MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • Jonge Harten Festival

  Inleiding

  Het Jonge Harten Theaterfestival vindt jaarlijks in november plaats in Groningen. In 2017 beleeft het festival voor jongeren van 12 tot en met 29 jaar zijn twintigste editie. Het festival wordt sinds 2011 artistiek geleid door Marga Kroodsma. De organisatie beoogt mensen op jonge leeftijd te laten kennismaken en te verleiden met artistiek hoogstaande dans- en theatervoorstellingen. Naast een programmering voor een jong publiek biedt Jonge Harten Theaterfestival een podium aan jonge makers, vernieuwende theatervormen en eigentijds theater in de breedste zin van het woord. De nadruk ligt daarbij sinds 2011 op het tonen van het werk van net afgestudeerde makers. Het stelt jonge makers en interdisciplinaire kunstenaars in de gelegenheid nieuw werk te maken en het in de context van het Jonge Harten Theaterfestival te presenteren aan een jong publiek. Het Jonge Harten Theaterfestival wil een laagdrempelige context creëren voor artistiek hoogwaardige voorstellingen.

  De voorstellingen die Jonge Harten programmeert, kenmerken zich volgens de organisatie door de uitdagende inhoud en vorm, het interdisciplinaire karakter, het nieuwe en onontdekte, het directe, persoonlijke of juist absurdistische. Dat sluit volgens de aanvrager aan bij het frisse en jonge van de doelgroep. Jonge Harten biedt maatwerk, waarbij de groep van 12 tot en met 17 jaar aangenaam kennismaakt met theater. Het gaat daarbij niet alleen om theatervoorstellingen die specifiek voor de jongerendoelgroep zijn gemaakt, maar ook om voorstellingen voor een 18+-publiek, die geschikt zijn - of worden gemaakt - voor de betreffende doelgroep. Specifieke voorstellingen spelen ook op andere plekken in de provincie Groningen en jongeren reizen met een bus naar de voorstellingslocatie. Hiervoor werkt het festival nauw samen met een aantal Groningse scholen. Ook verleidt het jonge makers om voorstellingen voor jongeren te maken en worden er elk jaar jongerenproducties gemaakt. In 2017 wordt bijvoorbeeld een jongerenvoorstelling gemaakt met twee jonge makers die verbonden zijn aan Tryater.

  Met een contextprogrammering beoogt het Jonge Harten Theaterfestival er volgens de aanvraag alles aan te doen om de afstand tussen maker en publiek te slechten, onder andere door de dialoog tussen maker en publiek op gang te brengen. Jonge mensen zelf spelen bij een aantal onderdelen in de randprogrammering een belangrijke rol, bijvoorbeeld doordat zij een recensie voor het blog leren schrijven en festivalactiviteiten fotograferen. Tevens biedt het Jonge Harten Theaterfestival onder de noemer ‘Hartenjagers’ een interactief educatieprogramma aan middelbare scholieren aan als voorbereiding op het festivalbezoek. In het kader van het jubileum van het festival in 2017 investeert Jonge Harten eenmalig in een marketingcampagne en ontwikkelt ze twee voorstellingen specifiek voor het voortgezet onderwijs. Naast de theaterprogrammering biedt het festival een muziekprogrammering en werkt het met partners Grand Theatre, Noord Nederlands Toneel, Festival Cement en Villanella/De Studio uit Antwerpen nauw samen aan talentontwikkeling. Hierbij streeft de organisatie ernaar minimaal twee nieuwe producties en een kleinere interdisciplinaire productie mogelijk te maken.

  Stichting Jonge Harten vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de organisatie een bijdrage (co)productie aan van 25.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Jonge Harten ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Zij constateert dat het festival zich vooral onderscheidt door de doelgroepenkeuze; jongeren en jongvolwassenen. In de afgelopen jaren heeft het festival volgens de commissie overtuigend laten zien dat de missie om een jong Gronings publiek te verleiden om artistiek hoogstaande dans- en theatervoorstellingen bij te wonen, passend is. De manier waarop het festival op maat voorstellingen kiest voor de verschillende jongerendoelgroepen, vindt zij aansluiten bij deze ambitie. Ook de keuze om geen concessies te doen aan de beoogde artistieke kwaliteit van het aanbod voor de betreffende doelgroep, kan op de waardering van de commissie rekenen. De gezelschappen die regelmatig op het festival spelen, zoals ZEP, Maas theater en dans, Kopergietery, ISH, DOX, Artemis en Toneelmakerij, passen goed bij het profiel, omdat deze groepen voorstellingen specifiek voor de betreffende doelgroep maken. Thematisch raken deze voorstellingen nauw aan de belevingswereld van jongeren, wat een grote bijdrage levert aan de zeggingskracht voor de doelgroep. Bovendien getuigt het werk van deze gezelschappen van bewezen vakmanschap en oorspronkelijkheid.

  De commissie stelt vast dat het festival in de periode 2017-2020 voornamelijk doorgaat op de ingeslagen weg. Naast de voorstellingen specifiek gemaakt voor jongeren wil het festival voorstellingen die niet specifiek voor deze doelgroep gemaakt zijn onder de aandacht brengen bij diezelfde doelgroep. Op zichzelf vindt de commissie dat een goede keuze, maar de aanvraag geeft weinig zicht op de overwegingen die het festival maakt om uit het volwassenenaanbod te kiezen. Wat de ene voorstelling wel en de andere niet geschikt maakt voor jongeren, wordt volgens haar onvoldoende helder onderbouwd. Dat het festival daarnaast blijft putten uit de voorstellingen van de gerenommeerde jongerentheatergezelschappen, vindt de commissie logisch. Met de inhoudelijke context die het festival biedt bij een voorstellingsbezoek, draagt Jonge Harten bij aan het vergroten van de zeggingskracht van het gepresenteerde werk. De commissie stelt wel vast dat het merendeel van het getoonde jongerentheateraanbod ook op andere podia in Nederland te zien is, wat deze programmakeuzes weinig oorspronkelijk maakt. Oorspronkelijkheid vindt de commissie wel in het door het festival zelf geproduceerde werk en het geselecteerde werk van jonge makers. De commissie is het echter niet a priori eens met de aanvrager dat het werk van jonge makers vanzelfsprekend aansluiting vindt bij de jonge doelgroep. Zij had ook hierbij meer inzicht willen hebben in de specifieke vragen die het festival stelt aan die makers en in de keuze voor de genoemde makers. Bovendien vindt de commissie dat het festival, door de waarde die het aan het werk van jonge makers verleent, zich nadrukkelijker als nieuwe-makersfestival lijkt te profileren. Dit maakt volgens haar het artistieke profiel van het festival als jongerentheaterfestival diffuser.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Door te experimenteren met presentatievormen en contextprogramma’s, waarin jongeren zelf vaak een belangrijke rol vervullen, kan het festival een voorbeeld zijn voor podia die ook verbinding willen maken met de jongerendoelgroep. Deze voorbeeldfunctie wordt in het plan echter summier uitgewerkt. In het plan focust de aanvrager vooral op de bijdrage voor (jonge) makers en de invloed die het festival heeft op het creëren van nieuw werk voor de jonge doelgroep. Het motiveren van jonge makers om zich in hun werk te verhouden tot jonge mensen, draagt volgens de commissie zeker bij aan het produceren van nieuw aanbod voor deze publieksgroep. Zij heeft vanwege de jarenlange ervaring van het festival ook vertrouwen in de overdracht van inzichten in het specifieke karakter van de doelgroep aan de betreffende makers. Hoe dit zal leiden tot effecten die verder reiken dan dat nieuwe werk bij het Jonge Harten Theaterfestival te zien zal zijn, is echter onduidelijk. De commissie kan uit de aanvraag niet opmaken of de Jonge Harten-producties ook op andere podia in het land te zien zullen zijn. Voorbeelden ter illustratie van deze spin-off hadden niet misstaan in de aanvraag.

  Ondernemerschap

  Het ondernemerschap beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Vanwege een beperkt eigen vermogen is de financiële positie van het festival niet heel sterk. Daar staat tegenover dat de commissie positief is over het brede pakket van inkomstenbronnen en het voornemen van de organisatie om de eigen inkomsten in de komende jaren te vergroten. Zij constateert echter ook dat deze voornemens slechts beperkt worden vertaald in de begroting voor 2017-2020. Zo is het voorgestelde streven van de organisatie om de recette-inkomsten met 20 procent te doen stijgen, niet terug te vinden in de begroting. De focus van Jonge Harten om het bedrijfsleven te verbinden weet de commissie te waarderen, maar ook deze ambitie is in financieel opzicht zeer bescheiden vertaald in extra te verwachten inkomsten. Wat het aandeel uit private fondsen betreft, vindt de commissie de onderbouwing waarom het plafond daarin is bereikt aannemelijk. Al met al leunt de verhoging van de totale begroting voornamelijk op extra structurele ondersteuning van publieke middelen, waarmee de verhouding van de eigen inkomsten ten opzichte van de totale begroting in de komende jaren flink zal dalen.

  De commissie kan zich vinden in de analyse van de aanvrager dat de flexibele inzet van personeel een kwetsbare factor is voor de continuïteit van de organisatie. Zij vindt het dan ook begrijpelijk dat Jonge Harten ervoor kiest te investeren in de beheerslasten voor personeel, al vindt zij dat deze verhoging niet geheel moet worden gefinancierd uit publieke middelen. Ook de toename van de programmeringskosten sluit aan bij de inhoudelijke ambities van het festival voor de komende jaren. Een klein kritiekpunt heeft de commissie op de stijging van de marketingkosten, die volgens de begroting nauwelijks tot extra inkomsten uit kaartverkoop zullen leiden. Volgens de aanvrager is het festival als platform voor vernieuwing en ontwikkeling uniek in het veld vanwege de specifieke doelgroep van jongeren en jongvolwassenen. De commissie vindt dit maar ten dele waar, omdat er in haar optiek ook andere festivals zijn die zich geheel of gedeeltelijk richten op de betreffende doelgroepen. Bovendien beperkt de uitstraling van het Jonge Harten Theaterfestival zich vooral tot de stad en de provincie Groningen en is de commissie er niet van overtuigd dat de doelgroep over de hele breedte de genoemde platformfunctie als zodanig ervaart. De inbedding in de lokale context vindt zij overigens goed, gezien de vele samenwerkingsverbanden en de financiële ondersteuning die het festival lokaal en regionaal ontvangt.

  De commissie is positief over de publieksbenadering van Jonge Harten. Niet alleen is zij ervan overtuigd dat het festival met de maatwerkaanpak de juiste doelgroepen aan het juiste aanbod weet te verbinden, ook de actieve betrokkenheid van de doelgroep komt goed uit de verf. De inzet van een communitymanager en de website als personal coach om jongeren te helpen bij het maken van keuzes, kan op positieve respons van de commissie rekenen. Er spreekt niet alleen veel enthousiasme en bevlogenheid uit de aanpak, de commissie vindt de strategie vooral overtuigend als het gaat om het effectief benaderen van het beoogde publiek. De uitwerking van de publieksbenadering van Jonge Harten geeft volgens de commissie de indruk dat de organisatie de doelgroep goed kent en de juiste ingangen bij de gewenste groepen weet te vinden. Tot slot is de commissie positief over de keuze van het festival om avondkaarten in plaats van voorstellingskaarten te verkopen. Dit wordt volgens haar goed onderbouwd met de resultaten van een publieksonderzoek. Dat wees uit dat jongeren vooral kiezen voor een tijdstip om het festival te bezoeken en in mindere mate voor een specifieke voorstelling.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal.

  Het festival presenteert een multidisciplinair aanbod voor jongeren. Zij merkt op dat het festival zich niet kenmerkt door nieuw of wezenlijk andersoortig aanbod dat niet ook elders op festivals en podia te zien is of was. Omdat de commissie op grond van de aanvraag ook niet kan vaststellen of er sprake is van een substantieel aandeel van een cultureel divers aanbod, beoordeelt zij de programmering van het Jonge Harten Theaterfestival als niet onderscheidend van wat er in Nederland nog meer te zien is.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Het festival vindt plaats in Groningen. Zij vindt dat hiermee een redelijke bijdrage wordt geleverd aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in de stad Groningen, zoals in bepaalde andere regio’s, geen sprake is van het geheel ontbreken van vergelijkbaar aanbod. In Groningen vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van podiumkunsten.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie en gemeente is ruim voldoende.

  In de periode 2013-2015 heeft de instelling een gemiddelde structurele subsidie van 73.000 euro van de gemeente Groningen ontvangen. Daarnaast verkrijgt de aanvrager ook een bedrag van 17.000 euro van de provincie Groningen. Voor de komende periode rekent het festival op een gemiddelde jaarlijkse structurele bijdrage van 80.000 euro van de gemeente en 20.000 euro van de provincie. Dit is ten opzichte van de totale begroting een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert de (co)productiebijdrage toe te kennen.

  De organisatie wil jaarlijks twee tot vier voorstellingen met jonge makers (co)produceren. Daarnaast ontwikkelt zij interdisciplinaire projecten. Ondanks vraagtekens die de commissie heeft geplaatst bij de motivatie van de betreffende makers en de impact van de doelgroep op het werk van die makers, biedt het plan voldoende aanknopingspunten om te vertrouwen op een goed resultaat. De aanvrager noemt concrete namen in het plan en er is sprake van een meerjarige investering in makers. Het vertrouwen van de commissie in de plannen wordt versterkt door de voorgestelde samenwerking met het Grand Theatre, dat daarmee de juiste voorzieningen en extra inhoudelijke begeleiding aan de projecten kan bieden.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van het Jonge Harten Theaterfestival te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie