MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • Orkater (muziektheater)

  Inleiding

  Orkater is een in Amsterdam gevestigd, nationaal en internationaal opererend gezelschap van makers, dat nieuw geschreven en nieuw gecomponeerde muziek en theater en de meest uiteenlopende mengvormen daarvan ontwikkelt, produceert en presenteert. De dagelijkse leiding wordt gevormd door directeur Marc van Warmerdam, zakelijk leider Nicolien Luttels en hoofd techniek/lichtontwerper Stefan Dijkman. Orkater heeft als missie om het meest toonaangevende muziektheatergezelschap in zijn soort te zijn. Het gezelschap bindt gerenommeerde en nieuwe makers aan zich waarbij de eigenheid en artistieke onafhankelijkheid van de maker hoog in het vaandel staan. De voorstellingen kennen een veelheid aan vormen en muziekstijlen, van musical tot groot gemonteerde voorstellingen met barokmuziek of kleinschalig muziektheater met een sterke fysieke component. Met grote en kleine, complexe en niet-complexe producties speelt Orkater voor een groot en gevarieerd publiek in schouwburgen, op locatie, in vlakkevloertheaters en op festivals door het hele land. Het gezelschap werkt nauw samen met diverse producerende en presenterende instellingen. Daarnaast wil Orkater een geëngageerde en actieve pleitbezorger zijn voor de collectieve belangen van de culturele sector in het algemeen en de podiumkunsten in het bijzonder. Ook op sociaal-maatschappelijk terrein is de aanvrager actief. Om invulling te geven aan het streven om nieuwe muziektheatermakers internationaal te presenteren werd Maarten Verhoef aangetrokken; deze stap begint inmiddels zijn vruchten af te werpen, aldus de aanvraag.

  Voor de komende periode zoekt Orkater naar artistieke uitdagingen door nieuwe wegen in te slaan met bestaande partners en door nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Zo zal onder meer worden samengewerkt met Amsterdam Sinfonietta, het Amsterdamse Bostheater en met relatief nieuwe gezelschappen als Goldmund en Nineties Productions. De projecten die de makers in het kader van de aanvraag bij Muziektheater voor ogen staan, betreffen onder meer een grootschalige locatievoorstelling gebaseerd op ‘Candide’ van Voltaire, een coproductie met het Bijlmerparktheater over de Surinaamse bandleider Max Woiski en een coproductie met Amsterdam Sinfonietta met klassieke muziek. Ook staan twee coproducties met Via Berlin en een nieuw geschreven muziektheaterstuk van Micha Hamel op het programma. De bijdrage voor talentontwikkeling wordt aangewend voor het programma ‘De Nieuwkomers’, waarin net afgestudeerde musici en acteurs worden begeleid bij het maken van muziektheater. Vaste makers van Orkater zijn nauw betrokken bij dit proces en diverse podia en festivals zijn als alliantiepartner betrokken bij het traject. In het kader van Orkater/De Nieuwkomers worden er per seizoen gemiddeld twee muziektheaterproducties uitgebracht.

  In de periode 2017-2020 speelt Orkater 55 voorstellingen per jaar op kleine/middelgrote en grote podia. Het gevraagde subsidiebedrag is 363.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 72.700 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 436.200 euro.

  Historie

  Orkater ontvangt in de periode 2013-2016 structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van de afdeling muziektheater van het Fonds vier voorstellingen van twee verschillende producties van Orkater bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Zij heeft vertrouwen in het vakmanschap van de verschillende artistieke teams die aan de basis staan van het werk van de aanvrager. Daarbij heeft zij waardering voor de constante output aan degelijk gemaakte voorstellingen, die een grote variëteit kennen. Tegelijkertijd signaleert zij dat door de enorme diversiteit van het aanbod de herkenbaarheid van de artistieke signatuur van Orkater onder druk komt te staan. De commissie constateert dat de muziektheaterproducties van de afgelopen periode opvielen door een wisselende kwaliteit, zowel in de artistieke aanpak als wat de uitvoeringskwaliteit betreft. Zo roemt zij het acteerwerk in ‘Een pure Formaliteit’, maar is de voorstelling in zijn geheel in haar ogen ook enigszins behoudend. Ook de andere grotezaalvoorstellingen noemt de commissie degelijk, maar weinig verrassend. Daarnaast is de commissie van mening dat de dramaturgie niet altijd even overtuigend is uitgewerkt in de producties, waardoor deze soms gelaagdheid ontberen. Alhoewel de commissie het muzikale uitvoeringsniveau van de voorstellingen doorgaans hoog noemt, plaatst zij kanttekeningen bij de soms ondergeschikte rol van muziek in de producties en vindt zij de integratie van muziek en theater niet altijd even geslaagd. Dit gaat soms ten koste van de zeggingskracht van de voorstellingen. Wel is de commissie positief over de kwaliteit van de vormgeving, die origineel is en vaak sterke toneelbeelden oplevert.

  De plannen voor 2017-2020 worden opnieuw gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan thema’s, vormen en stijlen. De commissie vindt de gekozen onderwerpen op zich aansprekend. Zij ziet echter weinig samenhang tussen de projecten en mist in dit opzicht een scherp geformuleerde artistieke visie. De aanvraag bevat weliswaar een uitgebreide toelichting op de missie van Orkater, maar de commissie vindt deze tamelijk algemeen verwoord en leest de missie bovendien niet altijd terug in de voorgestelde projecten. Alhoewel de aanvrager de ambitie heeft om het meest toonaangevende muziektheatergezelschap in zijn soort te zijn, getuigen de muzikale concepten in de ogen van de commissie niet van een sterke visie. Zo worden de muzikale keuzes voor de coproductie met Amsterdam Sinfonietta niet onderbouwd en zijn de muziekstijlen die bij ‘Woiski’ genoemd worden tamelijk voor de hand liggend en weinig oorspronkelijk. Het plan voor ‘Candide’ is naar de mening van de commissie nogal schetsmatig uitgewerkt. Hoewel de muziek daarin volgens de aanvraag een “prominente rol” gaat spelen, wordt deze niet verder toegelicht en is de componist nog niet bekend. Bovendien worden geen beoogde uitvoerenden genoemd, waardoor de commissie geen zicht heeft op de te verwachten uitvoeringskwaliteit. Van de projecten, waarvan de uitvoerende musici en acteurs wel bekend zijn, heeft de commissie op basis van het vakmanschap en de reputatie van de ensembles en solisten, zoals Isabelle van Keulen, Harald Austbø, Ariane Schluter en Amsterdam Sinfonietta, de verwachting dat het uitvoeringsniveau hoog zal zijn. Ten slotte leest de commissie de ambitie van Orkater om beeldende kunst een grotere rol toe te bedelen in de producties niet terug in de projectbeschrijvingen. De commissie spreekt opnieuw haar vertrouwen uit in het vakmanschap van de (beoogde) makers en de samenwerkingspartners. Op grond van de weinig oorspronkelijke en enigszins oppervlakkig uitgewerkte plannen, is zij echter niet zonder meer overtuigd van de potentiële zeggingskracht van de producties.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Zij kent het gezelschap als een solide en stabiele bedrijfsmatige organisatie, die in de afgelopen jaren in continuïteit in diverse circuits en op festivals een groot aantal producties heeft uitgebracht. Volgens de commissie is er sprake van goed en slim ondernemerschap. Zo streeft Orkater naar collectieve samenwerking met podia en is hiertoe op continue basis in dialoog met theaters en andere stakeholders. De bedrijfsvoering laat door de jaren heen een gezonde financiële situatie zien en Orkater heeft in de afgelopen periode een hoog percentage eigen inkomsten weten te behalen. De commissie is bovendien positief over de aanzienlijke publieksinkomsten die het gezelschap doorgaans weet te genereren.

  Voor de periode 2017-2020 staat Orkater een stijging van de totale begroting voor ogen, waarbij een hoger bedrag wordt aangevraagd bij de afdeling Muziektheater van het Fonds Podiumkunsten dan in de vorige periode. De commissie acht deze stijging in lijn met de voorgenomen groei van het aantal activiteiten in de komende jaren. De financiering van de diverse activiteiten ligt in het verlengde van de voorgaande periode en laat een goede spreiding zien over verschillende inkomstenbronnen. De aanvrager geeft aan dat er vanwege teruglopende sponsorinkomsten meer zal worden ingezet op het verkrijgen van financiering uit private fondsen, maar dit wordt niet heel concreet gemaakt. Op de begroting staat verder een bedrag van bijna 50.000 euro aan “overige publieke middelen”, maar dit wordt niet verder gespecificeerd. Hoewel de commissie de toelichting op de begroting en het dekkingsplan tamelijk summier vindt, heeft zij op grond van de ervaring van het gezelschap en het bewezen ondernemerschap voldoende vertrouwen in de financiële onderbouwing van de plannen. Bovendien vindt de commissie dat de aanvraag op geloofwaardige wijze beschrijft hoe het gezelschap ambities en risico’s tegen elkaar afweegt. Zo worden financiële risico's beperkt gehouden door onder meer veel te investeren in samenwerkingsverbanden, de beschikking over een eigen huis, dat ook deels wordt geëxploiteerd, en een scherpe afweging van kosten en baten. Daarbij maakt ook het feit dat Orkater zowel klein- als grootschalige producties voor verschillende circuits ontwikkelt, dat er sprake is van een goede spreiding van de inkomsten.

  Orkater is al sinds geruime tijd een stevige, constante factor in het (muziek)theaterveld, waarbij het gezelschap een divers publiek weet te bereiken, onder meer door het grote aantal uiteenlopende producties die het gezelschap jaarlijks uitbrengt. Zo wordt in de muziektheaterproducties een breed scala aan muziekstijlen verwerkt en wordt veel gewerkt met cross-overs, al is dit volgens de commissie geen uniek gegeven meer in het muziektheaterlandschap. De commissie plaatst echter ook een kanttekening bij de ambities van het gezelschap. Zij stelt dat door de veelheid aan uiteenlopende activiteiten het ‘merk’ Orkater enigszins diffuus is geworden, zoals de aanvrager zelf ook erkent. Hierdoor is de herkenbaarheid voor het publiek afgenomen. Temeer daar de publieksaantallen in de afgelopen periode gedaald zijn, is de commissie er niet van overtuigd dat alleen een hoge productie garant zal staan voor de beoogde groei van 10 procent van de publieksaantallen in de komende jaren. In dit kader vindt de commissie de plannen voor de publieksbenadering weinig scherp geformuleerd. Zo worden geen concrete doelgroepen genoemd, ook niet bij de uitwerking van de individuele projecten, en wordt de thematiek van de voorstellingen in haar ogen ten onrechte niet benoemd als marketingmiddel. Wel is de commissie positief over de goed beschreven collectieve promotie en het publieksonderzoek dat de aanvrager wil gaan verrichten.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Orkater vraagt aan voor muziektheater op basis van popmuziek, nieuw gecomponeerde muziek of, in mindere mate, met klassieke muziek. Dit aanbod wordt met enige regelmaat, maar niet veelvuldig, gepresenteerd op de Nederlandse podia en festivals. Het gegeven dat Orkater niet alleen in het kleinezalencircuit te zien is, maar daarnaast veelvuldig de grote zalen bespeelt, is een onderscheidend element. Dit maakt het aanbod volgens de commissie echter niet uniek. De commissie is van mening dat Orkater een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van de podiumkunsten in Nederland.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Orkater is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan podiumkunsten zeer groot is. In de afgelopen periode heeft Orkater in relatie tot andere podiumkunstinstellingen een substantieel aandeel voorstellingen gespeeld in de verschillende regio’s en in de stad Utrecht. De ambities voor de komende periode liggen iets hoger; de voornemens laten een gelijkmatige spreiding over het land zien. Op basis van de plannen acht de commissie deze ambitie geloofwaardig en vindt zij dat Orkater een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage voor talentontwikkeling toe te kennen.

  De talentontwikkeling staat bij Orkater hoog in het vaandel en onderscheidt zich daadwerkelijk van de reguliere activiteiten; onder de titel ‘Nieuwkomers’ mogen nieuwe makers in een apart traject zelf plannen ontwikkelen waarvan enkele als volwaardige producties worden uitgebracht. Daarnaast wordt ook onderzoek verricht en worden libretto’s en teksten geschreven en is er begeleiding op het gebied van ondernemerschap. De commissie heeft veel waardering voor de activiteiten die Orkater op dit vlak ontplooit, wel vindt zij de plannen voor de komende periode nog weinig concreet beschreven. De hoogte van het gevraagde bedrag wordt wel met percentages, maar niet inhoudelijk onderbouwd.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Orkater te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  436.200
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  25
  4.100
  102.500
  Circuit groot
  30
  6.200
  186.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  72.700
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  436.200
  Toegekend bedrag per jaar
  363.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  436.200

  Circuit klein/middel
  102.500
  Circuit groot
  186.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  436.200
  Toegekend bedrag per jaar
  363.500

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie