MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • Urban Myth

  Inleiding

  Urban Myth is een muziektheatergezelschap gevestigd in Amsterdam dat cultureel divers theater maakt voor zowel de kleine als de grote zaal. De artistieke leiding is in handen van Jörgen Tjon A Fong. Rob Kuiphuis is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding. De voorstellingen van Urban Myth stellen hedendaagse thema’s aan de kaak met als hoofdthema ‘De wereldstad’. Urban Myth maakt nieuw en actueel repertoire op basis van iconen uit soms eeuwenoude verhalen over de verschillende culturen die Nederland rijk is. Zo gaat het gezelschap op zoek naar persoonlijke geschiedenissen die samen ons gedeelde erfgoed vormen. Urban Myth maakt met muziek de verhalen toegankelijk voor een breed publiek. Hierbij speelt muzikale research een even grote rol als historisch onderzoek. De aanvrager heeft naar eigen zeggen een gezamenlijke taal ontwikkeld, waarbij muziek en tekst een geheel vormen. De komende jaren wil Urban Myth naast live musici ook gebruikmaken van enkele muziekproducenten en dj’s, die de opdracht krijgen om bestaande muziek te herinterpreteren. De producties van Urban Myth zijn de afgelopen jaren zwarter en politieker geworden vanwege het politieke klimaat. Het gezelschap spreekt dan ook de ambitie uit om zich de komende vier jaar te willen ontwikkelen tot hét toonaangevende zwarte theatergezelschap van Nederland. Om deze ambitie te verwezenlijken wil de aanvrager gaan werken aan de artistieke kwaliteit en het vergroten van zijn zichtbaarheid. Het gezelschap gaat in dit verband samenwerken met diverse makers. Partners zijn de Stadsschouwburg Amsterdam, het Bijlmer Parktheater en Nowhere.

  In de periode 2017-2020 zal elk seizoen bestaan uit een voorstelling voor de kleine en grote zaal, een voorstelling van een nieuwe maker en een community project. Deze voorstellingen zullen te herleiden zijn naar de rode draad in het werk van Urban Myth: ‘The Fabric of the City and the Fabric of the World’. De verkoop wordt door externen verzorgd, waaronder Jeanne Kers. De toekomstige marketingstrategie is gericht op het verleiden, veroveren en verbinden van de doelgroepen. Om de relatie met de loyale doelgroep in de Randstad te versterken en een nieuwe doelgroep aan te boren zal het gezelschap zich meer gaan richten op community building. Urban Myth heeft Amsterdam als thuisbasis en speelt door het hele land. Urban Myth wil met Podium Mozaïek voorstellingen van een viertal nieuwe makers ontwikkelen. Voor deze activiteiten wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd.

  In de periode 2017-2020 speelt Urban Myth 60 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 176.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 26.875 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 203.375 euro.

  Historie

  Urban Myth ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Urban Myth beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Kid Dynamite’, ‘Sophie en Nola’ en ‘Ella!’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  Zij kent Urban Myth als een bijzonder urban muziektheatergezelschap, dat werkt vanuit zeer oorspronkelijke thematiek en verhalen. Daarbij stelt zij vast dat het gezelschap in het verleden goede interculturele podiumkunstenaars aan zich heeft weten te verbinden, zowel voor als achter de schermen. De commissie vindt bovendien dat artistiek leider Jörgen Tjon a Fong een concrete visie heeft, waarbij oorspronkelijk en nieuw repertoire ontstaat vanuit historische iconen die voortkomen uit de verschillende culturen die Nederland rijk is. Jörgen Tjon a Fong heeft in de ogen van de commissie Urban Myth een zeer eigen signatuur weten te geven. Zo vindt zij dat hij als regisseur de verhalen op verrassend theatrale wijze over het voetlicht weet te brengen. De commissie constateert dat muziek een integraal onderdeel van de energieke en oorspronkelijke voorstellingen vormt en dat dit het werk van Urban Myth voor een breed publiek, inclusief nieuwe doelgroepen, toegankelijk maakt.

  De plannen van het gezelschap voor de periode 2017-2020 zijn volgens de commissie goed onderbouwd, bevlogen geschreven en op een plezierige en constructieve manier zelfkritisch. Dit maakt dat zij vertrouwen heeft in het vrij ambitieuze streven van het gezelschap om uit te groeien tot hét toonaangevende zwarte gezelschap van Nederland. De onderverdeling die Urban Myth maakt in de activiteiten die het de komende jaren wil uitvoeren, laten volgens de commissie een breed scala aan actuele thema’s zien die op oorspronkelijke wijze zijn uitgewerkt, waarbij traditionele muziekstijlen met eigentijdse muziek wordt gecombineerd om het narratief en de thematiek op aansprekende wijze te illustreren en ondersteunen. Uit de plannen spreekt bovendien een mooie balans tussen het produceren voor de kleine en de grote zaal, het ontwikkelen van projecten van interessante nieuwe makers en community projecten, aldus de commissie. Vanwege de helder onderbouwde professionaliseringsslag die de organisatie wil maken in de komende vier jaar acht de commissie het vertrouwenwekkend dat Jörgen Tjon a Fong zijn signatuur verder zal weten te ontwikkelen en te versterken. Daarbij is zij van mening dat de keuze voor de artiesten waar de aanvrager de komende jaren mee wil samenwerken goed gemotiveerd is. De commissie waardeert de goede muzikale research die aan de voorstellingen voorafgaat. Bovendien beoordeelt zij de wijze waarop het gezelschap een fusion tussen traditionele en eigentijdse muziek weet te maken met onder andere dj’s en muziekproducenten als doeltreffend voor de doelgroep. Al met al is de commissie ervan overtuigd dat de toekomstige voorstellingen van Urban Myth grote zeggingskracht zullen hebben voor het beoogde cultureel diverse publiek.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Urban Myth heeft een kleine kernorganisatie, waarbij het overgrote deel van de medewerkers in de periode 2013-2016 op freelancebasis heeft gewerkt. De commissie constateert dat Urban Myth in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van structurele subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en projectsubsidies heeft geproduceerd. Daarbij heeft het een redelijk solide financiële basis weten op te bouwen. In dat licht spreekt de commissie haar vertrouwen uit in de bedrijfsvoering en in de zakelijke leiding. Urban Myth heeft de afgelopen jaren een goede eigeninkomstenquote weten te behalen. De geprognosticeerde eigen inkomsten voor de periode 2017-2020 gaan weliswaar wat omlaag, maar dit acht zij goed toegelicht en onderbouwd. Hoewel de plannen voor de periode 2017-2020 tamelijk ambitieus zijn, acht de commissie deze geloofwaardig vanwege de weldoordachte wijze van produceren in het verleden. Bovendien is de aanvraag op dit gebied goed uitgewerkt. De commissie stelt vast dat Urban Myth een duidelijke missie heeft, maar zich tegelijkertijd bewust is van de risico’s die hiermee gepaard gaan. Zo heeft de geraamde stijging van de activiteitenlasten een realistische samenhang met de groei van het aantal activiteiten en met de ontwikkeling op het gebied van personele bezetting. Tevens is er sprake van een redelijke risicospreiding in het financiële dekkingsplan, dat een goede balans kent tussen overheidsgelden, private fondsen en publieksinkomsten. Zij plaatst enkel een kritische kanttekening bij het feit dat er geen heldere strategie ten behoeve van eventuele tegenvallers in de aanvraag is beschreven, wat gelet op de ontwikkeling die de organisatie wil maken een gemis is.

  Urban Myth heeft naar de mening van de commissie een duidelijke positie in het veld verworven, in zowel kleine als grote zalen. De aanvrager realiseert zich dat er in de regio veel potentieel publiek is en speelt daar op slimme wijze op in. Daarbij merkt de commissie op dat het publieksonderzoek van Urban Myth goed gefundeerd is en dat dit kan bijdragen aan de toekomstige publieksontwikkeling. Uit de plannen van Urban Myth spreekt een redelijk goed besef van hun publiek. De doelgroepen zijn in de ogen van de commissie ook op overtuigende wijze gedefinieerd. De algehele marketingstrategie, gebaseerd op verleiden, veroveren en verbinden van de doelgroep, acht de commissie weldoordacht en effectief. In dit verband merkt zij op dat het inzetten van ambassadeurs en een denktank een innovatieve wijze is om nieuw publiek aan te boren.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  Zij plaatst het aanbod binnen het genre urban muziektheater. Dit aanbod wordt maar beperkt aangeboden in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van Urban Myth onderscheidt zich verder door de gekozen thema’s en het interculturele karakter van de voorstellingen voor en achter de schermen. De commissie vindt dat het werk van Urban Myth een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Het gezelschap is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Urban Myth in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen echter hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Om die reden vindt de commissie dat Urban Myth een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert om de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  De commissie is positief over de aansprekende wijze waarop Urban Myth zijn kennis en expertise als gezelschap op het gebied van urban muziektheater wil inzetten om een nieuwe generatie makers met een cultureel diverse achtergrond te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. De plannen op dit gebied noemt zij bijzonder goed uitgewerkt, waarbij sprake is van een geïntegreerde aanpak, waarin aandacht wordt geboden aan alle facetten van het maak- en productieproces van dit specifieke genre. Het feit dat daarbij gewerkt wordt met makers die, vanuit hun cultureel diverse achtergrond, persoonlijke thema’s als uitgangspunt willen nemen voor hun voorstellingen noemt zij daarbij onderscheidend. De commissie noemt het gevraagde bedrag, dat in de aanvraag overigens niet gespecificeerd wordt, redelijk en passend bij de aard en omvang van de activiteiten. Daarbij vindt zij het positief dat Urban Myth een aantal stevige partners om zich heen heeft verzameld, die ook in financiële zin zullen participeren in de ontwikkelingstrajecten van de nieuwe makers. Wel plaatst de commissie een kanttekening bij het hoge ambitieniveau van Urban Myth op het gebied van talentontwikkeling. De grote rol die het gezelschap op dit gebied voor zichzelf weggelegd ziet, staat volgens de commissie enigszins op gespannen voet met de beoogde artistieke ontwikkeling die dit relatief jonge gezelschap wenst door te maken op het gebied van zijn kernactiviteiten. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 26.000 euro.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Urban Myth te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  203.375
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  28
  1.250
  35.000
  Circuit groot
  19
  3.500
  66.500
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  26.000
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  202.500
  Toegekend bedrag per jaar
  202.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  203.375

  Circuit klein/middel
  35.000
  Circuit groot
  66.500
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  202.500
  Toegekend bedrag per jaar
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie