MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • Operadagen Rotterdam

  Inleiding

  De Operadagen Rotterdam vinden jaarlijks gedurende tien dagen plaats onder artistieke verantwoordelijkheid van Guy Coolen en zakelijke leiding van Winfred Voordendag. De missie van de organisatie is om met Rotterdam als thuishaven het internationale festival te zijn dat de actualiteit en verscheidenheid van opera en muziektheater toont, geproduceerd en gevierd in meer dan honderd voorstellingen op vele stedelijke locaties, voor meer dan twintigduizend bezoekers. Hoofddoelstelling daarbij is dat Operadagen Rotterdam (ODR) nieuwe, uiteenlopende perspectieven op muziektheater en opera toont. Het festival beoogt een verbindende rol te spelen in de ontmoeting tussen toeschouwers, kunstpraktijken, culturen, professionals en amateurs. ODR zegt te kiezen voor een sterk inhoudelijk, breed georiënteerd profiel en beoogt een toonaangevende rol in te nemen in de presentatie, (co)productie en promotie van opera en muziektheater anno nu. De kernactiviteiten bestaan uit het programmeren van het jaarlijkse tiendaagse festival, voorzien van context en thematische verdieping door een randprogramma van interviews, workshops, discussies en lezingen. Ook coproduceert de organisatie nieuw werk. Daarnaast is het festival een internationale ontmoetingsplek voor debat, reflectie, uitwisseling en samenwerking tussen professionals, waarbij ODR als gastheer optreedt voor verschillende netwerkmeetings en conferenties, zoals het International Theatre Institute, Music Theatre NOW, Classical:NEXT, Opera Europa en Operatie Muziektheater.

  Tijdens de Operadagen Rotterdam wordt een breed aanbod van zowel nieuw werk als klassiek repertoire in nieuwe vormen gepresenteerd. Een belangrijk accent ligt op de menselijke zangstem in al zijn verklankingen, maar de uiteindelijke maatstaf voor het festival bestaat volgens de organisatie uit drie artistieke uitgangspunten: het werk moet getuigen van artistieke en maatschappelijke relevantie, van originaliteit en van kwaliteit.

  Vanaf 2017 werkt ODR vanuit het concept ‘Nieuwe Gronden’, dat een zoektocht is naar nieuwe waarden, zowel in de samenleving als in de wereld van opera en muziektheater. In elke editie krijgt die gedachte een andere uitwerking in maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals migratie, mystiek, maakbaarheid en mythes. ODR wil daarbij geen absolute antwoorden formuleren, maar samen met makers en publiek vooral vragen stellen. De vijf programmeringslijnen die het festival iedere editie hanteert zijn: internationale hoogtepunten; belangwekkende voorstellingen van internationale allure; stadsprojecten, projecten en locatievoorstellingen in, met en over Rotterdam; ‘Herontdek de Klassiekers’: repertoire in nieuwe bewerkingen; ‘Kids & Family’: voorstellingen voor kinderen, jongeren en families; en ‘Beeld en Geluid’: avontuurlijke muziektheatrale performances en installaties.

  Stichting Operadagen Rotterdam vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘groot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 250.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 50.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 300.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Operadagen Rotterdam ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten via de Regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de festivals die het meerjarig subsidieert door adviseurs de festivals te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds de verschillende festivaledities van Operadagen Rotterdam bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Zij is van mening dat de activiteiten van Operadagen Rotterdam voortkomen uit een kundig en weloverwogen curatorschap en een overtuigende artistieke visie. Dit uit zich volgens de commissie in een programma dat door middel van heldere thema’s een duidelijke overkoepelende samenhang heeft. Daarnaast vindt zij dat de organisatie met aansprekende routes en specifieke projecten in de afgelopen jaren een belangrijke focus heeft laten zien op het bereiken van een divers samengesteld publiek voor opera en muziektheater. Onder het motto: ‘maak het goede toegankelijk, en het toegankelijke beter’ draagt Operadagen Rotterdam in de ogen van de commissie overtuigend bij aan het creëren van meer zeggingskracht voor de betreffende disciplines. Ook is de commissie positief over de manier waarop het festival zich in de afgelopen edities heeft ontwikkeld tot een belangrijke productiepartner in Europa. De organisatie werkt met een gebalanceerde combinatie van gerenommeerde en nieuwe makers en uitvoerenden uit de opera- en muziektheaterwereld. De vakmatig gemaakte voorstellingen die in het festival worden gepresenteerd zijn volgens de commissie van hoge kwaliteit.

  In de plannen voor 2017-2020 stelt de organisatie zich heldere artistieke doelen, die volgens de commissie overtuigend worden vertaalt in aansprekende programmalijnen. De commissie vindt het positief dat Operadagen Rotterdam zich nadrukkelijk focust op voorstellingen met een maatschappelijke impact. De keuzes die het festival maakt, zijn in de ogen van de commissie oorspronkelijk en er wordt nadrukkelijk gekozen voor aanbod waarin de makers inspelen op actuele maatschappelijke thema’s. Hiernaast blijkt uit de plannen dat het festival de kunstdiscipline opera op een brede manier benadert en beoogt een hoge kwaliteit in alle stromingen, genres en uitingsvormen te tonen. De aanvrager laat hiermee volgens de commissie zien dat opera en muziektheater veel meer inhouden dan de traditionele vormen, en gaat daarmee voorbij aan de vooroordelen die er bij een niet-ingewijd publiek mogelijk bestaan. De aanvrager vertaalt dat volgens de commissie passend in een zeer divers aanbod, waarmee een breed publiek wordt aangesproken.

  Met ingang van 2017 werkt Operadagen Rotterdam vanuit het idee ‘Nieuwe Gronden’: een zoektocht naar nieuwe waarden, zowel in de samenleving als in de wereld van de opera en muziektheater. In elke editie werkt de aanvrager dat volgens de commissie passend uit aan de hand van maatschappelijk relevante vraagstukken en daarbij aansluitende programmalijnen. Dat het festival er daarmee nadrukkelijk niet alleen naar streeft om absolute antwoorden te geven, maar vooral beoogt bij zowel makers als het publiek vragen op te roepen, vindt de commissie aansprekend. Zij plaatst bij de vertaling van deze ambitie in de programmalijn ‘Stadsprojecten’ een klein punt van kritiek. In het plan staan een aantal concrete projecten genoemd die onder deze noemer worden opgezet, maar het ontbreekt volgens de commissie aan een overtuigende uitwerking van een aanpak waarmee de organisatie de bewoners van Rotterdam daadwerkelijk zal activeren. Op grond daarvan is zij er niet op voorhand van overtuigd dat de groepen die het festival hiermee beoogt te activeren, breder zijn dan de reeds in opera en muziektheater geïnteresseerde publieksgroepen.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland als zeer goed.

  Ze constateert dat het festival de state of the art toont op het gebied van opera en muziektheater. Het festival is een trefpunt voor nationale en internationale vakgenoten en daarmee een platform voor wederzijdse beïnvloeding. De organisatie is daarnaast ook organisator en gastheer van ‘Operatie Muziektheater’, een officiële netwerkbijeenkomst voor muziektheater, waar veel kennisuitwisseling plaatsvindt. Daarnaast neemt de organisatie deel aan verschillende relevante netwerken, zoals Classical:Next en IETM. Bovendien heeft het festival een sterke traditie opgebouwd in de begeleiding van nieuwe makers, waarbij het kiest voor verbindingen voor de lange termijn. Daarmee biedt Operadagen Rotterdam tevens ruimte om te experimenteren. Voor de ontwikkeling van makers is dit van grote waarde, volgens de commissie. Zij is bovendien van oordeel dat de bijdrage van Operadagen Rotterdam aan de ontwikkeling van de podiumkunsten het belang van het genre muziektheater ontstijgt, want deze strekt zich uit tot de podiumkunsten in brede zin.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Op grond van de aangeleverde gegevens constateert de commissie dat de Operadagen Rotterdam een gezonde financiële positie heeft. Dat de aanvrager in de afgelopen jaren een bescheiden weerstandsreserve heeft opgebouwd, vindt zij een positieve ontwikkeling en blijk geven van een realistische bedrijfsvoering. De commissie stelt daarnaast vast dat er in de afgelopen jaren sprake was van een stijgende lijn in het aandeel eigen inkomsten ten opzichte van de totale begroting. Zij vindt het wel opmerkelijk dat de organisatie verwacht dat er in de komende jaren het percentage eigen inkomsten eerder zal dalen dan stijgen. De commissie is van mening dat het festival zich op dit punt tamelijk behoudend opstelt en vindt niet overtuigend beargumenteerd waarom de organisatie hier een trendbreuk verwacht.

  De commissie is van mening dat er sprake is van een inzichtelijke begroting, die goed aansluit bij de inhoudelijke ambities van het festival. Ze constateert weliswaar dat het aantal kernvoorstellingen afneemt van 135 naar 100 per editie, maar de commissie vindt dat de organisatie overtuigend toelicht waarom dit niet zal leiden tot lagere activiteitenlasten. De voorgenomen nadrukkelijkere rol als coproducent die Operadagen Rotterdam wil innemen en de ambities die de organisatie heeft om stadsprojecten in eigen beheer te produceren, maken deze verschuivingen aannemelijk.

  Wat de publieksbenadering betreft, beoogt Operadagen Rotterdam om naast het opgebouwde kernpubliek een nieuw publiek voor opera en muziektheater te interesseren. Speerpunt daarbij is om met name een jongere doelgroep van 25+ te bereiken. De commissie heeft waardering voor deze ambitie en is van mening dat de organisatie in het plan een aantal elementen noemt die aan de verwezenlijking daarvan kunnen bijdragen, zoals een aangepast prijsbeleid en het aanbod van duidelijke programmeringslijnen die op de verschillende doelgroepen aansluiten. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat de genoemde doelgroepen tamelijk breed zijn geformuleerd; ze mist een specificering en daarop aansluitende communicatiestrategie. Daarnaast neemt het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling tijdens de komende edities behoorlijk toe. Hoewel Operadagen Rotterdam zich lokaal in de stad heeft verankerd en middels haar stadsprojecten nadrukkelijk verbinding zoekt met de bewoners van de stad, mist de commissie een overtuigend plan van aanpak om deze ambitie waar te maken.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als muziektheater en opera. Muziektheater en opera worden ook veel aangeboden op andere Nederlandse festivals en podia. De eigen producties en de internationale programmering zijn echter wel onderscheidend. De aanvrager levert een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap, maar is niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Rotterdam. In Rotterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert Operadagen Rotterdam geen bijzondere bijdrage aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is zeer goed.

  De afgelopen periode ontving het festival per editie ruim 230.000 euro van de gemeente Rotterdam. Voor de periode 2017-2020 ontvangt Operadagen Rotterdam naar verwachting een bijdrage van 330.000 euro van de gemeente. Hiermee is sprake van een aanzienlijke lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert een bijdrage (co)productie toe te kennen.

  Het festival coproduceert nieuw werk in samenwerking met drie producerende instellingen, te weten: Productiehuis Rotterdam, de Nederlandse Reisopera en Muziektheater Transparant. Operadagen Rotterdam wil daarmee ruimte bieden aan grensverleggende makers en zangers met een onderzoekende geest. De commissie is positief over de aanpak, waarin zowel nieuwe als bewezen talenten kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen en actief in contact worden gebracht met andere, vaak buitenlandse producenten. Daarnaast brengt de aanvrager jaarlijks minstens één stadsproject uit in eigen beheer. De commissie is van mening dat deze eigen en coproducties een belangrijke factor zijn bij het groeiende succes van het festival de afgelopen jaren. Zij heeft er vertrouwen in dat het merendeel van de coproducties zal leiden tot aanbod dat niet veel op andere podia te zien is en dat de voorstellingen die hieruit voortkomen zullen bijdragen aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Operadagen Rotterdam te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  300.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  250.000
  Bijdrage (co)productie
   
  50.000
  Totaal per editie
  300.000
  Toegekend bedrag per editie
  300.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  300.000
  bedrag per editie
  250.000
  Bijdrage (co)productie
  50.000
  Totaal per editie
  300.000
  Toegekend bedrag per editie
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie