MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • Rosa Ensemble

  Inleiding

  Het Rosa Ensemble, met artistiek leider Daniel Cross en zakelijk leider Gusta Korteweg, is gevestigd in Utrecht en vervult, naar eigen zeggen, binnen het genre muziektheater een pioniersfunctie. Het gezelschap heeft als doel om producties met een multidisciplinair karakter te creëren. Het Rosa Ensemble wil in tijden waarin grenzen als thema centraal staan in de wereld, het opheffen en weglaten van grenzen tussen kunstdisciplines verheffen tot kunst. Het Rosa Ensemble maakt "transmediaal muziektheater"; in muzikaal opzicht bevindt het werk zich op het snijvlak van popmuziek en hedendaagse muziek. Het artistieke beleid richt zich in de toekomst op twee soorten producties: compacte, laagdrempelige voorstellingen die kunnen worden geprogrammeerd op festivals en die gericht zijn op een breed publiek, en producties voor in zalen en op festivals voor vernieuwend muziektheater die gericht zijn op een publiek van kenners en liefhebbers. Per productie wordt een artistiek team gevormd, bestaande uit makers met zeer uiteenlopende achtergronden, dat from scratch een voorstelling ontwikkelt. Bij elk project maken ook de zakelijk leider, de technici en de decorbouwer deel uit van het collectief. Voor de komende periode zijn twaalf producties voorzien, waarvan drie reprises. Daarnaast worden verschillende educatieve activiteiten ontwikkeld, onder meer met basisschoolkinderen en ouderen. Als kleinschalige, toegankelijke voorstellingen voor een brede doelgroep worden de volgende producties ontwikkeld: 'De Deense Detective', een live hoorspel in twee delen over de corruptie in de wereld van de muziekrechten; 'Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen' van componist Wilbert Bulsink, naar een eenakter van George Perec en 'Waanzee' met stand-up poetry van Daan Doesborgh. De producties die op een meer gespecialiseerd publiek zijn gericht, zijn onder meer: 'Roaratorio', gebaseerd op een boek van John Cage met een muziekinstallatie van Diamanda Dramm; 'Wit' in samenwerking met Boukje Schweigman en 'Izanagi', een Japanse versie van 'Orpheus en Euridyce'. Daarnaast worden nog twee coproducties ontwikkeld met Theater Utrecht; deze moeten nog een inhoudelijke invulling krijgen.

  In de periode 2017-2020 speelt het Rosa Ensemble veertig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro.

  Historie

  Het Rosa Ensemble ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door het Rosa Ensemble onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Rosa Hits Back’, ‘Soselo in Siberia’ en ‘Crave’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Zij vindt de muziek van het gezelschap, dat hedendaagse muziek combineert met invloeden uit onder meer de elektronische en popmuziek, interessant en van theatrale kwaliteit getuigen. Het werk kent een hoge mate van oorspronkelijkheid en er liggen prikkelende uitgangspunten ten grondslag aan de voorstellingen. Wel vindt de commissie dat het theatrale aspect soms onvoldoende uit de verf komt, waardoor de voorstellingen aan zeggingskracht inboeten. Dit heeft ook te maken met de sterk conceptuele of complexe opzet van de producties. Wanneer er sprake is van coproducties zijn de visuele en theatrale componenten in de regel beter in verhouding met het muzikale aandeel. Een goed voorbeeld hiervan vindt de commissie het geslaagde ‘Soselo in Siberia’, waarin de vormgeving door Collectief 33 1/3 een belangrijke bijdrage leverde aan de zeggingskracht van de voorstelling. De commissie is overtuigd van het vakmanschap van de musici van het Rosa Ensemble en noemt het muzikale uitvoeringsniveau doorgaans hoog.

  De plannen voor de periode 2017-2020 borduren volgens de commissie op geloofwaardige wijze voort op het bestaande artistieke beleid en getuigen van een goede visie op de eigen plek in het veld. Rosa stelt terecht dat het ensemble door de eigenzinnige signatuur en uiteenlopende muziekstijlen niet altijd gemakkelijk is te plaatsen. De commissie kan zich dan ook vinden in het voornemen van het Rosa Ensemble om een tweedeling te maken in het aanbod, al vindt zij het onderscheid tussen beide soorten producties in artistiek opzicht niet heel scherp naar voren komen. De voorgestelde projecten worden vrijwel allemaal gekenmerkt door een interdisciplinaire aanpak en een sterk conceptuele opzet. De uiteenlopende thema’s en onderwerpen die het Rosa Ensemble centraal wil stellen zijn, volgens de commissie, boeiend en actueel. Ook de samenwerkingsverbanden die het ensemble aangaat acht de commissie goed onderbouwd en passend bij de artistieke concepten. Wel constateert de commissie dat een deel van de plannen summier is uitgewerkt. Niet altijd is duidelijk welke medewerker waarvoor verantwoordelijk is, terwijl dat in sommige gevallen wel essentieel is. Zo wordt bij de 'Deense Detective' de schrijver niet vermeld, terwijl de commissie de kwaliteit van een tekst van essentieel belang acht voor een hoorspel. Daarnaast is van veel projecten het muzikale concept niet of nauwelijks uitgewerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de prêt-à-porter-producties en bij de haute-couture-voorstellingen 'Wit' en 'Izanagi'. De commissie heeft echter op basis van de producties in de afgelopen periode veel vertrouwen in het vakmanschap van het artistieke team en constateert bovendien dat het Rosa Ensemble makers met een grote staat van dienst aan zich heeft weten te binden voor de betreffende projecten. Dit geldt voor alle genoemde componisten, regisseurs en vormgevers. Ook de uitvoerenden hebben hun sporen verdiend op het gebied van muziektheater. De commissie heeft dan ook de verwachting dat de producties een hoog uitvoeringsniveau zullen kennen en van zeggingskracht zullen getuigen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Zij stelt vast dat de aanvrager in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd en er daarbij in is geslaagd om de organisatie financieel gezond te houden. De financiële onderbouwing van de plannen sluit qua inkomstenbronnen aan op de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren. Zo worden de publieksinkomsten en de sponsorinkomsten ingeschat op basis van ervaringen uit het verleden. Daarnaast wordt er in de komende periode gerekend op financiële bijdragen van coproducenten. Aangezien er in de afgelopen jaren sprake was van een vergelijkbare financieringsmix, acht de commissie dit een realistische inschatting. Ook het gemiddelde percentage eigen inkomsten voor de periode 2017-2020 blijft nagenoeg gelijk aan die in de periode 2013-2015. Niettemin is de commissie kritisch over de begroting. Dit komt voornamelijk door de aanzienlijke stijging van de activiteitenlasten die niet onderbouwd wordt in de aanvraag. De aanvrager voorziet bijna een verdubbeling van de begroting ten opzichte van 2014, terwijl de publieksinkomsten ten opzichte van dat jaar in absolute zin dalen. De commissie vindt dan ook dat er op dit punt een weinig ondernemende houding uit de plannen spreekt. De commissie constateert bovendien dat de bedrijfsvoering als gevolg hiervan in absolute zin zeer afhankelijk wordt van overheidsgelden, hetgeen zij geen positieve ontwikkeling vindt. Zij had dan ook graag een toelichting hierop gelezen.

  Het Rosa Ensemble heeft een goed beeld van de eigen plek in het veld en stelt terecht dat het ensemble geen werk voor zeer brede publieksgroepen maakt. Vanaf 2017 streeft het gezelschap naar een verbreding van zijn publieksbereik. Hoewel de commissie zich kan vinden in het voornemen om een tweesporenbeleid te volgen, waarbij met meer toegankelijke voorstellingen een breed publiek wordt aangesproken en met vernieuwende voorstellingen een kennerspubliek wordt aangesproken, vindt zij de artistieke plannen in dit opzicht te weinig onderscheidend om van twee werkelijk verschillende doelgroepen te spreken. De commissie noemt de plannen op het gebied van publieksbenadering dan ook niet geheel overtuigend. Alhoewel zij positief is over de wijze waarop het Rosa Ensemble actief is op social media, vindt zij dat het gezelschap ook de nodige kansen laat liggen. Zo is de marketing met name gericht op het al bestaande publiek en wordt onvoldoende concreet gemaakt op welke wijze het Rosa Ensemble de nieuwe doelgroepen wil bereiken. De aanvrager geeft aan tot nu toe weinig te hebben geïnvesteerd in communicatie en wil in de komende periode hiervoor een inhaalslag maken. Dit vindt de commissie een lovenswaardig streven, maar zij stelt tegelijkertijd vast dat het beoogd aantal bezoekers per voorstelling in de komende periode lager ligt dan het gemiddeld aantal bezoekers in de periode 2013-2015. Op dit vlak noemt de commissie de plannen weinig ambitieus en mist zij een verhelderende toelichting. De commissie is tot slot positief over de samenwerking met andere instellingen en de educatieve trajecten die het gezelschap ontwikkelt voor basisschoolleerlingen in de vestigingsplaats Utrecht.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Volgens de commissie kan het werk van het Rosa Ensemble gerekend worden tot het kleinschalig muziektheateraanbod met nieuw gecomponeerde muziek. Dit genre is beperkt vertegenwoordigd op de Nederlandse podia en festivals. De voorstellingen worden verder gekenmerkt door een interdisciplinaire aanpak en muziek op het snijvlak van hedendaagse muziek en popmuziek. Aangezien in Nederland door verschillende andere gezelschappen op een vergelijkbare manier wordt gewerkt, maakt dit het aanbod van het Rosa Ensemble volgens de commissie niet uniek. De commissie vindt dat het werk van het Rosa Ensemble aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Het Rosa Ensemble is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod groot is. In de periode 2013-2015 heeft het gezelschap in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen een substantieel aandeel voorstellingen gespeeld in andere steden en regio’s. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Daarmee levert het Rosa Ensemble in beperkte mate een bijdrage aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van het Rosa Ensemble te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  125.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  40
  1.250
  50.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  125.000
  Toegekend bedrag per jaar
  125.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  125.000

  Circuit klein/middel
  50.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  125.000
  Toegekend bedrag per jaar
  125.000

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie