MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • United Cowboys

  Inleiding

  Stichting Tegentijd (United Cowboys) is een live-art-gezelschap dat wordt geleid door Maarten van der Put en Pauline Roelants. Het in Eindhoven gevestigde gezelschap werkt vanuit de dans aan cross-overs met performance en beeldcultuur. In het werk van United Cowboys wordt de fysieke uitdrukkingskracht en zintuiglijkheid van de dans en van performance als artistiek uitgangspunt genomen om van daaruit te reflecteren op het hier en nu. Daarbij wordt volgens de aanvrager afstand genomen van verhaallijnen en anekdotiek om ruimte te kunnen bieden aan associatief en fysiek werk met een sterk beeldend karakter. Maarten van der Put en Pauline Roelants creëren beiden voorstellingen voor United Cowboys, waarbij de signatuur van de werken per maker verschilt. Van der Put vertrekt vanuit concept en beeld om daarin de individuele dansers tot in de kern te definiëren. In het werk van Roelants zijn dynamiek en interactie leidraad voor meer theatrale werken.

  Door het wegvallen van de provinciale structurele subsidie heeft United Cowboys een verandering doorgemaakt. Onder het motto ‘wenteling door bundeling van kracht’ heeft het gezelschap de afgelopen twee jaar een transitie ingezet van producerend gezelschap louter gericht op het maken van voorstellingen, naar een flexibele, dynamische en hybride organisatie die produceert, cureert en uitwisselingen tussen kunstenaars onderling en met hun publiek arrangeert. In de periode 2017-2020 wil United Cowboys werken in continuïteit en groei realiseren door middel van twee trajecten. In het eerste traject creëert het gezelschap performatief werk, te presenteren in theaters, op festivals, in musea en op locatie. In ‘Seasoning’, het tweede traject, wordt het artistieke huis doorontwikkeld naar een interdisciplinair platform voor onderzoek, productie, presentatie en reflectie.

  Vanwege het interdisciplinaire karakter van de activiteiten van United Cowboys en de diversiteit aan speellocaties bereikt het gezelschap naar eigen zeggen een breed publiek. De focus voor de periode 2017-2020 ligt op het vasthouden van deze brede publiekgroep door meer betrokkenheid te creëren. Voor de verdere positionering werkt United Cowboys samen met DansBrabant, Parktheater Eindhoven en PLAN talentontwikkeling Brabant. Daarnaast wordt er met diverse internationale partners gecoproduceerd waaronder 687performance Keulen, Koma08 Boedapest en Grec Festival Barcelona. De komende jaren investeert United Cowboys in de organisatie, waarbij het zoekt naar een balans tussen ervaren personeel en een jong aanvullend team.

  Voor het traject ‘Seasoning’ wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd. Jaarlijks worden tijdens vier edities zes tot tien kunstenaars uitgenodigd die onder begeleiding van het artistieke team van United Cowboys onderzoek doen en nieuw werk creëren.

  In de periode 2017-2020 speelt United Cowboys 34 voorstellingen. Het gevraagde subsidiebedrag is 117.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 17.500 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 135.000 euro.

  Historie

  Stichting Tegentijd ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door United Cowboys onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Who Final’, ‘Figures That Wander’, ‘Burn’ en ‘Eeuwig Idool’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Zij kent United Cowboys als een eigenzinnig gezelschap, dat dans verbindt met andere disciplines als muziek, tekst, video en beeldende kunst. De commissie is van mening dat het gezelschap een eigen artistieke signatuur heeft weten te ontwikkelen, die zich kenmerkt door een intrigerende, poëtische beeldtaal. Het bewegingsmateriaal in zowel de duetten als in het performancewerk noemt de commissie visueel aansprekend en getuigen van een heldere choreografische visie. Het vakmanschap van United Cowboys komt volgens de commissie tot uitdrukking in de uitvoeringskwaliteit van de producties. Zo werkt het gezelschap met krachtige dansers die opvallen door hun expressiviteit en eigenheid. Wel plaatst de commissie een kanttekening bij de ontwikkeling die het werk de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De commissie is van mening dat de voorstellingsconcepten en de vertaling ervan naar een theatrale beeldtaal zich enigszins lijken te herhalen, waardoor het werk aan oorspronkelijkheid inboet.

  Hoewel de commissie het werk van United Cowboys op zich bijzonder vindt, bieden de plannen voor de periode 2017-2020 haar weinig houvast om vertrouwen te hebben in de totstandkoming van aansprekende producties. In algemene zin vindt de commissie de beoogde artistieke koers op een onsamenhangende wijze beschreven. Zij merkt op dat er in de aanvraag opvallend veel stellingen en aannames worden geponeerd die nauwelijks worden uitgelegd en beargumenteerd. Zo zouden de voorgenomen activiteiten volgens United Cowboys moeten leiden tot “versterking van de positie van de kunst in de maatschappij” en wordt het werk “altijd in een brede context geplaatst”. Op welke manier het gezelschap deze ideeën wenst te realiseren, komt volgens de commissie onvoldoende over het voetlicht.

  De activiteiten die United Cowboys in de periode 2017-2020 wil realiseren zijn verdeeld over twee trajecten. De commissie stelt vast dat het eerste traject alleen in hoofdlijnen is beschreven. Hoewel zij van mening is dat de eigenzinnige signatuur van United Cowboys in de voorgenomen activiteiten zichtbaar wordt en de te ontwikkelen voorstellingen uitgaan van de typerende hallucinerende danstaal van het gezelschap, is zij van mening dat er nog weinig invulling wordt gegeven aan concrete voorstellingsconcepten en de vertaling ervan naar choreografisch materiaal. Daarnaast wordt het de commissie niet duidelijk hoe het eerste traject zich verhoudt tot ‘Seasoning’, het tweede traject. Omdat er geen beeldmateriaal is meegestuurd van eerdere edities van ‘Seasoning’ en er nog geen namen van makers worden genoemd die een bijdrage aan het project zullen leveren, krijgt de commissie ook hier geen zicht op de artistieke uitwerking van het traject. Ondanks het feit dat er inmiddels acht edities van ‘Seasoning’ hebben plaatsgevonden, merkt de commissie op dat er in het plan niet wordt gereflecteerd op de eerdere edities en er geen link wordt gelegd naar de toekomstige vormgeving van het project. Zij krijgt om die reden nog weinig zicht op de oorspronkelijkheid van de voorstellingsconcepten en de zeggingskracht van de theatrale uitwerking. Daarnaast constateert de commissie dat ‘Seasoning’ gaat over het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe performances die landelijk en internationaal afzet krijgen. Hoewel zij dit een mooi uitgangspunt vindt, merkt zij op dat in vorige edities vooral bestaande werken zijn geprogrammeerd. Wat de artistieke rol van United Cowboys was binnen het creatieproces van eerdere edities en zal worden in toekomstige edities van ‘Seasoning’, wordt volgens de commissie in het plan onvoldoende toegelicht.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Zij constateert dat United Cowboys er in de afgelopen jaren niet in is geslaagd om voldoende reserves op te bouwen, waardoor het aan een stevige en stabiele financiële basis ontbreekt.

  De commissie stelt dat de plannen een forse stijging van de eigen inkomsten laten zien en dat er tegelijkertijd een sterk dalende lijn in de begrote eigeninkomstenquote (EIQ) waarneembaar is. Dit hangt samen met het feit dat United Cowboys een structurele bijdrage van het Fonds Podiumkunsten en van de provincie heeft gevraagd; dat heeft consequenties voor de verhouding van de inkomstenstructuur. Doordat de aanvrager in de plannen uitgaat van een forse bijdrage van de provincie, merkt de commissie op dat de subsidie uit publieke middelen hoog is en dat het gezelschap daarnaast een weinig ondernemende houding laat zien met betrekking tot de ontwikkeling van de publieksinkomsten. Zo mist de commissie in het plan een stevige onderbouwing voor de beoogde verdubbeling van de eigen inkomsten. Zij merkt op dat United Cowboys streeft naar een forse groei van de publieksinkomsten door meer voorstellingen in Nederland en het buitenland te gaan spelen, maar is niet overtuigd van de haalbaarheid van die inkomsten.

  United Cowboys is goed ingebed in de zuidelijke regio en in Eindhoven in het bijzonder, maar heeft de afgelopen jaren niet gespeeld buiten de regio Zuid. Zij mist in het plan dan ook een overtuigende onderbouwing voor de manier waarop de “geborgde lokale en provinciale afzet” door United Cowboys naar een meer landelijke afzet zal worden vergroot. Ook maakt de aanvrager niet duidelijk waarom het aanneemt dat er landelijk voldoende publieke belangstelling zal zijn voor de producties. Hierdoor heeft de commissie er onvoldoende vertrouwen in dat United Cowboys de beoogde publieksinkomsten daadwerkelijk zal realiseren.

  Hoewel de commissie positief is over de samenwerkingen die United Cowboys met diverse nationale en internationale partners wil aangaan, is zij kritisch over de nog summiere uitwerking van de manier waarop de samenwerking tussen United Cowboys en onder andere Parktheater Eindhoven en DansBrabant concreet zal worden vormgegeven. De commissie is positief over het voornemen van United Cowboys om met de verscheidenheid van het werk verschillende publieksgroepen te bereiken en samen te brengen. Het plan getuigt volgens haar echter van een weinig geloofwaardige visie op het bereiken van deze (nieuwe) publieksgroepen. Zo stelt het gezelschap dat het publiek de voorstellingen over zich heen moet laten komen en dat het werk daarom toegankelijk is voor een breed publiek. Deze brede doelgroep vindt de commissie nog weinig specifiek beschreven. Hoewel United Cowboys een goed besef heeft van zijn positie binnen de culturele infrastructuur van de provincie Noord-Brabant en de stad Eindhoven, mist zij een beschrijving van de manier waarop het gezelschap zich in zowel artistiek als zakelijk opzicht wil positioneren. Volgens de commissie weet United Cowboys onvoldoende duidelijk te maken wat hen onderscheidt van andere gezelschappen die zich richten op performancekunst en wordt niet duidelijk hoe het gezelschap zich, in het verlengde daarvan, wil verhouden tot het Nederlandse danslandschap. De marketingplannen vindt de commissie tot slot nog standaard en weinig creatief uitgewerkt. Zij acht de beschreven marketingaanpak onvoldoende overtuigend in relatie tot de ambities van United Cowboys om zijn publieksbereik te vergroten.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  De voorstellingen van dansgezelschap United Cowboys deelt de commissie in binnen het genre hedendaagse/moderne/conceptuele dans dat in Nederland ruim vertegenwoordigd is. Zij kent United Cowboys als een gezelschap dat dans verbindt met andere disciplines als muziek, tekst, video en beeldende kunst. Deze presentatievorm is niet veelvoorkomend in Nederlands. Op grond hiervan oordeelt de commissie dat United Cowboys een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar hierin niet uniek is, aangezien ook andere makers voorstellingen produceren binnen dit genre.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  United Cowboys is gevestigd in Eindhoven en voert daar met zeer grote regelmaat activiteiten uit. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Eindhoven en omgeving in vergelijking met de grote steden in de Randstad minder groot is. Tegelijkertijd merkt zij op dat in Eindhoven, anders dan in bepaalde andere regio’s, vergelijkbaar aanbod geheel ontbreekt.

  Verder constateert de commissie dat United Cowboys in de periode 2013-2015 in Nederland geen voorstellingen heeft gespeeld buiten de regio Zuid. In de komende periode stelt de commissie vast dat United Cowboys een substantieel aantal voorstellingen wil spelen in de overige regio’s en in de grote steden. Gezien het feit United Cowboys nog weinig landelijke bekendheid heeft, noemt de commissie de voorgenomen spreiding nog weinig realistisch. Om die reden vindt zij dat United Cowboys een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van United Cowboys niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  135.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  135.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie