MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • Music Meeting

  Inleiding

  Music Meeting is een driedaags internationaal muziekfestival, dat ieder jaar tijdens het pinksterweekend plaatsvindt in het Park Brakkenstein in Nijmegen. Het festival bestaat sinds 1985. De laatste jaren telt het gemiddeld 15.000 bezoekers. Music Meeting wordt geleid door John van Merriënboer.

  De hoofddoelstelling van Music Meeting is een zo groot en divers mogelijk publiek bereiken voor onbekende, hoogwaardige en spannende internationale muziek, die zelden of niet in Nederland en Europa live te horen is. Music Meeting wil een inspirerende ontmoetingsplek zijn voor iedereen: betrokken musici, experts, professionals, amateurs, talenten, ambassadeurs en liefhebbers. De kernactiviteit van de organisatie is het jaarlijks terugkerende festival, bestaande uit een hoofdprogramma en een verdiepingsprogramma, met zes podia/tenten. Het hoofdprogramma van het festival, dat plaatsvindt op de podia Apollo en Mondo en uit zo’n twintig tot vijfentwintig concerten bestaat, komt tot stand door een ‘producerende programmering’ en omvat compositieopdrachten, speciale projecten en nieuwe samenwerkingsverbanden. Het aanvullende verdiepingsprogramma kent twee zwaartepunten. Enerzijds is er een contextprogramma met interviews, lezingen, films, akoestische sessies, interactieve Q&A’s, intieme brunchconcerten en het kinderprogramma ‘Mini Meeting’. Anderzijds is er een talentontwikkelingsprogramma met masterclasses, workshops, crossoverprojecten en participatieprojecten voor jongeren, amateurs en muziekstudenten.

  De huidige artistieke ambities, zoals geformuleerd in de missie, hoofddoelstelling en kernactiviteit, zullen ook het uitgangspunt vormen voor de komende periode 2017-2020. Van daaruit, binnen en vanuit de programmatische kern, zal Music Meeting naar eigen zeggen nadrukkelijker de randen, contrasten en ‘parels’ opzoeken, daar waar de echte vernieuwing plaatsvindt en ruimte voor innovatie en groei van het festival is. Met deze stap richt het festival zich op uitbreiding van het publiek, in omvang en diversiteit, én op verdieping van de muzikale ervaring van dat publiek. De organisatie wil deze ambities op drie manieren realiseren. Ten eerste door een verdere verdieping van de muzikale ervaring en versterking van de band tussen het publiek en de muziek en musici te bewerkstelligen. (Co)producties staan centraal in de programmering, in voorgaande jaren in de vorm van ‘Special Projects’. Daar voegt de organisatie een nieuw concept aan toe, namelijk ‘Artist in Focus’. Ten tweede door een van de ambities uit de afgelopen periode te schrappen, namelijk de verdere uitbreiding naar andere disciplines, zoals dans, poëzie/spoken word en muziektheater (‘Cross Disciplines’). Tot slot door nieuw en deels jonger publiek te boeien en te binden aan het kernprogramma.

  Music Meeting vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt het festival een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Music Meeting ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de Regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de festivals die het meerjarig subsidieert door adviseurs de festivals te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds de verschillende festivaledities van Music Meeting bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  Music Meeting staat bij de commissie bekend als een veelzijdig festival op het gebied van wereldmuziek. De ambitie om in het Nijmeegse Park Brakkenstein westerse en niet-westerse muziekvormen samen te brengen, met als verbindende factor het improvisatie-element, ziet de commissie mooi vertaald in de programmering van het festival in de afgelopen periode. Met de speciale projecten geeft de aanvrager volgens haar daarnaast overtuigend invulling aan de ambitie om nieuwe ontwikkelingen aan te jagen en te introduceren. Dat het festival hierbij de rijke traditie van het wereldmuziekgenre niet uit het oog verliest en op aansprekende manieren verbindt aan de innovatie, heeft al tot bijzondere experimenten en concerten geleid. Uit al het voorgaande blijkt volgens de commissie het vakmanschap van de samenstellers van het programma van Music Meeting. De artistieke leiding blijkt goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de wereldmuziek en weet de vertegenwoordigers van nieuwe en oude stromingen op een aansprekende manier samen te brengen op het festivalpodium. Voor een publiek van liefhebbers van de wereldmuziek heeft Music Meeting daardoor een grote zeggingskracht.

  De commissie is positief over de ambities van het festival voor de periode 2017-2020. De beschrijving hiervan in het plan is helder en het festival borduurt op een mooie manier voort op de stevige fundamenten die het in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. De kwaliteit is volgens de commissie geborgd en de internationale netwerken waarin Music Meeting verkeert, geven haar veel vertrouwen in het niveau van de voorgenomen programmering voor de komende jaren. Daarin wordt zij in de aanvraag vervolgens bevestigd met de namen van artiesten en groepen die in zowel het hoofdprogramma als de randactiviteiten van het festival in de komende jaren een podium krijgen. De commissie heeft waardering voor de ambitie van Music Meeting om vanuit de hierboven beschreven basis nadrukkelijker op zoek gaan naar de ‘randen, contrasten en parels’. De manier waarop het festival deze wens vertaalt in concrete activiteiten, maakt volgens de commissie nieuwsgierig en zij vindt de uitwerking oorspronkelijk. Ook kan de wijze waarop de aanvrager in het plan deze vernieuwing in het aanbod direct verbindt aan de ambitie om een breder en diverser publiek te bereiken op waardering van de commissie rekenen. Door daarbij in te zetten op de verdieping van de muziekbeleving draagt het festival overtuigend bij aan het vergroten van de zeggingskracht van het getoonde aanbod. Wat die verbreding betreft is de commissie positief over het voornemen om de zaterdagavond hernieuwde aandacht te geven met het ‘dance, trance en trad’-programma. Ook hierin komt de traditie samen met vernieuwing en zoekt het festival volgens de commissie op een aansprekende manier naar aansluiting bij een jongere doelgroep. Tot slot vindt de commissie het een verstandige keuze om de verbreding van het festival naar andere disciplines, zoals dans, poëzie en muziektheater, los te laten. Dat brengt de focus volgens haar terug naar de kern en kracht van het festival als innovatief wereldmuziekpodium.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als ruim voldoende.

  De commissie sluit zich aan bij de bewering in het plan dat het festival de state of the art in de wereldmuziek in de volle breedte presenteert. De vernieuwing die het festival daarin toont, geeft een mooie staalkaart van de nieuwe ontwikkelingen in het genre. Het festival is daarmee een inspirerende omgeving waarin nieuw werk wordt gemaakt. Uit de ‘special projects’ en aansprekende samenwerkingsverbanden blijkt volgens de commissie de actieve houding van het festival om de vernieuwing aan te jagen. Het podium van Music Meeting is in haar ogen ook een waardevol platform voor de introductie van nieuw talent. De opgebouwde kennis in de afgelopen dertig jaar maakt volgens de commissie ook de sleutelpositie van het festival als expertisecentrum in de gepresenteerde muziekvormen aannemelijk.

  Tegelijkertijd vindt de commissie de invloed van het festival op de ontwikkeling van de podiumkunsten beperkt. Voor de ontwikkeling van het eigen genre is het belangrijk, maar ook daar reiken de inspanningen voor het grootste deel niet veel verder dan het festivalterrein van Music Meeting. Die invloed is voor de ontwikkeling van het genre relevant, maar in mindere mate voor de ontwikkeling van de podiumkunsten in bredere zin.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Zij heeft vertrouwen in de bedrijfsvoering van de organisatie. Op basis van het aangeleverde cijfermateriaal constateert de commissie dat er sprake is van een financieel gezonde organisatie. Er is voldoende eigen vermogen om bescheiden tegenvallers op te vangen.

  De commissie vindt dat er in de begroting voor de komende jaren sprake is van een gedegen financieringsmix, waarbinnen de aanvrager al te grote risico’s vermijdt. De organisatie gaat bij de dekking uit van diverse inkomstenbronnen waarop het festival in het verleden ook kon rekenen. De commissie is positief over de aanpak van de organisatie om door middel van een gedifferentieerd prijsbeleid de publieksinkomsten stapsgewijs op te voeren en daarmee eventuele tegenvallers bij andere inkomstenbronnen te kunnen opvangen. Deze formule is volgens de aanvrager in de afgelopen jaren succesvol gebleken en zal zij daarom voortzetten in de komende periode.

  De bedrijfsvoering van Music Meeting kan op de waardering van de commissie rekenen. De organisatie beschrijft duidelijk hoe ze eventuele tegenvallers wil voorkomen en, indien deze zich toch voordoen, zal opvangen. Door een risicomijdend financieel beleid te voeren, hoopt de organisatie haar eigen vermogen verder te kunnen verhogen. Daarnaast geeft de organisatie volgens de commissie een duidelijk beeld van de manier waarop ze grote tegenvallers kan opvangen middels aanpassingen in de programmering.

  De organisatie positioneert zichzelf in het podiumkunstenveld als initiator van muzikale ontmoetingen en van nieuw repertoire, trendsetter en talent scout. De commissie vindt dat het festival zich met name onderscheidt van vergelijkbare festivals door zijn producerende manier van programmeren. Mede hierdoor is het festival volgens haar aantrekkelijk voor nieuwe publieksgroepen en is de publiekswaardering voor het programmeringsprofiel van het festival hoog. Het festival heeft verder in de loop van de tijd een groot aantal relevante culturele partners aan zich weten te binden. De commissie vindt dat positief, omdat het festival daardoor de exclusiviteit binnen de programmering kan blijven garanderen.

  De commissie is positief over de publieksbenadering. Het festival heeft een aantal stevige (media)partners aan zich verbonden, zoals de VPRO, Trouw en de Radboud Universiteit. Daarmee bereikt het festival landelijk een grote groep van potentiële bezoekers die passen bij het profiel. Wel merkt de commissie op dat er in de plannen in mindere mate sprake is van specifieke marketingacties passend bij de verschillende subdoelgroepen. Het marketingplan sluit volgens de commissie wel goed aan bij de ambitie van de organisatie om haar aandacht te concentreren op het aantrekken van meer publiek op de zaterdag en het vergroten van de publieksinkomsten. Hoewel de beschrijving summier is en de aanvrager gebruikmaakt van tamelijk standaard marketingmiddelen heeft de commissie er vertrouwen in dat de organisatie deze ambitie zal weten te realiseren.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit wordt door de commissie als zeer goed beoordeeld.

  Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als vernieuwend aanbod op het gebied van wereld- en jazzmuziek. De artiesten en groepen die Music Meeting programmeert zijn volgens de commissie niet of nauwelijks op andere podia en festivals in Nederland te zien. De bijzondere samenwerkingsprojecten die het festival initieert waaruit een vernieuwend aanbod in de wereldmuziek ontstaat, dragen volgens de commissie eveneens bij aan het onderscheidend vermogen van het festival. Omdat Music Meeting daarnaast voornamelijk cultureel divers aanbod presenteert, vindt de commissie dat er sprake is van een zeer belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van de podiumkunsten als ruim voldoende.

  Music Meeting vindt plaats in Nijmegen. Daarmee is de bijdrage aan de spreiding beter dan gemiddeld. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Nijmegen, anders dan in bepaalde andere regio’s in Nederland, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. In Nijmegen en omgeving vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van gemeente en provincie is ruim voldoende.

  Music Meeting ontving in de periode 2013-2015 een bijdrage van de gemeente Nijmegen van gemiddeld 53.890 euro per jaar en vraagt voor de komende periode een soortgelijk bedrag aan. Daarnaast ontving het in de afgelopen periode jaarlijks een bedrag van gemiddeld 70.781 euro van de provincie Gelderland, waar het festival ook voor de aankomende periode op rekent. Hiermee is sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert om de aanvraag voor een bijdrage (co)productie toe te kennen.

  Zij onderschrijft dat coproducties in het verleden altijd een wezenlijk onderdeel van de programmering van Music Meeting zijn geweest en verweven zijn met de overige activiteiten van het festival. Voor de komende periode voegt de organisatie een nieuw concept toe aan de (co)producties: het ‘Artist in Focus’-programma. In het plan worden de voornemens bovendien vertaald in een concrete uitwerking met beoogde namen van makers en combinaties. Hierdoor en op basis van de behaalde resultaten op dit vlak in het verleden, heeft de commissie het vertrouwen dat de coproducties een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een breed, kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Music Meeting te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie