MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • Toneelschuur Producties

  Inleiding

  De Toneelschuur is een presenterend en producerend huis voor podiumkunstenaars en hun publiek, gevestigd in Haarlem. De algemeen directeur is Frans Lommerse. Behalve op het theater en filmhuis concentreert Toneelschuur Producties zich op duurzame talentontwikkeling van startende en mid-career theatermakers die teksttoneel met maatschappelijke relevantie maken voor de kleine zaal, de middenzaal en op locatie. Continuïteit, kwaliteit, publieksbereik en duurzaamheid zijn sleutelbegrippen in de werkwijze van Toneelschuur Producties. Het hoofddoel van het gezelschap is dat de makers in het traject een eigen artistieke signatuur ontwikkelen, waarbij Toneelschuur Producties zorgt voor een optimaal artistiek team, coaches en productionele randvoorwaarden. Sinds kort zijn deze meerjarige trajecten aangevuld met het ‘Schuur Atelier’. Daarin krijgen jonge talenten die net van de opleiding komen ruimte voor onderzoek, experiment en voorbereidende stappen richting de meerjarige trajecten. Makers uit de meerjarige trajecten kunnen in het ‘Schuur Atelier’ experimenteren of werken aan conceptontwikkeling. Hiermee realiseert Toneelschuur Producties een doorgaande ontwikkelingslijn voor getalenteerde theatermakers.

  In de periode 2017-2020 wil Toneelschuur Producties de ontwikkeling van vier talentvolle regisseurs in meerjarige nieuwemakerstrajecten voortzetten. Daarnaast zal een aantal nieuwe regisseurs instromen. Nina Spijkers wil vanaf 2017 werken met meer naturalistisch repertoire en haar werk persoonlijker maken. Zij regisseert in 2017 ‘Ivanov’ van Anton Tsjechov, met als thema ‘poging tot geluk’. In 2018 kiest zij voor ‘Spoken’ van Henrik Ibsen, waarin zij het thema ‘recht op geluk’ ontrafelt. Voor 2019-2020 staan een bewerking van de film ‘The Dreamers’ en de enscenering van ‘Bloedbad’ van Gustav Ernst op het programma. Olivier Diepenhorst wil zich toeleggen op de ontwikkeling van een sterkere signatuur door een grotere theatraliteit (beweging, muziek, beelden) in zijn regies te brengen. Hij maakt in 2017 ‘Het leven is droom’ van Calderón de la Barca, over personages wier lusten en verlangens ernstig in conflict komen met de sociale context waarin zij moeten opereren. In 2018 kiest Diepenhorst voor ‘De Perzen’ van Aischylos, waarmee hij een gestileerde vorm wil vinden om de klassieke tekst in een hedendaags, post-apocalyptisch universum te plaatsen. Voor 2019-2020 denkt hij aan ‘The secret love life of Ophelia’ van Steven Berkoff en aan ‘Rozencrantz and Guildenstern are dead’ van Tom Stoppard. Maren Bjørseth zal verder onderzoek doen naar acteerstijlen en naar een nieuwe balans tussen vorm en inhoud. Ook wil zij zich ontwikkelen in het aansturen van grotere artistieke teams. Haar traject is een samenwerking met Toneelgroep Amsterdam. Zij zal in 2017 ‘Emilia Galotti’ regisseren van Gotthold Ephraim Lessing. Sterke vrouwen zijn een terugkerend thema in haar werk. Emilia Galotti betekent een volgende stap.
  In 2018 regisseert Bjørseth ‘Stones in his pockets’, een stuk uit 1999 van Mary Jones: een groots verhaal over kleine mensen en de constante frictie tussen natuur en cultuur. Het wordt haar eerste locatievoorstelling die zal spelen op Oerol. Voor 2019-2020 staan ‘Death of a salesman’ van Arthur Miller en ‘Etc.’ van Johan Harstad op het programma. Paul Knieriem zal in 2017 en 2018 nog twee producties voor volwassenen maken. Daarna stroomt hij uit het meerjarige nieuwemakerstraject om plaats te maken voor een nieuwe maker. Als leerdoel wil Knieriem onder meer zijn vaardigheden in organisatie en productie verder aanscherpen, waarna hij in 2019 Liesbeth Colthof gaat opvolgen bij De Toneelmakerij. In 2017 maakt hij ‘Jacques de fatalist en zijn meester’ van Denis Diderot, een absurdistisch en liefdevol portret van menselijk onvermogen, en in 2018 ‘Kasper Hauser’ naar ‘Kaspar’ van Peter Handke.

  In de periode 2017-2020 realiseert de Toneelschuur 122 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 485.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 97.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 582.000 euro.

  Historie

  Toneelschuur Producties ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds negentien voorstellingen van tien verschillende producties van Toneelschuur Producties bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Toneelschuur Producties staat in de ogen van de commissie garant voor kwalitatief sterke talentontwikkelingstrajecten en voorstellingen uit het eigen productiehuis. De organisatie heeft haar kwaliteit bewezen, doordat veel regisseurs die hun talenten bij de Toneelschuur ontwikkelden een plek vinden in het podiumkunstenveld. De commissie vindt dat Toneelschuur Producties teksttheaterproducties aflevert die getuigen van veel vakmanschap en een heldere signatuur. Van de voorstellingen uit de afgelopen jaren was ‘Wreed en Teder’ van Michiel de Regt naar de mening van de commissie het meest geslaagd. Deze sterke, relevante tekst van Martin Crimp over oorlogsgeweld is door De Regt lichtvoetig en vol ironie geregisseerd, wat een mooi tegenwicht biedt aan de zwaarte van het verhaal. Ook ‘Stilte’ door Olivier Diepenhorst vond de commissie een mooie voorstelling, die uitblonk in spelregie. De commissie ziet Diepenhorst als een belofte voor de grote zaal, mede door de kwaliteit van deze productie.

  De commissie verwacht op basis van de plannen voor 2017-2020 opnieuw vakkundig gemaakt repertoiretoneel door een selectie van talentvolle makers. Zij vindt de gepresenteerde makers goed passen bij het artistieke profiel van Toneelschuur Producties. Daarbij is voor Oliver Diepenhorst en Nina Spijkers sprake van doorstroming vanuit het nieuwemakerstraject dat ze bij de Toneelschuur hebben doorlopen. Hiermee bewijst de Toneelschuur in de ogen van de commissie dat de opbouw van de talentontwikkelingstrajecten logisch en effectief in elkaar steekt en dat de begeleiding vanuit de organisatie op hoog niveau ligt. De plannen die zij hebben, liggen in de ogen van de commissie mooi in het verlengde van de afgelopen periode. Zo is zij positief over de keuze van Nina Spijkers en haar plan om van Tsjechovs ‘Ivanov’ een energieke en muzikale voorstelling te maken. Ook de bewerking van de film ‘The Dreamers’ spreekt tot de verbeelding, mede omdat hiermee nieuw repertoire voor theater wordt ontwikkeld. En ook de ontwikkeling die Olivier Diepenhorst wil maken op het terrein van beweging, muziek en beeldtaal ziet de commissie met nieuwsgierigheid tegemoet. In haar ogen laten de plannen van Maren Bjørseth en Paul Knieriem zien, dat de Toneelschuur daadwerkelijk investeert in de langere termijn als het gaat om de ontwikkeling van talenten die kunnen werken op een grotere schaal. De commissie plaatst wel een kanttekening bij het geheel van de gepresenteerde stukkeuzes in de komende jaren. De teksten bieden weliswaar stevig basismateriaal voor talentontwikkeling op het vlak van tekst- en acteursregie, maar zijn in de ogen van de commissie weinig verrassend. Het betreft nagenoeg uitsluitend klassiek tekstrepertoire. Waar Toneelschuur Producties in de afgelopen jaren ook (teksten van) nieuwe schrijvers presenteerde, is daar nu geen sprake meer van. De commissie vindt het jammer dat Toneelschuur Producties daarmee zijn werk op het terrein van talentontwikkeling verkleint, maar verwacht dat de organisatie er wederom in zal slagen om de gekozen regisseurs te voorzien van uitstekende artistieke en productionele begeleiding bij het maken van de geplande producties, waardoor goede en voor het publiek aansprekende voorstellingen te verwachten zijn.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  De Toneelschuur voert al jarenlang een gedegen bedrijfsvoering en is als producerende instelling een ervaren en betrouwbare organisatie. De commissie vindt de productionele kwaliteit sterk. De financiële situatie van Toneelschuur Producties is gezond. Ondanks dat 2015 is afgesloten met een negatief resultaat, is het eigen vermogen van de instelling nog steeds groot. Toneelschuur Producties kan zodoende tegen een stootje en heeft de financiële ruimte om risico’s aan te gaan.

  In grote lijnen gaat Toneelschuur Producties door op de ingeslagen weg en vertonen de plannen op het vlak van bedrijfsvoering geen grote ambities. Er zal zelfs minder worden gespeeld en ook de eigen inkomsten vertonen een lichte daling. De focus van de organisatie ligt duidelijk op continuïteit en doorontwikkeling van het aanbod en niet op schaalvergroting of nieuwe impulsen in het ondernemerschap. De commissie acht dit in het huidige tijdsgewricht een realistisch beleid. Toneelschuur Producties begroot hoge bijdragen uit private middelen. De instelling voert een actief beleid in het werven van grote donateurs via het nieuwe programma Talentbegunstigers en ontvangt bovendien een zeer royale gift uit een nalatenschap. Dit getuigt van sterk ondernemerschap. Maar de commissie signaleert daarentegen ook een groeiende subsidieafhankelijkheid in de financieringsmix. De begroting vertoont weliswaar relatief veel eigen inkomsten die geloofwaardig zijn op basis van resultaten uit 2013-2015, maar desondanks vraagt Toneelschuur Producties meer subsidie aan bij het Fonds en de gemeente. De commissie vindt dit geen positieve ontwikkeling. Een reflectie op de relatief lagere publieks- en eigen inkomsten en de hogere subsidieafhankelijkheid ontbreekt in de aanvraag.
  Over de publieksbenadering van Toneelschuur Producties merkt de commissie op dat zij deze vertrouwenwekkend vindt. De Toneelschuur kent het Haarlemse theaterpubliek goed en voor de reisvoorstellingen worden per productie specifieke doelgroepen bepaald die aansluiten bij de thematiek van de voorstelling. De alliantie met twintig vaste theaters in het land toont aan dat Toneelschuur Producties een vaste afzetmarkt heeft en een gewaardeerde aanbodpartner is. Dit aantal wil men de komende jaren nog uitbreiden. Met de tourneetheaters is bovendien een intensievere samenwerking gestart, waarbinnen in 2017 ook een klanttevredenheidsonderzoek zal worden uitgevoerd. De commissie vindt dat de Toneelschuur met deze stap laat zien dat het productiehuis de trend van teruglopende bezoekersaantallen in de reistheaters effectief wil keren. In de aanvraag heeft de Toneelschuur de publieksbenadering in de ogen van de commissie vooral in algemene termen uitgewerkt. Daarbij schenkt de aanvrager slechts beperkt aandacht aan het aantrekken van nieuw publiek bij specifieke voorstellingen. Wel vindt de commissie het positief dat de publieksbenadering onderdeel uitmaakt van het ontwikkelingstraject dat de theatermaker aflegt. De publieksbenadering wordt daardoor specifiek per project opgezet en uitgevoerd. Ook is de commissie positief over de stimulans die makers krijgen om veel mee op reis te gaan met hun voorstelling, om zo kennis te maken met de podia en hun publiek.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Toneelschuur Producties produceert teksttheater, waarvan het aanbod op de Nederlandse podia al ruim vertegenwoordigd is, zowel in de Basisinfrastructuur als in het vrije circuit. Binnen dat ruime aanbod vindt de commissie het werk van Toneelschuur Producties qua genre of presentatievorm niet onderscheidend. De commissie vindt dat met het werk van Toneelschuur Producties geen bijzondere bijdrage wordt geleverd aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als zeer goed.

  Toneelschuur Producties is gevestigd in Haarlem en realiseert daar veel activiteiten. De commissie stelt vast dat in Haarlem het podiumkunstenaanbod in vergelijking met steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht minder groot is. Verder constateert de commissie dat Toneelschuur Producties in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in de rest van Nederland. In de periode 2017-2020 gaat Toneelschuur Producties een hoog aandeel voorstellingen buiten de grote steden spelen. Op basis van het plan heeft de commissie er vertrouwen in dat de beoogde spreiding zal worden gerealiseerd. De commissie vindt dat Toneelschuur Producties hiermee een zeer grote bijdrage aan de geografische spreiding levert.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling gedeeltelijk toe te kennen.

  Toneelschuur Producties vraagt de toeslag aan voor het Schuur Atelier. Dit is een nieuwe plek voor talentontwikkeling voor pas afgestudeerde makers, voordat zij een nieuwemakerssubsidie kunnen aanvragen bij het Fonds of kunnen doorstromen naar de meerjarige nieuwemakerstrajecten van Toneelschuur Producties. Makers sluiten in ieder geval af met minimaal één presentatie voor publiek. In 2016 zullen starten: Liliane Brakema, Julie Cafmeyer en Eline Arbo. De commissie constateert dat de activiteiten van het Schuur Atelier duidelijk te onderscheiden zijn van de reguliere activiteiten van Toneelschuur Producties en dat zij passen bij de historie en het profiel van de instelling. Het Schuur Atelier is in haar ogen van toegevoegde waarde binnen de activiteiten van de Toneelschuur, omdat het aan jonge makers de eerste kansen biedt om zich binnen een professionele omgeving te ontwikkelen en wellicht door te stromen naar een van de andere plekken bij Toneelschuur Producties. De bijdrage talentontwikkeling van het Fonds is echter niet bedoeld voor studenten. Dit (kleine) onderdeel is derhalve niet subsidiabel. De relatief beperkte middelen die bij het Fonds beschikbaar zijn als bijdrage in de talentontwikkeling zijn niet bedoeld voor podiumkunstenaars die nog een beroepsopleiding volgen. Zij adviseert niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 90.000 euro.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Toneelschuur Producties te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  582.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  100
  4.100
  410.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  90.000
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  575.000
  Toegekend bedrag per jaar
  575.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  582.000

  Circuit klein/middel
  410.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  575.000
  Toegekend bedrag per jaar
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie