MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • Summer Dance Forever

  Inleiding

  Stichting Kindred organiseert Summer Dance Forever, een urbandansfestival dat jaarlijks in augustus in theaters op en rond het Leidseplein in Amsterdam plaatsvindt. De drie initiatiefnemers van Summer Dance Forever, John Agesilas, Luc Deleau en Kees Heus, vormen tevens de artistieke leiding. Luc Deleau is in de organisatie verantwoordelijk voor de zakelijke leiding en productie. De aanvrager beoogt een kwalitatief hoogwaardig programma te presenteren met makers en dansers die binnen de urban dans tot de wereldtop behoren. De bindende factor is volgens de organisatie het perspectief van waaruit de voorstellingen worden gemaakt: de grootstedelijke context die deze dansvorm definieert en daarmee iets toevoegt aan het bestaande podiumkunstenaanbod. Het festival in augustus maakt deel uit van een groter geheel, met daarbinnen een verkorte wintereditie, programma’s in het buitenland, de samenwerking met scholen en een gastprogrammering op andere podia. Hiermee maakt de organisatie zich hard voor de professionalisering en artistieke ontwikkeling van urban dans. Naast de dans spelen ook urbanmuziekvormen op het festival een rol. De aanvrager beoogt met dit festival een substantiële bijdrage te leveren aan de diversiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland. Volgens het festival levert de programmamix van dansvoorstellingen en battles een ongebruikelijk en tegendraads geheel op. Ook vindt er een seminar plaats en wordt er gereflecteerd en gediscussieerd over de inhoudelijke ontwikkeling van het genre. Het festival is gebouwd op drie pijlers. De eerste pijler is podiumkunsten, met best-of-avonden die vanaf 2016 plaatsvinden in het DeLaMar Theater en voorstellingen die in zijn geheel worden vertoond op het podium van de Stadsschouwburg. De tweede pijler omvat talentontwikkeling en participatie, waarbij de ontwikkeling van de maker centraal staat en een breed palet van educatieve mogelijkheden voor alle verschijningsvormen van de urban dans. De derde pijler bestaat uit educatie, kennisontwikkeling, masterclasses, expertmeetings en dansworkshops.

  In de periode 2017-2020 wil Summer Dance Forever nog meer voorlopers in de urban dans naar Amsterdam halen. De organisatie wil activiteiten ook in de komende jaren volgens de bovengenoemde pijlers opbouwen. In de hoofdprogrammering beoogt de organisatie, meer dan in voorgaande jaren, Nederlandse en Europese premières te presenteren. Summer Dance Forever programmeert volgens het plan binnen dezelfde dynamiek als die van de popsector. Het programma komt kort van tevoren tot stand, omdat volgens de aanvrager nu nog niet te zeggen is wat over ruim twee jaar actueel en urgent is. In de komende jaren zal onder andere onder andere werk te zien zijn van Tentacle Tribe (Canada), Marion Motin (Frankrijk) en Snazzy Dogs (Japan). Het festival werkt samen met zowel culturele als maatschappelijke instellingen. Daarnaast heeft het een uitgebreid internationaal netwerk.

  Stichting Kindred vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Kindred ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  In een heldere beschrijving neemt het plan de commissie mee in de ontwikkeling van het festival in de afgelopen jaren. In de nog prille ontwikkeling van de urban dans als podiumkunstvorm heeft Summer Dance Forever volgens de commissie een belangrijke rol gespeeld door goede voorbeelden te tonen. Daarnaast heeft het festival makers ruimte en mogelijkheden geboden om te experimenteren met nieuwe vormen in het genre en cross-overs met andere podiumkunstdisciplines als theater en klassieke muziek. Volgens de commissie heeft de aanvrager hiermee de missie van het festival om de ontwikkeling van het urbandansgenre als volwaardige podiumkunstvorm te stimuleren, overtuigend vertaald in een kwaliteitsaanbod uit binnen- en buitenland. Volgens de commissie gaat de kwaliteit van het festival verder dan het tonen van de virtuositeit en fysieke vakmanschap van de uitvoering. Met het geprogrammeerde aanbod heeft het festival laten zien dat met de dansvorm als vocabulaire een verhaal kan worden overgedragen. De inhoud van de voorstellingen raakt vaak aan maatschappelijke en persoonlijke thema’s die jonge mensen aangaan. Op grond van de reeds gerealiseerde edities vindt de commissie dat het festival een grote zeggingskracht heeft voor een jonge en cultureel divers samengestelde publieksgroep in een grootstedelijke context.

  In het plan van Summer Dance Forever voor 2017-2020 benoemt de organisatie enkele duidelijke artistieke ambities. De commissie merkt wel op dat een scherpere plaatsbepaling van de urban dans binnen de podiumkunsten zou helpen om de ambities in perspectief te plaatsen. Dat het festival blijft vasthouden aan de combinatie van het zelf beoefenen van de dans en het tonen van theaterwaardige urbandansproducties en vormexperimenten, kan op waardering van de commissie rekenen. Positief vindt zij dan ook dat de aanvrager de uitingen die aan de oorsprong van het genre raken, zoals de dancebattles, plaatst naast kwalitatief hoogwaardige urbandansvoorstellingen met een duidelijke theatrale zeggingskracht. Daarmee legt het festival volgens haar een passende verbinding tussen het rijk bloeiende amateurveld in Nederland en de internationale professionele beoefening. De commissie merkt wel op dat zij graag meer inzicht had willen krijgen in de manier waarop het festival selecteert uit het beschikbare internationale aanbod. Dat het festival voor de programmering de dynamiek van de popsector hanteert, vindt de commissie namelijk minder goed aansluiten bij het streven om een hoogwaardig internationaal aanbod te presenteren. Om het grootschalige en internationale aanbod te programmeren, zal de aanvrager volgens haar ook langere lijnen moeten uitzetten.

  De genoemde namen in de komende edities van het festival geven de commissie evenwel vertrouwen in het vakmanschap van de gepresenteerde makers en uitvoerenden. Positief is de commissie over de ambitie om Nederlandse en Europese premières en nieuw werk in het festival te presenteren. De commissie verwacht met de organisatie dat het festival middels de beschreven programmering en het cultureel diverse publiek een eigentijdse dynamiek zal veroorzaken in de theaters rond het Amsterdamse Leidseplein. Zij vindt dat een belangrijk en positief element van het festival.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten beoordeelt de commissie als goed.

  Zij vindt dat het festival een belangrijke rol speelt bij diverse ontwikkelingen in het genre. Ten eerste betreft dat de ontwikkeling van een choreografisch vocabulaire voor de urban dans, waarmee het genre een volwaardige plek in het podiumkunstenlandschap kan verwerven. De commissie is ervan overtuigd dat het tonen van de state of the art van de urban dans effect zal sorteren op de ontwikkeling van jonge talentvolle choreografen en uitvoerenden van deze dansvorm. Te meer daar het festival zowel verbindingen legt met dat potentiële talent als met de rolmodellen in de internationale scene. Met het samenbrengen van deze werelden in een randprogramma met masterclasses, workshops en Q&A’s, geeft de organisatie concreet invulling aan het streven naar doorstroming en ontwikkeling. In de emancipatie van het genre in Nederland is Summer Dance Forever volgens de commissie een onmisbare schakel.

  De plannen geven de commissie kortom veel vertrouwen in de bijdrage van het festival aan de ontwikkeling van het genre. De brug die het festival wil slaan met andere podiumkunstdisciplines, is volgens haar nog te mager uitgewerkt in het plan. Die veronderstelde bijdrage beoordeelt de commissie daarom in potentie aanwezig, maar het ontbreekt in de aanvraag aan een concrete invulling van de manier waarop Summer Dance Forever andere disciplines kan beïnvloeden.

  Ondernemerschap

  Het ondernemerschap beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Hoewel de commissie vaststelt vast dat de financiële positie vanwege een laag eigen vermogen niet erg stevig is, is zij positief over de eigen inkomsten die het festival in de afgelopen jaren wist te realiseren. Er was sprake van een forse stijging van recette-inkomsten in de afgelopen jaren, die volgens de begroting ook de komende jaren zal doorzetten. Deze toename vindt de commissie aannemelijk onderbouwd. Niet alleen omdat de toename in lijn is met de trend van de laatste jaren, maar ook omdat deze aansluit bij de ambitie van het festival om het aantal dagen en activiteiten op te schroeven. Opmerkelijk vindt de commissie het bescheiden bedrag dat de aanvrager wil werven bij private fondsen. Daar zet de stijgende lijn van de afgelopen periode zich kennelijk niet door en zij mist in het plan een strategie om deze inkomstenbron minimaal op peil te houden. De beperkte mogelijkheden van het festival om sponsorgelden te verwerven, worden in het plan goed onderbouwd. De resultaten zijn volgens de aanvrager nog minimaal en de veronderstelde potentie van een festival met een groot bereik onder jongeren heeft zich nog niet uitbetaald. De commissie waardeert het dat de aanvrager zich desondanks onverminderd zal inspannen om meer sponsors binnen te halen.

  De begroting sluit volgens de commissie goed aan bij de beoogde groei in de komende jaren. Met de bijdragen uit publieke middelen wil Summer Dance Forever de ambitie waarmaken om op substantiële schaal een kwalitatief interessant urbandansprogramma te programmeren en internationaal verder te groeien als toonaangevende bespeler op dit gebied. De commissie stelt vast dat deze ambitie zich passend vertaalt in een forse verhoging van de kosten voor de programmering. Daarmee onderbouwt de aanvrager de voorgenomen ontwikkeling volgens haar ook in financieel opzicht goed.

  De publieksbenadering zoals in het plan beschreven kan op waardering van de commissie rekenen. De organisatie blijkt volgens haar veel kennis van de doelgroep te bezitten. Door de samenwerkingspartners met een grote achterban in de urban dans en het onderwijsveld in te zetten, weet Summer Dance Forever volgens de commissie goed door te dringen tot het potentiële publiek. Daarnaast werkt de organisatie met scherpe prijzen, waardoor het festival voor de doelgroep betaalbaar en laagdrempelig blijft. De mix van middelen wordt aangevuld met een prominente aanwezigheid van het festival op social media en sleutelfiguren in de dans die het festival inzet als ambassadeur. Het geheel geeft de commissie vertrouwen in de zorgvuldige opbouw van een groot en cultureel divers jongerenpubliek voor Summer Dance Forever.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als zeer goed.

  Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als urban dans. Weliswaar is er sprake van een groeiend aanbod van dit genre op podia in Nederland, maar door een internationaal aanbod op het gebied van de theatrale urban dans te presenteren, onderscheidt de programmering van Summer Dance Forever zich van dit reguliere aanbod. Ook stelt de commissie vast dat een substantieel deel van de programmering bestaat uit cultureel divers aanbod. De commissie stelt vast dat het festival een zeer belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Amsterdam. In Amsterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert Summer Dance Forever geen bijzondere bijdrage aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage provincie of gemeente is neutraal.

  In de periode 2013-2015 ontving de aanvrager geen financiële bijdrage van gemeente of provincie. Voor de komende periode heeft het festival een bedrag van 50.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Het betreft een zeer bescheiden bijdrage in relatie tot de totale omzet van de aanvrager. Hiermee beoordeelt de commissie de lokale bijdrage als neutraal.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert de (co)productiebijdrage niet toe te kennen.

  In het plan geeft Stichting Kindred een korte uiteenzetting van de ambitie om te coproduceren. De aanvrager wil daarmee een brug slaan tussen de internationale en de volgens aanvrager karige ontwikkelingen in de Nederlandse urban dans. In coproductie met de Meervaart zal Summer Dance Forever daarom vanaf 2017 jaarlijks een urban dansvoorstelling produceren. De organisatie werkt hiervoor samen met choreografen, dramaturgen en regisseurs: Philippe Physs Almeida (Frankrijk), Clara Bojado (Verenigd Koninkrijk), Maarten van Hinte (Nederland), Lloyd Marengo (Nederland), Marion Motin (Frankrijk), Yaman Okur (Turkije), Tatsuo (Japan) en Ed Wubbe (Nederland). De commissie is positief over de intentie van de aanvrager om in een internationale context bij te dragen aan de ontwikkeling van voorstellingen in de theatrale urban dans in Nederland. De plannen vindt zij echter nog onvoldragen en de aanvrager geeft slechts een aanzet richting een samenwerking met de Meervaart. Volgens de commissie ontbreekt een overtuigende artistieke visie, evenals een vertaling daarvan naar producties. De aanvrager noemt weliswaar namen van interessante makers, maar beschrijft geen concrete voorstellingsideeën. Op grond hiervan krijgt de commissie te weinig beeld bij de resultaten van de voorgestelde samenwerking met de Meervaart. Zij adviseert op grond van het voorgaande om de (co)productiebijdrage niet toe te kennen.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Summer Dance Forever te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  125.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie