen. Op dat punt toont het kwartet volgens de commissie onvoldoende besef van de afnamerisico’s bij de podia. Zij vindt het verder van weinig ambitie getuigen dat de sponsorbijdrages nauwelijks stijgen ten aanzien van het gemiddelde over de afgelopen jaren. Daarentegen nemen de verwachte inkomsten uit private middelen aanzienlijk toe, maar de commissie mist een strategie om deze inkomstenbron te bestendigen. Al met al worden de inkomsten volgens de commissie redelijk gespreid over verschillende bronnen.
  De commissie is positief over de publieksbenadering van Ragazze Quartet. De organisatie legt daarin een heldere en directe relatie tussen de programma’s, het zalencircuit en de betreffende doelgroepen. Per doelgroep worden andere accenten gelegd in de communicatie en in de persbenadering. Ragazze Quartet baseert zich daarbij op zowel ervaring in de huidige concertpraktijk als op publieksonderzoek. In alle communicatie-uitingen klinken de kernwaarden van het kwartet door. De positionering van de aanvrager is eveneens helder en wordt door de commissie onderschreven. Het kwartet draagt volgens haar bij aan de ontwikkeling van het klassieke concert als een aansprekende presentatievorm.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Het aanbod van het Ragazze Quartet plaatst de commissie binnen het genre klassieke muziek. Dit genre is volgens haar ruimschoots vertegenwoordigd op de Nederlandse podia. Het kwartet specialiseert zich in geënsceneerde concerten en presenteert daarin ook hedendaagse composities. Volgens de commissie zijn er echter meer klassieke ensembles die op soortgelijke wijze bestaand en nieuw repertoire presenteren. De commissie vindt dat het werk van het Ragazze Quartet geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  De organisatie is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat het Ragazze Quartet in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel concerten dat in andere steden en regio’s is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat Ragazze Quartet hiermee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van het Ragazze Quartet te honoreren voor een bedrag van 97.000 euro per jaar. De commissie wijkt hiermee af van het gevraagde subsidiebedrag. Zij is van mening dat het laagste bedrag voor de concerten in het circuit van kleine podia passend is, vanwege de aard en omvang van het ensemble en het soort aanbod dat het Ragazze Quartet produceert.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  198.200
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  44
  500
  22.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  97.000
  Toegekend bedrag per jaar
  97.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  198.200

  Circuit klein/middel
  22.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  97.000
  Toegekend bedrag per jaar
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie