MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • PIPS:lab

  Inleiding

  Stichting PIPS:lab, opgericht in 1999 en gevestigd in Amsterdam, bestaat uit Kees Duyves (kunstenaar-uitvinder), Daan van West (componistkunstenaar), Willem Weemhoff (film- en theatermaker-kunstenaar) Yorick Heerkens (acteur-performer) en zakelijk leider Nelly Voorman. Het collectief heeft als missie om innovatief, toegankelijk multimediatheater te maken, waarbij het publiek actief benaderd wordt. De hedendaagse mediacultuur staat daarbij centraal en er wordt ingespeeld op de actualiteit. PIPS:lab wil podiumkunst in de ruimste zin van het woord beoefenen, of het nu gaat om interactieve voorstellingen en kunstinstallaties of het maken van een app of een game. In een wereld waarin mens en technologie steeds verder verweven zijn, is een theatervorm die hieraan beantwoordt onontkoombaar, aldus de aanvraag. PIPS:lab noemt zich een voorloper in het gebruik van technologie op het podium. Zo heeft het gezelschap naar eigen zeggen een lange staat van dienst met uitvindingen op het gebied van augmented en virtual reality. Voorbeelden van deze technologieën zijn de lumasol lichtschilder, immersive 360° video en motion-capture-techniek, die onder meer werden gebruikt in de voorstelling ‘Shadows in the Clouds’ en die uitmondden in de zogeheten ‘Potator’. Ook virtual reality brillen werden in de voorstellingen geïntegreerd.

  Voor de komende periode heeft PIPS:lab als doelstelling om bij te dragen aan de ontwikkelingen van augmented en virtual reality voor de kunst. Bovendien willen de makers juist ook het naar hun mening ontbrekende sociale aspect van virtual reality onderzoeken en vormgeven. Daarnaast staat de aanvrager een toenemende rol voor de toeschouwer voor ogen; interactie met het publiek maakte altijd al deel uit van de voorstellingen, zoals het massaal met licht schrijven of het sturen van foto’s door de toeschouwers. Deze interactie zal bijvoorbeeld het geval zijn bij het project ‘I’m provisation’. Naast het manipuleren van live opgenomen beelden, waardoor het publiek inzicht krijgt in deze manipulatie, wil het collectief ook meer met bestaand of vooraf opgenomen beeldmateriaal gaan werken. De urgentie om de mediamanipulatie in onze hedendaagse “mediacratie” zichtbaar en invoelbaar te maken, is het leidmotief bij alle projecten die het gezelschap in de periode 2017-2020 voor ogen staan. De voorstellingen worden aangeboden aan het zalencircuit, maar de focus wordt gelegd op het spelen op festivals, waar PIPS:lab een eigen publiek heeft opgebouwd. Om flexibeler te kunnen opereren en toch over de juiste technologie te beschikken, wil het collectief een mobiel laboratorium ontwikkelen in de vorm van een bus. Deze moet zowel een audiovisuele werkplaats zijn, als een projectietrailer waar, van binnenuit, alle kanten op geprojecteerd kan worden.

  In de periode 2017-2020 speelt PIPS:lab veertig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 175.000 euro.

  Historie

  PIPS:lab ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds negen voorstellingen van zeven verschillende producties van PIPS:lab bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  Zij vindt de ideeën die ten grondslag liggen aan het werk van PIPS:lab in de basis interessant en aansprekend voor de doelgroepen van het gezelschap en met name voor jongeren. Zij stelt vast dat in de producties op inventieve wijze gebruik wordt gemaakt van hoogstaande en complexe technologie en dat er soms sprake is van een bijzondere vormgeving. Ook de publieksparticipatie die in veel voorstellingen wordt nagestreefd noemt de commissie aansprekend. Tegelijkertijd vindt de commissie dat de producties in de afgelopen periode in artistiek opzicht van onvoldoende kwaliteit getuigen. Zij mist met name de hand van een regisseur of dramaturg in de uitwerking van de ideeën. Door het ontbreken van een context, heldere dramatische lijn of visie op het onderwerp, komt de boodschap of de thema’s die de makers willen overbrengen niet goed uit de verf. In de voorstellingen is naar de mening van de commissie nauwelijks sprake van gelaagdheid of diepgang, wat de zeggingskracht niet ten goede komt. Dit bleek volgens de commissie bijvoorbeeld in ‘Social Fiction, the land of calibration’, waarin sprake was van een dunne verhaallijn en ook in de voorstelling ‘Yvonne’ was de dramatische lijn mager uitgewerkt. Daarnaast heeft de muziek vaak een te weinig dragende rol om te kunnen bijdragen aan de dramaturgie van producties. De commissie noemt daarbij de composities niet heel verrassend of origineel. Ook over de uitvoeringskwaliteit is zij evenals vier jaar geleden niet onverdeeld positief; zo vindt zij het acteerwerk van de performers niet altijd overtuigend. De commissie leest weliswaar een reflectie van de aanvrager op de kwaliteit van het eerder gemaakte werk, maar de voorgestelde verbeterpunten richten zich uitsluitend op de technische beheersbaarheid, zoals het ontwikkelen van een mobiel laboratorium, en niet op de uitvoeringskwaliteit.

  De thema’s die PIPS:lab in de komende periode wil aansnijden vindt de commissie belangwekkend en actueel. Zo is het idee om social media te benaderen vanuit de vraag of er niet juist sprake is van sociaal isolement een spannende insteek. De uitwerking van alle plannen is naar het oordeel van de commissie echter ontoereikend. De projectbeschrijvingen beperken zich tot een praktische opzet en een beschrijving van de technologie in de voorstellingen, maar de commissie mist bij elk project een interessante regievisie of een uitgewerkt dramaturgisch concept. Zij signaleert bovendien dat bij vrijwel geen van de projecten een muzikaal concept wordt beschreven, terwijl PIPS:lab juist de wens uitspreekt om zijn “muzikale vocabulaire op te rekken”. De commissie is op zich positief over de voorgenomen samenwerkingen met bijvoorbeeld Micha Hamel, Touki Delphine en Club Gewalt, maar ook deze projecten vindt zij artistiek-inhoudelijk mager onderbouwd. Tevens ontbreken bij nagenoeg alle voorgenomen projecten de namen van het artistieke team en de beoogde uitvoerenden. Al met al is de commissie door de summiere uitwerking van de projecten en het veelal ontbreken van een artistieke visie, onvoldoende overtuigd van de potentiële zeggingskracht van de projecten.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Zij is van oordeel dat de bedrijfsvoering van PIPS:lab weinig solide overkomt. Alhoewel zij vaststelt dat de financiële situatie van het collectief gezond is, vindt zij de wijze waarop het artistieke beleid voor de komende periode financieel onderbouwd wordt niet overtuigend. Zo acht de commissie de geraamde eigen inkomsten aan de lage kant. Daarnaast is er volgens de commissie sprake van een beperkte financieringsmix. Hoewel de commissie positief is over het voornemen van PIPS:lab om zijn activiteiten op de commerciële markt te gaan uitbreiden, is er in de praktijk sprake van een relatief grote afhankelijkheid van overheidsgelden. Daarbij geeft het gezelschap aan dat er in tegenstelling tot de afgelopen periode in de toekomst wel aanvragen bij diverse particuliere fondsen zullen worden gedaan, maar de commissie ziet dit niet terug op de begroting. Ten slotte acht de commissie de beoogde publieksinkomsten niet op voorhand realistisch; de aanvrager maakt niet duidelijk hoe hij met ongeveer de helft van het aantal speelbeurten van de afgelopen jaren in de komende periode dezelfde publieksinkomsten verwacht te genereren.

  De commissie noemt het een verstandige keuze van PIPS:lab om minder te produceren en zich iets meer te richten op festivals en het buitenland, waar het gezelschap succesvol is. Niettemin vindt zij de wijze van produceren, waarbij sprake is van forse investeringen in technologie, met name in financieel opzicht, niet zonder risico’s. Zij constateert dat de aanvrager hierop nauwelijks reflecteert en dat er geen strategie wordt beschreven bij (financiële) tegenvallers. In dit opzicht is de commissie van mening dat de aanvrager er onvoldoende in geslaagd is om de in de vorige plannen aangekondigde ambities op het gebied van professionalisering waar te maken.

  De commissie vindt dat PIPS:lab een goed beeld heeft van de eigen positie in het veld. Het gezelschap opereert op het snijvlak van podiumkunst en visuele kunst en ontplooit daarnaast ook commerciële activiteiten. Binnen de podiumkunsten onderscheidt het werk van PIPS:lab zich door het interdisciplinaire karakter en de grote rol van technologische innovaties in de voorstellingen. Het gezelschap zegt hiermee een zeer diverse doelgroep te bereiken. De commissie constateert echter dat bij geen van de projecten de doelgroepen worden gespecificeerd. Ook de wijze waarop het gezelschap het eigen publiek wil behouden en een nieuw publiek wil bereiken, wordt nauwelijks concreet beschreven in de plannen. Er zal veel gebruik worden gemaakt van social media, maar de commissie leest niet hoe dit tot nieuw publiek moet gaan leiden. De samenwerkingen met diverse opleidingsinstituten zijn op zich positief en kunnen bijdragen aan het vergroten van het publieksbereik. Desondanks vindt de commissie de beoogde groei van de publieksaantallen bij een aantal speelbeurten, dat bijna de helft lager is dan in de afgelopen jaren, niet heel geloofwaardig. Zeker doordat de aanvrager aangeeft dat het lastig is om nieuw publiek aan te trekken, met name in het theatercircuit, mist zij een overtuigende onderbouwing van deze voorgenomen groei.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  PIPS:lab maakt muziektheater met nieuwe muziek en multimediale middelen. Alhoewel de inzet van technologie in toenemende mate door andere gezelschappen wordt gebruikt, is PIPS:lab naar de mening van de commissie nog altijd een pionier op het gebied van vooruitstrevende technologie. Ook zijn er weinig gezelschappen waarvan het werk in deze mate leunt op de inzet van multimediale technieken in de voorstellingen. Ook de interactiviteit met het publiek is een onderscheidend aspect van het werk van het gezelschap. De commissie vindt dat het werk van PIPS:lab een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  PIPS:lab is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. In de periode 2013-2015 heeft het gezelschap met name gespeeld in de grote steden en in enkele regio’s. Voor de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Daarmee levert het gezelschap een beperkte bijdrage aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van PIPS:lab niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  175.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  175.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie