MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • Project Wildeman

  Inleiding

  Project Wildeman, opgericht in 2010, bestaat uit muzikanten-makers Robin Block, Sven Hamerpagt, Milan Mes en Maarten Vinkenoog en is gevestigd in Amsterdam. Het collectief wil muziektheater maken als zijnde een bezwerende ervaring. Vanuit de gedachte dat de moderne stadsmens steeds verder van zijn eigenlijke kern verwijderd raakt, heeft de stichting als missie om haar publiek tijdelijk, door middel van een begeleide groepservaring, “door de oppervlakte heen te laten breken en een directe lichamelijke connectie te laten maken met de onderliggende bestaanslaag”, aldus de aanvraag. De taal die het gezelschap inzet bij dit eigentijdse ritueel bestaat uit poëzie, muziek en beweging. In de voorstellingen willen de makers, die ook de uitvoerenden zijn, niet spelen, maar zíjn. Dat uit zich onder meer in fysieke uitputtingsslagen die zij ondergaan. Hiermee en door het gebruik van live-elektronica en virtual reality wil Wildeman dicht op de huid van het publiek zitten. In de afgelopen jaren heeft Project Wildeman diverse voorstellingen gemaakt, die getoerd hebben of op locatie werden gespeeld. Sinds 2015 heeft het gezelschap een eigen zakelijk leider aangetrokken en is het zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en productie.

  In de komende periode wil Project Wildeman met zijn werk onderzoeken hoe de complexe infrastructuren waaraan de stadmens onderhevig is, weer te herleiden vallen tot de menselijke maat. Daarnaast wil Project Wildeman de afstand tussen kunst en maatschappij verkleinen en zoekt daartoe samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar ook met wetenschappers of experts op het gebied van robotica, stadsecologie of privacyrecht. Voor de periode 2017-2020 heeft het gezelschap het voornemen om zijn voorstellingen in te bedden in programma’s die per jaar een ander thema hebben, onder meer ‘natuur en stad’, ‘echt en virtueel’ en ‘privacy en transparantie’. De voorstellingen die in deze kaders ontwikkeld worden, zijn gebaseerd op boeken of films waarin de utopische gedachte of de keerzijde daarvan centraal staat, zoals ‘1984’, ‘A Space Odyssey’ of ‘Brave New World’. Op het artistieke vlak wordt samenwerking gezocht met onder anderen de regisseurs Sanne van Rijn en Titus Tiel Groenestege, videospecialist Karel Klomp en beeldend kunstenaar Matthias Oostrik. Het rauwe, fysieke spel blijft ook de komende periode een belangrijk aspect van het werk van Project Wildeman. In muzikaal opzicht spelen elektronische en technomuziek een prominente rol in de voorstellingen. Ook zal er met zelfgebouwde instrumenten worden gewerkt.

  In de periode 2017-2020 speelt Project Wildeman 57 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 130.000 euro.

  Historie

  Project Wildeman ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Project Wildeman beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Project Wildeman’, ‘WIJ’ en ‘Woyzeck’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Zij is van mening dat Project Wildeman in de afgelopen periode een artistieke signatuur heeft weten te ontwikkelen die zich kenmerkt door een sterk fysieke speelstijl en een energieke aanpak, die van lef getuigt. Het uitgangspunt om de voorstellingen op te zetten als een ritueel, waarin het fysieke aspect ver wordt doorgevoerd, noemt de commissie oorspronkelijk. Zij merkt echter ook op dat de dynamische opbouw, ondanks de mooie contrasten tussen serene momenten en de lichamelijke uitputtingsslagen, soms voorspelbaar is. Door de sterke vormgerichtheid kennen de voorstellingen weinig gelaagdheid, waardoor het risico bestaat dat deze tamelijk eendimensionaal worden. Dit gaat ten koste van de thematiek of het onderliggende verhaal dat de makers willen vertellen. Ook het muzikale aspect raakt in het fysieke geweld soms ondergesneeuwd, waardoor de voorstellingen aan zeggingskracht inboeten. Een uitzondering hierop vormt de voorstelling ‘Woyzeck’, die naar de mening van de commissie zowel in theatraal als in muzikaal opzicht van grote zeggingskracht getuigt en waarin sprake is van een sterke dramaturgische lijn. De commissie heeft vertrouwen in de performance-kwaliteit van de leden van Project Wildeman.

  De commissie constateert dat de plannen voor de komende periode in grote lijnen voortbouwen op het beleid dat Project Wildeman de afgelopen jaren heeft ingezet. Alle voorgenomen projecten kennen in meer of mindere mate de vorm van een ritueel, waarbij het zeer fysieke spel van de uitvoerenden het publiek mee moet nemen in een gezamenlijke beleving. De voorstellingen worden ingebed in een brede randprogrammering die een maatschappelijk geëngageerd thema hebben en waarvoor experts op de betreffende gebieden worden aangetrokken. De commissie vindt dit op zich een goed idee, maar mist een visie op de artistieke ontwikkeling van het gezelschap in bredere zin en op de samenhang van de projecten. Alhoewel voor elke voorstelling een boek of film als uitgangspunt gekozen wordt waarin de relatie tussen individu en groep of mens en techniek centraal staat, leest de commissie weinig gelaagdheid in de dramaturgische uitwerking van deze thema’s. Hierdoor komen de plannen enigszins inwisselbaar over. Daarnaast komt de muziektheatrale uitwerking van de uitgangspunten onvoldoende uit de verf. Zo acht de commissie met name de muzikale concepten mager uitgewerkt; in de beschrijving van het project ‘1984’ komt de muziek helemaal niet aan de orde. Een uitgebreidere toelichting was hier volgens de commissie op zijn plaats geweest. Ook gaat de aanvraag niet in op de publiekssetting en het gebruik van de locatie in de voorstellingen, terwijl dit juist met het oog op de “beleving” die de makers bij de toeschouwer teweeg willen brengen, van belang is. De commissie is tot slot positief over het voornemen van het gezelschap om per productie een eindregisseur te engageren en heeft vertrouwen in het vakmanschap van Sanne van Rijn en Titus Tiel Groenestege.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Zij vindt dat er een ondernemende houding spreekt uit de plannen van Project Wildeman. Zo heeft het gezelschap een ervaren zakelijk leider aangetrokken om zelfstandig te kunnen opereren. Ook is de commissie positief over de activiteiten die in de zakelijke markt worden ontplooid, zoals het geven van workshops aan het bedrijfsleven. In de voorgaande jaren werd het gezelschap niet structureel gesubsidieerd en heeft het daardoor weinig financiële reserves weten op te bouwen. Tegelijkertijd constateert zij dat de plannen voor de komende periode tamelijk ambitieus zijn en niet in alle opzichten goed worden onderbouwd. Zo laat de begroting een aanmerkelijke groei van de totale inkomsten en uitgaven zien ten opzichte van de afgelopen periode. Alhoewel de commissie de ambitie om de personele lasten realistischer te begroten dan in de afgelopen periode logisch noemt, vindt zij de dekking van de daarmee verband houdende kostenstijging niet heel evenwichtig. Zo constateert zij dat het dekkingsplan voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van overheidsgelden en dat er weinig op overige inkomsten wordt gerekend. Ook zijn de begrote inkomsten uit private fondsen, sponsoring en financiering uit consultancy-activiteiten beperkt. Daarnaast wordt er op hoge uitkoopsommen en publieksinkomsten gerekend, terwijl dit volgens de commissie onvoldoende wordt gestaafd door prestaties uit het verleden. Zo wil Project Wildeman zich behalve op festivals, waar het gezelschap naar eigen zeggen over een goed netwerk beschikt, ook profileren in het theatercircuit. Aangezien er in dit circuit echter nog niet echt naamsbekendheid is opgebouwd en er bovendien in 2015 weinig gespeeld is, is de commissie er niet op voorhand van overtuigd dat de gemiddelde geraamde publieksinkomsten realistisch zijn. In dit kader had de commissie graag een heldere toelichting gelezen op de voorgenomen hernemingen. Zo vermeldt het plan niet om welk speelcircuit of om hoeveel speelbeurten het gaat. Zij acht dit essentieel, omdat het verdienvermogen van hernemingen doorgaans hoger ligt dan voor eerste series voorstellingen. De commissie constateert dat de aanvrager nauwelijks reflecteert op bovengenoemde risico’s en dat er geen strategie wordt beschreven bij (financiële) tegenvallers.

  Project Wildeman heeft zich als muziektheatergezelschap dat “totaalprogramma’s” wil maken met een sterk fysieke component een eigen plek weten te verwerven, met name in het festivalcircuit. De aanvrager lijkt een tamelijk goed beeld van de eigen positionering te hebben. Hoewel de beoogde publieksgroepen in de aanvraag naar de mening van de commissie tamelijk algemeen omschreven zijn, constateert zij dat er in de marketingplannen wordt gestreefd naar een goede match van kanalen, middelen en doelgroepen. Daarbij noemt de commissie het positief dat Project Wildeman, door aansluiting te zoeken bij andersoortige instellingen, nieuw publiek wil bereiken. Ook het opzetten van een publieksonderzoek en het organiseren van ‘Das Experiment’ zijn activiteiten die volgens de commissie kunnen bijdragen aan het vergroten van het publieksbereik. Zij is wel kritisch over het feit dat de ambitie met betrekking tot het publieksbereik niet terug is te zien in de cijfermatige onderbouwing; in totaal liggen de gemiddelde geraamde bezoekerscijfers namelijk lager dan die in 2013 en 2014.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij rekent het werk van Project Wildeman tot het kleinschalig muziektheater met nieuwe muziek. Dit aanbod is niet ruim vertegenwoordigd op de Nederlandse podia en festivals. De voorstellingen van het gezelschap worden gekenmerkt door een sterk fysieke speelstijl, gecombineerd met een mix van beeld- en geluidtechnologie. Dat maakte het aanbod dat Project Wildeman maakt volgens de commissie onderscheidend, maar niet uniek binnen het podiumkunstenlandschap. Project Wildeman levert hiermee een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van de podiumkunsten.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Project Wildeman is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. In de periode 2013-2015 heeft het gezelschap daarnaast een substantieel aandeel van zijn voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Daarmee draagt Project Wildeman in beperkte mate bij aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Project Wildeman te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  130.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  22
  2.500
  55.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  130.000
  Toegekend bedrag per jaar
  130.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  130.000

  Circuit klein/middel
  55.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  130.000
  Toegekend bedrag per jaar
  130.000

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie