MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • Into the Great Wide Open

  Inleiding

  Into The Great Wide Open is een vierdaags festival, dat ieder jaar plaatsvindt op Vlieland. Doel van het festival is om activiteiten te organiseren waarin verschillende disciplines worden gecombineerd, zoals muziek, beeldende kunst en film. De programmering geschiedt aan de hand van verschillende uitgangspunten, waarin begrippen centraal staan als grensoverschrijdend, verbindend, authentiek, recht uit het hart en verrassend. Het festival richt zich op de cultuurliefhebber die op zoek is naar meer diepgang, rust, natuur en diversiteit. Muziek is de basis van Into The Great Wide Open, dat zichzelf niet sec als een festival ziet, maar als een broedplaats waar talenten tot bloei komen en waar vernieuwing vanuit een bruisende creativiteit geen doel op zich is, maar genesteld zit in het DNA van de organisatie. Het festival wil progressief zijn, op artistiek, technologisch en sociaal vlak.

  Vanaf 2017 wil het festival op het gebied van muzikale programmering de kwaliteit in de volle breedte waarborgen en uitbouwen. Genres als modern klassiek, freejazz en niet-westerse muziek zullen een vaste waarde krijgen binnen de programmasignatuur. Ook wil Into The Great Wide Open een nieuw artist-in-residenceprogramma opzetten, waarin het festival makers van verschillende disciplines uitnodigt om voor een langere periode samen te werken. Naast muziek biedt het festival ruimte voor kunstuitingen. Het kunstprogramma vlecht zich door de Vlielandse natuur, verbindt de festivallocaties en biedt de bezoeker de mogelijkheid om even een andere wereld binnen te stappen. Volgens het plan beoogt de organisatie binnen de kunstprogrammering in de komende jaren een vernieuwingsslag te maken. Waar het festival in het verleden vooral werk toonde vanuit een ‘open call’, zal het met ingang van 2017 meer gestructureerd werk presenteren. Hiertoe formuleert de aanvrager jaarlijks een thema en benadert partners en kunstenaars om hier invulling aan te geven.

  Into The Great Wide Open is een festival voor meerdere generaties. Behalve voor volwassenen, biedt het ook voor kinderen en jongeren het een programmering. Het kinderkunstprogramma bestaat uit activiteiten en workshops voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar. Voor jongeren is er de Hangout, een deel van het festivalterrein dat alleen toegankelijk is voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar. In de Hangout wil het festival een nieuwe generatie jongeren cultureel opleiden en hun ondernemerschap prikkelen. De jongeren worden uitgedaagd om hun eigen festival te organiseren en produceren.

  In de komende periode wil het festival toonaangevend blijven in de samenstelling en breedte van de programmering, de verbinding tussen generaties en sociale ontwikkelingen in de maatschappij, aldus de aanvraag. In de periode 2019-2020 wil de organisatie ruimte creëren om nieuwe ideeën uit te werken en tevens een inspiratiebron te blijven voor andere (festival)organisaties, niet alleen op inhoudelijk vlak, maar ook op productioneel vlak en op het gebied van duurzaamheid. Het festival wil, samen met Lab Vlieland, een toonaangevende rol spelen in duurzaamheidsontwikkelingen voor festivals.

  Into The Great Wide Open vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Into The Great Wide Open ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Het festival kent volgens de commissie een holistische formule, waarvan de kracht in haar ogen vooral ligt in de combinatie van een oorspronkelijke programmering met een bijzondere festivalbeleving, die wordt versterkt door Vlieland als festivallocatie. De gerealiseerde edities kunnen op een positieve waardering van de commissie rekenen. Zij vindt dat het vakkundige kernteam er overtuigend in is geslaagd een bijzondere mix van voorstellingen en concerten te presenteren, die in de context van het eiland tot een aansprekende festivalbeleving leidt. Daarnaast vindt de commissie het niveau van de makers en gepresenteerde acts hoog en bevat de programmering een mooie diversiteit van zowel kleinschalig en onbekend aanbod als werk van meer gevestigde en grotere namen.

  De toegevoegde inhoudelijke waarde van de locatie wordt volgens de commissie door Into The Great Wide Open goed benut, door de artiesten uit te dagen de elandcontext te betrekken in de uitvoeringen. Hierdoor ontstaan in het festival nieuwe presentatievormen, wat vanwege de al dan niet toevallige ontmoetingen tussen optredende artiesten en makers onderling tot een oorspronkelijk aanbod leidt. Dat vindt zij niet alleen van meerwaarde voor de artiesten, ook het publiek wordt in een intieme setting unieke ervaringen geboden. Mede hierdoor krijgt het festival een grote zeggingskracht.

  Uit de plannen voor de komende periode blijkt volgens de commissie dat de programmeurs de behoeften van het publiek goed kennen. De ambities voor de toekomst zijn in haar ogen overtuigend gebaseerd op de successen in het verleden. De organisatie is zich ervan bewust dat de bijzonderheid van het festival vooral schuilt in de presentatie van het aanbod met het eiland als decor. Ook de toevalligheid van een ontmoeting en de spontaniteit van een creatie dragen bij aan die beleving. De commissie is dan ook positief over het voornemen van de organisatie om dat voor de toekomst niet te nadrukkelijk te vertalen in een top-downbenadering. Tegelijkertijd waardeert zij het dat de organisatie ernaar streeft om waar mogelijk bewuster het momentum van ontmoeting en verbinding tussen makers en disciplines te creëren. De commissie verwacht dan ook dat het festival in de komende jaren, evenals voorgaande jaren, een verrassende programmering met een hoge mate van zeggingskracht zal weten neer te zetten. Een zeggingskracht, die met de kinder- en jongerenprogrammering bovendien generaties overstijgt.

  Hoewel de commissie over het algemeen te spreken is over de concrete programmering en de uitgewerkte plannen voor de komende jaren, mist zij in het plan een goed uitgewerkte onderliggende artistieke visie. De keuzes die de aanvrager maakt om verbreding, verdieping en vernieuwing in te vullen, worden volgens haar beperkt artistiek gemotiveerd, maar leunen vooral op de deskundigheid van de betrokken kernteamleden. Op langere termijn kan een steviger fundament op artistiek vlak volgens de commissie bijdragen aan het behouden van een zekere consistentie van het succes en voeding geven aan de artistieke keuzes die de organisatie maakt.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als ruim voldoende.

  Het festival kent een state-of-the-art-programmering en heeft een voorlopersrol gespeeld op het gebied van het creëren van een dergelijk festival, waar intimiteit en kleinschaligheid centraal staan. Het festival is hierdoor voorbeeldstellend en heeft vele andere festivals geïnspireerd. Omdat er inmiddels meer festivals op dezelfde leest geschoeid zijn, is de bijdrage van het festival als inspiratiebron volgens de commissie minder groot dan in het verleden. In het plan mist zij bovendien een uitwerking waarmee het festival die rol voor de komende jaren overtuigend onderbouwt.

  Positief is de commissie over het effect dat het festival heeft op de artiesten: makers raken geïnspireerd door de specifieke festivalvorm en worden gestimuleerd om zich anders tot hun publiek te verhouden. Die ervaringen zijn zeer inspirerend voor makers en artiesten. Met de ambitie van het festival om in een artist-in-residence-programma makers uit te dagen om voor een langere periode samen te werken, tilt Into The Great Wide Open de toevallige ontmoeting op een hoger plan. Hiermee levert de organisatie een zekere bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw aanbod. De uitwerking in het plan is volgens de commissie echter te beperkt om van een grote invloed te kunnen spreken.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Ze heeft in de basis vertrouwen in de bedrijfsvoering van de organisatie. Dit vertrouwen is onder meer gestoeld op de aanwezigheid van een gezond eigen vermogen en een goede risicospreiding in de financieringsmix. Aan het sponsorbeleid van de organisatie ligt volgens de commissie een heldere visie ten grondslag, waardoor passende sponsors zich aan het festival hebben verbonden.

  De commissie plaatst een kanttekening bij de bewering van het festival dat de limiet wat betreft publieksinkomsten is bereikt. De aanvrager onderbouwt dat in de aanvraag met het feit dat de maximale capaciteit van het eiland is bereikt en dat uit eigen onderzoek onder het publiek is gebleken dat het verhogen van de ticketprijs niet wenselijk zou zijn. De onderbouwing heeft de commissie niet volledig overtuigd. Ieder jaar blijkt weer dat het festival in een mum van tijd is uitverkocht. De commissie concludeert hieruit dat het omslagpunt voor de kaartprijs nog niet is bereikt. Positief is zij over de andere manieren waarop de aanvrager ernaar streeft om eigen inkomsten te verwerven. Zo vindt zij het een goede zaak dat de lokale ondernemers, die mede profiteren van het festival, een financiële bijdrage aan het festival leveren. Ook het donateursprogramma kan op waardering van de commissie rekenen, ondanks dat zij de beoogde verviervoudiging van het aantal donateurs niet een-op-een in de begroting ziet vertaald.

  Bij de lastenkant van de begroting plaatst de commissie kritische kanttekeningen. Ten eerste constateert ze dat de post bijzondere baten en lasten oneigenlijk wordt gebruikt. Door de aanvrager wordt aangegeven dat deze post in 2013 werd ingezet voor een herbestedingsreserve slecht weer en in 2014 en 2015 voor een lening aan Vlieland Lab. Daarnaast werd er in 2015 ook een bedrag geschonken aan Stichting Vluchtelingenwerk. Volgens de commissie gaat het hier om het toewijzen van resultaatbestemmingen van de winst en niet om exploitatiekosten. De commissie concludeert dat de organisatie feitelijk structureel een exploitatieoverschot van 50.000 euro per editie begroot en is er zodoende niet van overtuigd dat er inderdaad behoefte is aan extra financiering. Ten tweede blijkt volgens de commissie uit de jaarrekening dat het nevenfestival Here Comes the Summer volledig in het aangeleverde cijfermateriaal is opgenomen, terwijl het inhoudelijk geen onderdeel van de subsidieaanvraag vormt. Dit betreft een ander evenement en zou als zodanig apart moeten worden gespecificeerd. De commissie mist een financiële scheiding tussen Here Comes the Summer en Into The Great Wide Open, waardoor zij geen goed beeld krijgt van de kosten-batenstructuur van het festival waarvoor het subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aanvraagt.

  Ten slotte is de commissie niet volledig positief over de publieksbenadering van het festival, hoewel zij erkent dat deze tot nog toe zeer succesvol was. Zij mist namelijk een duidelijke marketingstrategie. De aanvraag is op dit vlak erg summier. Hoewel de commissie te spreken is over de beschreven doelgroepensegmentatie, is zij van mening dat de koppeling van de doelgroepen aan de beschreven marketingmiddelen te wensen over laat. Wel is de commissie positief over de diverse mediapartners van het festival, zoals de VPRO, NPO3, HUMAN en De Groene Amsterdammer.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal.

  De commissie merkt Into the Great Wide Open aan als een popmuziekfestival. Het soort aanbod dat het festival presenteert, onderscheidt zich niet wezenlijk van het aanbod dat ook elders op podia en festivals in Nederland gepresenteerd wordt. De commissie beoordeelt dat het festival zodoende geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als zeer goed.

  Het festival vindt plaats op Vlieland. Dit is een plek waar bijna geen ander door het Fonds gesubsidieerd aanbod aanwezig is. De commissie vindt dat het festival hiermee een aanzienlijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is neutraal.

  Het festival heeft in de afgelopen periode geen bijdrage van de gemeente of provincie ontvangen. Voor de periode 2017-2020 vraagt het een bijdrage van 35.000 euro aan bij de gemeente Vlieland. Dit betreft een zeer bescheiden bedrag in relatie tot de totale omzet van de aanvrager, waardoor de lokale bijdrage beoordeeld wordt als neutraal.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Great Wide Open te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  125.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  125.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  125.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  125.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie