MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • Schweigman&

  Inleiding

  Stichting Stuim/Schweigman& is de organisatie van theatermaker Boukje Schweigman. Vanuit de vestigingsplaats Utrecht maakt zij beeldende voorstellingen waarbij het lichaam in de ruimte altijd het vertrekpunt vormt. Schweigman& heeft een eigen theatertaal, waarin rituelen worden gecombineerd met aspecten uit de mime, dans, performance, beeldende kunst en muziektheater. De vraag die voor elk werk het vertrekpunt vormt is: hoe kunnen we de toeschouwer binnen de codes van een theatervoorstelling zover krijgen dat hij zich zintuiglijk durft open te stellen, om zo in verbinding te komen met de diepere lagen in zichzelf en van daaruit ook met zijn omgeving? Boukje Schweigman laat zich in haar werk inspireren door een stroming uit de filosofie: de fenomenologie, die uitgaat van de zintuiglijke ervaring als eerste bron van kennen en weten. Schweigman ontdekte in deze stroming een theoretische basis voor het werk zoals ze dat al twaalf jaar maakt. Samen met haar team hanteert Schweigman een fysieke (zintuiglijke) en emotionele benadering: zij nemen een fenomeen – bijvoorbeeld aarde, lucht, een draaibeweging, hoek of locatie – als uitgangspunt. Dit fenomeen wordt laag voor laag op een fysiek en emotioneel niveau afgepeld tot de essentie en onderworpen aan fenomenen die ons omringen. De rationele reflectie volgt pas in tweede instantie.

  In de periode 2017-2020 wil Schweigman& zijn huidige positie in het veld verstevigen en uitbouwen. Sleutelwoorden zijn delen en verbinden: het gezelschap presenteert zich steeds meer als expertise- en ontmoetingscentrum voor de fenomenologische benadering van de podiumkunsten. In deze periode wil Schweigman vier nieuwe producties maken en een aantal succesvolle voorstellingen in reprise nemen. ‘For The Time Being’ zal de eerste nieuwe voorstelling zijn. Het productieproces vertrekt vanuit de vraag: kunnen we gezamenlijk een geborgen ruimte en een tijdsbeleving creëren die buiten de kloktijd valt? Er wordt met performers en publiek een ruimte gecreëerd van karton. De krachtenbundeling van spelers en handelende toeschouwers zorgt ervoor dat de ruimte volledig transformeert. In de nieuwe productie ‘Wit’ wordt het publiek het Ganzfeld-effect ingebracht: een witte ruimte waarbinnen het brein dusdanige verbindingen maakt dat het gaat dromen en hallucineren. Vervolgens worden de zintuigen geprikkeld met klimatologie om de bezoekers in een onbekende maar aardse wereld te brengen, om weer te eindigen in het eindeloze niets. Met ‘Val’ wil Schweigman& in 2019 zijn terrein verleggen naar de schouwburgzaal. Centraal staat de valbeweging, de zwaartekracht en een poging om de zwaarte van ons bestaan lichter te maken. Ook in 2020 zal Schweigman& een nieuwe productie creëren. In 2017-2020 zet Schweigman& in op minder speelbeurten dan afgelopen periode, om meer ruimte te creëren voor creativiteit en doorlopende ontwikkeling van artistiek vakmanschap. Belangrijke andere onderdelen in de plannen van Schweigman& vormen onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. Dit krijgt vorm in de ‘Broeikas’ en in de ‘Summer School’ en workshops. In de ‘Broeikas’ wil Schweigman& vanaf 2017 collega-theatermakers en andere geïnteresseerden uitnodigen om fenomenen nader te beschouwen, soms uitmondend in korte presentaties. Hierin wordt onder andere gereflecteerd op de werkwijze en kennis gedeeld. Naast doorlopend onderzoek kent de ‘Broeikas’ ook jaarlijks een intensieve tiendaagse tijdens Oerol, waarin gewerkt wordt vanuit een fenomeen. De ‘Summer School’ is een intensieve cursusperiode waarin deelnemers zich kunnen onderdompelen in de fenomenologische benadering van de podiumkunsten. Naast de workshops voor professionals biedt Schweigman& ook workshops voor amateurs en vrijwilligers.
  In de periode 2017-2020 speelt Schweigman& 63 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 343.200 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 45.300 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 388.500 euro.

  Historie

  Stichting Stuim/Schweigman& ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds zes voorstellingen van drie verschillende producties van Schweigman& bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Boukje Schweigman heeft een heel eigen signatuur en originele benadering van haar onderwerpen. Hierdoor is het werk naar de mening van de commissie erg oorspronkelijk. Schweigman gebruikt sterke visuele concepten en bewegingen, vaak in een kunstmatig gecreëerde omgeving. De recente producties worden zeer gewaardeerd door de commissie. Vooral over ‘Blaas’ is de commissie erg positief: de voorstelling bracht een unieke ervaring teweeg, was een wonderlijke droom van illusies en herhaling, met veel ruimte voor de verbeelding van de toeschouwer. Door de precisie van de vormgeving, het trage tempo en de lange introductie is het de makers gelukt de toeschouwer in een soort trance te brengen. Dit werk getuigt van groot vakmanschap, wat ook tot uiting komt in de vormgeving van de voorstelling. Ook over ‘Erf’ is de commissie positief. Deze voorstelling sluit qua thema, uitvoering en vorm opnieuw goed aan bij de eerdere voorstellingen uit het oeuvre van Schweigman&. De grootschaligheid van de productie is een logische stap in de ontwikkeling van de maker en is zeker geslaagd te noemen. Grote thema’s als leven, dood, tijd en natuur zijn goed uitgedrukt in de rituele bewegingstaal, de doorlopende herhalingen en de uitvoering door zowel goed begeleide vrijwilligers als professionals. Een kleine kanttekening plaatst de commissie bij de zeggingskracht van het werk van Schweigman. De producties vereisen een bepaalde mate van openstellen door het publiek. De commissie merkt op dat niet iedereen daartoe in staat is of wil zijn, wat ten koste kan gaan van de zeggingskracht.

  De plannen voor 2017-2020 laten een mooie voortzetting van Schweigmans oeuvrevorming en artistieke ontwikkeling zien. Schweigman& gaat door met het maken van zintuiglijke, visuele en betekenisvol gelaagde voorstellingen en slaat daarbij ook weer nieuwe wegen in. De commissie vindt dat heel spannend, ook al is de aanvraag wel erg theoretisch opgesteld met fenomenologie als uitgangspunt voor het werkproces. Deze fenomenologische werkwijze resulteert bij Schweigman& echter in een hoge mate van abstractie, die op zintuiglijk niveau erg sterk werkt. Daarnaast heeft Schweigman een vast team van artistieke mensen om zich heen dat vertrouwen wekt in het vakmanschap, zoals vormgevers Theun Mosk en Cocky Eek. Ook de nieuwe samenwerkingen met Calefax en Slagwerk Den Haag vindt de commissie uitdagend; deze getuigen van de artistieke ontwikkeling van Schweigmans signatuur en repertoire. Bovendien is de stap naar de grote zaal in de ogen van de commissie een interessante, die overtuigend wordt gemotiveerd door de recente ervaringen met het werken op grotere schaal in ‘Erf’. Deze stap is ook inhoudelijk goed beargumenteerd: de zaal zal worden gebruikt als onderdeel van de productie, waarbij deze een andere functie krijgt dan gangbaar is. Hierdoor ontstaat naar de mening van de commissie een vorm van locatietheater, met de schouwburgzaal als betekenisvol decor. Dit is een vorm die bij Schweigman& in goede handen is. De commissie verwacht dus voorstellingen met een grote zeggingskracht voor een steeds breder wordend publiek. Daarnaast gaat in de plannen veel aandacht uit naar onderzoek en het delen van kennis, zoals in de ‘Broeikas’ en de ‘Summer School’. Hoewel de commissie een risico ziet dat de hieraan bestede tijd ten koste gaat van het produceren van voorstellingen, heeft zij er vertrouwen in dat deze activiteiten de artistieke prestaties ten goede kunnen komen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Schweigman& heeft in 2013-2014 een financieel gezien lastige periode gekend, waardoor het gezelschap met een negatief saldo eindigde. Mede dankzij een eenmalige overbruggingssubsidie van de gemeente Utrecht is de financiële situatie in 2015 verbeterd. De instelling heeft de nodige maatregelen getroffen om de organisatie weer gezond te krijgen, zoals een kleiner vast team, een mix van voorstellingen voor de kleine en middenzaal en op locatie, en strenge budgetbewaking. De financiële positie van de stichting is eind 2015 echter nog wel fragiel.

  Desondanks heeft de commissie er vertrouwen in dat de toekomstplannen op productioneel en zakelijk vlak succesvol gerealiseerd zullen worden. De getroffen maatregelen lijken effect te sorteren, de situatie is min of meer gestabiliseerd en de plannen voor 2017-2020 zien er degelijk uit. Hierin ligt de nadruk op stabilisatie voor de korte termijn en een gezonde bedrijfsvoering op de langere termijn. De aanvraag bevat een heldere afnamestrategie: om de markt niet te overvoeren maakt Schweigman& elk jaar een nieuwe productie, maar niet jaarlijks op dezelfde plekken. Dit acht de commissie een haalbare strategie, mede omdat het vaste publiek van Schweigman& bereid is te reizen en nieuwe publieksgroepen zo gemakkelijker in aanraking kunnen komen met het werk. De commissie vindt het aannemelijk dat de gemiddelde publieksinkomsten hierdoor zullen stijgen. Zelfs ten opzichte van 2015, dat een succesvol jaar was met veel publiek bij de grote voorstelling ‘Erf’. Daarnaast wordt ingezet op hoge inkomsten uit private fondsen, wat de commissie realistisch vindt omdat Schweigman& deze ook in 2015 wist te realiseren. De verwachte gemiddelde bijdrage uit coproducties is ook substantieel en geloofwaardig onderbouwd, evenals de overige directe inkomsten. De commissie heeft vertrouwen in de geprognosticeerde begrotingsontwikkeling en de gediversifieerde afnamestrategie. Hierin manifesteert zich een bewuste keuze voor risicospreiding. Schweigman& heeft de ambities zichtbaar bijgesteld ten opzichte van die in de huidige periode, en de nieuwe aanvraag getuigt van een expliciete strategie bij tegenvallers. Wel vindt de commissie de afhankelijkheid van publieke subsidies in de komende jaren vrij groot. Zowel aan het Fonds als aan de gemeente wordt meer subsidie gevraagd, hoewel er minder activiteiten zullen worden uitgevoerd. Dit vindt de commissie niet getuigen van goed ondernemerschap.
  Over de publieksbenadering is de commissie positief, maar zij heeft wel een aantal kanttekeningen. Schweigman& zet in op verhoging van het aantal bezoekers; de resultaten uit 2015 wekken positieve verwachtingen hieromtrent, mede door de grote zaalvoorstelling. De nieuwe grote zaalvoorstelling zal volgens het plan bovendien strategisch worden ingezet om meer internationale exposure te genereren bij grotere kunstenfestivals in het buitenland. Deze internationale profilering oogt als een ondernemende, ambitieuze stap, waaromheen ‘veiligere’ projecten worden gepland, terwijl de financiering zorgvuldig in de gaten wordt gehouden. Wat het publiek betreft onderscheidt Schweigman& drie groepen: regulier publiek, geïnteresseerd publiek en actief betrokken publiek. Doel is om meer regulier publiek te werven en dit te upgraden naar geïnteresseerd en wellicht actief, deels door de activiteiten op nieuwe speelplekken te presenteren. Leidende gedachten in het marketingbeleid zijn de persoonlijke aanpak en ‘verbinden’, waarbij gemeenschapsvorming een belangrijk onderdeel vormt van de communicatiestrategie. De doelgroepen worden in de ogen van de commissie echter vrij algemeen beschreven en van een gerichte aanpak is nauwelijks sprake. De commissie vindt dat de marketingmiddelen vooralsnog vooral bestaan uit de bekende middelen zoals online media, reguliere campagnes en free publicity. Voor het bereiken van nieuw en divers publiek wordt enkel de samenwerking met de speelplekken genoemd; een uitwerking ontbreekt, terwijl dit nieuwe publiek juist het lastigst te bereiken is.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  De commissie plaatst het werk van Schweigman& binnen het genre bewegingstheater en mime. Zij constateert dat het aanbod hiervan op de Nederlandse podia niet heel groot is. Daarnaast vindt de commissie dat het werk van Schweigman& onderscheidend te noemen is, omdat het sterk beeldend georiënteerd is en ook nog elementen bevat van ervarings-, object- en locatietheater. Zij vindt dat het werk van Schweigman& daarmee een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Schweigman& is gevestigd in Utrecht, waar een ruim aanbod aan podiumkunsten voorhanden is. Uit de speellijsten van afgelopen jaren blijkt dat het gezelschap in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen een substantieel aandeel voorstellingen heeft gespeeld in de rest van Nederland, en dat in de komende periode de spreiding vergelijkbaar zal zijn. Hiermee levert Schweigman& een beperkte bijdrage aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  Schweigman& concentreert zich bij talentontwikkeling op nieuwe makers of midcareer-talenten die zich willen ontwikkelen binnen de fenomenologische benadering van bewegingstheater en daarmee richting locatietheater gaan. Het traject bestaat uit onderzoek en presentatie: er zullen verschillende études worden gemaakt en projecten gepresenteerd door de deelnemers. Jaarlijks kunnen maximaal één of twee (groepen) maker(s) plus creative producer door Schweigman& begeleid worden. Genoemd worden Francesca Lazzeri en producent Job Rietvelt. Het ontwikkelingstraject past naar de mening van de commissie bij de aard van de instelling en de plannen voor 2017-2020. De beoogde trajecten worden helder beschreven vanuit de eigen signatuur van het gezelschap, en worden goed gemotiveerd. De commissie vindt de plannen ook goed aansluiten bij de ruimte die Schweigman& in zijn artistieke werking creëert voor onderzoek en uitwisseling. De commissie is positief over het idee om duo’s op te leiden op het artistieke en het producerende vlak. Het eerste duo is bovendien al bekend en het gevraagde bedrag is overtuigend onderbouwd.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Schweigman& te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  388.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  52
  4.100
  213.200
  Circuit groot
  11
  5.000
  55.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  45.300
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  388.500
  Toegekend bedrag per jaar
  388.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  388.500

  Circuit klein/middel
  213.200
  Circuit groot
  55.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  388.500
  Toegekend bedrag per jaar
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie