MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • Tromp Muziek Biënnale

  Inleiding

  Stichting Tromp Muziek Biënnale (TROMP) organiseerde in 1971 een eerste concours voor jong, professioneel muziektalent. In de komende periode staan de 24e en 25e editie op de agenda. TROMP is een concours voor klassiek soloslagwerk, gericht op een internationale klasse van jonge, professionele slagwerkers. Oorspronkelijk stelde de organisatie in het concours wisselende instrumenten centraal, maar sinds de editie van 2010 is soloslagwerk de enige hoofddiscipline. In de visie van TROMP biedt slagwerk bij uitstek kansen om muzikaal nieuwe impulsen te geven en nieuw elan in de concertzaal te brengen met nieuw en vernieuwend repertoire. Het hoofddoel van TROMP is de organisatie van een concours voor mondiaal slagwerktalent. Van even groot belang is dat het festival de interesse voor toptalent, slagwerk en, via slagwerk, muziek en zelf muziek maken, moet helpen bevorderen. Daarnaast is educatie een kernactiviteit, waarbij het instrument slagwerk functioneert als toegang tot de muziek in bredere zin.

  De biënnale wordt internationaal in toenemende mate geprezen om de groeiende hoeveelheid activiteiten die worden georganiseerd voor laureaten, wat zowel bevorderlijk is voor de carrières van die laureaten als voor de zichtbaarheid van TROMP in de slagwerkwereld, aldus de aanvraag. Sinds 2012 organiseert TROMP de ‘Repertoire Days’: op het concoursrepertoire gerichte masterclasses in diverse internationale steden om talent te bereiken en rijp te maken voor het concours. De organisatie wil meer concertbemiddeling en algemene ondersteuning geven aan laureaten, en de zichtbaarheid van de laureaten in nieuwe producties en op het TROMP-festival vergroten. Ook wil de organisatie de Repertoire Days verdiepen, versterken en verbreden, om de internationale uitstraling te vergroten en meer nieuwe concoursdeelnemers te werven. Verder wil de biënnale het repertoire voor slagwerk vergroten en haar internationale netwerk van slagwerkprofessionals uitbreiden. Tot slot wil TROMP de wervingspromotie intensiveren in landen of gebieden waar wel talent is, maar waar de biënnale nog relatief onbekend is.

  In de komende jaren wil de aanvrager de dwarsverbanden tussen het concours en het festival versterken, bijvoorbeeld door de vernieuwde inschakeling en grotere zichtbaarheid van laureaten op het festival. Daarnaast presenteert TROMP meer dan voorheen de voorhoede van het internationale slagwerkaanbod. Op alle festivaldagen plant de organisatie concerten, ook buiten de hoofdlocatie, om de zichtbaarheid van het festival te vergroten. Ze wil het publieksbereik voor het festival vergroten door muziek voor meer verschillende doelgroepen te programmeren. In de komende periode wil de aanvrager bestaand educatief aanbod voortzetten en nieuw aanbod op dit vlak introduceren. Verder worden de faciliteiten voor concoursparticipanten van het tweede niveau uitgebreid en op de rustdagen workshops en masterclasses voor de deelnemers georganiseerd. Ten slotte organiseert TROMP in 2016 een pilot-versie van een slagwerkseminar gericht op professionals en liefhebbers, dat in de edities van 2018 en 2020 een vervolg moet krijgen.

  Stichting Tromp Muziek Biënnale vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘concours’. Het gevraagde subsidiebedrag is 50.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 10.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 60.000 euro per editie.

  Historie

  Stichting Tromp Muziek Biënnale ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de Regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de festivals die het meerjarig subsidieert door adviseurs de festivals te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds de verschillende festivaledities van TROMP bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  Volgens de commissie brengt TROMP elke twee jaar de meest talentvolle percussionisten in elke mogelijke vorm bij elkaar. Dat blijkt onder andere uit de kwaliteit van de laureaten, die naar haar mening hoog is; het vakmanschap bij alle kandidaten is uitstekend. Het niveau wordt volgens de commissie mede bepaald door het hoge niveau van de internationale masterclasses, de Repertoire Days, die door alle kandidaten worden gevolgd. Daarnaast is ook de samenstelling van de jury een belangrijke bepalende factor voor het aantrekken van internationaal toptalent. Ook hieraan weet het concours volgens de commissie overtuigend invulling te geven. De juryleden van TROMP hebben hun sporen op het gebied van percussie ruimschoots verdiend. Positief is de commissie ook over de diversiteit van de jurysamenstelling: van trendsetters en vernieuwers in het genre tot internationaal erkende solisten op het gebied van percussie. De samenstelling van zowel de jury als het deelnemersveld sluit bovendien goed aan bij de internationaal georiënteerde ambities van TROMP. Verder draagt ook de inbedding in de TROMP Muziek Biënnale bij aan het beeld dat de commissie heeft van het kwaliteitsniveau en de leidende positie die de organisatie neemt in het tonen van de ontwikkeling en vernieuwing in de percussie. Het festivalprogramma omvat zowel de veelbelovende talenten voor de toekomst als de internationale top.

  De commissie is positief over de plannen van TROMP om in de komende periode de Repertoire Days uit te breiden en te versterken. Zij heeft waardering voor de ambitie van de organisatie om daarmee het deelnemersveld uit te breiden en de focus te leggen op het werven van deelnemers uit landen waar het concours nog onbekend is, maar waar wel talent aanwezig is. De commissie is ook positief over de compositieopdrachten die de aanvrager uitzet. De keuze van componisten vindt zij oorspronkelijk en geeft haar het vertrouwen dat het zal leiden tot werk van hoge kwaliteit. Daarbij stelt de commissie vast dat het concours niet alleen kiest voor werken die een beroep doen op techniek en virtuositeit, maar ook voor werken waarmee laureaten expressie en spelplezier kunnen tonen. De commissie vindt dat de kwaliteiten van de laureaten binnen het concours zo op een brede manier kunnen worden beoordeeld en vindt het van belang dat bijvoorbeeld de beoordeling van de oorspronkelijkheid van de kandidaten ook onderdeel daarvan is. De beoordelingswijze is beknopt beschreven in de aanvraag, maar heeft de commissie desondanks overtuigd. TROMP toetst het muzikale vakmanschap van de deelnemers in al zijn verscheidenheid en diversiteit op een zorgvuldige manier. Tot slot heeft de commissie waardering voor de ambitie van de aanvrager om in de edities van 2018 en 2020 met het concours nog nauwer aan te sluiten bij het festival. De brede festivalprogrammering met de internationale top in slagwerk kan volgens haar de allure van het concours vergroten.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als goed.

  TROMP kent al een lange bestaansgeschiedenis, maar pas sinds 2010 is sprake van een concours met slagwerk als de enige hoofddiscipline. In zijn nog prille bestaan heeft het concours, in combinatie met het festival, volgens de commissie een stevige bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van het klassieke soloslagwerk. Een verdere uitbreiding van de Repertoire Days is in haar ogen een goede manier om die bijdrage verder uit te bouwen. Niet alleen de activiteit in Eindhoven of het winnen van het concours beïnvloeden op een positieve manier de carrières van de kandidaten. Ook deelname aan de Repertoire Days en het natraject dragen daar volgens de commissie overtuigend aan bij.

  Met het verlenen van compositieopdrachten aan nationale en internationale componisten, levert TROMP volgens de commissie tevens een bijdrage aan de repertoirevorming voor soloslagwerk en aan vernieuwing binnen de discipline. Een bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten herkent zij ook in de educatieve programma’s van TROMP. De commissie vindt de plannen op dit vlak echter nog te weinig uitgewerkt. Daarbij merkt zij op dat de nadruk ligt op het basisonderwijs. Het concours laat kansen liggen in het voortgezet onderwijs. Tot slot heeft de commissie waardering voor de intentie van TROMP om een internationaal seminar gericht op alle professionals en slagwerkliefhebbers te ontwikkelen. Hiermee kan de organisatie volgens haar een betekenisvolle inhoudelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het slagwerk.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Hoewel de commissie constateert dat de financiële positie van de organisatie gezond is, blijkt uit de cijfers dat de aanvrager vanwege een negatief resultaat in 2014 de bestemmingsreserves heeft moeten aanspreken. Het tekort werd in dat jaar met name veroorzaakt door tegenvallende publieksinkomsten en lagere sponsorinkomsten. Daarnaast bracht het Muziekgebouw Eindhoven aanzienlijk hogere kosten in rekening voor zijn ondersteunende activiteiten. De commissie is van mening dat de aanvrager in de plannen te beperkt reflecteert op dit negatieve resultaat. Wel blijkt de begroting voor de komende periode bijgesteld en sluit deze volgens de commissie aan bij zowel de realisatie van 2014 als de plannen voor de komende periode.

  Wat het verwerven van eigen inkomsten betreft, hoopt TROMP door een uitbreiding van het aantal activiteiten in de komende periode een groter publieksbereik te realiseren en daardoor meer publieksinkomsten te genereren. Daarnaast is in 2015 een financieel onderzoek gedaan naar de sponsormogelijkheden van het festival. Vooralsnog vindt de commissie dat nog weinig concreet, zeker daar de uitkomsten van dit onderzoek pas in de komende jaren zullen worden uitgewerkt en pas daarna hun beslag krijgen binnen de organisatie. Zij is er op grond van dit tijdspad niet van overtuigd dat TROMP een stijging aan sponsorinkomsten op korte termijn zal realiseren.

  Voor de publieksbenadering benoemt TROMP in het plan vijf doelgroepen, die in de ogen van de commissie goed aansluiten bij het concours, het festival en de educatieve activiteiten. Verder is zij positief over het publieksonderzoek dat in 2014 is afgenomen en over de nieuwe campagne, waarmee de organisatie sinds 2016 een nieuwe lichting cultureel creatieven in Eindhoven aanspreekt en verbindt aan de TROMP-laureaten. Ook de inzet van oud-kandidaten als ambassadeur van het festival is volgens de commissie een kansrijk instrument, vooral in de werving van nieuwe kandidaten voor het concours. Ondanks voorgenoemde inspanningen lijkt de publieksbenadering van TROMP volgens de commissie geen hoge prioriteit te hebben. De aanvrager lijkt zich vooral op een publiek van liefhebbers en professionals te richten en presenteert naar de mening van de commissie beperkt plannen om een meer algemeen publiek voor het concours te bereiken. Zo geeft TROMP, evenals vier jaar geleden, aan dat het een jonger publiek wil bereiken. De commissie is echter kritisch over de vrij technische uitwerking hiervan in het plan en het ontbreken van een concrete invulling van deze ambitie. Zij is in dit licht wel positief over de plannen van de aanvrager om in samenwerking met diverse culturele instellingen ook buiten de hoofdlocatie Muziekgebouw Eindhoven activiteiten te organiseren. Hiermee kan volgens de commissie de zichtbaarheid van de biënnale in Eindhoven worden vergroot, wat mogelijk leidt tot een aanwas van nieuw publiek.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  TROMP is in Nederland het enige festival op het gebied van slagwerk. Alhoewel slagwerk in zijn algemeenheid ook op andere podia en festivals wordt gepresenteerd, onderscheidt TROMP zich door de slagwerker als soloartiest centraal te stellen. Daarbij richt de organisatie zich niet alleen op klassiek slagwerk, maar presenteert ze ook hedendaags slagwerk, al of niet in combinatie met andere podiumkunsten.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Het festival vindt plaats in Eindhoven. De commissie vindt dat het hiermee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Eindhoven, anders dan in sommige andere regio’s in Nederland, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. In Eindhoven en omgeving vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is zeer goed.

  In de afgelopen periode heeft TROMP per editie ruim 110.000 euro ontvangen van de gemeente en circa 30.000 euro van de provincie. Naar verwachting zullen zowel de gemeente als de provincie de komende periode vergelijkbare bedragen verstrekken. Daarmee is sprake van een stevige lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert een bijdrage (co)productie toe te kennen.

  TROMP wil een nieuw programmaonderdeel toevoegen aan het festival, waarbij laureaten niet alleen worden ingezet als uitvoerend muzikant, maar ook als medebedenker en producent van een concertprogramma. In dit leertraject krijgen prijswinnaars de gelegenheid via de contacten van TROMP en het Muziekgebouw Eindhoven aansluiting te zoeken met de internationale muziekwereld en verbindingen te leggen in samenwerkingsprojecten.

  De commissie vindt dat in de aanvraag helder staat beschreven wat voor ervaring TROMP heeft met coproduceren. Ook omschrijft de aanvrager duidelijk wat de meerwaarde is van een dergelijke project voor het festival, de makers en het publiek. De commissie is positief over de concrete plannen voor de editie van 2018, waarbij de winnaar van TROMP 2014 de gelegenheid krijgt om een nieuwe invulling te geven aan het zogenaamde World Drummers-concept. In dat kader wordt een aantal aansprekende percussionisten en slagwerkers genoemd, die in samenwerking met een aantal interessante laptopartiesten het World Drummers Ensemble nieuw leven zullen inblazen. De commissie is ervan overtuigd dat de te maken (co)productie zal bijdragen aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van de TROMP te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  60.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  50.000
  Bijdrage (co)productie
   
  10.000
  Totaal per editie
  60.000
  Toegekend bedrag per editie
  60.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  60.000
  bedrag per editie
  50.000
  Bijdrage (co)productie
  10.000
  Totaal per editie
  60.000
  Toegekend bedrag per editie
  60.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie