MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • Panama Pictures

  Inleiding

  Panama Pictures richt zich onder de artistieke leiding van choreografe Pia Meuthen op het ontwikkelen en maken van werk op het snijvlak van dans en circus. Het in 2002 opgerichte Panama Pictures is sinds 2013 gevestigd in ’s-Hertogenbosch en fungeert als het kerngezelschap van theater de Verkadefabriek. Samen met zakelijk leider Mieke Lamar geeft Pia Meuthen een visie vorm die zich richt op de integratie van dans en circus en het vergroten van de zichtbaarheid en het draagvlak van haar werk. De signatuur van Pia Meuthen kenmerkt zich door de souplesse waarmee dans en circus samenvloeien tot een nieuwe fysieke taal die acrobatische toeren omarmt, maar de nadruk niet op technische hoogstandjes legt. De centrale inspiratiebron in haar werk is het menselijke gedrag binnen een sociale context. Het zijn volgens de aanvrager persoonlijke, veelal intieme verhalen, die in het werk van Pia Meuthen worden vertaald naar beweging.

  In de komende vier jaar zal Pia Meuthen een reeks voorstellingen creëren, geïnspireerd op de zesdelige romancyclus ‘Mijn strijd’ van de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård. De manier waarop Knausgård universele thema’s op een persoonlijke en rauwe manier weet over te brengen, dienen daarbij als vertrekpunt voor de komende voorstellingen. Binnen deze activiteiten wil Pia Meuthen voortbouwen op de bereikte integratie van dans en circus, en nieuwe circusdisciplines onderzoeken. Daarnaast heeft Panama Pictures de ambitie om livemuziek verder te integreren in het werk. Voor de producties wordt er gewerkt met een vast artistiek team dat naast artistiek leider en choreografe Pia Meuthen bestaat uit choreografisch assistent en trainer Miquel de Jong, componistenduo Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk, scenograaf Katleen Vinck, kostuumontwerper Sanne Reichert en dramaturg Angélique Willkie.

  De activiteiten voor de komende periode bestaan uit jaarlijks één avondvullende voorstelling in coproductie met Strijbos & Van Rijswijk, die reist langs (inter)nationale podia en festivals. Succesvolle producties uit eerdere jaren worden hernomen. Daarnaast produceert Panama Pictures kleinschalige, korte acts op diverse locaties buiten het reguliere circuit. Dit werk bestaat voor een deel uit nieuwe producties ten behoeve van artistiek onderzoek. Verder worden delen uit bestaand werk aangepast aan nieuwe locaties en situaties, zodat het gezelschap kan inspelen op vragen uit de markt. Tweemaal per jaar organiseert Panama Pictures de clubavonden ‘Road to Panama’, waarin het korte werk gebundeld wordt gepresenteerd in de clubzaal van de Verkadefabriek.

  Naast de voorstellingen organiseert Panama Pictures diverse talentontwikkelingstrajecten voor amateurdansers en -acrobaten, en masterclasses, workshops en coaching voor professionele performers en studenten. Voor het publiek organiseert Panama Pictures voor- en nabesprekingen. Panama Pictures werkt intensief samen met partners als de Verkadefabriek, Circo Circolo, DansBrabant, Strijbos & Van Rijswijk, Fontys Dansacademie en de circusopleidingen Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) en Codarts. Ook onderhoudt het banden met het Brabantse dansveld en is het lid van de Kunst van Brabant.

  In de periode 2017-2020 speelt Panama Pictures vijftig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro.

  Historie

  Panama Pictures ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Panama Pictures beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Portraits and short stories’, ‘ALPHA’ en ‘Ergens; dichtbij’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Zij constateert dat choreografe Pia Meuthen in de afgelopen jaren een artistieke signatuur heeft ontwikkeld waarin naast de dans verschillende circusdisciplines een steeds prominentere rol kregen. De commissie is van mening dat het choreografisch materiaal getuigt van vakmanschap en wordt uitgevoerd door technisch sterke dansers. Zij noemt de symbiose tussen dans en circus een verfrissend en oorspronkelijk uitgangspunt. De commissie is enigszins kritisch over de dramaturgische ontwikkeling van het werk. Zo vindt zij dat er in de voorstellingen van Panama Pictures sprake is van een geringe dynamische opbouw in het circus- en dansmateriaal, waardoor de spanningsopbouw van het werk weinig gelaagdheid kent. De wijze waarop de hybride vorm van dans en circus betekenis geeft aan de thematische uitgangspunten van het werk, noemt de commissie om die reden nog weinig uitgesproken.

  De plannen voor de periode 2017-2020 bouwen volgens de commissie op een overtuigende wijze voort op de artistieke koers die Panama Pictures in de afgelopen jaren is ingeslagen. De commissie is positief over het voornemen van Panama Pictures om het onderzoek naar de beoogde cross-over verder vorm te geven en circus in vorm en inhoud tot een volwaardige partner van de dans te maken. De uitwerking van de activiteiten voor de komende periode weet de commissie echter niet op alle punten te overtuigen. De aanvrager stelt dat de activiteiten zijn geïnspireerd op de zesdelige romancyclus ‘Mijn strijd’ van de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård. De keuze voor het werk van Knausgård als thematisch uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe producties, vindt de commissie mooi gekozen. Deze aanpak biedt volgens de commissie houvast om de dramaturgische structuur van het werk naar een hoger niveau te brengen. De uitwerking van de activiteiten laten evenwel te wensen over. Zo krijgt de commissie op basis van de plannen nog weinig beeld van de wijze waarop de thema’s uit deze cyclus door circus en dans zullen worden vertaald. Desondanks heeft de commissie er vertrouwen in dat de plannen zullen leiden tot interessant werk. Dit niet in de laatste plaats vanwege het goed op elkaar ingespeelde artistieke team.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Zij kent Panama Pictures als een kleine organisatie die sinds 2013 als kerngezelschap van de Verkadefabriek zelfstandig en met projectsubsidies voorstellingen heeft geproduceerd. De commissie constateert dat het gezelschap hierdoor in de afgelopen jaren weinig reserves heeft weten op te bouwen, waardoor een solide financiële basis ontbreekt. Zij heeft er op basis van de ingediende plannen evenwel vertrouwen in dat de organisatie haar ambitie zal weten te realiseren om de komende jaren haar slagkracht te vergroten en haar financiële positie te verstevigen. Het voornemen om het aantal voorstellingen te laten toenemen naar gemiddeld vijftig per jaar vindt de commissie overtuigend onderbouwd. Op basis van de behaalde prestaties uit het verleden acht zij het ook aannemelijk dat Panama Pictures het begrote aantal voorstellingen zal weten te verkopen. Tegenover deze stijging is naar mening van de commissie een evenredige toename van de eigen inkomsten begroot. Zij constateert dat de jaarbegroting fors hoger is dan de jaarbegrotingen van de afgelopen jaren, maar logisch aansluit op de aard en omvang van de plannen voor de periode 2017-2020. De stijging hangt volgens haar in hoge mate samen met het feit dat Panama Pictures de afgelopen jaren met minimale middelen heeft geproduceerd en in de komende jaren streeft naar een groei van het aantal activiteiten.

  De financieringsmix die Panama Pictures nastreeft, oogt volgens de commissie realistisch en wordt in de plannen voldoende onderbouwd. De belangrijkste inkomstenbronnen kennen volgens haar geen grote onzekerheden en zijn niet afhankelijk van het slagen van één productie. De commissie stelt evenwel vast dat er in de plannen geen strategie is beschreven hoe met financiële tegenvallers om te gaan indien ze optreden. De commissie constateert dat Panama Pictures diverse samenwerkingsverbanden aangaat met organisaties in zowel het dans- als in het circusveld. Ze spreekt daarbij haar waardering uit voor de reeks kernpodia in de regio Oost, Zuid en de podia in Amsterdam die het gezelschap inmiddels aan zich heeft weten te binden en jaarlijks voorstellingen en randactiviteiten zullen afnemen.

  De commissie stelt dat Panama Pictures een duidelijke visie heeft op haar positie in het circus- en danslandschap. De aanvraag beschrijft helder hoe het werk van Pia Meuthen zich verhoudt tot dat van andere dansgezelschappen die circuselementen in hun werk integreren, aldus de commissie. Ondanks de onderscheidende vorm en taal van de voorstellingen heeft dit zich nog niet weten te vertalen naar een grotere zichtbaarheid van het werk buiten de zuidelijke regio. Op basis daarvan noemt zij het positief dat Panama Pictures ernaar streeft om zowel nationaal als internationaal nieuwe markten te leren kennen. Niettemin biedt het plan haar onvoldoende aanknopingspunten om op voorhand overtuigd te zijn van een grotere landelijke zichtbaarheid van Panama Pictures. Zo is de visie van het gezelschap op publieksbenadering weinig overtuigend uitgewerkt. De publiciteitsmiddelen en marketingstrategieën die Panama Pictures wil inzetten om de beoogde nieuwe doelgroepen te bereiken, zijn volgens de commissie summier beschreven. Zij is dan ook positief over het voornemen van Panama Pictures om een marketingstrateeg in huis te halen.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage van Panama Pictures aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij stelt dat het werk van Panama Pictures valt binnen het genre van de moderne/hedendaagse/conceptuele dans. Dit genre is relatief goed vertegenwoordigd binnen het Nederlandse dansaanbod. Toch levert het bewegingsidioom van choreografe Pia Meuthen, waarin zij verschillende circusdisciplines laat samensmelten met dans, een aanzienlijke bijdrage aan de verscheidenheid van de podiumkunsten in Nederland. Op grond hiervan is de bijdrage van Panama Pictures aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap aanzienlijk, maar niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Panama Pictures is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Verder constateert de commissie dat Panama Pictures in de periode 2013-2015 relatief veel heeft gespeeld in de regio Zuid. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunsteninstellingen laag. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Op basis van bovenstaande vindt de commissie dat Panama Pictures een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Panama Pictures te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  200.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  50
  2.500
  125.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  200.000
  Toegekend bedrag per jaar
  200.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  200.000

  Circuit klein/middel
  125.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  200.000
  Toegekend bedrag per jaar
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie