MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir

  Inleiding

  Stichting The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir (ABO&C), gevestigd in Bussum, is een barokorkest met repertoire bestaande uit vocaal en instrumentaal werk, gecomponeerd tussen circa 1600 en 1791. De artistieke leiding berust bij Ton Koopman. Guido van den Ende verzorgt de zakelijke leiding. Het orkest beschouwt het uitvoeren en vastleggen van de allermooiste barokmuziek op de allerbeste manier als zijn missie. De organisatie wil met het aanbieden van verrassende programma's en het aangaan van inspirerende samenwerkingen nieuw publiek, met de nadruk op kinderen, enthousiasmeren voor barokmuziek. Door concerten te geven en een barokacademie te vormen met het Koninklijk Conservatorium wil het ABO&C bestaande en nieuwe doelgroepen blijvend inspireren. Het ABO&C wil structureel gaan samenwerken met het Nederlands Kamerkoor, het Nieuw Amsterdams Kinderkoor en de NTR ZaterdagMatinee. Daarnaast blijft ABO&C projecten ontwikkelen voor de Nederlandse en buitenlandse grote zalen en vindt er jaarlijks een Barokdag plaats. Het ABO&C brengt zijn kernactiviteiten onder in vier pijlers: focus op Nederland, internationale allure, lokale achterban en talentontwikkeling/educatie. In het buitenland sluit het orkest grotendeels aan bij de programmatische lijn van zalen en festivals en in Nederland wordt naast het uitvoeren van grote beroemde werken samenwerking gezocht met conservatoria, koren en concertorganisaties en -zalen voor het uitvoeren van specifiek repertoire.

  In 2017 en 2018 wil de aanvrager de begin 2016 gerealiseerde productie ‘Caecilia’ voor kinderen in de leeftijd van 4+ door blijven spelen. Ook kinder-Matthäus ‘Noleta’, uit 2014, zal hernomen worden en er wordt een kinder-Johannes ontwikkeld. Verder wil het ABO&C onder meer een programma realiseren met de wereldlijke cantates van Bach, is er aandacht voor het werk van vrouwelijke componisten en een uitvoering van 'Die Schöpfung' van Haydn. In 2018 zal het ABO&C Europese kinderkoren begeleiden in een uitwisselingsproject tussen twee Europese culturele hoofdsteden. Daarnaast wil de organisatie onder meer de Johannes-Passion, ‘King Arthur’ van Purcell en werk uit Italiaanse nonnenkloosters brengen, in samenwerking met het Nederlands Kamerkoor. Voor de jaren 2019 en 2020 blijft de beschrijving van de projecten beperkt tot een overzicht van de programmatitels. Tot slot is er jaarlijks een aantal concerten speciaal voor de kersttijd en een Gooise Barokdag.
  Op het gebied van talentontwikkeling ontwikkelt de organisatie een meester-gezelproject en een Honorary Master voor internationale toptalenten in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium, de Muzikhochschule Lübeck en het conservatorium van Basel. ABO&C wil de verzamelde kennis en ervaring hiermee overdragen op een jonge generatie.

  In de periode 2017-2020 speelt ABO&C 64 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 383.600 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 71.420 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 455.020 euro.

  Historie

  Stichting The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door ABO&C onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘Du Hirte Israel, höre’, ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, ‘Herz und Mund und Tat und Leben’ en ‘Oorwurm’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Het barokorkest heeft ondanks het wegvallen van structurele subsidiegelden zijn hoge niveau van de uitvoeringen weten te handhaven. Het vakmanschap van de individuele leden en van het orkest als geheel is doorgaans hoog en de uitvoeringen kenmerken zich door overtuigend samenspel en een mooie klankkleur. De commissie heeft veel waardering voor de ademende en pulserende klank die de dirigent met veel gedrevenheid weet te realiseren. Het brengen van barokmuziek in een authentieke uitvoeringspraktijk is waar het orkest in excelleert. De uitvoeringen zijn spannend en gedreven. Er is sprake van een transparante orkestklank die bijdraagt aan de zeggingskracht. De commissie maakt daarbij een kritische kanttekening ten aanzien van de jeugdproducties. Zij is van mening dat deze niet de nodige zeggingskracht bereiken. Zo werden de verschillende elementen in ‘Oorwurm’ in haar ogen niet op een voor deze doelgroep aansprekende manier bij elkaar gebracht. De relatie tussen verhaal en muziek was beperkt en er was weinig ruimte voor interactie tussen de kinderen en de spelers op het podium.

  Op basis van het voorliggend plan verwacht de commissie dat de huidige lijn grotendeels doorgezet wordt in de jaren 2017-2020. Zij heeft vertrouwen dat het hoge vakmanschap zal resulteren in artistiek hoogwaardige concerten. De commissie maakt wel een kanttekening bij de beoogde thematiek en het repertoire van de programma’s, die zij als enigszins veilig en behoudend aanmerkt. De commissie waardeert verder de ambitie van de aanvrager om ook op structurele basis programma’s voor een jongere doelgroep te maken, maar is kritisch ten aanzien van de te verwachten artistieke kwaliteit van deze activiteiten. De commissie ziet ook in de toekomstige plannen niet de benodigde artistieke investering die volgens haar nodig is om hoogwaardige producties voor deze doelgroep neer te zetten. Dat Amsterdam Baroque Orchestra & Choir bijvoorbeeld de muziektheaterproductie ‘Caecilia’ zonder een externe partner met expertise op het vlak van muziektheater voor de jeugd gaat realiseren, vindt zij geen verstandige keuze met het oog op de ontwikkeling in het artistieke beleid. Zij verwacht dat de jeugdproducties daarmee ook in de toekomst te weinig zeggingskracht zullen krijgen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De commissie constateert dat Amsterdam Baroque Orchestra & Choir vanaf 2009 moeite heeft om concerten in Nederland te organiseren. De commissie vindt het goed dat de organisatie de afgelopen jaren het hoofd boven water heeft weten te houden en dat er de afgelopen jaren een bescheiden reserve is opgebouwd. Er kan echter volgens haar op basis van de financiële gegevens nog niet worden gesteld dat het orkest over een stevige en stabiele financiële basis beschikt. De jaarrekeningen laten een sterk fluctuerend beeld zien van de resultaten over de afgelopen drie jaar. De commissie vindt dat de aanvrager daar onvoldoende op reflecteert. Ook mist zij duidelijkheid over hoe de financiële bedrijfshuishouding van de Vriendenstichting van het Amsterdam Baroque & Choir en de afzonderlijke stichting voor de jaarlijkse Barokdag in relatie met de aanvrager staan.

  De commissie is kritisch ten aanzien van de balans tussen de ambities op productioneel vlak en de daarmee gepaard gaande risico’s voor de periode 2017-2020. Zij vindt dat de aanvrager, ten aanzien van de beoogde begrotingsontwikkeling, nauwelijks ingaat op het voorkomen van de risico’s waarmee het bestuur van de stichting zich in 2013 geconfronteerd zag. Het plan geeft wel vertrouwen in een degelijke productionele werkwijze, maar een concrete strategie bij tegenvallende resultaten wordt niet gegeven. Het is de commissie niet duidelijk wat de doorgevoerde kostenbesparingen en efficiëntie voor de begroting van de jaren 2017-2020 betekenen. De aanvrager reflecteert enkel op de uitkoopsommen die in Nederland en in het buitenland onder druk staan.

  De commissie vindt de beoogde ontwikkeling van de eigen inkomsten niet heel aannemelijk. De begrote gemiddelde publieksinkomsten zijn tamelijk hoog in vergelijking tot de wisselende resultaten over de afgelopen periode. De verdubbeling van het aantal uitvoeringen ten opzichte van 2013 acht de commissie deels aannemelijk door het voornemen te spelen in kleinere bezetting. Op basis van de toelichting en de resultaten van de afgelopen jaren is het echter niet zeker dat de beoogde speellijst en daarmee publieksinkomsten gerealiseerd gaan worden. Het belang van een spreiding van inkomstenbronnen is daarom volgens de commissie des te groter. De begroting laat een relatief forse stijging zien in de sponsorinkomsten voor de periode 2017-2020, maar hier ligt geen duidelijke strategie aan ten grondslag. Ook zijn er in de afgelopen periode substantiële bijdragen geweest van particulieren en bijdragen uit private middelen. De verwachting is dat deze zullen dalen en in de aanvraag wordt hier niet op gereflecteerd. In 2013 ontving de organisatie een substantiële schenking. Er is een vergelijkbaar bedrag opgevoerd bij overige inkomsten, maar daarvan is de herkomst onduidelijk. Zonder een strategie op het gebied van het werven van sponsors en private inkomstenbronnen is de bedrijfsvoering ten aanzien van risicospreiding volgens de commissie niet optimaal.

  De commissie is kritisch over de ambities van Amsterdam Baroque Orchestra & Choir ten aanzien van de publieksbenadering. Uit de beschrijving in het plan spreekt een tamelijk beperkte visie op de positionering van het ensemble binnen het culturele landschap. Volgens de commissie weet het ensemble zich ten opzichte van verwante instellingen niet helder genoeg te profileren. Reflectie op de huidige samenstelling van het publiek als vertrekpunt voor een communicatieplan ontbreekt. De commissie vindt dat uit de schematische indeling van de doelgroepen weinig initiatief spreekt om buiten de gebruikelijke kaders te treden. De strategieën die toegepast worden om de inhoud van de verschillende programma’s over te brengen op deze publieksgroepen, worden nauwelijks beschreven. Hierdoor maken deze plannen op de commissie een weinig realistische indruk.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Het aanbod van het ABO&C plaatst de commissie binnen het genre klassieke muziek. Aan klassieke muziek bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als vrije circuit. Verder maakt het orkest ook educatieve producties gericht op jeugd en jongeren, maar ook andere ensembles ontwikkelen soortgelijk aanbod. De commissie is van mening dat het werk van ABO&C hierdoor geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Amsterdam Baroque Orchestra and Choir is gevestigd in Bussum, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. De commissie stelt echter vast dat de aanvrager, behalve de jaarlijkse Barokdag, hier nauwelijks activiteiten uitvoert. Verder constateert de commissie dat ABO&C in de periode 2013-2015 regelmatig concerten heeft gespeeld in Amsterdam en in andere grote steden in de Randstad. Het aandeel concerten in andere steden en regio's is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot, met name door de tournee in samenwerking met Oorkaan in 2014. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding voor ogen. De commissie vindt dat ABO&C hierdoor een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Amsterdam Baroque Orchestra & Choir niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  455.020
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  455.020
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie