MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • PS|theater

  Inleiding

  PS|theater is een in Leiden gevestigd stadsgezelschap onder de artistieke leiding van regisseur Pepijn Smit en dramaturg Erica Smits. De zakelijk leider is Irene Timmer. PS|theater maakt verhalend, beeldend en muzikaal theater over hoe we nu in de stad samenleven. In de producties staat de mens (het individu) versus de stad (het collectief) centraal. Het gezelschap markeert Leiden als onderzoeksgebied, werkterrein, podium en partner. Door een sociaal-artistieke manier van werken speelt de stad een belangrijke rol in het tot stand komen van de producties: het gezelschap haalt inspiratie uit een dialoog met de bewoners van de stad. De opbrengst uit de gesprekken worden gebruikt in theatervoorstellingen. De voorstellingen worden veelal op locaties gespeeld die aansluiten bij het thema van de productie. Het publiek wordt door deze werkwijze uitgenodigd steeds (opnieuw) naar zijn eigen omgeving te kijken.

  Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, werkloosheid, polarisatie, nieuwkomers en decentralisatie zetten het samenleven in de stad de komende jaren verder onder druk. De makers van PS|theater zijn nieuwsgierig naar de ontwikkeling van verbondenheid en gemeenschap in de stad richting 2020. Wat betekenen deze maatschappelijke ontwikkelingen voor waarden als solidariteit en gemeenschap? Hoe verhouden individu en collectief zich tot de (verbindende) identiteit van een stad? Deze vragen vertaalt PS|theater in vier themajaren: 2017: ‘De gedroomde stad’ - hoe zijn we verbonden met de toekomst? 2018: ‘De vergeten stad’ - hoe zijn we verbonden met het verleden? 2019: ‘De wereldse stad’ - hoe zijn we verbonden met de wereld? 2020: ‘De stille stad’ - hoe zijn we verbonden met de ander? Via 'artistieke crowdsourcing' vraagt PS|theater aan onder andere inwoners, ondernemers en organisaties om hun op het thema geïnspireerde verhalen te vertellen. De theatermakers vertalen de ontmoetingen en de verhalen die daaruit voortkomen naar scènes, teksten en muziek die samenkomen in voorstellingen in de Leidse Schouwburg of op locatie. In 2017 trekt de groep naar Industrieterrein Amphoraweg voor veldonderzoek dat zal resulteren in een muziektheaterroute, getiteld 'Tinie'. In het kader van het thema ‘De gedroomde stad’ staat de vraag centraal wat het betekent om gedwongen ofwel vrijwillig slechts op een paar vierkante meter te wonen. Verhalen worden verzameld van vluchtelingen, ouderen, jongeren en gezinnen. Voor de productie 'De gedroomde stad' in de Leidse Schouwburg gaat Renée Marissing een tekst schrijven, waarin het publiek een dag en een nacht uit het leven van twintig huishoudens uit de stad meemaakt. In het kader van het thema ‘De vergeten stad’ vindt in 2018 veldonderzoek plaats in de wijk Meerburg. Heden en verleden gaan een verbinding aan in de locatieproductie 'Vergeet-me-niet' in Park Matilo. De afsluitende productie ‘De vergeten stad’ vindt plaats op Leiden CS. Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer is benaderd voor het schrijven van de tekst, waarin via zeven monologen een beeld van de 'stad-van-toen' wordt opgeroepen. In 2019 trekt het theatergezelschap voor een productie over globalisering het Bio Science Park in. In 2020 gaat PS|theater naar de kleinschalige zelfbouwwijk Nieuw Leyden voor een productie over sociale structuren. In de periode 2017-2020 speelt PS|theater veertig voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro.

  Historie

  PS|theater ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  PS|theater heeft beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘Het Verdriet van Leiden’, ‘Ons Bloed’ en ‘Nestelaar’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  PS|theater heeft zich in relatief korte tijd stevig verbonden met haar thuisstad Leiden. De stad functioneert in het werk nadrukkelijk als onderzoeksgebied, werkterrein en podium. Bij PS|theater worden verhalen uit de stad, van bewoners, partners en deskundigen vertaald naar theatervoorstellingen die lokaal de aandacht trekken. De inwoners van Leiden zijn veelal betrokken bij de uitvoering van de activiteiten. De commissie constateert dat het gezelschap door deze op de stad gerichte aanpak een duidelijke artistieke signatuur heeft ontwikkeld. Hierbij merkt de commissie op dat de makers door hun inhoud veel zeggingskracht hebben voor de bewoners van Leiden. Vanuit landelijk perspectief bezien geldt dat minder. De kwaliteit van de producties in de afgelopen periode vindt de commissie niet in alle gevallen overtuigend. De vertaling van de verhalen uit de stad naar theater is in sommige projecten beperkt in oorspronkelijkheid en vakmanschap. Zo vindt de commissie de audiotour ‘Nestelaar’ niet erg origineel of verrassend van vorm en regie en het acteerwerk niet echt aansprekend. Daartegenover staat een productie als ‘Het verdriet van Leiden’, waarin het gezelschap de specifieke kracht van de amateurdeelnemers en de locatie betekenisvol inzet, waardoor de voorstelling gelaagd is en ontroert.

  Uit het plan maakt de commissie op, dat de interesse van PS|theater voor de stad oprecht is en dat de groep daarmee in Leiden een brug kan slaan tussen publiek en theater. De commissie vindt de keuze van PS|theater voor een jaarlijks thematische, inhoudelijke afbakening voor de verschillende activiteiten sterk. Dit vormt een interessant uitgangspunt voor zowel de veldonderzoeken als de vertaling daarvan naar de uiteindelijke theaterproducties. Tegelijkertijd is het de vraag of de werkwijze, waarbij de inhoud nadrukkelijk wordt bepaald door ‘artistieke crowdsourcing’, in alle gevallen zal leiden tot interessante voorstellingen. Het plan voor een hypothesefase en veldonderzoek is op zichzelf goed gekozen, maar de aanvraag biedt geen duidelijk inzicht hoe de groep de onderzoeken uitwerkt in de beoogde producties. De plannen blijven in de ogen van commissie daarom enigszins theoretisch en spreken daardoor nog weinig tot de verbeelding. In de aanvraag ontbreekt een overtuigende verbinding tussen de inhoud en de mogelijke theatrale vormen. Zo heeft PS|theater bijvoorbeeld voor de producties ‘Tinie’ en ‘De gedroomde stad’ die in 2017 zijn gepland, behoorlijke strakke kaders bepaald. Voor ‘Tinie’ spreekt het gezelschap onder andere over een ‘poëtisch portret van grote dromen op een paar vierkante meter en de ontnuchterende realiteit van het leven’. Daarbij is de keuze om dit portret als een muziektheaterroute langs (en in) ‘tiny houses’ uit te werken niet duidelijk gemotiveerd. In ‘De gedroomde stad’ maakt het publiek een dag en een nacht uit het leven van twintig huishoudens mee, in een ‘stad zonder muren’. Die stad wordt gebouwd in de Leidse Schouwburg. Het beschreven beeld van die stad, waarop het publiek vanaf de balkons en vanuit de loges kijkt, vindt de commissie weliswaar prikkelend, maar kan beperkend gaan werken als uitwerking van de veelvormige verhalen die de inhoud van de voorstelling zullen bepalen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  PS|theater heeft zich de afgelopen jaren als ondernemer aan Leiden weten te verbinden. De groep heeft met verschillende instellingen en partners samengewerkt en wil de behaalde resultaten bestendigen in een meer structurele vorm. Het gezelschap heeft de ambitie om zich te ontwikkelen van een projectorganisatie naar het stadsgezelschap van Leiden.

  In het licht van de omvang van de activiteiten en het bereik daarvan in de stad vindt de commissie dat PS|theater met bescheiden middelen veel tot stand heeft gebracht. Dat geeft vertrouwen in de bedrijfsvoering. De partnerschappen die de groep voor de komende jaren is aangegaan en de inspanning die de gemeente doet om de groep financieel meer te ondersteunen, versterken dat vertrouwen. PS|theater weet zijn verbinding met de stad goed te gelde te maken. De commissie stelt wel vast dat de financiële positie van PS|theater ultimo 2015 weliswaar positief is maar bescheiden, zeker als basis voor de (financiële) groei die de groep wil maken in de komende jaren. De geambieerde ontwikkeling van PS|theater naar een structurele organisatie vertaalt zich in een forse groei van de exploitatie. De commissie kan zich die ambitie voorstellen, maar stelt vast dat die groei minder zichtbaar is in het aantal activiteiten of de groei van het aantal bezoekers. De commissie is daarover dan ook kritisch: naar haar mening komt de balans tussen de kosten en de output aan activiteiten en publieksbereik hierdoor scheef te liggen. De groep zegt in het plan dat er sprake is van een grotere opzet van de producties, maar dat ziet de commissie in de artistieke plannen onvoldoende terug. Het aandeel eigen inkomsten in de exploitatie neemt fors af ten opzichte van de realisatie in de afgelopen jaren. Dit is enerzijds een gevolg van een verhoogde inzet op publieke financiering om continuïteit in de bedrijfsvoering te funderen. Anderzijds begroot het gezelschap bewust voorzichtig wat betreft bijdragen uit sponsoring en private fondsen. In de ogen van de commissie ontstaat hierdoor echter het beeld, dat het gezelschap door deze nieuwe financieringsmix minder ondernemend wordt. Dat beeld wordt versterkt, doordat de inkomsten per betalende bezoeker dalen ten opzichte van het gemiddelde in de afgelopen jaren.

  De keuze van PS|theater om zich uitsluitend met Leiden te verbinden en daarvoor met de bewoners en organisaties in de stad structureel samen te werken, heeft de organisatie een stevige plek in de lokale (culturele en maatschappelijke) infrastructuur opgeleverd. De commissie is daarover positief. Met betrekking tot publieksbenadering zet PS|theater dan ook hoofdzakelijk in op de bewoners van Leiden. De beoogde groei van het aantal bezoekers past bij de stijgende lijn in de afgelopen jaren. Het vergroten van de zichtbaarheid is daarbij een van de belangrijkste middelen: PS|theater is met een diversiteit aan activiteiten en uitingsvormen aanwezig in de stad. De commissie vindt dat een zeer logische keuze die uitstekend past bij de profilering als stadsgezelschap. Ten aanzien van de inhoud van de marketing vindt de commissie het plan overigens summier. Zo beperkt de ambitie van een grotere nationale uitstraling zich publicitair gezien tot aandacht in de pers en presentaties op landelijke bijeenkomsten en congressen. Bovendien vindt de commissie het begrote budget voor de marketing in relatie tot de publieksinkomsten hoog.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  De commissie plaatst het aanbod van PS|theater binnen het sociaal-artistieke theater. In Nederland is er een beperkt aanbod van dergelijke producties, zowel in het gesubsidieerde als in het vrije circuit. Het werk van PS|theater vertoont volgens de commissie wel overlap met soortgelijk aanbod en is daarom niet uniek. De commissie oordeelt dat het werk van de PS|theater een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  PS|theater is gevestigd in Leiden, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden relatief klein is. Verder constateert de commissie dat PS|theater zijn voorstellingen in de periode 2013-2015 uitsluitend in Leiden speelde. In de komende periode blijft de groep alleen in Leiden actief. De commissie vindt dat PS|theater een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van PS|theater te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  125.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  40
  1.250
  50.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  125.000
  Toegekend bedrag per jaar
  125.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  125.000

  Circuit klein/middel
  50.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  125.000
  Toegekend bedrag per jaar
  125.000

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie