MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • Jens van Daele's Burning Bridges

  Inleiding

  Stichting Jens van Daele (Jens van Daele’s Burning Bridges) beschrijft zichzelf als hét hedendaagse dansgezelschap in het middensegment. De artistieke kern bestaat uit choreograaf Jens van Daele en danseres Patricia Deutekom. Het gezelschap werd in 2006 opgericht en opereert sinds 2012 als een steeds wisselend collectief van dansers, muzikanten, acteurs en dramaturgen onder de naam Jens van Daele’s Burning Bridges. Het collectief wil naar eigen zeggen een zo breed mogelijk publiek bereiken met producties over heftige thema’s als strijd, dood, liefde en afscheid. Het gezelschap benadert deze thema’s intiem en persoonlijk, waardoor ze dichtbij komen, confronteren en herkenbaar zijn. De basis van het werk van Van Daele bestaat uit hedendaagse dans geïnspireerd op verschillende danstechnieken, zoals flamenco, klassiek en modern. Rauw partnerwerk is kenmerkend voor het dansidioom. De komende jaren wil het Arnhemse Jens van Daele’s Burning Bridges zijn positie bestendigen als enige hedendaags dansgezelschap in de oostelijke regio, door zich actief te verbinden aan andere kunstdisciplines. Het ziet daartoe kansen in samenwerkingen met theatergezelschappen als tgECHO, met landelijke muziek- en theaterfestivals als Oerol en November Music, met Museum Arnhem en ondernemers.

  De belangrijkste doelgroep van Jens van Daele’s Burning Bridges bestaat uit dans- en muziekliefhebbers in de brede zin van het woord. De interesse van jongeren voor het werk is volgens de aanvrager in de afgelopen jaren toegenomen. Het gezelschap streeft ernaar om deze groep de komende jaren te vergroten door uitbreiding van het educatieve aanbod. In Nederland is het gezelschap naar eigen zeggen stevig geworteld in een aantal sleutelsteden, waar het werk steevast wordt geprogrammeerd. Het gaat daarbij vooral om Utrecht, Den Haag, Haarlem, Hengelo, Tilburg, Nijmegen en Eindhoven.

  In de komende periode wil Jens van Daele’s Burning Bridges jaarlijks één grote nieuwe productie maken. Die wordt eerst gespeeld op locatie, waarna een vertaling volgt naar een theaterversie. Elke productie heeft een tournee door Nederland en België van gemiddeld dertig tot veertig speelbeurten. Het gezelschap wil de komende vier jaar een netwerk opbouwen met buitenlandse programmeurs van festivals en podia. Samen met verkoopbureau A Propic probeert het voet aan de grond te krijgen in het Franse taalgebied. In België en Zwitserland beschikt het reeds over een aantal vaste speelplekken.

  In de periode 2017-2020 speelt Jens van Daele’s Burning Bridges 52 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 133.750 euro.

  Historie

  Jens van Daele’s Burning Bridges ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Jens van Daele’s Burning Bridges beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Battre le Fer / Battre le Noir’, ‘Spring Tide’, ‘About Lucian’ en ‘Over Onze Vader’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Zij is van mening dat choreograaf Jens van Daele in de afgelopen jaren een sterke artistieke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zijn werk maakte vooral indruk door de oorspronkelijke manier waarop hij daarin persoonlijke, soms autobiografische thema's integer wist te verwerken in een combinatie van dans en livemuziek, bijvoorbeeld in de voorstelling ‘Over Onze Vader’. De commissie is positief over het vakmanschap van Jens van Daele. Zo heeft de choreograaf steeds duidelijker een uitgesproken eigen dansvocabulaire ontwikkeld, dat zich kenmerkt door een energieke en fysieke stijl. Ook is de commissie positief over de hoge uitvoeringskwaliteit van het danserstableau. In zijn laatste voorstellingen werkt hij niet alleen met livemuziek, maar zet hij ook stappen naar verdere theatrale verdieping in samenwerking met toneelschrijvers en acteurs. De toenemende mate waarin hij daarbij een beroep doet op de acteer- en zangkwaliteiten van de dansers is volgens de commissie niet in alle gevallen even geslaagd te noemen. Zij stelt vast dat de integratie tussen dans en spel bij vlagen matig is en gekenmerkt wordt door een nogal letterlijke vertaling van de gekozen thema’s. Een ander punt van kritiek van de commissie richt zich op de dramatische opbouw van de voorstellingen. Ondanks zijn inmiddels lange staat van dienst lijkt Jens Van Daele nog steeds zoekende naar de toepassing van dramaturgische principes binnen zijn werk. Dit gaat soms ten koste van de zeggingskracht van de voorstellingen.

  De toekomstplannen voor de periode 2017-2020 borduren naar de mening van de commissie op een geloofwaardige manier voort op de ontwikkeling van de afgelopen jaren. De in de aanvraag beschreven producties zijn zonder uitzondering interdisciplinair van karakter, waarbij samenwerking met verschillende interessante (inter)nationale componisten, muziekensembles, solisten en filmmakers vooropstaat. De in de aanvraag beschreven producties zijn volgens de commissie ook in thematisch opzicht consistent. De menselijke emotie staat centraal, net als herkenbaarheid voor het publiek. Jens van Daele’s streven om zichzelf bij iedere productie in artistiek opzicht opnieuw uit te vinden vindt de commissie nogal ambitieus, temeer daar de beschreven thematische uitgangspunten en de beoogde samenwerkingsverbanden niet direct op grote inhoudelijke koerswijzigingen lijken te wijzen. Desondanks noemt de commissie de plannen getuigen van oorspronkelijkheid. Dit vertaalt zich naar haar mening ook in de aansprekende thematische uitgangspunten van de te realiseren voorstellingen. Daarnaast vindt de commissie het positief dat Jens van Daele in de plannen helder reflecteert op zijn eigen artistieke ontwikkeling en de komende jaren wil blijven werken met dramaturgen. De commissie acht dit essentieel, omdat zij van mening is dat Jens van Daele’s kracht in de eerste plaats ligt in diens ongepolijste en fysieke bewegingsmateriaal ligt en minder in zijn kwaliteiten als (tekst)regisseur.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Zij stelt vast dat Jens van Daele’s Burning Bridges in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd, maar er desondanks in is geslaagd een solide financiële basis op te bouwen.

  In de plannen voor de periode 2017-2020 wordt de ontwikkeling van de eigen inkomsten volgens de commissie helder onderbouwd. De ambities liggen in het verlengde van de resultaten die het gezelschap in de afgelopen jaren heeft geboekt en mogen om die reden haalbaar genoemd worden. Dit blijkt onder meer uit de relatief uitgebreide tournees die de eerdere voorstellingen van het gezelschap maakten. De begroting sluit logisch aan bij de inhoudelijke plannen en de begroting uit voorgaande jaren. De stijging van de gemiddelde jaarbegroting in de periode 2017-2020 vertoont volgens de commissie een realistische samenhang met de groei van het aantal activiteiten en de vertaling daarvan naar ook de bedrijfsvoering en personele bezetting. Hoewel de inkomsten zijn verdeeld over meerdere inkomstenbronnen, merkt de commissie op dat de plannen in financieel opzicht sterk afhankelijk zijn van het welslagen van de ene grote productie die het gezelschap jaarlijks wil maken. De inkomstenstructuur kent in dat opzicht weinig flexibiliteit om eventuele tegenvallers op te vangen. De aanvraag gaat hier amper op in. Er is nauwelijks sprake van hernemingen van succesvolle producties en de beoogde groei van het aantal voorstellingen in het buitenland lijkt niet hoog genoeg om eventuele tegenvallers op te vangen.

  Volgens de commissie heeft het gezelschap een goed beeld van de positie die het inneemt binnen het dansveld. Het heeft in de afgelopen jaren een naam weten op te bouwen in het circuit van vlakkevloerpodia, waar de producties bovengemiddelde tournees spelen. Ook heeft Jens van Daele’s Burning Bridges een relatie opgebouwd met een aantal zomerfestivals, waaronder het Terschellings Oerol Festival, waar het werk regelmatig te zien is. Daarnaast is de inbedding in de culturele infrastructuur van vestigingsplaats Arnhem en de regio Oost goed.

  Uit de plannen blijkt volgens de commissie dat de aanvrager beseft welk publiek het bedient. Toch is de beschrijving van deze publieksgroepen naar haar mening nogal algemeen. Hoewel de commissie begrip heeft voor het feit dat dit door de succesvolle afzet van het werk in de afgelopen jaren mogelijk geen prioriteit heeft gehad, merkt zij op dat de voorgenomen groei in de komende jaren wel een professionaliseringsslag vereist op het gebied van marketing. De aanvraag weet in dat opzicht niet geheel te overtuigen. De beschreven marketingaanpak is degelijk, maar volgens de commissie niet verrassend te noemen. Wel noemt zij het positief dat de plannen blijk geven van het besef van de noodzaak om naast bestaande ook nieuwe publieksgroepen aan te boren. Ze bevatten ook een concrete vertaalslag in middelen en acties om het publieksbereik te vergroten.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het werk van het gezelschap past naar haar mening binnen het genre van hedendaagse/moderne/conceptuele dans, dat in Nederland ruim vertegenwoordigd is. De voorstellingen vallen echter op door hun interdisciplinaire karakter, waarbij onder meer gebruikgemaakt wordt van livemuziek. Om die reden is zij van mening dat de bijdrage van Jens van Daele’s Burning Bridges aan de pluriformiteit van het Nederlandse dansaanbod aanzienlijk is, maar niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  Het gezelschap is gevestigd in Arnhem. Daar wordt het structureel ondersteund door de gemeente en is het actief binnen verschillende samenwerkingsverbanden met lokale culturele instellingen en met de dansopleiding van ArtEZ. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Arnhem en omgeving in vergelijking met grote steden in de Randstad minder groot is, maar dat vergelijkbaar aanbod niet ontbreekt. Verder constateert de commissie dat het aandeel voorstellingen dat Jens van Daele’s Burning Bridges in de periode 2013-2015 in andere steden en regio’s heeft gespeeld, in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog was. De komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Jens van Daele een grote bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Jens van Daele's Burning Bridges te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  133.750
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  47
  1.250
  58.750
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  133.750
  Toegekend bedrag per jaar
  133.750
  Aangevraagd bedrag per jaar
  133.750

  Circuit klein/middel
  58.750
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  133.750
  Toegekend bedrag per jaar
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie