MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • LUDWIG

  Inleiding

  LUDWIG is gevestigd in Amsterdam en vertegenwoordigt een collectief van musici en creatieve denkers dat zich, naar gelang het artistieke concept, in verschillende vormen manifesteert. De zakelijke leiding is in handen van Derk van der Kamp en op artistiek vlak is Peppie Wiersma verantwoordelijk. LUDWIG streeft ernaar om op een hernieuwde, oorspronkelijke wijze een verbinding met zijn toehoorders aan te gaan. Het gezelschap wil de kracht van muziek optimaal over het voetlicht brengen en is daarbij overtuigd van de waarde die schuilt in grensoverschrijdende samenwerking. Tot de kernactiviteiten behoren het initiëren en ontwikkelen van concepten en projecten op cultureel-maatschappelijk gebied en het uitvoeren daarvan, al dan niet in samenwerking met partners. LUDWIG presenteert zichzelf bij concerten, evenementen, voorstellingen en multidisciplinaire performances. De projecten worden vanuit een vooraf bepaalde context ontwikkeld, waarbij publiek, plek, partners, presentatie en programma onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten zijn. LUDWIG beschouwt zijn rol daarin als curator. Door voor ieder project de meest geëigende musici en partners te kiezen, stelt de organisatie zich vrij te kunnen bewegen buiten de gebruikelijke grenzen van repertoirekeuze, vorm, stijl of zelfs discipline. Naast het werken in opdracht worden ook projecten in samenwerking of in eigen beheer ontwikkeld.

  In de periode 2017-2020 zal LUDWIG verschillende projecten in opdracht realiseren, in samenwerking met verschillende partners en in eigen beheer. Als opdrachtgevers worden onder meer Stichting Omroep Muziek, Radio 4, het Oranjewoud Festival en Felix Meritis genoemd. De eerdere samenwerking met Barbara Hannigan moet een meer structurele vorm krijgen, doordat zij als LUDWIGs ‘Best Friend Forever’ een honorair dirigentschap gaat vervullen. Met haar worden programma’s en concepten ontwikkeld die internationaal uitgezet kunnen worden. Daarnaast staan opnames in samenwerking met haar Londense agent en artiesten van het label Outhere Music op stapel. In samenwerking met Cappella Amsterdam wordt gewerkt aan een serie muziektheatrale concepten: ‘De Nachtwakes’. In 2017 betreft het muziek van Bach tot Vivier en in 2018 een double bill van Wolfgang Rihms ‘Vigilia’ en de ‘Lamentaties’ van Thomas Tallis. LUDWIG zal zich bij LUSTR voegen in de producties van de ‘Kinder Matteüs’ en krijgt carte blance voor twee programma’s binnen Festival Classique. Samen met TodaysArt en 4D Sound wordt gewerkt aan ‘Past-present-future-programma’s’ op het grensvlak van 20e-eeuwse gecomponeerde muziek en Electronic Dance Music. In eigen beheer zal er onder meer gewerkt worden aan een nieuwe presentatievorm van Mendelssohns/Shakespeares ‘Midzomernachtdroom’ en een nieuwe multimediale productie met werk van componist Piet-Jan van Rossum. Met ‘LUDWIG en het Brein’ worden vanuit de wetenschap en zorg avondvullende programma’s ontwikkeld onder de titel ‘Brainwaves’.

  In de periode 2017-2020 speelt LUDWIG 61 voorstellingen en/of concerten per jaar op kleine/middelgrote en grote podia. Het gevraagde subsidiebedrag is 329.500 euro.

  Historie

  Stichting LUDWIG ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door LUDWIG beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of concerten ‘NTR ZaterdagMatinee - LUDWIG loves Barbara’, ‘Grachtenfestival Meesterlijk! - LUDWIG & Rosanne’ en ‘Radio 4 Hart & Ziel Concert’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van LUDWIG als voldoende.

  Zij spreekt haar waardering uit voor het vakmanschap dat de individuele musici over het algemeen laten horen. Het niveau daarvan is volgens haar hoog. In enkele concertprogramma’s resulteren deze muzikale kwaliteiten dan ook in een helder en verfrissend orkestgeluid. Dit is volgens haar zeker het geval tijdens de concerten met solist en dirigent Barbara Hannigan. LUDWIG heeft daarmee bewezen dat de keuze om interessante samenwerkingen aan te gaan, een juiste is. Met de samenwerkingen heeft de aanvrager aansprekende initiatieven met een innovatief podiumbeeld laten zien, die een potentieel divers publiek aanspreken. Hierdoor wordt volgens de commissie een grote zeggingskracht bereikt. In de projecten die het artistieke kernteam vormgeeft zonder aansprekende solisten, mist de commissie echter deze kwaliteiten. Er is sprake van een aansprekend collectief, maar dat heeft als zodanig nog geen duidelijke eigen artistieke signatuur opgeleverd. De commissie is kritisch over de samenstelling van het ensemble in een aantal concerten. Zij vindt dat de musici niet altijd goed genoeg op elkaar zijn ingespeeld en dat daardoor het samenspel voor verbetering vatbaar is.

  LUDWIG wil voor de periode 2017-2020 opnieuw experimenteren met de concertvorm en zijn lijn van samenwerkingsverbanden uitbreiden en verstevigen. Zoals eerder vermeld is de commissie enthousiast over de samenwerking met Barbara Hannigan. Zij vindt echter ook dat in de plannen sprake is van een veelheid aan ideeën, programma’s, partners en concepten die op artistiek-inhoudelijk vlak slechts summier zijn uitgewerkt. Door deze veelheid is de commissie niet overtuigd dat de eigen artistieke signatuur die het ensemble wil uitdragen voldoende zichtbaar zal zijn. Bij veel programma’s wordt bovendien geen inzicht in het te spelen repertoire gegeven. Zo wordt er bijvoorbeeld geen artistiek-inhoudelijke informatie gegeven over de opera zonder zangers van Piet-Jan van Rossum. De commissie kan zich op basis van de beschreven plannen onvoldoende een beeld vormen van de zeggingskracht die van deze producties uit zal gaan.

  Positief is de commissie over de thematiek en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de meeste producties. Zij is er op basis van de voorgenomen plannen echter niet van overtuigd dat LUDWIG zijn ambities op dit vlak de komende jaren gaat verwezenlijken. In de beschrijving van de producties komen de ambities ten aanzien van een andere opstelling op het podium, bijzondere locaties en de speelwijze nauwelijks naar voren. Dat doet volgens de commissie ook afbreuk aan het vertrouwen in de zeggingskracht van de concerten. Reflectie op repetities en hoe de selectie van de musici plaats zal vinden, ontbreekt in de plannen. Al met al mist de commissie een concrete uitwerking van de producties, waardoor zij weinig vertrouwen heeft dat er daadwerkelijk een nieuwe concertvorm binnen het klassiekemuzieklandschap wordt ontwikkeld.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De commissie constateert dat de relatief jonge stichting de afgelopen periode met bijdragen uit publieke en private middelen haar activiteiten heeft gerealiseerd. Op basis van de aangeleverde jaarcijfers constateert de commissie dat de liquiditeit en solvabiliteit van de organisatie stabiel zijn.

  De commissie vindt de ontwikkeling van de eigen inkomsten die LUDWIG ambieert voor de periode 2017-2020 weinig aannemelijk. Over de afgelopen periode laten de cijfers een redelijk stabiele stijging zien, maar deze staat niet in verhouding tot de verwachte groei voor de komende jaren. Tot nu toe zijn bijvoorbeeld nog nauwelijks inkomsten gegenereerd uit recettes, terwijl LUDWIG daar een behoorlijke groei in voorziet. De commissie vindt het positief dat de organisatie naar een gedifferentieerde samenstelling van de inkomstenbronnen streeft, maar mist een duidelijke strategie die ten grondslag ligt aan de verwachte stijging van de eigen inkomsten. LUDWIG geeft in de plannen een toekomstvisie op de totale begrotingsontwikkeling, waarbij er in stappen een professionalisering doorgevoerd wordt. Die professionalisering gaat echter gepaard met een explosieve groei van de totale lasten, die de commissie onvoldoende gemotiveerd vindt. De activiteitenlasten zijn volgens haar onvoldoende toegelicht. Het aantal concerten zal de komende periode iets minder dan verdubbelen, maar de activiteitenlasten zullen ten opzichte van het meest recente jaar meer dan verviervoudigen. De commissie kan uit de plannen ook niet opmaken wat de omvang van de bezetting binnen de voorgenomen producties is, waardoor onduidelijk is of hier een deel van de verklaring ligt. Ook vindt zij de geformuleerde strategie bij tegenvallers zeer summier. Er wordt bijvoorbeeld niet gereflecteerd op de gevolgen van het uitblijven van de zeer ambitieuze groeiverwachtingen op het gebied van bezoekersaantallen.

  De commissie vindt dat de organisatie geen goed zicht heeft op de beoogde doelgroepen. LUDWIG schetst een te algemeen beeld van de verschillende doelgroepen en daarnaast mist de commissie een uitwerking van de relatie tussen dit publiek en het ensemble. De doelgroepen worden voornamelijk beschreven vanuit de verschillende concertseries van het ensemble. De commissie denkt niet dat aan de hand van deze werkwijze een eigen publiek kan worden opgebouwd. Dit geldt ook voor de manier waarop LUDWIG zich positioneert richting het publiek. De organisatie beschrijft een innovatieve werkwijze, waarin ze door middel van bijzondere locatieconcerten haar publiek opzoekt. Zo zijn er ook stappen gezet om op sociaal-maatschappelijk niveau verschillende partners te binden en hierdoor een publiek te bereiken dat niet gewend is om naar klassieke concerten te gaan. De commissie vindt dat er met onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, het opzetten van een nieuwe website en het vinden van een vaste partner op het gebied van publiciteit goede stappen zijn gezet. Vooralsnog is zij echter van mening dat de koppeling met verschillende doelgroepen zo veelomvattend is dat zij daarin nauwelijks een concrete of overtuigende strategie kan ontwaren.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Het aanbod plaatst de commissie binnen het genre klassieke muziek. Dit genre is zowel binnen het gesubsidieerde circuit als daarbuiten in ruime mate vertegenwoordigd. De commissie is van mening dat de presentaties van LUDWIG wel een bijzondere vorm kennen, maar in de basis blijft sprake van een klassiek concert. Daarnaast is er een grotere groep ensembles actief bij wie andere vormen van podiumpresentatie integraal onderdeel zijn van de reguliere praktijk. Daarmee leveren de concerten van LUDWIG geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  De instelling is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat LUDWIG in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Daarnaast heeft LUDWIG in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen een substantieel aandeel van zijn concerten in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding voor ogen. Daarmee levert LUDWIG een beperkte bijdrage aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van LUDWIG niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  329.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  329.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie