MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • De Stilte

  Inleiding

  Dansgezelschap De Stilte richt zich onder de artistieke leiding van Jack Timmermans op het ontwikkelen en uitvoeren van moderne dansvoorstellingen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het gezelschap is sinds 1994 gevestigd in Breda en beschikt daar onder meer over een eigen dansstudio en een vlakkevloertheater. De zakelijke leiding is in handen van Jan Baanstra.

  De Stilte heeft de aspiratie om wereldwijd toonaangevend te zijn op zijn gebied. Het werk wordt gepresenteerd met speciaal gecomponeerde muziek, zoveel mogelijk live uitgevoerd, en geeft ruimte aan de fantasie van de toeschouwer. In zijn voorstellingen neemt het gezelschap kinderen serieus en presenteert het een nieuw dansidioom dat samensmelt met de thematiek, het beeld en de muziek, aldus de Stilte.

  Behalve op moderne dansvoorstellingen voor kinderen, richt De Stilte zich ook op de ontwikkeling en uitvoering van bijbehorende educatie en op de uitvoering en presentatie van talentontwikkelingsprogramma's die bijdragen aan de duurzaamheid van dans voor kinderen. Het grootste gedeelte van de activiteiten van De Stilte betreft schoolvoorstellingen.

  De komende periode wil het gezelschap zijn basis verbreden door langlopende relaties aan te gaan met componisten, musici en gastchoreografen. Door gezamenlijk te creëren, voorstellingen op het repertoire te houden die afzet garanderen en door de dansers jaarcontracten te bieden, zal er ruimte zijn voor experimenten, waardoor het gezelschap zich naar eigen zeggen opnieuw kan uitvinden en artistiek kan verbreden.

  De activiteiten van De Stilte betreffen nieuwe producties onder de artistieke leiding van Jack Timmermans, waarin wordt samengewerkt met onder meer het Paul van Kemenade Quintet en het Martin Fondse Orchestra. Daarnaast worden acht producties in reprise genomen, waaronder succesvol werk dat gemaakt is binnen de series ‘1-2tjes’ en ‘3x3’. Verder realiseert De Stilte twee projecten in samenwerking met de Cultuurnacht Breda. De verkoop gebeurt in eigen beheer.

  Met Jack Timmermans als nestor wil het gezelschap in coproductie met het Internationaal Stiltefestival een platform bieden voor talenten uit eigen gelederen en van buitenaf, die de ambitie hebben om werk voor kinderen te maken. Op deze manier wil De Stilte onder meer een stevige bijdrage leveren aan de kwaliteit en het imago van de jeugddans binnen het Nederlandse podiumkunstenveld.

  In de periode 2017-2020 speelt De Stilte 359 voorstellingen per jaar (waarvan 300 schoolvoorstellingen). Het gevraagde subsidiebedrag is 485.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 97.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 582.000 euro.

  Historie

  De Stilte ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de Regeling Meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de instellingen die het meerjarig subsidieert door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten van deze instellingen te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds dertien voorstellingen van vijf verschillende producties van De Stilte bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  De Stilte is naar haar mening een gezelschap dat met zijn herkenbare voorstellingen een geheel eigen signatuur heeft ontwikkeld binnen de Nederlandse jeugddans. Zij is positief over het vakmanschap van artistiek leider Jack Timmermans dat uit het werk naar voren komt. Zij spreekt in dat verband haar waardering uit voor de manier waarop de Stilte in zijn werk aansprekende thema’s op een fantasierijke en creatieve wijze weet te vertalen voor een brede doelgroep. Volgens de commissie heeft het werk hierdoor veel zeggingskracht. Zij noemt in dit verband de voorstellingen ‘Alice’ en ‘Mongens en Jeisjes’ als voorbeelden.

  Tegelijkertijd vindt de commissie de voorstellingen van De Stilte soms ook enigszins behoudend van karakter vanwege de nadruk op esthetiek en vormgeving. Ondanks de hoge uitvoeringskwaliteit is het bewegingsmateriaal van artistiek leider Jack Timmermans naar haar mening weinig oorspronkelijk en mist de commissie een zekere mate van artistieke uitdaging in het werk.

  In dat licht noemt de commissie het positief dat uit de plannen van De Stilte voor de periode 2017-2020 blijkt dat het gezelschap zich bewust is van de noodzaak om de eigen artistieke signatuur verder aan te scherpen. De Stilte wil de komende jaren bij de totstandkoming van nieuw werk en bij activiteiten op het gebied van educatie en talentontwikkeling vertrekken vanuit een integratieve aanpak, in samenwerking met kunstenaars uit verschillende disciplines. Zo kiest artistiek leider Jack Timmermans bij de creatie van zijn eigen choreografieën ervoor te werken met componisten en muziekensembles als het Paul van Kemenade Quintet en het Martin Fondse Orchestra. Volgens de commissie kan deze aanpak de nodige impulsen bieden om het werk van De Stilte avontuurlijker te maken.

  Hoewel de commissie de commissie waardering heeft voor het feit dat Jack Timmermans zichzelf als dansmaker wil uitdagen, vindt zij de plannen op dit gebied niet allemaal even overtuigend. Daarin worden bijvoorbeeld geen directe externe inspiratiebronnen of uitdagende creatieve ontmoetingen met collega-choreografen genoemd die wijzen op een verdere ontwikkeling van zijn bewegingsvocabulaire. In de creatieprocessen ligt de nadruk sterk op de persoonlijke ervaring van Jack Timmermans en diens inzet als nestor van het gezelschap.

  Ondanks deze punten van kritiek staat de commissie positief tegenover de plannen voor de komende periode en heeft zij op basis van het werk uit de afgelopen jaren vertrouwen in de succesvolle uitvoering ervan.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

  Het gezelschap heeft vanuit standplaats Breda een solide basis weten te creëren voor de landelijke afname van een omvangrijk aantal (school)voorstellingen. De organisatie van De Stilte is volgens de commissie financieel gezond en wordt gekenmerkt door een solide bedrijfsvoering en een ondernemende houding. Het gezelschap is stevig verankerd in de zuidelijke regio en heeft hier een sterk netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd. Vooral op het gebied van scholen en kunstencentra is dit netwerk zeer uitgebreid. De eigen inkomsten van het gezelschap zijn in de afgelopen jaren stabiel gebleven, wat vertrouwen geeft in de ambities voor de toekomst.

  De begroting van De Stilte voor de komende jaren maakt volgens de commissie een degelijke en realistische indruk. De activiteiten van het gezelschap kenmerken zich door hun sterke onderlinge samenhang en de integrale aanpak op zowel creatief als productioneel en zakelijk niveau. Deze wijze van werken, met een diversiteit van stevige en zekere inkomstenbronnen, is voorbeeldig binnen het genre waarbinnen De Stilte opereert, aldus de commissie. Zij stelt vast dat de inkomsten van dansgezelschap goed aansluiten bij het profiel van het gezelschap. De inkomsten komen uit meerdere bronnen, die relatief weinig onzekerheden kennen. De Stilte ontvangt projectsubsidies uit het publieke domein (provincie en gemeente) voor educatieve doeleinden. Doordat het gezelschap succesvol een beroep doet op publieke subsidies voor educatieve doeleinden, is de verhouding tussen inkomsten uit private en publieke middelen volgens de commissie anders dan die van podiumkunstinstellingen die louter produceren. Om die reden kan zij zich vinden in de wens van De Stilte om afgerekend te worden op de Andereinkomensquote (AIQ), omdat die een representatiever beeld geeft van het ondernemerschap. Ook het aantal activiteiten en de geraamde inkomsten blijven op hetzelfde niveau of vertonen een lichte stijging. De commissie vindt het positief dat subsidies worden ingezet als investeringsbijdrage om productie en ontwikkeling te financieren en een toegankelijk prijsbeleid te voeren. De voorgenomen investeringen in eigen materialen maken daarnaast een weloverwogen indruk en worden onderbouwd door een afname van de activiteitenlasten.

  De financieringsmix die het gezelschap in de komende jaren nastreeft, is breed, oogt realistisch en wordt in de aanvraag voldoende onderbouwd. Daarbij weet De Stilte naar de mening van de commissie een goede balans te vinden in het beheersbaar houden van de ondernemingsrisico's en goed werkgeverschap. Zo wordt het positieve exploitatieresultaat dat het gezelschap in 2017 en 2018 verwacht te boeken ingezet om prijsindexaties en loongroei te bekostigen en tegelijkertijd om risico's te spreiden.

  De ambities op het gebied van publieksbereik en eigen inkomsten kenmerken zich volgens de commissie door een professionele aanpak. Zij is van mening dat het gezelschap zich hiermee overtuigend weet te positioneren. Door de aard van de verschillende activiteiten die stevig verankerd zijn in de domeinen onderwijs en educatie, neemt De Stilte een herkenbare positie in binnen het culturele en maatschappelijke veld. De ambities op het gebied van publieksbereik worden volgens de commissie gedragen door een gedegen aanpak, waarbij sprake is van een goede kennis van de jeugdige doelgroepen die het gezelschap met zijn voorstellingen wil bereiken. Daarbij vindt de commissie het positief dat De Stilte gebruikmaakt van de expertise van een extern marketingbureau. Mede gezien de behaalde resultaten uit de afgelopen jaren is de commissie ervan overtuigd dat De Stilte ook in de komende periode zijn ambities op het gebied van afzet en publieksbereik zal weten te realiseren.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij constateert dat De Stilte opereert binnen het genre jeugddans, dat als onderscheidend kan worden aangemerkt, aangezien jeugddans nagenoeg geen onderdeel uitmaakt van de Basisinfrastructuur (BIS). Aangezien in Nederland meerdere gezelschappen met vergelijkbaar werk actief zijn, leveren de activiteiten een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit, maar zijn deze niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  De Stilte is gevestigd in Breda. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in deze stad in vergelijking met andere grote steden gering is. Verder constateert de commissie dat De Stilte in de periode 2013-2015 daarnaast een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s heeft uitgevoerd. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De bijdrage aan de spreiding is daarmee groot.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert om de gevraagde bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  Zij heeft waardering voor het feit dat De Stilte in coproductie met het Internationaal Stiltefestival een platform wil bieden voor zowel makers als uitvoerenden uit eigen gelederen en van buitenaf. De commissie merkt evenwel op dat de aanpak die het gezelschap daarbij voor ogen staat nogal gesloten overkomt en zwaar leunt op de inzet van Jack Timmermans als nestor. Naar haar mening laat het gezelschap hierdoor kansen liggen om makers met een andersoortige signatuur te interesseren voor jeugddans. Daarnaast stelt de commissie vast dat de activiteiten van De Stilte op het gebied van talentontwikkeling volledig geïntegreerd zijn binnen de totale werking van het gezelschap en als zodanig niet duidelijk te onderscheiden zijn van het brede scala aan reguliere activiteiten. Hoewel de talentontwikkelingsactiviteiten goed passen bij de kennis en ervaring die De Stilte in de afgelopen decennia heeft opgedaan, zijn ze naar de mening van de commissie erg kleinschalig en weinig zichtbaar binnen de rest van het aanbod van het gezelschap. De projecten kunnen weliswaar een stimulerende invloed hebben op het eigen werk van het gezelschap, maar gezien de artistieke beslotenheid waarbinnen deze plaatsvinden, is de commissie er niet van overtuigd dat de voorgestelde activiteiten voldoende impact zullen hebben op de landelijke ontwikkelingen binnen de jeugddans.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van De Stilte te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  582.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  100
  4.100
  410.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  514.167
  Toegekend bedrag per jaar
  514.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  582.000

  Circuit klein/middel
  410.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  514.167
  Toegekend bedrag per jaar
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie