MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • Mugmetdegoudentand

  Inleiding

  Mugmetdegoudentand (de Mug) is een Amsterdams theatergezelschap waarvan Joan Nederlof de artistiek leider is en waarvan de artistieke kern verder wordt gevormd door Marcel Musters, Lineke Rijxman en Christiaan Klasema. De zakelijk leider is Margreet Huizing. Dit theatergezelschap heeft als missie een bijdrage te leveren aan het vitaliseren en inspireren van onze kwetsbare democratische cultuur. De Mug ziet het als haar taak om onze democratische samenleving niet alleen te beschrijven, maar zich ook over haar uit te spreken, met als onderliggende drijfveer het beschermen van de democratie zelf. Want democratie is meer dan louter de staatsvorm; het is ook een cultuur, een manier van samenleven en omgang met elkaar. Daarnaast wil de Mug ruimte bieden aan de autonome kracht van de verbeelding. Verbeelding brengt ons op terreinen waar de ratio maar moeizaam toegang heeft. Anders dan politiek, wetenschap of journalistiek, kan de verbeelding het onmogelijke voorstelbaar maken. Deze inhoudelijke uitgangspunten kunnen de toeschouwer alleen beroeren als ze een theatrale vorm hebben die verrast, die het onderwerp serieus neemt, maar ook origineel is en ruimte biedt aan humor en zelfrelativering. Mugmetdegoudentand zoekt daarom steevast naar een bijzondere samensmelting van inhoud en vorm.

  Voor de periode 2017-2020 heeft Mugmetdegoudentand meerdere nieuwe producties op het programma staan. Nathan Vecht schrijft 'Factfree at Primetime', een productie waarin de gevolgen van zogenaamde ‘factfree’ politiek en journalistiek aan de orde worden gesteld. Deze vormen van politiek en journalistiek gaan niet uit van feiten, maar van populistische emoties. ‘De Eurocommisaris’ wordt een voorstelling van en met Joan Nederlof. Zonder een standpunt op te dringen, wil de voorstelling de discussie aanwakkeren over een gezamenlijk Europa in de vorm van een theatraal portret van een fictieve Eurocommissaris. Aaf Brandt Corstius schrijft 'Broer hartje Zus', over het gedeelde verleden van broers en zussen en de uiteenlopende herinneringen die men daaraan koestert. In ‘De Joodse raad’ wordt een gevoelig hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis invoelbaar gemaakt voor een jongere generatie. Met jonge spelers wordt een voorstelling gemaakt, die laat zien hoe ingewikkeld en levensgevaarlijk het kan zijn om onder extreme omstandigheden moreel juiste keuzes te maken. 'Sombersongs' wordt een intieme muziektheaterproductie voor festivals rond werk van Dee Norris. Norris heeft een aantal van haar songs bewerkt voor accordeon. De voorstelling wordt een statement tegen de verglamourizering van de hedendaagse muziek. In 2019-2020 volgt 'Rijsen&Rooxman, de Dikke-Muis&Sjors' in coproductie met Female Economy als vervolg op de productie 'Hetty&George'. In 'Betermensschap' onderzoeken Claudia de Breij en Joan Nederlof het nut van zelfkennis in een energieke twowomenshow. Aaf Brandt Corstius schrijft 'Gamechanger', een toneeltekst die speelt met de mogelijkheid van gamechangers op zowel maatschappelijk als persoonlijk vlak. 'Prosecco in je onderbuik' is het derde deel van een drieluik over innerlijke patronen en hun invloed op de uiterlijke werkelijkheid. Jibbe Willems schrijft 'The Gentle Woman' over Justine Saccos, een echt bestaande en doodgewone vrouw van wie het leven wordt geterroriseerd na een ‘verkeerde’ tweet. In 'Huidhonger' vraagt Lineke Rijxman zich af wat een man van 35 jaar bezielt om in het klooster te gaan. Zij bevroeg voor deze intieme voorstelling Christiaan Klasema die jarenlang benedictijner monnik was. Met Goethes gelijknamige roman als uitgangspunt wordt 'Wahlverwandtschaften/Affiniteiten' gemaakt in samenwerking met het Vlaamse theatergezelschap De Koe. Het is een voorstelling over het conflict tussen ratio en passie.
  'Mubureaucratical' wordt een inhoudelijke musical over de patstelling tussen een gigantische bureaucratische verzorgingsstaat en compleet naar binnen gerichte individualistische burgers.

  In de periode 2017-2020 speelt Mugmetdegoudentand honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 337.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 67.500 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 405.000 euro.

  Historie

  Mugmetdegoudentand ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds tien voorstellingen van zeven verschillende producties van Mugmetdegoudentand bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  Mugmetdegoudentand maakt al jaren zijn eigen missie waar door voorstellingen te maken die op een aansprekende, vaak verrassende manier actuele en universele pijnpunten in de samenleving aan de orde stellen. Door het vakmanschap van de makers die de artistieke kern vormen, zijn zowel de verhalen als de personages op een intelligente en humoristische manier herkenbaar gemaakt. De commissie vindt het acteerwerk van hoog niveau: doorleefd en humorvol, uitvergroot of juist ingetogen en invoelbaar door een ver doorgevoerde oprechtheid. De teksten die doorgaans nieuw worden geschreven, laten de eigen signatuur zien van de Mugmetdegoudentand door de manier waarop vanuit een microkosmos of intieme setting wordt doorgeschakeld naar de grotere wereldproblemen die voor veel mensen herkenbaar zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de voorstelling ‘Sinaasappelstraat’. Ook de voorstellingen ‘Fifty Fifty’ en ‘Kunsthart’ uit de afgelopen periode worden door de commissie hoog gewaardeerd. In beide producties, hoewel heel verschillend van aard, zijn het de kwaliteit van het spel en de gelaagdheid van de teksten die maken dat de voorstellingen het publiek weten te raken en tot nadenken aanzetten.

  Uit de plannen van Mugmetdegoudentand voor de komende subsidieperiode spreekt in de ogen van de commissie veel engagement en bevlogenheid om vanuit kritische, maatschappelijke vragen aansprekende voorstellingen te maken voor veel verschillende mensen. De makers leggen treffend de vinger op breed gevoelde zere plekken in de samenleving van dit moment. Het gezelschap voorziet de onderwerpen in de aanvraag van prikkelende vragen en koppelt die aan vakkundige schrijvers en goede acteurs. Daarmee sluiten de plannen naadloos aan op de missie en signatuur van de Mug. De Mug reflecteert daarbij helder en realistisch op de eigen positie en kwaliteiten, op een manier die de commissie bijzonder eerlijk en duidelijk vindt. Zij waardeert de wijze waarop de groep ook zwaktes durft te benoemen en openlijk afstand doet van minder geslaagde ambities of projecten, om vervolgens op specifieke krachten verder te bouwen. De makers geven er in de nieuwe plannen blijk van precies de verworven kwaliteiten mee te nemen die het werk zeggingskracht geven. Deze keuzes geven vertrouwen in de projecten voor de toekomst. Zo wordt de samenwerking voortgezet met schrijvers als Aaf Brandt Corstius en Nathan Vecht en met acteurs als Lies Visschedijk, Eva Marie de Waal en Sieger Sloot. Uit de plannen blijkt ook een grote inzet op de ontwikkeling van en samenwerking met nieuw talent uit diverse disciplines (schrijvers, regisseurs, acteurs en vormgevers), van wie de groep nieuwe impulsen verwacht die het gezelschap mede artistiek in beweging houden. Dat de Mug de komende jaren voorstellingen zal maken die passen binnen de missie en signatuur van het gezelschap, blijkt voor de commissie overtuigend uit productieplannen als ‘Prosecco in je onderbuik’, ‘The gentle woman’, ‘Huidhonger’ en ‘Gamechanger’. In deze producties vertaalt het gezelschap een persoonlijk verhaal of fascinatie naar een bredere maatschappelijke en actuele context. Daardoor is de potentiële zeggingskracht voor veel verschillende mensen groot. De commissie vindt bovendien dat Mugmetdegoudentand met dergelijke producties een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe theaterteksten.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Mugmetdegoudentand kent al jaren een stabiele bedrijfsmatige organisatie. De financiële positie is solide. De groep heeft een groot netwerk, niet alleen in het theater, maar ook in de journalistiek en de media. Dit geeft niet alleen artistieke impulsen, maar ook een stevige basis voor eigen inkomsten en naamsbekendheid van de makers bij een breed publiek. De commissie merkt verder op dat de organisatie actief is door veel te spelen en dat zij een goede relatie heeft met theaters en podia. De Mug speelt veel met een variëteit aan producties en zet daar ook voor de komende jaren op in. Mugmetdegoudentand schat, naar de mening van de commissie, de financiële risico’s daarbij realistisch in.

  Voor de komende jaren toont de groep stabiliteit en realisme door een begroting te maken die gelijke tred houdt met het gemiddelde van de afgelopen jaren. De commissie vindt dat de Mug ten aanzien van de diversiteit aan inkomstenbronnen een ondernemende en tegelijkertijd behoedzame houding aan de dag legt die vertrouwen wekt. In de toekomst wil de Mug de financieringsmix verbreden door meer coproducties aan te gaan, meer sponsors te vinden, in grotere zalen te spelen en op andersoortige plekken. Ook is de Mug van plan meer voorstellingen voor televisie te gaan bewerken. Voor het eerst zoekt de groep ook financiële ondersteuning bij de Europese Gemeenschap. De commissie ziet dit als een ondernemende, nieuwe stap die bovendien concreet wordt voorbereid binnen de organisatie. Wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn uit deze aanvraag en ook uit de overige directe inkomsten is niet uit de begroting te lezen. Daardoor is het niet goed vast te stellen of de inschattingen realistisch zijn. De commissie constateert dat de financiële beleidsdoelstellingen heel helder verwoord zijn in de plannen, maar dat de toelichting bij de begroting op sommige onderdelen nog geen duidelijk inzicht biedt in de aard van verschillende eigen inkomstenbronnen. Bepaalde posten zijn niet helder toegelicht. Hierdoor is niet duidelijk in hoeverre die posten aansluiten op de plannen en is het niet aannemelijk dat de bedragen zullen worden gerealiseerd. Dit geldt voor de coproductiebijdragen en de overige directe inkomsten. De commissie heeft wel het vertrouwen dat de Mug gezonde risico’s neemt, die bij tegenvallende resultaten goed kunnen worden opgevangen met een stevige financiële reserve en de mogelijkheid tot het hernemen van succesvolle producties.

  Mugmetdegoudentand bereikt in de ogen van de commissie een groot en gevarieerd publiek. De specifieke doelgroepen die de organisatie benoemt, zijn vooral theaterliefhebbers en niet nader geduide doelgroepen die specifiek passen bij een bepaalde productie. De groep wil de komende jaren extra aandacht besteden aan jonge theaterliefhebbers. Zij wil dit doen door meer op festivals te gaan spelen, door marketingacties via hogescholen/universiteiten te ontwikkelen en door te werken met jonge ambassadeurs. Verder verwacht de Mug nieuwe publieksgroepen te vinden via acties richting doelgroepen die meer inhoudelijk/thematisch op de voorstellingen aansluiten en via de (bekende) acteurs met wie de groep werkt. De commissie vindt dat het gezelschap met betrekking tot publiekbenadering nog kansen laat liggen, door alleen in algemene termen te spreken en te werken met gekende communicatiemiddelen. Juist bij een thema als de democratie zijn vele samenwerkingspartners te bedenken die een bredere publieksopbouw kunnen helpen realiseren.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Theatergezelschap Mugmetdegoudentand maakt teksttheater. De commissie constateert dat er behalve de Mug veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater, zowel binnen de Basisinfrastructuur als het ongesubsidieerd circuit. In genre en presentatievorm overlapt het werk van de Mug met dit bestaande aanbod. De commissie oordeelt dat het werk van de Mugmetdegoudentand geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Mugmetdegoudentand is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de Mug in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het gezelschap heeft echter ook een substantieel aandeel aan voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Mugmetdegoudentand levert daarmee een beperkte bijdrage aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling te honoreren.

  In de huidige kunstenplanperiode heeft de Mug onder de noemer Mugmetdevuurvliegen tweemaal een aantal beginnende schrijvers begeleid. Het gezelschap reflecteert in de nieuwe aanvraag voor een bijdrage talentontwikkeling op de ervaringen. Voor de periode 2017-2020 komt de Mug met een nieuw plan ‘Vuurvliegen 2.0’ waarin vijf beginnende en verwante makers, talenten op het gebied van regie, vormgeving en schrijven in hun eigen discipline afzonderlijk begeleid gaan worden en een zelfstandig werk gaan maken. De vuurvliegen voor 2017-2020 zijn: Liliane Brakema (regie), Sanne Nouws (regie en tekst), Eamonn Harnett (vormgeving), Joris Lam (interactive design) en Niña Weijers (tekst). De commissie is positief over de manier waarop het gezelschap reflecteert en op basis van eerdere ervaringen een plan heeft uitgewerkt dat overtuigend is en interessante mogelijkheden biedt voor talenten uit diverse disciplines. De Mug heeft aansprekende makers gekozen met talenten waarin de commissie vertrouwen heeft. Daarbij beschouwt de commissie de Mug als een inspirerende organisatie om talenten te kunnen ontwikkelen, omdat begeleiding zal worden geboden op hoog vakmatig en oorspronkelijk niveau. Voor deze talenten is bovendien een evenwichtige verdeling mogelijk tussen het meewerken binnen de groep en het zelfstandig realiseren van projecten.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Mugmetdegoudentand te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  405.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  95
  2.500
  237.500
  Circuit groot
  5
  5.000
  25.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  67.500
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  405.000
  Toegekend bedrag per jaar
  405.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  405.000

  Circuit klein/middel
  237.500
  Circuit groot
  25.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  405.000
  Toegekend bedrag per jaar
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie