MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • Matangi Quartet

  Inleiding

  Matangi Quartet is gevestigd in Den Haag en de artistieke leiding wordt gevoerd door de vier leden van het ensemble. Dit zijn Maria-Paula Majoor, Daniel Torrico Menacho, Karsten Kleijer en Arno van der Vuurst. De zakelijke leiding is in handen van Caecilia van Stigt. De missie van het kwartet is het bevorderen van musiceren in het algemeen en binnen een strijkkwartet in het bijzonder. Dit wil het ensemble aan een zo groot mogelijk publiek presenteren. Enerzijds door sprankelende klassieke uitvoeringen van hoge kwaliteit met een frisse podiumpresentatie te realiseren en anderzijds door te zoeken naar raakvlakken met andere muziek- en kunstvormen. Naast de reguliere uitvoeringen op kleine en grote podia in binnen- en buitenland, heeft Matangi het doel om jaarlijks twee tot vier projecten met een specifiek thema en voor een specifiek publiek te realiseren. Dit kunnen zowel traditioneel klassieke als grensoverschrijdende projecten zijn, waarbij vaak de samenwerking wordt aangegaan met andere musici, kunstenaars, organisaties en/of locaties. Er worden verbanden gelegd met de actualiteit zonder de artistieke inhoud uit het oog te verliezen. Naar eigen zeggen loopt Matangi sinds de oprichting in 1999 voorop in de ontwikkelingen van de nieuwe trends en concertvormen in de wereld van de klassieke muziek. De leden zijn op zoek naar nieuwe en prikkelende concertvormen waardoor een intensere concertbeleving bij het publiek plaatsvindt. Door de toevoeging van beeld, licht en het initiëren van cross-overs wordt nieuw publiek gezocht. De komende jaren wil het Matangi Quartet zich richten op het ontwikkelen van de artistiek-inhoudelijke kant van het klassieke concert en dan met name op de artistieke vrijheid van de herscheppende musicus en diens communicatie met het publiek.

  Voor de periode 2017-2020 worden de volgende projecten beschreven in de aanvraag: ‘By a slow river... Sounds of the inner self’, een project met muziek van Wolfert Brederode geïnspireerd op de roman ‘Grijze zielen’ van Philippe Claudel; ‘Música de Feria’, Latijns-Amerikaanse stijlen in samenwerking met gitarist Izhar Elias; een muziektheatervoorstelling met zanger en componist Fernando Lameirinhas getiteld ‘Babel’ en ‘Back to the Future’, muziek uit de barok verenigd met hedendaagse muziek. Verder realiseert het Matangi Quartet ‘Trippel Trappel’, een jeugdmuziekproductie voor kinderen vanaf 6 jaar, ‘Who wrote the book of Love’, met muziek van Jonathan Dove in samenwerking met bariton Martijn Cornet, ‘Pick up the Pieces’, een avondvullende muziekvoorstelling geregisseerd door Ruut Weissman en tot slot presenteert het Matangi Quartet de ‘Beethoven Kamikaze’. Ter gelegenheid van zijn 250e geboortedag worden in drie dagen alle zestien strijkkwartetten van Beethoven uitgevoerd.

  Stichting Matangi vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan. Er wordt een samenwerking aangegaan met de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en er wordt een programma opgezet met studenten compositie aan ArtEZ.

  In de periode 2017-2020 speelt het Matangi Quartet tachtig voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 95.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 8.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 103.000 euro.

  Historie

  Stichting Matangi Strijkkwartet ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door het Matangi Quartet beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De commissie is in het algemeen positief over het vakmanschap van het kwartet. De investering in de spelkwaliteit, die het kwartet zich vier jaar geleden voornam, heeft volgens de commissie vooralsnog niet tot een hogere uitvoeringskwaliteit geleid. Binnen het klassieke repertoire mist de commissie een excellentie die Matangi onderscheidt van andere strijkkwartetten. Zo mist zij voldoende verdieping bij de uitvoeringen van Beethovens strijkkwartetten. De missie die het kwartet wil uitdragen – sprankelende klassieke uitvoeringen van hoge kwaliteit met een frisse podiumpresentatie – wordt volgens de commissie vooralsnog niet waargemaakt. Hierdoor vindt zij de zeggingskracht die tijdens de concerten naar voren komt beperkt. De commissie is positief over de uitvoeringen van genreoverschrijdende producties. Daarin klinkt Matangi energiek en fantasierijk en heeft het kwartet een aansprekende podiumpresentatie. De kracht van Matangi ligt volgens de commissie in cross-overrepertoire en grensverleggende producties. Het kwartet heeft een onmiskenbare rol gespeeld in het openbreken van de klassieke uitvoeringspraktijk. De laatste jaren is dit echter gemeengoed geworden in de speelpraktijk van veel ensembles. De commissie vindt dat de positie van het kwartet daardoor minder bijzonder is.

  De voorgenomen producties voor de periode 2017-2020 bestaan voor een groot deel uit samenwerkingen met musici uit zeer uiteenlopende muzikale genres. Door de summiere inhoudelijke onderbouwing lijken de projecten echter in mindere mate gevoed door een overkoepelende artistieke visie. De commissie vindt dat er bijvoorbeeld in een programma als ‘By a slow river’ mogelijk sprake kan zijn van een interessante muzikale cross-over. Maar zij mist een artistieke onderbouwing hoe de muzikale tegenstelling van het strijkkwartet en het duo Brederode en Lijbaart geïntegreerd wordt tot één geheel, waarbij evengoed wel duidelijk is wat de inbreng van Matangi is. Ditzelfde vindt zij van de overige samenwerkingen, waardoor zij niet overtuigd is dat er sprake zal zijn van een hoge mate van oorspronkelijkheid in deze producties.

  Verder vindt de commissie het streven naar een inkijk tussen het heden en verleden bij de productie ‘Back tot the Future’ interessant, maar wat de eigen artistieke visie op dit gegeven is wordt niet duidelijk. De commissie vindt het goed dat Matangi Quartet zich wil richten op de communicatie met het publiek, maar vindt in de plannen niet terug hoe dit tot uiting komt tijdens de concerten. Zij verwacht evenals vier jaar geleden dat de integrale uitvoering van de strijkkwartetten van Beethoven niet zal leiden tot het loslaten van de klassieke uitvoeringspraktijk op de wijze zoals Matangi die beoogt. Tot slot is de commissie er niet van overtuigd dat met een culinair randprogramma en lezingen over deze composities, concerten met een sterke zeggingskracht ontstaan.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  De commissie vindt het goed doordacht dat er via de constructie van een vennootschap onder firma (vof) en een stichting een balans gezocht wordt tussen reguliere concerten en de meer gecompliceerde producties. De baten en lasten van beide zijn opgenomen in de begroting. Op basis van de jaarrekeningen over 2015 kan geconstateerd worden dat de financiële situatie van het kwartet stabiel is.

  Matangi Quartet verwacht in de periode 2017-2020 fors meer eigen inkomsten te genereren door hogere uitkoopsommen en uit bijdragen van private fondsen en vrienden. De commissie vindt deze ambitie positief en vindt het een stap in de goede richting om een nieuwe zakelijk leider aan te stellen. Hierdoor kan de organisatie volgens haar professionaliseren en wordt er veel productioneel werk uit handen van de musici genomen. De commissie is er echter niet volledig van overtuigd dat de beoogde stijging aan eigen inkomsten zal worden gerealiseerd. De beoogde stijging wordt niet onderbouwd met een strategie. Ook vindt de commissie de begrote eigen inkomsten niet aansluiten op de cijfers van voorgaande jaren. Daarnaast mist de commissie informatie over het beoogde circuit van zalen, waardoor niet kan worden vastgesteld in hoeverre het publieksbereik en de stijging van publieksinkomsten realistisch zijn.

  De commissie merkt verder op dat de activiteiten in de standplaats Den Haag buiten beschouwing zijn gelaten. Door deze activiteiten buiten de begroting en de gepresenteerde plannen te houden, krijgt de commissie geen compleet beeld. Ook de spreiding van inkomstenbronnen kan zij op basis van de begroting hierdoor niet goed inschatten. De commissie constateert voorts dat Matangi aangeeft dat er een efficiënte financiële huishouding wordt gevoerd, waardoor de organisatie kostenbesparende veranderingen niet nodig acht. De commissie vindt deze redenering voorbijgaan aan tegenvallende bezoekersaantallen en mist in de plannen een strategie bij risicovolle producties.

  De commissie vindt dat Matangi zich onvoldoende positioneert binnen het veranderde culturele veld. Zij is het eens met de aanvrager dat het kwartet een pioniersrol heeft vervuld als het gaat om het toegankelijk maken van klassiek repertoire voor een publiek dat niet snel in aanraking komt met dit genre. Matangi toont zich in de aanvraag bewust van de concurrentie op het gebied van cross-overproducties tussen verschillende muziekstijlen en andere disciplines, maar weet hier geen toekomstvisie aan te verbinden. Ook vindt de commissie dat de organisatie haar doelgroepen in onvoldoende mate in beeld heeft. Op basis van de beschreven doelgroepen kan de organisatie moeilijk een strategie ontwikkelen die leidt tot behoud van het bestaande publiek en bereik van nieuw publiek. Dit heeft zijn weerslag op de totale publieksbenadering. De commissie acht de doelstelling om nieuw en jong publiek te bereiken daarom weinig realistisch. Zij vindt het positief dat Matangi Quartet de ambitie heeft om de grenzen tussen verschillende doelgroepen te doen vervagen, maar tegelijkertijd vindt zij deze ambitie maar ten dele aannemelijk gemaakt in de plannen.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Zij plaatst het aanbod van Matangi Quartet binnen de klassieke muziek, een genre dat ruim vertegenwoordigd is op de Nederlandse podia. Daarnaast maakt het kwartet cross-overs met andere muziekstijlen. Daarmee behoort het ensemble tot een relatief omvangrijke groep van muziekensembles met een min of meer vergelijkbaar aanbod aan muzikale stijlen en combinaties van repertoire. De commissie vindt dat het Matangi Quartet hierdoor geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Zij overweegt daarbij dat Matangi Quartet is gevestigd in Den Haag, waar het podiumkunstenaanbod goed vertegenwoordigd is. Verder constateert de commissie dat Matangi in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel concerten dat in andere regio’s en steden is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. Hetzelfde geldt voor de spreiding van uitvoeringen voor de komende periode. De commissie vindt daarom dat Matangi Quartet een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Matangi Quartet niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  103.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  103.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie