MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • Via Rudolphi Theaterproducties

  Inleiding

  Het in Amsterdam gevestigde Rudolphi Producties is een initiatief van Theaterzaken Via Rudolphi en wordt geleid door Marie-Anne Rudolphi en Maarten van der Cammen. De missie van Rudolphi Producties is het produceren en presenteren van nieuw werk van autonome makers van alle generaties en afkomsten. Het werk van de aan Rudolphi Producties verbonden makers kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van de wereld, zonder expliciet actueel te willen zijn. De makers delen een voorliefde voor fysiek spel en beeldende vormen. Het artistieke profiel van Rudolphi Producties wordt gevormd door de diversiteit van de makers. Een grote gemene deler is het theatrale samenspel tussen gelaagdheid en toegankelijkheid. Een thema dat alle producties met elkaar verbindt, is ‘de ontmoeting’: de ontmoeting tussen mensen, tussen culturen, tussen generaties en tussen makers en publiek. Al naar gelang de ervaring en staat van dienst worden de makers ingedeeld in categorieën: 'Ankerpunten' (gevorderde makers), 'Second Wave' (makers die hebben bewezen vakmanschap met oorspronkelijkheid en zeggingskracht te kunnen verbinden) en 'First Wave' (talentontwikkelingsprogramma).

  In 2017 en 2018 staan de volgende ‘Ankerpunten’ op het programma: voor 'Laat' laten vier actrices een tekst schrijven door Maria Goos op basis van eigen materiaal, uit het leven en uit improvisaties gegrepen. In het najaar van 2017 komt 'Drie Zusters, Tempo Doeloe' uit als vervolg op de productie ‘Oude Pinda’s’ uit 2014. De voorstelling is een portret van drie zussen die niet alleen worstelen met zichzelf en met elkaar, maar ook met hun koloniale achtergrond. 'Liefdesverklaring (voor altijd)' wordt een coproductie met NBprojects/Nicole Beutler en Het Zuidelijk Toneel. Het is een bewerking van het beroemde en beruchte ‘Publikumsbeschimpfung’ (1966) van Peter Handke. In hun ‘Liefdesverklaring’ uit 2014 werd door zes jonge acteurs een ode gebracht aan het theater en haar publiek. ‘Liefdesverklaring (voor altijd)’ zal worden gespeeld door vier gerenommeerde acteurs aan het einde van hun carrière, die terugkijken op hun loopbaan. De makers in de 'Second Wave' gaan in 2017 en 2018 werken aan de volgende projecten: 'Bar Hermes', een coproductie met Stichting Naomi Velissariou. Met 'Bar Hermes' keert de theatermaakster terug naar haar land van herkomst. Het stuk speelt zich af in een kleine bar aan de Egeïsche Zee waar een onuitputtelijke stroom vluchtelingen en hordes toeristen de sfeer bepalen. Ook in de ‘Second Wave’ van Rudolphi Producties: 'Club Misfit'. Dit is een productie die al in 2015 in de steigers werd gezet en die bij Rudolphi Producties is doorontwikkeld. Voor de makers in de 'First Wave' organiseert Rudolphi Producties een tournee, 'Het Debuut', met producties van jonge makers uit het jaarlijkse International Theatre School Festival (ITs). Voor 2019 en 2020 staan diverse producties op het programma met René van 't Hof, Magne van den Berg, Eva Marie de Waal, Sophie van Winden, Abdelkarim el Baz, Werner Kolff, Mandela Wee Wee, Bodil de la Parra, Helen Kamperveen en Manoushka Zeegelaar Breeveld.

  In de periode 2017-2020 realiseert Rudolphi Producties honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 325.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 50.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 375.000 euro.

  Historie

  Rudolphi Producties ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds negentien voorstellingen van acht verschillende producties van Rudolphi Producties bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Rudolphi Producties heeft in de afgelopen jaren werk getoond van belangwekkende makers van diverse generaties. Hierbij speelt Rudolphi Producties de rol van intendant: de makers worden in de gelegenheid gesteld hun eigen producten te maken en te spelen. De kracht van het werk van de afgelopen jaren komt volgens de commissie het meest tot uiting in het vakmanschap. In bijna alle producties heeft de commissie sterke regies, uitstekend acteerwerk, functionele en vaak inventieve vormgeving en - indien van toepassing - goede teksten waargenomen. Een voorbeeld hiervan is ‘Dag Vlieg’, waarin regisseur Beppie Melissen de vaardigheden van acteur René van ’t Hof tot hun volle recht laat komen in de details van het fysieke acteerwerk. Andere voorbeelden zijn ‘Oxytocine’ waarin de tekst van Rogier Schippers in subtiel spel tot uitdrukking wordt gebracht door Monic Hendrickx, en ‘Ouwe Pinda’s’ waarin Bodil de la Parra en Nadja Hüpscher treffend gebruikmaken van hun Indische afkomst en naturel spel moeiteloos afwisselen met vet aangezette scènes. Als kanttekening merkt de commissie op dat een deel van de voorstellingen weinig grensverleggend of verrassend was. De zeggingskracht werd soms beperkt door een eenduidig accent op ontroering (zoals in ‘Dag Vlieg’) of vermaak (in ‘Mijn slappe komedie’).
  In de plannen voor de periode 2017-2020 ziet de commissie soms ‘veilige’ keuzes die leunen op eerdere samenwerkingen en gerenommeerde makers en daarnaast een stevige inzet op talentvolle makers en nieuwe vormen. Ook nieuwe theaterteksten en aandacht voor culturele diversiteit vinden een plek in het aanbod. Wat de commissie veelbelovend vindt, is de koppeling van ervaren acteurs aan een jonge regisseur in de divisie ‘Ankerpunten’. In de voorstelling ‘Laat’ regisseert de jonge Eva Line de Boer een nieuwe tekst, waarin een cast van gerenommeerde acteurs speelt die een breed publiek aanspreekt. Paul Knieriem regisseert ‘Oude Pinda’s’ en ook de voortzetting van de samenwerking van Magne van den Berg en Nicole Beutler vindt de commissie aansprekend, omdat hieruit andere of nieuwe vormen van theater kunnen ontstaan. Rudolphi Producties draagt met haar producties bij aan de doorstroming van jonge makers richting een groot publiek in het land. Deze doorstroming ziet de commissie ook tot uiting komen in de ‘Second Wave’. In de ‘Second Wave’ geeft Rudolphi Producties makers die al op enige wijze hebben bewezen een interessante aanvulling op het aanbod te kunnen bieden, de gelegenheid een eigen productie te ontwikkelen. De commissie vindt dat Rudolphi Producties met de aansprekende selectie van makers in de ‘Ankerpunten’ en de ‘Second Wave’ een herkenbare aanvulling vormt op het bestaande theateraanbod in Nederland. De uitgangspunten voor de projecten in de ‘Second Wave’, van Naomi Velissariou en Stephanie Louwrier zijn in de ogen van de commissie spannend en kunnen voor een breed publiek toegankelijke en energieke voorstellingen opleveren. De commissie heeft op dit terrein vertrouwen in de markante en veelbelovende makers en de begeleiding die Rudolphi Producties biedt op productioneel en zakelijk vlak. Minder helder vindt de commissie de artistiek inhoudelijke begeleiding, die de makers in de ‘Second Wave’ zullen krijgen. Deze wordt in de aanvraag niet toegelicht.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Rudolphi Producties als ruim voldoende.

  Rudolphi Producties, dat een initiatief is van Theaterzaken Via Rudolphi, verleent artistieke, zakelijke en publicitaire ondersteuning aan theatermakers. Het bureau heeft een ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van theaterproducties en voert de werkzaamheden uit binnen alle geledingen van de productieketen: zakelijke leiding, acquisitie, promotie, boekhouding, financiering en verkoop. De commissie heeft geconstateerd dat de instelling een gedegen bedrijfsvoering heeft. Ook in financieel opzicht is de organisatie solide.

  Voor 2017-2020 gaat Rudolphi Producties uit van een stabilisatie van het jaarlijks uit te voeren aantal speelbeurten ten opzichte van de voorgaande jaren. De begroting 2017-2020 is aan de kosten- en de batenzijde iets verhoogd. Binnen het dekkingsplan daalt het aandeel van de eigen inkomsten. Dat houdt in dat de afhankelijkheid van overheidssubsidies toeneemt. De commissie heeft in de aanvraag geen reflectie op deze ontwikkeling aangetroffen, daar waar zij dat wel wenselijk had geacht. De commissie vindt de voor 2017-2020 geraamde publieksinkomsten redelijk ingeschat. Een risico in het dekkingsplan wordt gevormd door de beoogde bijdrage van de private fondsen. In de afgelopen jaren is die bijdrage teruggelopen, maar voor de komende periode wordt structureel een forse stijging verwacht. De commissie is er op basis van de aanvraag niet van overtuigd dat deze stijging kan worden gerealiseerd. Daarmee is er sprake van een risico in de inkomstensfeer, waarop de aanvrager niet reflecteert.

  De commissie waardeert de actieve publieksbenadering rondom de producties, maar zij heeft ook kritische opmerkingen. Positief is de commissie over de communicatie, die wezenlijk deel uitmaakt van het werk van Rudolphi Producties. De instelling heeft een groot netwerk aan podia waarmee nauwe banden worden onderhouden en samenwerkingen worden geïnitieerd. Met de podia wordt per productie bekeken wat de beste wijze is om publiek te werven. De voornemens van Rudolphi Producties voor de komende periode op het terrein van de publieksopkomst zijn evenwel stevig: het theaterbezoek voor de voorstellingen wordt geacht in 2017-2020 met 25 procent te stijgen ten opzichte van de voorgaande jaren. De commissie vindt deze ambitie niet op alle onderdelen even overtuigend uitgewerkt in de aanvraag. Zo is de omschrijving van de doelgroepen bij veel van de producties erg algemeen van aard. Verder vindt de commissie dat een deel van de initiatieven die genoemd worden om meer publiek te trekken, horen bij het reguliere pakket van communicatiemiddelen, zoals de samenwerking met de podia en publieksanalyses. De ‘branding’, de positionering als sterk merk, vindt de commissie een zaak van lange adem waarbij het een aantal jaren kan duren voordat daarvan de resultaten zichtbaar zijn.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Het aanbod plaatst de commissie binnen het teksttheater. Aan teksttheater bestaat een ruim aanbod, zowel binnen het gesubsidieerde theater als in het vrije circuit. Het werk van Rudolphi Producties onderscheidt zich van dit brede aanbod, doordat een substantieel deel van de voorstellingen een multidisciplinair karakter heeft en/of cultureel divers van aard is. De commissie vindt dat Rudolphi Producties een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  De instelling is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan professionele podiumkunsten heel groot is. Verder constateert de commissie dat de voorstellingen van Rudolphi Producties regelmatig in Amsterdam te zien zijn geweest in 2013-2015. Daarnaast is een hoog aandeel van de voorstellingen van Rudolphi Producties, vergeleken met andere podiumkunstinstellingen, ook in andere regio’s en steden gespeeld. De komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding voor ogen. De commissie vindt dat Rudolphi Producties een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De bijdrage talentontwikkeling wordt aangevraagd voor drie onderdelen: een ‘crashcourse’ cultureel ondernemerschap en workshops publiciteit en marketing voor de deelnemers aan 'Het Debuut', begeleiding van jonge makers richting zelfstandigheid na ‘Het Debuut’ en zakelijke ondersteuning van makers die uit productiehuizen stromen. Hierbij gaat het om twee makers per jaar. In 2017 zijn dat Performance Collectief Urland en Naomi Velissariou. In 2018 stroomt makerscollectief La Isla Bonita in. De commissie vindt dat voor ‘Het Debuut’ vanuit een bredere achtergrond dan alleen het ITS-festival zou mogen worden gescout. Voorts is de commissie ten aanzien van alle drie de onderdelen uit de aanvraag van mening dat begeleiding, training en coaching een vaste waarde en onderdeel vormen van de werking van Rudolphi Producties zelf. Voor de ondersteuning van Urland en La Isla Bonita wordt bovendien geen inhoudelijke motivatie geleverd. Verder vindt de commissie de hoogte van de bijdrage erg summier onderbouwd.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Rudolphi Producties te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  375.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  100
  2.500
  250.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  325.000
  Toegekend bedrag per jaar
  325.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  375.000

  Circuit klein/middel
  250.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  325.000
  Toegekend bedrag per jaar
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie