MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • Slagwerk Den Haag

  Inleiding

  Slagwerk Den Haag is een actueel slagwerkensemble dat – volgens de aanvraag – door een enorme diversiteit aan geluid en expressie een breed publiek op uiteenlopende locaties bespeelt. Het ensemble is gevestigd in Amsterdam en noemt als thuisbasis Den Haag. Fedor Teunisse is artistiek directeur en Liesbeth Kok vervult de functie van zakelijk directeur. De instelling heeft als missie om door middel van innoverende geluidsbeleving de wereld te verbazen en te verrijken. Hoofddoelstelling in het plan van Slagwerk Den Haag is het verbreden en vergroten van zijn publiek. Slagwerk Den Haag borgt volgens de aanvraag de ontwikkeling van hedendaags geluid. Door dit geluid te verbinden aan andere kunstvormen, disciplines en muziekgenres, ontstaan genreoverstijgende producties waarmee het ensemble bij verschillende publieksgroepen draagvlak wil creëren voor actueel geluid en contemporain slagwerkrepertoire. Het geluid van Slagwerk Den Haag dient als bouwmateriaal voor componisten en collega-makers, is niet gebonden aan een genre en past zich aan nieuwe omgevingen aan, van concertzaal en poppodium tot het klaslokaal, kerkplein en internet. Slagwerk Den Haag wil in de komende periode de kennis en visie van het ensemble verbinden aan makers van diverse culturele uitingen en kunststromingen. Uit de kennismaking met medemakers ontstaat de ontmoeting met nieuw publiek. Als kernactiviteiten noemt Slagwerk Den Haag (al dan niet multidisciplinaire) concerten, muziektheater-, dans- en familievoorstellingen, talentontwikkelingsactiviteiten, educatieve activiteiten, ontwikkeling van het eigen artistieke potentieel en expertisedeling. In het plan definieert Slagwerk Den Haag zijn positie in het Nederlandse en Europese culturele landschap als het enige professionele slagwerkgezelschap in Europa dat op fulltimebasis, vanuit een klassieke slagwerktraditie, hoogwaardige muziek/bijzonder geluid van nu maakt voor uiteenlopende podia.

  Producties die in het plan worden beschreven voor de komende periode zijn onder andere ‘Minimal GLAS(S)’, een programma met composities en bewerkingen van Anthony Fiumara op basis van de vroege werken van Philip Glass die in 2017 tachtig jaar wordt; ‘Porcelain’, met een akoestisch-architecturale installatie van componiste Kate Moore, en ‘Inviting the Producer’, een jaarlijks terugkerend project waarbij wordt samengewerkt met een gastprogrammeur uit de avant-gardepopscene. Als coproducties met gezelschappen op het gebied van dans en muziektheater worden onder andere genoemd: ‘Circles’ met Club Guy & Roni en muziek van Darien Brito, en twee nader te bepalen coproducties met Silbersee in 2019 en 2020. Verder wordt in 2017 ‘Banshee’ uitgevoerd, met pianist Ralph van Raat en regisseur Jos van Kan en composities van Henry Cowell en Thomas Myrmel. In 2018 staat de muziektheaterproductie ‘TingTing Murders’ gepland, met muziek van Piet-Jan van Rossum en in de regie van Petra van der Schoot. Daarnaast is in de aanvraag sprake van een jaarlijkse online-manifestatie, waarbij het internet als speelcircuit wordt aangemerkt. In seizoen 2017-2018 is in dit kader een samenwerking voorgenomen met internet artists Buurmen en Jonathan Reus onder de titel ‘{Drum}sound-[c]loud’. Familie-/kindervoorstellingen in de komende periode zijn ‘Stok uit hoed’, waarin de slagwerkers als goochelende musici zullen optreden, en een productie met Het Filiaal uit Utrecht. Ten slotte staat er ieder jaar een coproductie gepland met Asko|Schönberg. In 2017 gaat het om ‘For the time being’, waarbij de ensembles samenwerken met het gezelschap Schweigman&.
  Slagwerk Den Haag vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan. Dit wordt in de aanvraag onderbouwd met uiteenlopende projecten, waaronder een masterspecialisatie ensembleslagwerk, ontwikkelprojecten voor jonge slagwerkers en componisten en masterstudentenprojecten. Daarnaast wordt het initiatief Young SDH in het leven geroepen.

  In de periode 2017-2020 speelt Slagwerk Den Haag 114 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 404.400 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 40.850 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 445.250 euro.

  Historie

  Stichting Slagwerk Den Haag ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds dertien voorstellingen en/of concerten van acht verschillende producties van Slagwerk Den Haag bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  De musici van Slagwerk Den Haag beschikken over een grote mate van vakmanschap, waarbij de huidige samenstelling volgens de commissie wellicht een van de beste bezettingen is in de geschiedenis van het ensemble tot dusver. Het ensemble bereikt zowel in de uitvoering van werken uit de canon van het slagwerkrepertoire als in interdisciplinaire samenwerkingen een hoog niveau. De werkwijze van het ensemble getuigt van oorspronkelijkheid, waarbij verrassende resultaten worden bereikt dankzij de creativiteit en brede visie van de musici. Dit komt in het bijzonder naar voren in de inventiviteit waarmee zij zich manifesteren in samenwerking met makers uit andere disciplines. De commissie is positief over de producties die het ensemble in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd en die in veel gevallen tot spannende uitvoeringen hebben geleid. In het bijzonder in samenwerking met dansgezelschap Club Guy & Roni zijn succesvolle voorstellingen gerealiseerd, die in de ogen van de commissie uiterst relevant zijn met het oog op de actuele ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. In dergelijke producties komen praktijkgericht onderzoek en artistieke innovatie samen met maatschappelijke thema’s. Zo creëerde het ensemble in ‘Naked Lunch’ en ‘Phobia’ een fascinerende klankwereld die volledig was geïntegreerd met de dans en dramaturgie. Terugkerende aspecten in de uitvoeringen van Slagwerk Den Haag zijn de durf en overgave waarmee de musici te werk gaan op het podium. Dit leidt tot voorstellingen met een sterke zeggingskracht.

  De plannen voor de periode 2017-2020 zijn een doorwerking van de integrale artistieke visie van Slagwerk Den Haag op hedendaags gecomponeerde muziek en de rol van zijn musici bij interdisciplinaire voorstellingen. De commissie merkt op dat waar dit wordt vertaald naar concrete doelstellingen, het accent ligt op kwantitatieve aspecten. Hierdoor wekt het plan de indruk dat het artistieke beleid sterk onder invloed staat van het streven naar een hoog activiteitenniveau, wat het risico met zich meebrengt dat wordt ingeboet aan oorspronkelijkheid. De commissie vindt dat de concentratie op de kwantitatieve aspecten in het plan ten koste gaat van een scherpe focus op de inhoud. Zij is van mening dat de balans tussen de cijfermatige ambities en de artistieke visie daardoor wordt verstoord. Zo zijn de beschreven producties in haar ogen matig uitgewerkt; de tekst is wijdlopig en vervalt in herhalingen, zonder dat een helder beeld wordt geschetst van de concrete activiteiten. Ook is het voornemen om meer locatiegericht te gaan programmeren niet vertaald naar een praktische invulling.

  Daar waar het gaat om eigentijdse muziek is het plan weinig concreet. De commissie benadrukt dat zij positief is over het sterk ontwikkelde opdrachtgeverschap van Slagwerk Den Haag bij de totstandkoming van nieuwe composities. Daarnaast heeft zij hoge verwachtingen van de activiteiten die het ensemble wil ontplooien op het terrein van avant-gardepop. Hiermee ontstaan niet alleen interessante muzikale perspectieven; het biedt ook de potentie dat dit in bredere kring succes zal oogsten. De beschrijving van de verschillende producties bevat echter nauwelijks een beschrijving van de muzikale inhoud.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Slagwerk Den Haag is financieel gezond, zo constateert de commissie op basis van de jaarcijfers over 2015. Over de afgelopen periode heeft Slagwerk Den Haag zich als inventief ondernemer weten te profileren. Met een kleine staf en een betrokken bestuur heeft het ensemble zich ontwikkeld tot een sterke samenwerkingspartner van zowel de podia als andere podiumkunstenorganisaties.

  Kritisch is de commissie vooral over de aansluiting van de begroting op de voorgenomen activiteiten, en over de verschuiving die zichtbaar is ten opzichte van de periode 2013-2015. De totale exploitatie is in de afgelopen drie jaar redelijk stabiel gebleken. De commissie constateert dat de organisatie nu uitgaat van een forse verhoging van de kosten en baten, terwijl de activiteiten niet wezenlijk veranderen. De aanvrager onderbouwt dit onder meer door te wijzen op het aangaan van artistieke samenwerkingen en het verbeteren van het werkgeverschap. Op zich heeft de commissie begrip voor de noodzakelijk geachte verbetering van arbeidsvoorwaarden, maar ziet zij hierin geen reden om het subsidie te verhogen.

  Uit de begroting blijkt dat Slagwerk Den Haag een aanzienlijke toename verwacht in het totaal aan eigen inkomsten. De verschuiving binnen de werkpraktijk van het ensemble naar meer activiteiten in het kader van coproducties zorgt ervoor dat er een verschuiving plaatsvindt van de publieksinkomsten naar bijdragen van coproducenten. De commissie vindt echter dat in de aanvraag onvoldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de begrote bijdragen ook gerealiseerd kunnen worden. Ook is de commissie kritisch over de stijging van de sponsorinkomsten en de bijdragen van private fondsen, die zij niet kan rijmen met de inhoudelijke plannen en die ook niet aansluiten op de gerealiseerde bedragen in de afgelopen periode. Daarnaast vindt zij weinig transparant hoe de inspanningen van samenwerkingspartners, waaronder podia als Korzo en het Orgelpark, worden opgevoerd als sponsoring in natura en vervolgens worden gekapitaliseerd in de begroting.

  Het ensemble gaat daarnaast voor de komende jaren uit van extra activiteiten, die zonder subsidie worden gerealiseerd. De commissie mist hiervoor een duidelijke motivering. Bovendien gaat het plan niet in op de manier waarop deze activiteiten kunnen worden gerealiseerd met het kleine kernensemble. Het is in dit verband niet duidelijk hoe Slagwerk Den Haag toeziet op een goede balans tussen ambities en risico’s.

  De publieksbenadering van Slagwerk Den Haag is in de ogen van de commissie gegrondvest op een goed inzicht in de eigen positie binnen de podiumkunsten. De energie en drive die van het ensemble uitgaan op het podium, zijn ook zichtbaar in de urgentie waarmee wordt gestreefd naar vergroting en verbreding van het publieksbereik. De commissie heeft vertrouwen in de effectiviteit van de gekozen aanpak om zoveel mogelijk gebruik te maken van de infrastructuur van onder andere festivals. Zij plaatst daarbij de kanttekening dat in de aanvraag veel nadruk wordt gelegd op de marketinginzet van partners, wat het ensemble afhankelijk maakt van derden. Verder is de koppeling tussen publieksbereik en publieksinkomsten een aandachtspunt, zeker met het oog op ‘social meetingpoints’ als alternatieve speellocaties. Op grond van het plan gaat de commissie ervan uit dat dit vooral zal neerkomen op het spelen in horecagelegenheden. Zij ziet hierin het risico dat de inspanningen weinig zullen bijdragen aan een toename van het betalend publiek. Ten slotte merkt de commissie in positieve zin op dat de inzet van specifieke communicatiemiddelen in het plan secuur is toegelicht op basis van een getalsmatige onderbouwing.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  Zij constateert dat het repertoire van het ensemble voornamelijk bestaat uit nieuw gecomponeerde muziek. Er zijn meer ensembles actief die zich hebben gespecialiseerd in hedendaags gecomponeerde muziek, maar het totale aanbod op dit gebied is niet ruim vertegenwoordigd op de Nederlandse podia. De commissie vindt dat de concerten van Slagwerk Den Haag zich daarnaast kenmerken door een combinatie van verschillende muziekstijlen die met behulp van een innovatief gebruik van zelf ontwikkeld slagwerkinstrumentarium tot stand komen. De commissie vindt dat Slagwerk Den Haag hiermee een zeer grote bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Slagwerk Den Haag is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de organisatie in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel concerten dat in andere steden en regio’s is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat Slagwerk Den Haag een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De commissie constateert dat de plannen voor talentontwikkeling, die onderdeel uitmaken van dit plan, niet passen binnen de doelstellingen van het Fonds Podiumkunsten. Zij heeft waardering voor de wens van ensembles om een rol te spelen bij het begeleiden van jonge musici en componisten naar de beroepspraktijk, maar zij stelt vast dat – daar waar het gaat om studenten – de verantwoordelijkheid ligt bij de conservatoria in het land. De relatief beperkte middelen die bij het Fonds Podiumkunsten beschikbaar zijn als bijdrage in de talentontwikkeling zijn niet bedoeld voor podiumkunstenaars die nog een beroepsopleiding volgen.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Slagwerk Den Haag te honoreren met een subsidiebedrag van 298.600 euro per jaar. De commissie wijkt hiermee af van het gevraagde subsidiebedrag. Zij is van mening dat het laagste bedrag voor de concerten in het circuit van grote podia passend is, vanwege de aard en omvang van het ensemble en het soort aanbod dat Slagwerk Den Haag produceert.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  445.250
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  34
  1.300
  44.200
  Circuit groot
  46
  3.900
  179.400
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  298.600
  Toegekend bedrag per jaar
  298.600
  Aangevraagd bedrag per jaar
  445.250

  Circuit klein/middel
  44.200
  Circuit groot
  179.400
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  298.600
  Toegekend bedrag per jaar
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie