MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • Theatergroep Aluin

  Inleiding

  Theatergroep Aluin is de naam van een in Utrecht gevestigd theatergezelschap onder de artistieke leiding van Erik Snel en Victorine Plante. De zakelijke leiding is in handen van Monica Brocken. De naam van het gezelschap verwijst naar de chemische verbinding die wordt gebruikt om het bloed te stelpen van scheerwondjes. De bloedstollende en prikkelende eigenschappen van aluin vertaalt de theatergroep in zijn missie naar de aard van zijn voorstellingen. Daarin vertelt de groep oersterke verhalen in een dynamische, heldere en humoristische vorm. Het gezelschap streeft naar kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk theater en zoekt daarbij een groot en divers publiek in zowel theaters als scholen, musea, bedrijven, huiskamers en op stadspleinen. Aluin vertelt verhalen om mensen tot denken aan te zetten om zo standpunten te nuanceren. De verhalen die Aluin kiest, zijn behalve de tijdloze tragedies van de oude Grieken en van Shakespeare ook ‘nieuwe’ verhalen uit de Bijbel en uit de Nederlandse geschiedenis. Verhalen die ook vandaag de dag nog van invloed zijn op onze cultuur, op hoe we leven en denken en op onze identiteit. Die verhalen leveren de moderne mens goed gereedschap om in deze verwarrende tijden de wereld met fantasie en verbazing tegemoet te treden in plaats van met angst en argwaan. Aluin brengt de verhalen veelal unplugged en portable: direct vanuit het spel en de verbeelding van de acteurs, zonder decor en licht op uiteenlopende speellocaties. Aluin bespeelt bewust veel verschillende locaties om het publiek te bereiken dat de weg naar de traditionele podia (nog) niet weet te vinden.

  De komende jaren verwacht Aluin jaarlijks 240 voorstellingen te spelen, waarvan 150 schoolvoorstellingen. Er wordt specifiek voor het produceren en spelen van zes nieuwe producties subsidie aangevraagd. In 2017 staat ‘Smekelingen/Smekende Moeders’ op het programma, een bewerking van de tragedie van Euripides over het land Argos dat een oorlog van Thebe verliest. Argos krijgt zijn slachtoffers niet terug en roept daarom de hulp van de koning van Athene in. De Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht dragen artistiek en productioneel bij aan de voorstelling. In 2017 staat ook een kerstvoorstelling gepland: ‘1609 Het Bestand’ is het tweede deel van de trilogie ‘De Vaderlandse Oorlog’ tegen het decor van de Tachtigjarige Oorlog. ‘Engel’ wordt een voorstelling gebaseerd op het boek Selma van Ad van Liempt dat gaat over Selma Wijnberg-Engel die kamp Sobibor overleefde. Een productie waarin de lichtheid van de levenskracht van Selma wordt benadrukt, ondanks de sombere omstandigheden. Shakepeare’s ‘12th Night’ van Shakespeare wordt bewerkt tot ‘12th Night Unplugged’: een vrolijke muzikale komedie over liefde, verwarring, rangen, standen en genderissues. Inspiratiebronnen vormen de films ‘Love Actually’ en ‘Four Weddings and a Funeral’. In 2019, het vierhonderdste sterfjaar van Johan van Oldenbarnevelt, wordt ‘1619 Het Beulszwaard’ gemaakt. Dit laatste deel van de trilogie ‘De Vaderlandse Oorlog’ zal samen met de eerdere delen worden gepresenteerd op verzoek van en in samenwerking met de Johan van Oldenbarnevelt Stichting. Het derde deel van de ‘Terug uit Troje’-trilogie wordt ‘Free Penelope’, in het voorjaar van 2020.

  In de periode 2017-2020 speelt Theatergroep Aluin 240 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 112.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 22.500 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 135.000 euro.

  Historie

  Theatergroep Aluin ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Theatergroep Aluin onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstelling ‘(it sucks to be) Helena’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Aluin is in de ogen van de commissie sterk in het vertellen van belangwekkende historische verhalen in een frisse, humorvolle, voor jonge mensen aansprekende vorm. De ontwikkelde unplugged-stijl is niet alleen herkenbaar, maar ook doeltreffend. De commissie is positief over het feit dat Aluin daarmee belangrijke verhalen uit het klassieke toneelrepertoire en Bijbelverhalen en belangrijke historische gebeurtenissen met veel zeggingskracht voor jonge mensen heeft ontsloten. De voorstellingen laten zien dat de groep een heldere visie heeft op de essentie van de gekozen verhalen. Hij maakt die toegankelijk door een lichte toon, met humor, ontroering en een dynamische speelstijl. Zowel schrijver als regisseurs en acteurs hebben in gezamenlijkheid veel vakmanschap opgebouwd om de voorstellingen aansprekend te maken. In de ogen van de commissie sluiten taal en regie vaak goed op elkaar aan en spelen de acteurs met verve. In de voorstellingen ziet de commissie een herkenbare, eigen signatuur. Zij ziet de beschrijving van de plannen als een voortzetting van de keuze van Aluin om ‘oersterke verhalen’ op een toegankelijke manier te vertellen. Daar is de commissie op zichzelf positief over. Zij is wel kritisch over de veelheid aan plannen die in de visie van Aluin geschikt moeten zijn voor verschillende soorten doelgroepen. De plannen variëren van het voorzetten van de reeds gestarte series als ‘De Vaderlandse Oorlog’ en ‘Terug uit Troje’ tot ‘Smekende Moeders’, een grootschalige productie op locatie. Naast de verschillende producties in de aanvraag produceert Aluin nog andere activiteiten zoals de ‘Unplugged-serie’ en de ‘De Classic tour’ die zich richt op scholieren en de ‘Aluin’s Christmas special’ die het gezelschap in musea speelt. In de aanvraag laat Aluin deze andere activiteiten vrijwel onbenoemd. In de ogen van de commissie wordt de signatuur van de groep hierdoor enigszins diffuus. Dit wordt versterkt, doordat een deel van de producties die in de aanvraag zijn opgenomen, eveneens zeer geschikt lijkt voor scholieren.

  De groep gaat de komende jaren de reeds gestarte series verder aanvullen. Onder andere worden de komende periode deel 2 en 3 van ‘De Vaderlandse Oorlog’ gemaakt, alsmede ‘Ken je klassiekers III’ en het laatste deel van de ‘Terug uit Troje’-trilogie. De commissie vindt dat werken in reeksen een interessante keuze van Aluin. In het werken met duidelijke formats schuilt wel het risico van herhaling. Dit kan naar de mening van de commissie ten koste gaan van de zeggingskracht. Het kan ook de artistieke ontwikkeling van de groep in de weg staan. De reeks over de vaderlandse oorlog is interessant, vooral voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met de productie over klassiekers uit de Oudnederlandse theatergeschiedenis gaat Aluin in de ogen van de commissie een bijzondere en belangrijke uitdaging aan, aangezien het geen makkelijke opgave is om deze stukken aansprekend te maken voor het publiek van vandaag. De commissie is er op basis van de bij Aluin aanwezige ervaring en het vakmanschap van overtuigd dat de makers deze uitdaging aankunnen en dat zij een originele vorm zullen vinden om een betekenisvol verhaal te vertellen. De door Erik Snel geschreven ‘Terug uit Troje’-trilogie waarin de geschiedenis(sen) van enkele personages uit de Griekse tragedies worden verlengd, vindt de commissie getuigen van een origineel uitgangspunt, dat eveneens kan leiden tot een aansprekende voorstelling.
  Enkele andere producties die in de komende jaren zijn gepland, worden niet binnen dergelijke reeksen gevat. Hoewel deze stukken op zichzelf goed passen bij het uitgangspunt van ‘oersterke verhalen’ en horen tot het wereldtoneelrepertoire of de Nederlandse geschiedenis, motiveert Aluin de keuze voor deze stukken niet scherp. De commissie merkt verder op dat er sprake is van interessante samenwerkingen met partners, maar zij mist bij deze projecten een zekere artistieke inhoudelijke noodzaak tot samenwerking van het gezelschap zelf.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Getuige de groei van het aantal voorstellingen en toeschouwers in de afgelopen jaren heeft Aluin met succes een koerswijziging gemaakt. Daarbij gaan het ondernemerschap en de artistieke keuzes hand in hand. De commissie vindt het positief dat dit succes bovendien tot stand is gebracht met relatief bescheiden middelen en een kleine organisatie. De financiële positie is eind 2015 redelijk gezond, ondanks het feit dat Aluin in 2015 een behoorlijk negatief resultaat realiseerde, dat grotendeels was ingecalculeerd. De groep voert een vrij strikt begrotingsbeleid, wat de commissie vertrouwen geeft dat geen grote financiële risico’s worden genomen.

  Voor de komende periode wil Aluin haar exploitatie flink vergroten. Extra financiële middelen worden ingezet voor de uitbreiding van het aantal medewerkers en de betaling daarvan. Op deze manier wil de organisatie het werkgeverschap verbeteren. Gezien de prestaties in de afgelopen jaren die zonder investering van de medewerkers niet mogelijk zouden zijn geweest, vindt de commissie dat op zichzelf een begrijpelijke keuze. Daarbij merkt zij wel op dat Aluin niet overtuigend weet te motiveren, waarom de stijging van de exploitatie bijna volledig uit publieke middelen wordt gefinancierd. Dit terwijl de eigen inkomsten in de komende periode afnemen. Zo nemen de publieksinkomsten af, terwijl het aantal voorstellingen en bezoekers per voorstelling rond het gemiddelde van de afgelopen drie jaar ligt. De bijdragen uit private middelen, die de afgelopen jaren belangrijk waren voor de financiering van de producties, nemen ook af, net als de indirecte inkomsten. Aluin licht niet toe op basis waarvan het gezelschap verwacht dat deze inkomstenbronnen, die de afgelopen jaren substantieel waren, lager gaan uitvallen. De commissie is desondanks positief over de wijze waarop Aluin zijn activiteiten financiert. De spreiding van risico’s op basis van verschillende inkomstenbronnen is overtuigend. Aluin laat zich bovendien zien als een ondernemend gezelschap, gelet de grote hoeveelheid voorstellingen die het speelt en de verschillende partnerschappen die het daarbij aangaat met uiteenlopende organisaties zowel binnen het culturele en het maatschappelijke veld als in het bedrijfsleven.

  Met de samenwerkingen die Aluin ontwikkelt, kan een heel divers publiek worden bereikt. Daarbij maakt Aluin een, in de ogen van de commissie, helder en effectief onderscheid in publieksgroepen waar het gezelschap zich op richt: de Leek, de Liefhebber en de Fijnproever. Ook voor afnemers zoals theaters en schouwburgen is dit een handige insteek om de juiste voorstelling te kiezen voor specifieke bezoekers. De commissie merkt op dat jongeren in de aanvraag niet expliciet als doelgroep aan de orde komen, hetgeen tegen de achtergrond van het aanbod van Aluin wel een gemis is.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Zij plaatst het aanbod binnen het teksttheater, en teksttheater wordt veel gemaakt in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als in het vrije circuit. Het werk onderscheidt zich naar de mening van de commissie niet binnen dit brede bestaande aanbod. Daarmee levert de groep geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Aluin is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. In vergelijking met andere podiumkunstinstellingen heeft Aluin in de periode 2013-2015 ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode wil Aluin nog meer gespreid over het land gaan spelen. De commissie vindt dat gelet op de plannen ook aannemelijk. De commissie is van mening dat Aluin een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage voor talentontwikkeling niet toe te kennen.

  Theatergroep Aluin wil de komende jaren steviger inzetten op de samenwerking met nieuwe makers die sterke verhalen willen vertellen en die zich het idioom van Aluin eigen willen maken. Daartoe wil het gezelschap ontwikkeltrajecten aangaan met jonge makers. Bovendien wil Aluin mede hierdoor een poule aan makers ontwikkelen voor reprises en Aluinprojecten. Nard Verdonschot is de eerste geselecteerde acteur/maker.

  De commissie vindt het op zichzelf geen slecht idee om vanuit een concreet voorstellingsidee te werken aan de ontwikkeling van een talent. In het geval van de uitwerking van het plan voor de ontwikkeling van Nard Verdonschot motiveert Aluin niet overtuigend hoe het gezelschap aan zijn artistieke ontwikkeling gaat werken. Daarmee biedt Aluin de commissie onvoldoende inzicht in de uitkomst van dit ontwikkelingstraject. Verder vindt zij dat een talentontwikkelingstraject in de eerste plaatste ten gunste van de maker zou moeten zijn. De aanpak van Aluin, waarbij makers worden geselecteerd die in het idioom van het gezelschap passen, vindt de commissie daarom minder interessant.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Aluin te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  135.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  30
  1.250
  37.500
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  112.500
  Toegekend bedrag per jaar
  112.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  135.000

  Circuit klein/middel
  37.500
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  112.500
  Toegekend bedrag per jaar
  112.500

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie