MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • T.r.a.s.h.

  Inleiding

  T.r.a.s.h. is een in Tilburg gevestigd gezelschap dat zich richt op het maken van hedendaagse dans- en performancevoorstellingen. T.r.a.s.h. bestaat uit artistiek leider Kristel van Issum, vormgever en productieleider Paul van Weert, zakelijk leider Joris Bedaux en pr-medewerker Lody Meijer. Sinds 2015 vaart het gezelschap naar eigen zeggen een nieuwe artistieke koers. Daarbij is T.r.a.s.h. het lichaam minder gaan zien als uitdrukking van innerlijke emoties en meer als intermediair tussen ‘ik’ en de buitenwereld. De agressie die het werk in het verleden kenmerkte, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor andere emoties en sociale invloeden, aldus de aanvrager.

  T.r.a.s.h. vindt kunst van groot maatschappelijk belang. Vanuit de dans wil het gezelschap een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kunsten en hun rol in de samenleving. Het doel is om een herkenbare stijl te ontwikkelen, zodat het zijn visie helder aan het publiek kan overdragen. Daarbij is het de ambitie van T.r.a.s.h. om zowel lokaal, nationaal als internationaal te werken en te presenteren. In samenwerking met culturele organisaties, theaters, festivals, opleidingen en gezelschappen gaat T.r.a.s.h de komende periode op zoek naar nieuwe presentatievormen. Het wil verbindingen aangaan met andere kunstdisciplines in de beeldende kunst en muziek. Om zijn publiekstoegankelijkheid te verbeteren, werkt het gezelschap de komende jaren vanuit herkenbare onderwerpen en invalshoeken en zal daarnaast meer aandacht besteden aan de dramaturgie van de voorstellingen.

  Jaarlijks zal T.r.a.s.h. twee voorstellingen per seizoen produceren, waarvan minimaal één avondvullend programma voor meerdere dansers. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt uitgegaan van het thema ‘Borders’. Inspiratie voor deze voorstellingen zoekt het gezelschap in de verhalen van mensen die noodgedwongen hun land, geliefden of oude leven moesten achterlaten. De activiteiten voor de jaren 2019 en 2020 formeren zich rond het thema ‘Rejects’. In deze voorstellingen staan degenen die zijn afgewezen centraal, evenals het misvormde, het niet-esthetische en de dood. Naast de reguliere voorstellingen zal T.r.a.s.h. een aantal bijeenkomsten ontwikkelen onder de noemer: ‘projecten’. Hierin worden gelijkgestemden benaderd via de Facebookpagina van Anna van Zuijlen, alter ego van Kristel van Issum. Vervolgens nodigt T.r.a.s.h. verwante makers uit om hun werk te delen en te presenteren aan publiek. Voor de ‘projecten’ werkt het gezelschap samen met DansBrabant en het kunstencentrum Hilvaria Studio’s in Tilburg, waar zij zullen worden gepresenteerd. De verkoop van de voorstellingen in Nederland is in handen van Hit Me Productions Rotterdam. Daarnaast heeft T.r.a.s.h. een Franse en Duitse agent aangetrokken voor de verkoop van voorstellingen in het buitenland.

  In de periode 2017-2020 speelt T.r.a.s.h. 49 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 129.500 euro.

  Historie

  T.r.a.s.h. ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds acht voorstellingen van vijf verschillende producties van T.r.a.s.h. bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  Zij constateert dat dansgezelschap T.r.a.s.h. de afgelopen jaren een turbulente periode heeft doorgemaakt. Zo heeft componist Arthur van der Kuip in 2015 het gezelschap verlaten en is het artistieke proces door omstandigheden enige tijd stilgelegd. Een en ander heeft ertoe geleid dat er veel druk is komen te staan op de artistieke kern en daarmee op het werk dat het gezelschap de afgelopen periode heeft gerealiseerd.

  De commissie stelt dat de voorstellingen van T.r.a.s.h. zich kenmerken door een herkenbaar en hedendaags karakter. Zij constateert dat er in deze voorstellingen dikwijls sprake is van zware thema’s, vertaald in een bijzondere combinatie van vormgeving, livemuziek en expressieve dansers, zoals onder meer tot uitdrukking komt in de voorstelling 'Agnes und Ekel'. De commissie is evenwel kritisch over de geringe mate waarin het heftige choreografische materiaal zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast richt de kritiek van de commissie zich op de matige dramaturgische uitwerkingen van de voorstellingen. In bijvoorbeeld de voorstelling 'Schwamp' laat het bewegingsmateriaal in zijn theatrale toepassing naar mening van de commissie weinig gelaagdheid zien, waardoor het werk volgens haar aan zeggingskracht heeft ingeboet. De plannen voor de periode 2017-2020 bieden de commissie onvoldoende aanknopingspunten om er vertrouwen in te hebben dat dit zal verbeteren.

  In algemene zin is de commissie van mening dat het plan een onsamenhangende indruk maakt en getuigt van een weinig oorspronkelijke visie op de artistieke koers die het gezelschap wil gaan volgen. Zij merkt op dat de geformuleerde uitgangspunten in het door T.r.a.s.h. opgestelde manifest, bestaan uit losse gedachten en ideeën, zonder dat deze op een overtuigende wijze voortbouwen op prestaties uit het verleden en een brug slaan naar concrete activiteiten in de toekomst. De commissie constateert dat T.r.a.s.h in de periode 2017-2020 met verschillende muzikale partners wil gaan werken. Zij vindt het in dat verband opmerkelijk dat de aanvraag nauwelijks reflecteert op de artistieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Zo lichten de plannen niet toe wat artistiek-inhoudelijk de consequenties zijn geweest van het vertrek van Arthur van der Kuip en in welke vorm livemuziek in de toekomst nog onderdeel vormt van de voorgenomen activiteiten. Hoewel de commissie vindt dat er uit het plan een oprechte noodzaak spreekt om zich uit te drukken in dans en zij de thematische uitgangspunten van de projecten mooi bij elkaar vindt aansluiten, is zij er onvoldoende van overtuigd dat de plannen van T.r.a.s.h. zullen leiden tot aansprekende producties die over de nodige zeggingskracht beschikken.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als onvoldoende.

  Zij acht de financiële positie van dansgezelschap T.r.a.s.h. zorgelijk. De commissie stelt vast dat sinds 2013 de tekorten steeds verder zijn opgelopen en de prestatie-eisen jaarlijks maar net aan worden gehaald. De commissie begrijpt dat T.r.a.s.h. door de zakelijke personeelswisselingen en flinke bezuinigingen binnen de organisatie maatregelen heeft getroffen om de beheerslasten te drukken. Op basis van het mager uitgewerkte plan is de commissie er niet van overtuigd dat T.r.a.s.h. met de nieuwe organisatiestructuur er in de toekomst in slaagt voldoende reserves op te bouwen om een stabiele financiële koers te kunnen varen.

  Wat de eigen inkomsten betreft, vindt de commissie het opmerkelijk dat de aanvrager in het plan alleen zijn ambities beschrijft voor het jaar 2016, dat buiten de periode valt waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De voornemens om het aantal bezoekers per voorstelling te laten stijgen van gemiddeld 103 bezoekers in de vorige periode naar 200 bezoekers per voorstelling in de periode 2017-2020 wordt niet onderbouwd of aannemelijk gemaakt. Gezien de daling die de bezoekersaantallen in de afgelopen jaren laten zien, beoordeelt de commissie de ambities op het gebied van publieksaantalle en de daaruit voortvloeiende stijgende publieksinkomsten als weinig realistisch.

  In het licht van de weinig rooskleurige financiële situatie waarin T.r.a.s.h. verkeert, is de commissie kritisch over de magere toelichting bij de begroting. Hoewel T.r.a.s.h. streeft naar diversificatie en spreiding van inkomstenbronnen, bevat het plan ook op dit gebied geen stevige onderbouwing. Dit blijkt uit de weinig concrete invulling van de plannen voor inkomsten uit onder andere sponsoring, private fondsen en vergoedingen van de coproducent. Zij constateert dat de aanvrager nauwelijks reflecteert op de risico’s op dit punt en dat in het plan een strategie om tegenvallers op te vangen, ontbreekt.

  Op basis van de in het plan genoemde brede en weinig gespecificeerde doelgroepen, lijkt het gezelschap volgens de commissie een weinig realistisch beeld te hebben van zijn publiek en schat het zijn verwachtingen ten aanzien van het beoogde publieksbereik te optimistisch in. Gezien de beoogde forse stijging van het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling had volgens de commissie een stevige visie op publieksbenadering mogen worden verwacht. Op basis van de plannen op het gebied van marketing is de commissie er nog niet van overtuigd dat T.r.a.s.h. het beoogde nieuwe publiek zal weten te bereiken. Daarnaast maakt het marketingplan op de commissie een weinig samenhangende en doordachte indruk. Er wordt slechts een algemene beschrijving gegeven van vrij standaard communicatiemiddelen. De commissie constateert dat de aanvraag niet toelicht waarom de organisatie verwacht dat bepaalde acties doeltreffend zullen zijn.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij constateert dat het werk van T.r.a.s.h. valt binnen het genre van de moderne/hedendaagse/conceptuele dans. Dit genre is relatief goed vertegenwoordigd binnen het Nederlandse dansaanbod. Volgens de commissie onderscheidt het werk van T.r.a.s.h. zich van het overige dansaanbod in Nederland door de heftigheid van het bewegingsmateriaal dat wordt ingezet binnen interdisciplinaire voorstellingen waarin het gezelschap zware thema’s vertaalt naar een groteske theatrale beeldtaal. Op grond hiervan oordeelt de commissie dat T.r.a.s.h. een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar daarin niet uniek is.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als goed.

  T.r.a.s.h. is gevestigd in Tilburg, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met andere grotere steden vrij klein is. Op basis van het plan lijkt T.r.a.s.h. goed te zijn ingebed in de culturele infrastructuur van de stad en voert daar met regelmaat activiteiten uit. Verder constateert de commissie dat T.r.a.s.h. in de periode 2013-2015 het grootste deel van de activiteiten heeft gespeeld in de regio Zuid. Daarnaast heeft zij ook een aantal voorstellingen uitgevoerd in de grote steden en overige regio’s. De commissie constateert dat T.r.a.s.h. in de komende periode een substantieel aandeel voorstellingen wil spelen in andere steden en regio’s. Op basis daarvan is de commissie van mening dat T.r.a.s.h. een grote bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van T.r.a.s.h. niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  129.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  129.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie