MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • De Nederlandse Bachvereniging

  Inleiding

  De Nederlandse Bachvereniging (NBV), opgericht in 1921, is gevestigd in Utrecht. Jos van Veldhoven is artistiek leider en Jan Van den Bossche is directeur. De NBV presenteert zich in de aanvraag als een ensemble, een collectief van instrumentalisten en zangers, verbonden door een grote passie voor de muziek van Johann Sebastian Bach en diens voorgangers, tijdgenoten en navolgers. Deze kennis komt voort uit een aanhoudende nieuwsgierigheid die steeds weer uitmondt in experiment en vernieuwing, aldus de aanvraag. Een ondogmatische zoektocht naar authenticiteit in combinatie met een resolute keuze voor de historische uitvoeringspraktijk is de belangrijkste artistieke drijfveer. Maar hoewel onderzoek een belangrijke sleutel is tot de interpretatie, is het voor het ensemble niet het einddoel. Volgens de NBV kunnen alleen hedendaags kunstenaarschap en bevlogenheid tot inspirerende uitvoeringen leiden.

  De NBV onderscheidt zich volgens de aanvraag als een ensemble dat zich zowel op het vocale als op het instrumentale aspect van het repertoire van de 17e en 18e eeuw richt. Beide aspecten vormen een eenheid die gefundeerd is op de beginselen van de retoriek: instrumentalisten werken met tekst en zangers kunnen instrumentaal denken, zo stelt de NBV. Het ensemble streeft naar variëteit in de programmering door naast het werk van Bach met regelmaat composities van Monteverdi, Händel, Vivaldi, Schütz en Biber uit te voeren, maar ook werk van Mozart, Haydn of Brahms en onbekende barokke pareltjes. De Bachvereniging schuwt interdisciplinaire samenwerkingen niet, maar beschouwt deze als uitstapjes naast een parcours dat doorgaans consequent gevolgd wordt. De NBV kiest ervoor de focus scherp te houden, om zo te kunnen blijven excelleren in haar vakgebied. Een belangrijk onderdeel binnen haar activiteiten is het project ‘All of Bach’.

  Producties die in de aanvraag worden beschreven voor de komende periode, zijn onder andere in 2017 ‘Bach en de viool van Pisendel’, onder leiding van concertmeester en vioolsoliste Shunske Sato, ‘Bachs Goldberg-variaties’ met de Franse klavecinist Jean Rondeau, en een groot bezet programma met ‘Feestcantates van Bach’ onder leiding van dirigent Peter Dijkstra. Verder zullen in 2017 de Luther-cantates worden uitgevoerd tijdens het Festival Oude Muziek en staat Händels oratorium ‘Belshazzar’ op de planning. In 2018 volgen programma's met muziek van Purcell, een opera van Vivaldi in coproductie met OPERA2DAY, programma's met Bach-cantates, een tournee met Bachs ‘Brandenburgse Concerten’ en in de kerstperiode de ‘Messiah’ van Händel. In de aanloop naar haar honderdste verjaardag in seizoen 2021-2022 voert de NBV bovendien het volledige oeuvre van Johann Sebastian Bach uit. De uitvoeringen worden opgenomen in beeld en geluid, voorzien van uitgebreide achtergrondinformatie, en online gepubliceerd.

  De NBV vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan. Twee jaar geleden zette de Bachvereniging de ‘Young Bach Fellowship’ op, een coachingsprogramma waarbij de Bachvereniging jonge musici helpt om hun talent te ontwikkelen en voet aan de grond te krijgen in de oudemuziekwereld. De bijdrage wordt hiervoor bestemd, waarbij iedere ‘fellow’ in goed overleg een mentor krijgt toegewezen uit het ensemble. In de periode 2017-2020 speelt de NBV 64 voorstellingen en/of concerten per jaar.

  Het gevraagde subsidiebedrag is 550.600 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 20.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 570.600 euro.

  Historie

  Stichting de Nederlandse Bachvereniging ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of de concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds zestien voorstellingen en/of concerten van elf verschillende producties van de NBV bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  De commissie beschouwt artistiek leider Jos van Veldhoven als een uitstekende dirigent, die ook zeer bedreven is in het verzorgen van boeiende inleidingen bij de concerten. Zijn kennis van het repertoire en de uitvoeringspraktijk van de muziek van Johann Sebastian Bach is volgens de commissie zeer uitgebreid. Ook weet hij boeiende programma’s samen te stellen uit meer gekend werk, in combinatie met verassende minder gehoorde werken van gelijkgestemde componisten.

  Daarnaast vindt de commissie de synergie tussen dirigent en concertmeester van ongekende waarde voor de uitvoeringen. Sato is een uitstekende solist, die vaak een glansrol uitvoert zoals bijvoorbeeld te horen was in enkele van de Rosenkranz-sonaten van Biber, in het programma rond het ‘Weihnachtsoratorium’ tijdens de concerten in 2014. De commissie vindt dat ook de overige instrumentalisten, het koor en de gastsolisten over een ruime mate van vakmanschap beschikken.

  In de afgelopen periode heeft het ensemble zijn status en positie bevestigd en verstevigd. De commissie beschouwt de Nederlandse Bachvereniging als voorbeeldstellend, door de bevlogen en eigentijdse benadering van oude muziek die het ensemble tentoonspreidt. De uitmuntende uitvoeringen krijgen een meerwaarde door de zorgvuldige en doordachte presentatievorm, waarbij wordt gespeeld met de opstelling van musici op het podium en persoonlijke verhalen in relatie tot de muziekwerken. Niet alleen richting het publiek, maar ook naar de eigen professionele omgeving toont de organisatie zich open en communicatief. Dit ziet de commissie terug in de samenwerking met een diversiteit aan dirigenten en solisten, die een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling. De Nederlandse Bachvereniging is een gezaghebbend instituut, juist doordat de NBV niet het karakter heeft van een gesloten bastion, zo meent de commissie.

  Verder is de commissie enthousiast over de ontwikkeling van ‘All of Bach’ in de afgelopen periode. Het project biedt de Bachvereniging ook in haar programmering aangrijpingspunten om opnieuw hoogtepunten uit het repertoire te presenteren. Daarbij levert ‘All of Bach’ een schat aan hoogwaardige documentatie en achtergrondinformatie, wat volgens de commissie waardevol is qua kennisdeling.

  De commissie staat positief ten aanzien van de plannen voor de periode 2017-2020. Het artistieke beleid is gedegen en getuigt van een scherpe focus. De Nederlandse Bachvereniging zoekt vanuit een specialistische taakopvatting naar meerwaarde in samenwerking met partners. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de voorgenomen Vivaldi-opera in coproductie met OPERA2DAY, wat de commissie een spannende productie vindt. De programmering voor de komende jaren is in de ogen van de commissie boeiend en afwisselend, met een aantal belangwekkende producties, waaronder de Luther-cantates tijdens het Festival Oude Muziek en Händels oratorium ‘Belshazzar’ in 2017, naast programma's met muziek van Purcell.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

  De commissie constateert dat de balans eind 2015 een matige liquiditeit laat zien, maar dit vormt volgens haar geen risico omdat de organisatie wordt geflankeerd door twee solide steunstichtingen. De gelieerde stichtingen bieden niet alleen waarborgen als het gaat om financiële stabiliteit, maar zorgen ook voor bestuurlijke expertise en een verdere vertakking van het zakelijke netwerk.

  De commissie heeft op basis van het plan de indruk dat de aanvrager zich goed bewust is van de eigen kracht en betekenis. De belangstelling voor de muziek van Bach is in Nederland een constante factor, wat een goede uitgangspositie biedt met het oog op de balans tussen ambities en risico's. Daar komt bij dat de aanvrager resoluut vasthoudt aan zijn artistieke koers, waardoor het risico op onvoorziene tegenvallers in de ogen van de commissie relatief klein is. De begrote eigen inkomsten zijn volgens de commissie helder onderbouwd en aannemelijk. De Bachvereniging voorziet een stijging van de publieksinkomsten door de toename van het aantal concerten. Na een aantal jaren waarin veel is geïnvesteerd in ‘All of Bach’, is er voor de komende periode ruimte voor een intensivering van de concertpraktijk, ook op internationaal vlak. Het beleid ten aanzien van de werving van private bijdragen en subsidies is volgens de commissie goed doordacht en zij vindt het aannemelijk dat de begrote inkomsten worden gerealiseerd.

  Ten aanzien van de begrotingsontwikkeling stelt de commissie vast dat de aanvrager in het verleden heeft bewezen zeer goed in staat te zijn om in zijn beleid reële ambities te formuleren. In opeenvolgende jaarrekeningen sluiten de resultaten vrijwel naadloos aan op de prognoses. De Bachvereniging presteert uitzonderlijk goed in het verwerven van private inkomsten en het spreiden van risico’s en inkomstenbronnen. De commissie vindt het sterk dat de ruime mogelijkheden die de instelling van nature heeft om financiering te vinden geenszins leiden tot zelfgenoegzaamheid of een afwachtende houding. Ook in het voorliggende plan laat de instelling een proactieve houding zien, waarbij voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om het beleid aan te scherpen. Dit blijkt onder meer uit de herziening van de structuur van de vriendenstichting. De commissie beschouwt de Nederlandse Bachvereniging als voorbeeldstellend in de manier waarop bestuur en staf werken aan maatschappelijk draagvlak en het verwerven van inkomsten uit private bronnen.

  De commissie is positief over de publieksbenadering van de Nederlandse Bachvereniging. De aanvrager toont zich goed bewust van zijn specifieke positionering in het muziekleven en de Nederlandse samenleving in brede zin. Daarbij besteedt de Bachvereniging ook aandacht aan haar positie ten opzichte van andere instellingen die zich richten op de uitvoering van barokmuziek. De NBV beschikt ruimschoots over publieksgegevens waar het de bestaande doelgroepen betreft, als gevolg van de vele concerten die het ensemble in eigen beheer of via partageafspraken realiseert. Daarnaast wordt in de komende jaren geïnvesteerd in marktonderzoek. De Bachvereniging richt zich in haar doelgroepenbeleid zowel op het bedienen van een ‘kennerspubliek’ als op publieksverbreding. De commissie plaatst de kanttekening dat in het plan geen expliciete strategie is beschreven met het oog op deze doelstelling. Daar staat tegenover dat de aanvraag uitgebreid ingaat op de betekenis van ‘All of Bach’ voor de zichtbaarheid van het ensemble en het bereiken en binden van een groot publiek. Daarmee is het effect van het belangrijkste communicatiemiddel van de NBV stevig onderbouwd.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  De Nederlandse Bachvereniging is specifiek gericht op de uitvoering van barokmuziek, een genre dat ruim is vertegenwoordigd binnen het podiumkunstenaanbod in Nederland. Ten aanzien van ‘All of Bach’ constateert de commissie, op basis van de ontwikkeling van dit concept in de periode 2013-2015, dat dit initiatief zich onderscheidt qua schaal en omvang, maar dat op grond van de inhoud en vorm geen sprake is van een relevante bijdrage in relatie tot dit criterium. De Nederlandse Bachvereniging volgens haar geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  De Nederlandse Bachvereniging is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de instelling in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. De Nederlandse Bachvereniging heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel van haar concerten in andere steden en regio's gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat de Nederlandse Bachvereniging een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De commissie vindt de plannen voor het Young Bach Fellowship inhoudelijk te mager uitgewerkt. De Nederlandse Bachvereniging is twee jaar geleden gestart met dit project en beschrijft in de plannen niet wat de vorderingen zijn van de talenten die daarin participeren. De commissie vindt het systeem van mentoring interessant, maar vindt dat er in de plannen voornamelijk over individuele en praktijkgerichte zaken wordt gesproken. Wat de organisatie wil overbrengen op de participerende musici, zodat zij een stap kunnen zetten in een professionele beroepspraktijk, wordt onvoldoende duidelijk.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van de Nederlandse Bachvereniging te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  570.600
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  12
  2.800
  33.600
  Circuit groot
  52
  8.500
  442.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  550.600
  Toegekend bedrag per jaar
  550.600
  Aangevraagd bedrag per jaar
  570.600

  Circuit klein/middel
  33.600
  Circuit groot
  442.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  550.600
  Toegekend bedrag per jaar
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie