MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • Vis à Vis

  Inleiding

  Vis à Vis is een theatergezelschap dat grootschalige theatervoorstellingen produceert op een buitenlocatie in Almere. De artistieke kern van het gezelschap bestaat uit Arjen Anker, Marianne Seine en Marinus Vroom. Klaartje Wierbos is zakelijk leider.

  De combinatie van spektakel, humor, herkenbare doch zeer uitvergrote situaties, personages en relevante thema’s biedt volgens Vis à Vis een kansrijke sleutel om zowel een cultureel doorgewinterd als argeloos publiek aan zich te binden. Het verbindende effect dat cultuur kan hebben door deze combinatie is de hoofddoelstelling van het gezelschap. Het is de ambitie van Vis à Vis om met zijn voorstellingen de pogingen van de westerse mens zich staande te houden in de ‘moderne beschaving’ van lichtvoetig commentaar te voorzien. Belangrijk uitgangspunt bij het maken en presenteren van producties is de verrassing van het publiek door onverwachte humoristische invalshoeken en compromisloos uitgevoerde grootse beelden en effecten. Om het publiek te raken en mee te nemen, zoeken de makers ook kwetsbaarheid te midden van deze grootsheid en humor. Daarnaast gebruikt Vis à Vis vormelementen uit de film- en theaterindustrie om tot een nieuwe theatervormen te komen.

  In de periode 2017-2020 richt Vis à Vis zich op de volgende kernactiviteiten: het produceren en spelen van twee grootschalige buitenspektakels en twee middelgrote producties in de winterperiode. Vis à Vis faciliteert andere buitengezelschappen en muziekaanbieders op de locatie en ontwikkelt een educatief en cultureel programma gekoppeld aan de grootschalige producties. De belangrijkste impuls tot vernieuwing is de samenwerking met jonge gezelschappen met een passie voor buiten- en/of locatietheater. Deze samenwerking zal leiden tot twee winterproducties in de komende vier jaar. De aftrap wordt geven in een coproductie met De Jongens, met wie Vis à Vis een groot deel van het ‘theatermakers-DNA’ deelt. Op basis van de verwantschap wil Vis à Vis, naast een coproductie, De Jongens ook een podium bieden voor hun eigen producties en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling in schaal- en publieksomvang.
  Voor 2017-2020 staan vier producties op stapel. ‘Mare’ is de werktitel voor de grote productie in 2017-2018: een ‘waterroadmovie’ in de regie van Arjen Anker, gebaseerd op een scenario van Tamara Bos. ‘Mare’ is een Odyssee waarin een bruidspaar tijdens een onbedoelde en vervroegde huwelijksreis op drift raakt. De huwelijksdag ontaardt in een nachtmerrie, waarin de beschaving letterlijk en figuurlijk uit de handen van het echtpaar glipt. ‘Antarctica’ is de werktitel voor de coproductie in 2018 op kleine/middelgrote podia met De Jongens. Twee thema’s worden tot absurde proporties overdreven en daarmee tot de essentie gefileerd: ‘het gras is altijd groener aan de overkant’ en ‘oost west, thuis best’. Voor 2019 en 2020 is de grootschalige productie ‘Robot’ (werktitel) gepland, onder regie van Arjen Anker. In de voorstelling ‘Robot’ probeert Vis à Vis de beklemming voelbaar te maken die op zal treden als machines, die nagenoeg niet van mensen te onderscheiden zijn, in het dagelijks leven ‘inburgeren’. In de coproductie ‘Deep Ocean’ op kleine/middelgrote schaal, bouwt Vis à Vis in 2020 voort op de ervaringen die zijn opgedaan met ‘Antarctica’, maar dan in de context van een aan alle kanten lekkend basiskamp op de bodem van de oceaan.

  In de periode 2017-2020 speelt Vis à Vis 65 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 457.000 euro.

  Historie

  Stichting Vis-A-Vis ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of de concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds zeven voorstellingen van drie verschillende producties van Vis à Vis bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Vis à Vis heeft zich in de afgelopen jaren verder toegelegd op het spelen van grootschalige spektakelvoorstellingen op de vaste locatie in Almere. Deze voorstellingen zijn toegankelijk van aard en worden door een groot en breed publiek bezocht en gewaardeerd.

  Het overtuigende vakmanschap van Vis à Vis zit in de vaardigheid van het maken van theatervoorstellingen die uitzonderlijk zijn in vorm: grootschalig, spectaculair en indrukwekkend in hun technische uitwerking. Zowel de timing als de kwaliteit binnen de voorstelling spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Op dat vlak ligt de lat bij Vis à Vis altijd hoog. Vis à Vis heeft dit aspect onder controle door middel van een strakke en vakkundige regie en een gedegen (technische) voorbereiding. Ook de kostumering is op hoog niveau. In de kostuums zitten vaak grapjes verwerkt die zowel de personages als de voorstelling in totaliteit een extra dimensie meegeven. De voorstellingen bevatten verder veel vaart en humor en bij elke nieuwe productie komen nieuwe technische hoogstandjes voorbij die ontworpen zijn om het publiek te verrassen.

  Ondanks deze positieve blik op het vakmanschap en de oorspronkelijkheid die de producties van Vis à Vis kenmerken, is de commissie kritisch over de zeggingskracht van de voorstellingen. De inhoud is in de ogen van de commissie ondergeschikt aan de vorm. Door een gebrek aan bijvoorbeeld dramatische ontwikkeling en een gelaagdheid in het spel van de acteurs, is weinig ruimte voor een prikkelende boodschap of een ervaring die dieper voelbaar is.

  Vis à Vis bouwt in zijn plannen voort op zijn succesvolle werkwijze. Die betreffen als vanouds originele plotsituaties vanuit een herkenbare en actuele thematiek. Aansprekende voorbeelden zijn de plannen voor ‘Mare’ en ‘Robot’. De achterliggende gedachte van Vis à Vis is om de pogingen van de westerse mens zich staande te houden in de ‘moderne beschaving’ van lichtvoetig commentaar te voorzien. Het vormconcept is daarbij gelijk aan dat van de afgelopen jaren en de commissie heeft er dan ook vertrouwen in dat deze vertrekpunten, in combinatie met de artistieke teams die de producties gaan realiseren, weer aantrekkelijk en humoristisch theater vol technisch vernuft zal opleveren voor een groot en breed publiek. Tegelijkertijd ontbreekt in de aanvraag een vertaling van de gewenste inhoud naar de vormen die men gaat gebruiken. Doordat de relatie tussen inhoud en vorm maar zeer summier wordt toegelicht, kan de commissie niet bij voorbaat haar vertrouwen uitspreken in de zeggingskracht van de grote projecten in de komende periode.
  Een kanttekening plaatst de commissie bij de ruimte om te vernieuwen. Het gezelschap benadrukt in zijn toekomstplannen dat het niet de intentie heeft naar meer diepgang te zoeken. Dat uitgangpunt betekent in de ogen van de commissie dat het gezelschap de eigen artistieke ontwikkeling vastschroeft. Ook bestaat hierdoor het risico dat de voorstellingen soms aan de oppervlakte blijven, terwijl de gekozen thematiek of situatie wel degelijk ruimte voor verdieping biedt. Positief in dit verband is dat vernieuwing wel zichtbaar is in een aantal nieuwe samenwerkingen met makers die goed passen bij het werk van Vis à Vis. Door de summiere uitwerking van de projectideeën is nog niet duidelijk in hoeverre deze makers zullen bijdragen aan een substantiële ontwikkeling van het gezelschap. Dit geldt ook voor de plannen voor de kleinschalige projecten met jonge groepen. De commissie is wel nieuwsgierig naar de realisatie van deze projecten en de effecten die de wederzijdse inspiratie wellicht teweeg zal brengen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

  Vis à Vis heeft een stabiele organisatie met veel ervaring in het spelen van grootschalige theatervoorstellingen op locatie. In financieel opzicht is het gezelschap gezond. Vis à Vis is stevig geworteld in Almere en Flevoland, wat blijkt uit de lokale en regionale bijdragen die de groep ontvangt.

  De ambities van Vis à Vis voor de komende jaren laten voor de grootschalige voorstellingen geen grote verschuivingen zien. De uitbreiding van de activiteiten is gericht op het kleine circuit, waarbij de samenwerking met jonge gezelschappen voor locatietheater op het programma staat. Vis à Vis realiseert al meerdere jaren een hoog percentage eigen inkomsten en die inkomsten blijven in de periode 2017-2020 in grote lijnen op het niveau van de voorgaande jaren. Het gezelschap probeert de inkomsten uit te breiden, maar steeds binnen kaders van wat mogelijk wordt geacht. De ambities die de groep over de ontwikkeling van de eigen inkomsten beschrijft, vindt de commissie realistisch. Voor een theatergezelschap dat zich toelegt op het organiseren van grootschalige voorstellingen in de buitenlucht, met alle risico’s die dat met zich meebrengt, vindt de commissie dat het gezelschap weloverwogen en vertrouwenwekkende keuzes maakt. Vis à Vis weet een goede balans te vinden tussen het nemen van risico's om de ambities waar te maken en het bewaken van de continuïteit. De plannen voor de vernieuwing (coproducties) zorgen niet voor een ingrijpende schaalvergroting; de groep is behoedzaam, maar ook realistisch in het verkennen van de mogelijkheden die deze vernieuwing biedt. De belangrijkste risico's liggen voor Via à Vis in de tegenvallende kaartverkoop; een zomer met slecht weer kan grote nadelige gevolgen hebben voor de beoogde publiekstoeloop. Vanuit dat perspectief vindt de commissie het positief dat de groep het kaartverkoopsysteem in eigen beheer heeft en ze is van mening dat het gezelschap dit grondig en professioneel aanpakt. De band met het publiek is daardoor sterk; de ‘keten’ tussen aanbieder en publiek is kort.

  De doelgroep van Vis à Vis is bewust zo breed mogelijk en sluit aan op het werk dat de groep presenteert. De thema's en de uitwerking van de voorstellingen zijn gericht op een gezamenlijke ervaring van heel veel verschillende mensen, uit alle lagen van de bevolking, jong en oud. Het publiek dat de voorstellingen bezoekt, komt niet alleen uit Almere of Flevoland, maar uit een veel wijdere omgeving. De marketing- en communicatieaanpak is bij Vis à Vis in professionele handen, waarbij gebruik gemaakt wordt van slimme methoden uit het commerciële circuit. Ook vindt effectief publieksonderzoek plaats dat ervoor zorgt dat Vis à Vis scherp in beeld heeft uit welke groepen (leeftijd, regio) het publiek is opgebouwd. Hierdoor worden gerichte middelen ingezet voor diverse doelgroepen naast een marktbrede aanpak. De voorverkoop wordt al vroeg gestart en door de inzet van ambassadeurs wordt een vast publiek van fans ontwikkeld. Vis à Vis staat ervoor open om de marketingacties aan te passen naar gelang de omstandigheden of inzichten: hierin blijft het gezelschap zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  De commissie beschouwt het werk van Vis à Vis als locatietheater. In het gesubsidieerde en vrije circuit is het aanbod van locatietheater beperkt. Binnen het bestaande aanbod van locatietheater is de bijdrage van het werk van Vis à Vis niet de enige in zijn soort: zowel op zomerfestivals als op andere locaties in Nederland worden grote en kleinschaliger locatieprojecten gepresenteerd. De commissie oordeelt dat het werk van Vis à Vis een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Het gezelschap is gevestigd in Almere, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Het aantal uitvoeringen dat Vis à Vis in andere regio’s heeft gegeven, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen, laag. De commissie vindt dat het werk van Vis à Vis een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Vis à Vis te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  457.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  10
  4.100
  41.000
  Circuit groot
  55
  6.200
  341.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  457.000
  Toegekend bedrag per jaar
  457.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  457.000

  Circuit klein/middel
  41.000
  Circuit groot
  341.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  457.000
  Toegekend bedrag per jaar
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie