MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • Hotel Modern

  Inleiding

  Stichting De Bende/Hotel Modern is een beeldend theatergezelschap dat vanuit Rotterdam nationaal en internationaal producties maakt en die presenteert in de kleine, middelgrote en grote zaal. De artistieke kern bestaat uit de actrices Pauline Kalker en Arlène Hoornweg en beeldend kunstenaar Herman Helle. Hotel Modern maakt sinds de oprichting in 1997 beeldverhalen vanuit persoonlijke fascinaties en betrokkenheid bij de wereld. Kenmerkend aan het werk is het samenspel van beeldende kunst, poppenspel, toneel, mime, muziek en film. Het gebruik van maquettes en live-animatiefilm is een essentieel ingrediënt van de theatertaal van Hotel Modern: op het podium worden complete werelden in miniatuur gebouwd, met eenvoudige middelen. Met camera's filmen de spelers scènes die zich in een miniatuurwereld afspelen. De beelden worden direct op een groot scherm geprojecteerd, vergezeld van een live soundtrack. De toeschouwer ziet hoe de illusie ter plekke wordt gecreëerd, waardoor naast een onderdompeling in een alsof-wereld op scherm een dubbel vertellersperspectief ontstaat en het verhaal meerdere lagen krijgt. Op deze manier worden grote, indringende verhalen verteld, omdat Hotel Modern mensen op een nieuwe manier wil laten kijken naar de wereld, haar bewoners, haar geschiedenis, inclusief de duistere kanten van de mensheid.

  De ambities van Hotel Modern voor 2017-2020 zijn veelzijdig: een bredere maatschappelijke impact, het verder ontwikkelen van muziektheater, theater in de openbare ruimte verder exploreren, met wijkbewoners en wetenschappers samenwerken, met urgente onderwerpen een breed publiek aanspreken en een nationale en internationale rol spelen bij reflectie over vluchtelingen, oorlog, vreemdelingenhaat en de toekomst van de mensheid. Om deze ambities te realiseren, zijn drie nieuwe voorstellingen en twee plannen voor locatievoorstellingen ontwikkeld. Allereerst zal een grootschalige opera worden gemaakt in samenwerking met Lotte de Beer en de (Oostenrijkse) Bregenzer Festspiele: 'Mosè in Egitto' van Rossini over de Bijbelse exodus, de uittocht van de Joodse slaven uit Egypte. 'Acties' wordt een live-animatievoorstelling over de oorlog die Nederland van 1946 tot 1949 voerde in Indonesië. Hotel Modern maakt de beelden die niet bestaan van deze oorlog, op basis van getuigenissen van betrokkenen en historisch materiaal. Er wordt samengewerkt met militair historicus Stef Scagliola en filmer Hans Hylkema.

  In 2017 wordt in opdracht van het Historisch Museum Frankfurt een theatrale maquette gemaakt van de stad Frankfurt. Hotel Modern wil de stad laten zien als een levend wezen met een geschiedenis vol wonden en gelukzalige momenten. 'Moeders kind' wordt een voorstelling in de openbare ruimte, in Nederlandse etalages van drukke winkelstraten, over de pijn van de dood van een geliefde. In 2019 en 2020 maakt Hotel Modern de liveanimatie en sciencefiction rockopera 'Restart': een performance voor de openbare ruimte over ideologie en de toekomst van de mens. 'De Oliebollenkraam' wordt een performance midden in de stad over de teloorgang van de vertrouwde Hollandse identiteit en de geboorte van een nieuw tijdperk, gespeeld op traditionele oliebollenplekken. Bestaande voorstellingen die in de komende periode op het repertoire blijven, zijn: 'Kamp', 'De Grote Oorlog', 'De Ring', 'Banaan en Oestermes', 'Publieke Figuren' en 'Vliegboot Moederschip'.

  In de periode 2017-2020 realiseert Hotel Modern 82 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 446.900 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 1.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 447.900 euro.

  Historie

  Stichting De Bende ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds vier voorstellingen van twee verschillende producties van Hotel Modern bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Het gezelschap heeft een eigen, herkenbare signatuur, gevat in een bijzondere theatervorm waarin de combinatie van maquettes, film en live uitgevoerd ‘poppenspel’ zorgt voor een gelaagd dubbelspel tussen illusie en werkelijkheid, tussen verhaal, uitvoering en verbeelding. De commissie vindt dat het gezelschap een reeks indrukwekkende voorstellingen heeft ontwikkeld, die nog steeds op het repertoire staan en de hele wereld over reizen. Ook de meer recente producties vindt de commissie getuigen van vakmanschap. ‘De baard van God’ is in haar ogen een geslaagde voorstelling waarin de groep getuigt van kunde, diepgang, lichtzinnigheid en creativiteit. Het is vermakelijk en intrigerend hoe de kleine en grote verhalen - persoonlijk en grappig, mooi en intiem - op de vierkante centimeter worden gespeeld en vervolgens zichtbaar worden op een groot scherm. De commissie plaatst wel een kleine kanttekening bij de in haar ogen niet altijd overtuigende dramaturgische lijn in deze en andere voorstellingen. De samenhang tussen de losse verhalen is niet altijd even overtuigend, wat ten koste gaat van de zeggingskracht. Dit was ook het bezwaar in de eerste kennismaking met opera, ‘De Ring’, die samen met het Nederlands Blazers Ensemble werd gemaakt. Maar dit project was tegelijk ook een geslaagd experiment, omdat de bijzondere vormgeving het vakmanschap van Hotel Modern in het scheppen van een illusie laat zien, met vooral aan het einde een aantal mooie creatieve vondsten. De commissie merkt verder op dat Hotel Modern de afgelopen jaren weinig zichtbaar is geweest op de Nederlandse podia en dat de artistieke ontwikkeling in de vormtaal die zij in haar voorstellingen hanteert beperkt is.
  Voor de periode 2017-2020 zijn de beoogde ontwikkelingen helder geschetst in de aanvraag. Hotel Modern streeft naar een bredere maatschappelijke impact van het werk en gaat daartoe intensief samenwerken met onder andere wetenschappers en wijkbewoners. De commissie ziet hierin een beweging die het werk van Hotel Modern duidelijker zichtbaar zal maken in de samenleving. Zij is positief over de beschreven artistieke uitgangspunten: ze getuigen van een innoverend elan, zowel in thema’s als in vormen. De samenwerking met Lotte de Beer in 'Mosè in Egitto' is spannend: zij geeft het regiekader en Hotel Modern de vorm, wat een krachtige samenbundeling van talenten zal opleveren, met als resultaat een productie met een mogelijk grote zeggingskracht. De productie is bovendien een interessant vervolg op ‘De Ring’ die Hotel Modern in 2015 coproduceerde. Ook het plan voor de voorstelling over de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië overtuigt de commissie. Het is een belangwekkend onderwerp dat bovendien goed past in de lijn van voorstellingen over 'grote' oorlogen van Hotel Modern. Het kan volgens de commissie nieuwe perspectieven blootleggen op de rol van Nederland in deze ‘vergeten’ oorlog, doordat Hotel Modern vanuit een eigen onderzoek nieuwe vormen zoekt om deze geschiedenis te belichten. Het project heeft bovendien de potentie om andersoortige doelgroepen aan te spreken. Ook de etalageprojecten met liveanimatie bieden goede mogelijkheden om andersoortige doelgroepen aan te spreken, omdat ze buiten de kaders van het theater plaatsvinden. De commissie vindt het geheel aan plannen inhoudelijk interessant en passend bij de missie om meer maatschappelijke relevantie aan te brengen in de producties van Hotel Modern. Ook de nieuwe vormen maken nieuwsgierig. De plannen bieden bovendien goede mogelijkheden om de beschikbaarheid en zichtbaarheid van het gezelschap in Nederland weer te vergroten na de vele tournees in het buitenland de afgelopen jaren. De internationale profilering kan door de genoemde buitenlandse samenwerkingen en presentatieplekken overigens interessante stimulansen opleveren op het gebied van artistieke uitwisseling en inspiratie. Met de plannen lijkt Hotel Modern uit haar comfortzone te stappen, en dat vindt de commissie een stap in de richting van een nieuwe artistieke ontwikkeling.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Het gezelschap vertoont haar voorstellingen al jarenlang op de Nederlandse en internationale podia en heeft veel productionele en zakelijke ervaring opgebouwd. De productionele kwaliteit is in orde en de bedrijfsvoering vertrouwenwekkend. 2015 was een minder geslaagd jaar, waarin de groep een nieuwe productie heeft moeten uitstellen. Ondanks deze tegenslag is Hotel Modern in financieel opzicht gezond. De instelling is dankzij een ruim eigen vermogen in staat gebleken tegenvallers op te vangen.

  De commissie vindt de plannen voor 2017-2020 op het gebied van ondernemerschap realistisch. Het activiteitenniveau blijft nagenoeg gelijk aan dat in de huidige periode en het publieksbereik wil de groep licht laten stijgen. De commissie vindt dit reële prognoses, passend bij de capaciteit van het gezelschap. De begroting gaat echter wel stijgen de komende jaren. Hotel Modern wil twee extra vaste krachten aannemen om de productionele kwaliteit te waarborgen, waardoor de beheerlasten toenemen. De commissie vindt dit realistisch, gezien de complexiteit van de producties en de omvang van de internationale tournees van het gezelschap. Aan de andere kant constateert de commissie dat Hotel Modern ook meer eigen inkomsten begroot om minder afhankelijk te zijn van subsidies. De commissie vindt dit een goed streven en de plannen ogen vertrouwenwekkend. De publieksinkomsten blijven nagenoeg gelijk, maar er worden wel hogere inkomsten uit coproducties en opdrachten (van bijvoorbeeld het Historische Museum Frankfurt) verwacht. Twee van die coproducties en projecten in opdracht liggen al vast, wat vertrouwen biedt in de realiseerbaarheid van de prognoses. De begroting laat daardoor een beter gespreide financieringsmix zien: in het verleden waren er relatief veel inkomsten uit buitenlandse tournees; in dit nieuwe plan maken de middelen uit coproducties, opdrachtgevers en fondsenwerving een groter deel uit van de mix.

  Over de publieksbenadering is de commissie eveneens positief. Hotel Modern kiest voor publieksverbreding. Dat deed het gezelschap in 2013-2016 al en die lijn zet het nu voort. Dit gebeurt ten eerste door verschillende disciplines te beoefenen, waardoor liefhebbers van die disciplines naar de voorstellingen komen. Ook wordt in verschillende circuits gespeeld: in kleine, middelgrote en grote zalen, en sinds kort ook in etalages, met performances. Ten slotte wordt met diverse partners samengewerkt zoals het Nederlands Blazers Ensemble, wat cross-overs tussen verschillende publieksgroepen mogelijk maakt. Deze forse verbreding van de activiteiten heeft in de afgelopen jaren het publieksbereik doen toenemen van 9.000 naar 13.000 bezoekers. In het licht hiervan vindt de commissie de beoogde groei naar gemiddeld 15.000 bezoekers aannemelijk, zeker met de nieuwe presentatieplekken als winkeletalages, het museum in Frankfurt en de opera. Deze brengen echter geen extra publieksinkomsten op, hetgeen de onderbouwing van de begroting met de publieksinkomsten enigszins risicovol maakt. Hotel Modern beschrijft niet expliciet wat haar marktsegment is, maar uit de (internationale) speelplekken die in het plan worden genoemd, blijkt dat het gezelschap haar afzetmarkt goed weet te vinden.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  Hotel Modern maakt beeldend objecttheater. Hiervan is het aanbod op de Nederlandse podia niet heel groot, zeker niet voor een volwassen publiek. Daarnaast bedient Hotel Modern zich naar de mening van de commissie van een unieke vorm, door het gebruik van de maquettes en miniatuurpersonages en de filmische beeldtaal. De commissie vindt dat het werk een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De bijdrage aan de geografische spreiding van de podiumkunsten is voldoende.

  Hotel Modern is gevestigd in Rotterdam, waar het aanbod van podiumkunsten zeer groot is. In de periode 2013-2015 heeft Hotel Modern in vergelijking met andere podiumkunstaanbieders ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de organisatie een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Hiermee levert Hotel Modern een beperkte bijdrage aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage voor talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De bijdrage talentontwikkeling is bedoeld voor ‘Hotelgasten’, een team van minimaal twee makers uit verschillende disciplines die onder begeleiding van Hotel Modern/Pauline Kalker een multidisciplinaire beeldende theatervoorstelling gaat maken. De makers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor hun voorstelling, die uiteindelijk wordt gepresenteerd in de studio van Hotel Modern. Hotel Modern wil met een zeer gering bedrag per jaar enige logistieke ondersteuning bieden bij zelfstandige projecten van nieuwe makers, maar de commissie is er op basis van het plan niet van overtuigd dat daarmee daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het talent van theatermakers. De aanvraag geeft daartoe te weinig houvast.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Hotel Modern te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  447.900
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  65
  4.100
  266.500
  Circuit groot
  17
  6.200
  105.400
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  446.900
  Toegekend bedrag per jaar
  446.900
  Aangevraagd bedrag per jaar
  447.900

  Circuit klein/middel
  266.500
  Circuit groot
  105.400
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  446.900
  Toegekend bedrag per jaar
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie