MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • ZEP Theaterproducties

  Inleiding

  Het Amsterdamse gezelschap ZEP Theaterproducties is in 1998 opgericht door regisseur en artistiek leider Peter Pluymaekers. Zijn doel: theater maken voor jongeren en voor mensen die jong van geest zijn. Het theater van ZEP wordt gekenmerkt door de ontmoeting van culturen en gaat over de wisselwerking tussen nieuwkomers en reeds gevestigde inwoners van Nederland. ZEP focust daarbij op het intermenselijke: empathie en begrip voor de ander zijn de grondbeginselen om problemen en crises aan te pakken. Met een herkenbare en toegankelijke stijl wil ZEP meer begrip kweken voor culturele diversiteit en actief bijdragen aan de bewustwording en de participatie van migrantengroepen in de Nederlandse samenleving. Speerpunt is het bereiken van nieuwe doelgroepen die normaal niet naar het theater komen, door ze op te zoeken, te betrekken en te werken met thema’s die onder hen leven. Met een mix van herkenbaarheid, entertainment, straatcultuur en artistieke uitdaging wil ZEP voor hen de toneelklassiekers levendig en opwindend maken. De kernactiviteit van ZEP is het uitbrengen van één interculturele klassieker per jaar voor grote en middenzalen, waaraan het gezelschap een educatief traject koppelt voor (vmbo-)scholen. Verder maakt ZEP locatievoorstellingen en improvisaties gericht op het interculturele spanningsveld.

  Vanaf 2017 wil ZEP doorgroeien naar een platform voor interculturele makers en acteurs. Daartoe wil het meer dan voorheen ruimte geven aan andere regisseurs. In 2017 speelt ZEP de productie ‘(Anthony en) Cleopatra’ van Shakespeare. Deze reconstructie van een van de meest gepassioneerde liefdesgeschiedenissen aller tijden gaat over de clash tussen twee culturen: het praktische, aardse, rationele Westen – in de persoon van Marcus Antonius - tegenover het mysterieuze, exotische, ongrijpbare Oosten – in de persoon van Cleopatra.

  ‘Lampedusa Express’ wordt een locatievoorstelling: middelbare scholieren bezoeken eerst in het Tropenmuseum een collectie van objecten die aan vluchtelingen zijn gerelateerd, waarna ze op de nabij gelegen boot stappen en naar verhalen luisteren van migranten. Die boot komt daadwerkelijk van het eiland Lampedusa. Het script is gebaseerd op ‘What is the What’ van Dave Eggers en de bundel Gelukszoekers van Ilja Leonard Pfeiffer.

  ‘Onontdekt’ is een reprise (uit 2015) op locatie, in samenwerking met de Meervaart. Het stuk gaat over een illegaal gezin dat probeert een onopvallend, maar goed leven te leiden in Amsterdam Nieuw-West. In 2018 wordt ‘Alle Turken heten Ali’ van Rainer Werner Fassbinder op locatie gespeeld. Het stuk gaat over de schijnbaar onmogelijke liefde tussen de jonge Marokkaanse migrant Ali en de zestigjarige weduwe en poetsvrouw Emmi. In 2018 gaat ‘A Clockwork Orange’ van Anthony Burgess spelen. Deze productie brengt de reis in kaart van Alex, een tiener-misdadiger, die met zijn bende een gewelddadig leven leidt. Het accent ligt voor de makers op ongefundeerde, in frustratie gewortelde woede en de pogingen van de overheid om antisociaal gedrag te controleren. ‘This is my Land’ gaat in 2018 spelen in de Meervaart. Het is de eindpresentatie van een project waarin tien jonge vluchtelingen en tien autochtone jongeren gedurende zes maanden werken met theatrale werkvormen. In 2019 komt ZEP met ‘De Koopman van Venetië’ van Shakespeare en in 2020 met ‘De Mensenhater’ van Molière. Op locatie komt ZEP met ‘Crazy Blood’ en met een montagevoorstelling geïnspireerd op de gedichtenbundel van de Deense schrijver Yahya Hassan: Salem Habibi.

  In de periode 2017-2020 speelt ZEP negentig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 330.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 26.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 356.000 euro.

  Historie

  ZEP Theaterproducties ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de instellingen die het meerjarig subsidieert door meerdere adviseurs hun voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds vier voorstellingen van twee verschillende producties van ZEP Theaterproducties bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Theatergroep ZEP maakt ‘post-migrant’-theater, waarin wordt gewerkt met thema’s die leven onder de tweede en derde generatie migranten. Culturele interesse en diversiteit zijn van oudsher verbonden met de identiteit van ZEP. De commissie is positief over de werkwijze van ZEP, waarbij toneelklassiekers uit de westerse canon zeggingskracht krijgen voor met name jonge mensen uit andere culturen. Bovendien weet het gezelschap de klassiekers te verbinden aan actuele thema’s die voor de doelgroepen relevant zijn. ZEP heeft hiermee een hele duidelijke signatuur en is als een van de weinige aanbieders van theater aansprekend voor vmbo’ers.

  In de voorstellingen die ZEP in de afgelopen jaren heeft uitgebracht, komt het vakmanschap van artistiek leider Peter Pluymaekers tot uiting. De stukken van ZEP zijn vakkundig geregisseerd en op heldere wijze toegankelijk gemaakt voor jongeren. Verder vindt de commissie de acteerprestaties van de professionele acteurs doorgaans sterk, maar bij de meespelende jongeren ligt het niveau vaak beduidend lager. De commissie constateert hier wel een stijgende lijn in het vakmanschap. In de voorstelling ‘Othello’ is de originele tekst naar rap vertaald. Dit is in samenwerking met Brainpower heel vakkundig en aansprekend gedaan. Op een slimme manier heeft ZEP de bekende Shakespeare-klassieker eigentijds en muzikaal aan een jong publiek gepresenteerd. Ook de locatievoorstelling ‘OnOntdekt’ heeft veel zeggingskracht voor de doelgroep: een actueel thema – ‘vluchtelingen en illegalen’ – is effectief gekoppeld aan de emoties van jongeren. Deze voorstellingen van ZEP hebben een snaar geraakt bij deze doelgroep die doorgaans moeilijk bereikbaar is.

  De commissie is van mening dat ZEP de lijn van de afgelopen jaren doorzet in de plannen voor de komende jaren. In de vorige periode is het accent verschoven van ‘Low Culture, High Level’ naar ‘Color Culture, High Level’, ofwel: de komende jaren gaat ZEP voor de doelgroep van jongeren- verder op zoek naar het spanningsveld tussen verschillende culturen. De commissie heeft er vertrouwen in dat daarmee de voorstellingen van ZEP qua zeggingskracht worden verrijkt.

  De voorstellingen op locatie vormen een betrekkelijk nieuwe activiteit van het gezelschap. In de ogen van de commissie krijgt het werk op locatie het karakter van community art, mede door de inzet van de vele amateurspelers. De commissie ziet hier goede mogelijkheden voor voorstellingen met veel zeggingskracht. Zij is bovendien van mening dat ZEP over het vakmanschap beschikt om ook deze ontwikkeling in het werk van de groep in goede banen te leiden. Verder wil ZEP in de komende jaren meer dan voorheen ruimte geven aan andere regisseurs. Hiermee wil het gezelschap doorgroeien naar een platform voor interculturele makers en acteurs. De commissie vindt deze stap interessant, omdat ZEP op deze wijze kan worden gevoed met boeiende en stimulerende inzichten van andere regisseurs. Dit kan de oorspronkelijkheid van het werk van ZEP ten goede komen. Maar de commissie vindt wel dat het initiatief in de plannen nog onvoldoende is uitgewerkt. Zo laat ZEP in de aanvraag onbesproken in hoeverre de andere regisseurs artistieke vrijheid krijgen om hun persoonlijk stempel op de voorstellingen te drukken.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Theatergroep ZEP heeft een kleine en flexibele organisatie, waarbij per project externe medewerkers worden aangetrokken. Zo kan ZEP de overheadkosten laag houden. De groep heeft veel expertise opgebouwd in het maken en spelen van voorstellingen voor jongeren en in het ontwikkelen van locatievoorstellingen. Een kritische kanttekening plaatst de commissie bij de financiële huishouding van ZEP. Het is haar opgevallen dat ZEP beschikt over een hoge risicoreserve in verhouding tot de grootte van de omzet. De commissie heeft begrip voor de behoefte van ZEP om een buffer aan te leggen, maar in dit geval vindt zij de hoogte van de reserve buitenproportioneel. Zij ervaart het als een gemis dat de theatergroep in de aanvraag niet reflecteert op de aanwending van deze reserve in de komende jaren.

  De ambities van ZEP voor de volgende periode behelzen de voortzetting van de weg die de groep in 2015 is ingeslagen voor wat betreft de hoogte van het activiteitenniveau: ZEP gaat in de periode 2017-2020 aanzienlijk meer voorstellingen spelen dan in 2013-2016. De commissie heeft er vertrouwen in dat ZEP het beoogde activiteitenniveau gaat realiseren.

  De batenkant van de begroting voor 2017-2020 kent een verdeling over meerdere inkomstenbronnen. Het risico wordt gespreid over publieksinkomsten, sponsorgelden, private fondsen en overige directe en indirecte inkomsten. ZEP heeft de beoogde inkomsten voor 2017-2020 over het algemeen realistisch ingeschat, vindt de commissie. Het bedrag aan publieksinkomsten dat ZEP per voorstelling ontvangt, is goed te noemen, gelet op het soort aanbod dat het gezelschap maakt. De begroting van ZEP voor 2017-2020 is hoger dan in voorgaande jaren; de voorstellingen worden dus duurder. De commissie merkt op dat de gevraagde hogere subsidie van het Fonds deze meerkosten grotendeels moet financieren. Zij vindt dat weinig ondernemend.

  ZEP besteedt veel aandacht aan de publieksbenadering en gebruikt daarvoor het netwerk van samenwerkingspartners dat de groep in de loop der jaren heeft opgebouwd. De omschrijving van de doelgroepen is helder verwoord in de aanvraag. Elk project wordt specifiek voor een bepaalde doelgroep gemaakt. Daarbij onderscheidt ZEP zich doordat het gezelschap als een van de weinige werk maakt voor cultureel diverse scholieren op het vmbo. ZEP weet deze doelgroep te bereiken met repertoire dat op de belevingswereld van de scholieren is afgestemd. Wel plaatst de commissie een kritische kanttekening bij de geambieerde verhoging van het publieksbereik, want de middelen die de groep in de aanvraag noemt, vormen grotendeels een voortzetting van het huidige beleid. De commissie is er niet van overtuigd dat de geformuleerde ambitie haalbaar is, omdat ZEP in het plan slechts een heel summiere uitwerking geeft over de nieuwe middelen of over intensiveringen.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als zeer goed.

  Het aanbod plaatst de commissie binnen het jeugdtheater. Aan jeugdtheater bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van ZEP onderscheidt zich echter van dit brede aanbod doordat het zich toespitst op jongeren, met name op vmbo’ers. Bovendien is ZEP gefocust op culturele diversiteit. Gezien het bovenstaande is de commissie van mening dat het werk van ZEP een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  ZEP Theaterproducties is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. ZEP heeft in de periode 2013-2015 ook regelmatig gespeeld in Amsterdam. Vergeleken met andere podiumkunstinstellingen heeft het gezelschap echter ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat ZEP een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De activiteiten voor talentontwikkeling en de reguliere activiteiten van ZEP lopen door elkaar: er worden jonge (allochtone) mensen betrokken in de reguliere stukken. De activiteiten voor educatie op middelbare scholen gaan meer over bewustwording van een problematiek dan om talentontwikkeling. Ook in de financiële onderbouwing is het de commissie niet duidelijk geworden of het specifiek om activiteiten voor talentontwikkeling gaat of om reguliere activiteiten van de groep. De commissie is niet overtuigd van de plannen.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van ZEP te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  356.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  78
  2.500
  195.000
  Circuit groot
  12
  5.000
  60.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  359.167
  Toegekend bedrag per jaar
  359.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  356.000

  Circuit klein/middel
  195.000
  Circuit groot
  60.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  359.167
  Toegekend bedrag per jaar
  359.167

  *** Toegekend, maar ziet af van subsidie

 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie