MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • Unieke Zaken

  Inleiding

  Unieke Zaken, gevestigd in Alkmaar, maakt theater voor iedereen die jong is of zich jong voelt. Mirjam Morsch en Peter Bolten zijn de oprichters en zijn verantwoordelijk voor het artistieke beleid en de zakelijke organisatie.

  De theaterproducties van Unieke Zaken zijn geworteld in de mime en worden gekenmerkt door een combinatie van beweging, beeld, muziek, rekwisieten, poppen en tekst. Deze elementen worden samengesmolten tot een dynamisch, muzikaal en humoristisch geheel. De verhalen die aan de basis staan van de producties, worden zelf bedacht of zijn geïnspireerd op boeken. Het zijn verhalen over liefde, verwarring, vriendschap, verleiding, tegenslag of uitdaging: over het grote avontuur dat 'het leven' heet. In zijn werkwijze is iedere medewerker van Unieke Zaken in gelijke mate verantwoordelijk voor het proces en het resultaat. Om dit te bereiken is alles rondom producties horizontaal georganiseerd en organisch verbonden: regie, toneelbeeld, spel, muziek en techniek. Unieke Zaken maakt onderscheid tussen drie geografische niveaus waarop voorstellingen gemaakt en gepresenteerd worden: lokaal zijn er voorstellingen op bijzondere locaties, op provinciaal niveau is er het mobiele BUZZ (mini)theater en op nationaal niveau worden reisvoorstellingen gemaakt voor in theaters en op scholen. Deze structuur leidt de komende jaren tot uiteenlopende producties voor verschillende leeftijdsgroepen.

  In 2017-2020 kiest Unieke Zaken voor het overkoepelende thema: ‘moed moet’: over mensen die hartstochtelijk proberen iets te bereiken. In 2017 wordt de reisproductie ‘Odysseus’ gerealiseerd, in de regie van Herman Bolten. Kinderen krijgen, in de keuken van een Grieks restaurant, een groots klassiek verhaal uit de westerse cultuur voorgeschoteld als amuse. ‘De dolende Ridder’ is de eerste BUZZ-voorstelling in de komende periode. De regie is van Irene Schaltegger, die nieuw is bij Unieke Zaken. Het stuk, gebaseerd op ’De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha’ van Cervantes, gaat over een onverbeterlijke idealist. Het verhaal sluit aan bij kinderen die dromen over een betere wereld, zonder oorlog, honger en onrecht. De reisproductie van 2018 wordt ‘Een gewone Prinses’ in een regie van Martin Hofstra. In de Grote Kerk Alkmaar wordt in 2018 de locatieproductie ‘Fast Faust’ gespeeld: een revue-achtig spektakel, waarin het aloude Faustverhaal wordt gesitueerd in een wereld vol glitter en glamour. De BUZZ-productie van 2018, ‘Neus gezocht!’, wordt gebaseerd op het verhaal ‘De Neus’ (1836) van de Russische schrijver Gogol en wordt geregisseerd door Herman Bolten. Unieke Zaken geeft ook een vooruitblik op de jaren 2019 en 2020. Deze bestaat onder meer uit een reisproductie in regie van Martin Hofstra getiteld ‘Mijn nieuwe Vriend’, de BUZZ-productie ‘Nova Zembla’ in regie van Gienke Deuten, een reisproductie op basis van Roald Dahls ‘Ieorg Idur’ en een locatieproject in de Prinsenzaal van het Stadhuis Alkmaar, geïnspireerd op het leven van Willem van Oranje.

  In de periode 2017-2020 speelt Unieke Zaken 140 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro.

  Historie

  Stichting Unieke Zaken ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of de concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds zeven voorstellingen van vier verschillende producties van Unieke Zaken bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Over de kwaliteit van de producties van Unieke Zaken in de afgelopen jaren is de commissie gematigd positief. De locatievoorstelling ‘Kerstmis bij de Ivanovs’ spreekt het meest tot de verbeelding. Het bizarre verhaal dat als uitgangspunt is gebruikt, biedt een sterke basis voor de voorstelling, die haar zeggingskracht voor een groot deel aan het bizarre verhaal ontleent. De regie laat een losse stijl zien die het verhaal op een goede manier openbreekt in een vorm van elkaar snel opvolgende scènes op verschillende speelplekken.

  Unieke Zaken weet in de ogen van de commissie vaak tot de verbeelding sprekende onderwerpen of thema’s voor zijn producties te kiezen, maar de uitwerking in de voorstelling is vaak minder prikkelend. De minimale verhaallijn en de wat brave speel- en verhaalstijl geven de voorstellingen weinig zeggingskracht. In ‘Zwart op Wit’ blijft de voorstelling bijvoorbeeld in allerlei spelvondsten hangen. Van een interessante visie op het onderwerp is nauwelijks sprake. In ‘Dit Is Geen Droom’ maakt Unieke Zaken gebruik van de mogelijkheden die het ingenieuze decor biedt op een manier die inmiddels kenmerkend is voor het gezelschap. Wel ziet de commissie in het decorgebruik een ‘format’ ontstaan, waardoor de zeggingskracht van het werk beperkt blijft. Elk verhaal lijkt inpasbaar in een werkwijze, wat de specifieke inhoud van een onderwerp minder sterk over het voetlicht brengt. Zo is deze voorstelling in de vorm veel minder surrealistisch dan het werk en de schilderijen van René Margritte die ter inspiratie dienden. Dit wijt de commissie aan de werkwijze. Daarbij is de commissie, bij ‘Dit Is Geen Droom’ en ook de productie ‘Beter te Laat dan te Nooit’, kritisch over de beperkte gelaagdheid van het acteerwerk. Personages worden voornamelijk ingezet om het verhaal te vertellen en hebben daardoor weinig psychologische diepgang. Dit komt de zeggingskracht van de voorstellingen niet ten goede.

  In de plannen voor de komende jaren leest de commissie een aantal aansprekende uitgangspunten, die samen met de ideeën voor de vorm(geving) een beeld geven van de uiteindelijke producties. De commissie ziet weliswaar een relatie tussen de gekozen teksten en verhalen en het overkoepelende thema ‘moed moet’, maar mist daarbij een visie van het gezelschap op dit thema in relatie tot de huidige samenleving. Dit roept vraagtekens op bij de mate waarin de gekozen verhalen zeggingskracht zullen krijgen voor de doelgroep. Zo is het plan voor de voorstelling ‘Odysseus’ in de aangekondigde vorm aansprekend, maar mist de commissie een relatie tussen deze vorm en de inhoud. Door het ontbreken van een actuele visie op de overkoepelende thematiek doen de keuzes voor de projectplannen bovendien willekeurig aan en is de commissie kritisch over de mate waarin de voorstellingen die Unieke Zaken wil ontwikkelen, blijk zullen geven van een herkenbare eigen signatuur. Daartoe hebben niet alle plannen een gelijke mate van oorspronkelijkheid. De verschillende speelplekken waar Unieke Zaken zijn voorstellingen realiseert, zijn sterk bepalend voor de oorspronkelijkheid van het werk. Hierbij merkt de commissie op dat de ene speelplek interessanter en verrassender wordt ingevuld dan de andere.
  Zo getuigen de BUZZ-voorstellingen van originele vormuitgangspunten die passen bij de gekozen thema’s, maar voor verschillende van de reis- en/of locatievoorstellingen geldt dat minder. Zo zijn de plannen voor ‘De dolende Ridder’ en ‘Nova Zembla’, waarin het mobiele minitheater transformeert tot respectievelijk een Spaanse souvenirwinkel en Het Behouden Huys in de ogen van de commissie veelbelovend. Daartegenover staat een aantal plannen voor de reis- en locatievoorstellingen die de commissie minder interessant vindt. Het productieplan voor het sprookje ‘Een gewone prinses’ kent in de ogen van de commissie een concept dat weinig tot de verbeelding spreekt. Ook de interpretatie van het Faust-verhaal in de vorm van een talentenjacht is weinig origineel. De commissie verwacht niet dat uit deze plannen aansprekende voorstellingen worden gerealiseerd.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Door de jarenlange ervaring van produceren en verkoop is er sprake van een gedegen bedrijfsvoering bij het gezelschap en daarin komt de komende jaren weinig verandering. De commissie is dan ook positief over de bedrijfsvoering.

  De ontwikkeling van de drie typen voorstellingen die Unieke Zaken in de huidige periode is ingeslagen, lijkt met ruim tweehonderd voorstellingen per jaar in de afgelopen twee jaar op enthousiasme te kunnen rekenen. Met name van scholen in de eigen regio, want daarvoor speelt het gezelschap een substantieel deel van zijn voorstellingen. Voor de komende jaren zet de groep deze lijn door, maar de commissie signaleert wel een daling in het aantal speelbeurten ten opzichte van de afgelopen jaren.

  De gedegen bedrijfsvoering over de jaren heeft de groep een solide financiële positie gegeven. Uit de geplande activiteiten blijkt dat Unieke Zaken geen specifieke financiële risico’s aangaat in de komende jaren. De commissie is desondanks kritisch over de ontwikkeling van de begroting. Doordat het gepland aantal activiteiten lager is begroot dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar, wordt voor de commissie niet goed duidelijk waardoor de totale begroting groeit ten opzichte van de afgelopen periode. Met name omdat de stijging van de kosten vooral zichtbaar wordt in de activiteitenlasten. Naast een hogere beoogde subsidie van dit Fonds komt de dekking daarbij voor een substantieel deel uit (de stijging van) de publieksinkomsten. Mede door het lagere aantal begrote voorstellingen mist de commissie hierbij een gedegen onderbouwing. Het totaal aantal toeschouwers dat Unieke Zaken jaarlijks verwacht, ligt op een vergelijkbaar niveau als de afgelopen twee jaar. Met een lager aantal voorstellingen zal de gemiddelde zaalbezetting dus behoorlijk moeten stijgen. Door de beperkte capaciteit van de BUZZ-voorstellingen en de veelal hoge zaalbezetting bij schoolvoorstellingen verwacht de commissie echter dat het niet gemakkelijk zal zijn om deze bezettingsgraad te realiseren. Verder vindt de commissie het opvallend dat Unieke Zaken voor de komende jaren een afname verwacht van bijdragen van private fondsen. Het had volgens de commissie voor de hand gelegen om een toelichting te geven op deze afname.

  Unieke Zaken maakt zijn producties hoofdzakelijk voor verschillende leeftijdsgroepen van kinderen in de leeftijden dat zij primair onderwijs volgen, van 4+ tot en met 10+. Voor de publieksbenadering richt de groep zich echter vooral op de ‘beslissers’; docenten/ICC’ers, programmeurs en (groot)ouders. Dat doet Unieke Zaken zelf: de groep onderhoudt het eigen netwerk en breidt dat waar mogelijk uit. Met de koers die de afgelopen jaren is ingezet, heeft Unieke Zaken ook de communicatie aangepast. Het gezelschap is zich met name digitaal gaan profileren via de website en Facebook. Getuige de hoge zaalbezetting, zeker bij de schoolvoorstellingen, is de commissie van mening dat Unieke Zaken zijn publieksbenadering vrij goed doet.
  Ten aanzien van de positionering in het Nederlandse jeugdtheater plaatst de commissie wel een kanttekening. Unieke Zaken gaat naar verhouding steeds meer schoolvoorstellingen spelen. Daardoor wordt de groep (steeds) minder zichtbaar, waardoor het volgens de commissie mogelijk lastiger wordt om vrije voorstellingen te verkopen en daar publiek bij te vinden. Daar komt bij dat de commissie niet volledig overtuigd is van de wijze waarop marketingmiddelen worden ingezet om publiek voor de vrije voorstellingen te bereiken. Zo biedt de website van de groep weinig mogelijkheden om dit publiek op een aansprekende wijze van informatie te voorzien.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Zij plaatst het werk binnen het jeugdtheater, waarvan het aanbod al ruim vertegenwoordigd is op de Nederlandse podia. De commissie is tevens van mening dat het werk van Unieke Zaken zich binnen dat brede aanbod van jeugdtheater niet bijzonder onderscheidt. De specialisatie in bewegingstheater voor de jeugd is naar de mening van de commissie losgelaten en heeft plaatsgemaakt voor het gebruik van poppen, objecten en muziek. Binnen het jeugdtheater onderscheidt het werk van Unieke Zaken zich daarom niet. De commissie oordeelt dat het werk van Unieke Zaken geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  Het gezelschap is gevestigd in Alkmaar, waar het podiumkunstenaanbod vrij klein is. Verder constateert de commissie dat Unieke Zaken in de periode 2013-2015 hoofdzakelijk heeft gespeeld in de eigen stad en regio en in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen weinig in andere steden en regio’s. Voor de komende jaren beoogt Unieke Zaken een substantieel aandeel aan voorstellingen in andere steden en regio’s te spelen. Op basis van het plan en de vorige periode heeft de commissie er vertrouwen in dat Unieke Zaken de beoogde spreiding gaat realiseren. De commissie concludeert dat Unieke Zaken een grote bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Unieke Zaken te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  200.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  100
  1.250
  125.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  200.000
  Toegekend bedrag per jaar
  229.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  200.000

  Circuit klein/middel
  125.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  200.000
  Toegekend bedrag per jaar
  229.167

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie