MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)

  Inleiding

  Het Nieuw Utrechts Toneel (het NUT) is een in Utrecht gevestigd theatergezelschap onder de artistiek leiding van Greg Nottrot. Zijn onderzoekende regiestijl, zijn voorkeur voor een publiek dat terugpraat en zijn gevoel voor de tijdgeest zijn bepalend voor de artistieke signatuur van het NUT. Het NUT werkt samen met een zwerm van makers, acteurs en schrijvers. Voor al deze mensen geldt dat zij een aantal kernwaarden delen die bepalend zijn voor alles wat het NUT maakt. Een van die kernwaarden is transparantie. Acteurs richten zich direct tot het publiek en zijn zichtbaar door hun personages heen. Het denk- en werkproces speelt zich live af voor de ogen van het publiek. Beslissingen over de voortgang van het verhaal kunnen nog gedurende de voorstelling worden genomen. Deze open houding combineert het NUT met een onderzoekende instelling. Het publiek is actief deelgenoot en medeplichtig aan wat zich op de speelvloer afspeelt. Het NUT neemt de rol van aanjager van de gedachte, de aanleiding tot de discussie, de gastheer van de ontmoeting.

  Vier meerjarige initiatieven vormen de kern van de activiteiten voor de periode 2017-2020: de ‘Orde van de Dag', 'De Achtervolgers', 'In Leidsche Rijn' en 'Koningsdrama’s'. Een overkoepelend inhoudelijk thema in alle initiatieven is ‘de ambitie’. Met de 'Orde van de Dag' heeft het NUT een format gecreëerd dat het voor theaterschrijvers en theatermakers mogelijk maakt om direct te reageren op het nieuws en de wereld. Vaste makers van het programma zijn naast Greg Nottrot, Oscar Kocken, Mark Kraan, Jibbe Willems, Michiel Lieuwma, Marcel Osterop, Daan Windhorst, Wilko Sterke en Frank van Kasteren. Binnen dit format zullen ook producties gemaakt worden: de jaarlijkse ‘Oud & Nieuws Show’, een voorstelling op Oerol, 'De Idealisten', in samenwerking met Laura van Dolron en 'Het leven, een Powerpoint' van Michiel Lieuwema. Ook wordt het nieuwe initiatief 'De Achtervolgers' gerealiseerd. Daarin vertaalt een ploeg van toneelschrijvers, sportjournalisten, oud-sporters en acteurs met hart voor de sport heroïsche sportverhalen naar het theater. Aanvoerder van het team is de Utrechtse sportjournalist en columnist Frank Heinen. Sinds 2013 profileert het NUT zich als het wijkgezelschap van Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern. Een van de speerpunten binnen deze profilering is een jaarlijkse voorstelling op locatie in de zomer. Tweejaarlijks wordt een familievoorstelling gemaakt binnen de muren van huistheater Castellum Hoge Woerd. De makers zijn onder meer Greg Nottrot, Floor Leene en Daniel van Klaveren. In 2017 wordt ‘De Denderende Tijd II’ gemaakt waarin het gezelschap terugkeert naar een bouwput in Leidsche Rijn Centrum, die inmiddels stad geworden is. In 2018 maakt het NUT ‘Grens’ op De Limes, een onzichtbare eeuwenoude grens van het machtige Romeinse Rijk. Een voorstelling over migratie en identiteit bekeken vanuit het perspectief van onze lange geschiedenis. Ook in 2018: ‘Kijk uit Hoog!’, een familievoorstelling gebaseerd op de mythe van Icarus, over vaders die het beste willen voor hun zonen. Het vierde format in de plannen van het Nieuw Utrechts Toneel is 'Koningsdrama's'. Als groot liefhebbers en bewonderaars van het werk van Shakespeare koesteren toneelschrijver Jibbe Willems en theatermaker Greg Nottrot de wens om samen een nieuw groot Shakesperiaans drama te maken voor de grote zaal. In aanloop naar deze grote zaalproductie in 2020 worden eerst vier onderzoeksvoorstellingen gemaakt.

  In de periode 2017-2020 speelt Het Nieuw Utrechts Toneel 89 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 171.750 euro.

  Historie

  Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel) ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door het Nieuw Utrechts Toneel beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen 'Geheim' en de 'Oud & Nieuws Show 2014' en daarnaast een uitgebreide compilatie van de 50e editie van de ‘Orde van de Dag’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) heeft zich de afgelopen jaren gestaag ontwikkeld van een kleine voornamelijk Utrechtse theaterkern naar een dynamisch gezelschap van schrijvers en makers dat originele en herkenbare formats maakt voor een brede publieksgroep. De commissie vindt de manier waarop de actualiteit een directe vertaling vindt op het toneel in de ‘Orde van de Dag’ oorspronkelijk en aansprekend. De ‘Orde van de Dag’ is een sterk format, waarvoor ook vanuit het buitenland inmiddels interesse is. De open en onderzoekende stijl, het schrijven ter plaatse en de inmenging van het publiek leiden tot actueel en humorvol theater. De commissie plaatst een kanttekening bij het feit dat de focus soms erg ‘op de lach’ ligt, hetgeen ten koste gaat van de zeggingskracht. Dat wordt versterkt door bij vlagen stereotiep spel en het voorlezen van teksten. Hierdoor wordt de spelkwaliteit van de spelers niet altijd volledig benut. In dat opzicht spreekt de voorstelling ‘Geheim’ meer tot de verbeelding, vindt de commissie. Daarin wisten de makers een familiegeheim op een aansprekende manier te verbinden met hun persoonlijk leven. Dat leidde tot een persoonlijk verhaal, met verrassende en uiterst actuele wendingen. De langere voorbereidingstijd wierp duidelijk zijn vruchten af in het spel, de kwaliteit van de teksten en de dramaturgische opbouw.

  De lijn van het werk van de afgelopen jaren wordt in de periode 2017-2020 voortgezet. Enkele formats blijven onderdeel van de activiteiten zoals de ‘Orde van de dag’ en de ‘Oud & Nieuws Show’. Een aanvulling binnen dit format wordt ‘De Achtervolgers’, waarin toneelschrijvers, sportjournalisten, oud-sporters en acteurs heroïsche sportverhalen vertalen naar een voorstelling. De commissie juicht dit toe, omdat sport een onderwerp is dat in het theater weinig aan bod komt. Het concept van ‘De Achtervolgers’, dat gekoppeld wordt aan het eten in de theaterfoyer, met het bord op schoot en Studio Sport op tv, is origineel en aansprekend en kan een publiek aanspreken dat weinig naar theater gaat. Ook over de verbinding die het NUT met Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern in de afgelopen jaren is aangegaan, is de commissie positief. De inzet leidt tot verschillende intrigerende projecten op locatie en in of rond theater Castellum Hoge Woerd zoals de productie ‘Grens’ op de historische grens van het Romeinse Rijk, over migratie en identiteit. Ook de plannen voor een tweejaarlijkse familievoorstelling, waarin stukken uit de Griekse mythologie worden verbonden met het leven van de kinderen van de Vinexwijk zijn aansprekend. Voor ‘Kijk uit Hoog!’ wordt de mythe van Icarus en Daedalus gekoppeld aan vaders die grote dromen voor hun zonen koesteren en zonen die het graag goed willen doen, maar niet willen luisteren. De commissie merkt wel op dat de beschrijvingen van de producties nog erg beknopt zijn en blijven steken in algemene thema’s, waarmee de koppeling van vorm en inhoud nog niet bij alle projecten overtuigend is beschreven. Voor producties binnen formats als ‘Orde van de dag’ is dat inherent aan de werkwijze, maar voor de locatieproducties in Leidsche Rijn en de ‘Koningsdrama’s’ blijft de inhoudelijke visie of motivatie te beperkt om te overtuigen van de zeggingskracht van de voorstellingen. Zo is het ambitieuze plan om net als Shakespeare een groots en meeslepend drama te maken dat de menselijke worstelingen en beperkingen toont en tegelijkertijd maatschappijkritisch is, in de ogen van de commissie nog weinig uitgewerkt. De door het NUT gewenste samenwerking met verschillende BIS-instellingen is nog verre van concreet en dat maakt het vooralsnog moeilijk in te schatten of dit realistisch is.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Het Nieuw Utrechts Toneel wil zich de komende jaren van een meer projectmatig werkend gezelschap ontwikkelen naar een structureel opererende organisatie. Het NUT heeft eind 2015 een solide financiële positie die voldoende buffer geeft voor de beoogde uitbreiding van de exploitatie in de komende jaren. Dat het NUT deze positie heeft weten op te bouwen in de afgelopen jaren, terwijl zij haar activiteiten met bescheiden middelen realiseerde, geeft de commissie vertrouwen in de bedrijfsvoering.

  Voor de komende jaren zet het NUT in op groei, op verschillende terreinen. Het aantal activiteiten wordt uitgebreid, ook naar het buitenland. Het aantal toeschouwers neemt toe en de organisatie wordt verstevigd en uitgebreid. Dit alles leidt tot een forse stijging van de totale exploitatie. Een belangrijk deel van die stijging wordt veroorzaakt door de ambitie om de grote zaal te gaan bespelen met het format ‘Koningsdrama’s’ dat voor 2020 gepland staat en een aanmerkelijk ruimer budget vraagt dan de andere activiteiten. Een andere belangrijke post is de versteviging van de organisatie. NUT zal een zakelijk leider aanstellen en gaan werken met een dubbelhoofdige artistieke leiding voor de vier verschillende artistieke initiatieven: ‘In Leidsche Rijn’, ‘Koningsdrama’s’, ‘Orde van de dag’ en ‘De Achtervolgers’. Deze kostenstijgingen vindt de commissie realistisch tegen de achtergrond van de productieplannen. Ook stelt dat commissie vast dat de begroting als geheel in balans oogt en dat de publieksinkomsten behoorlijk zijn. Daarnaast wil het NUT ook veel andere inkomstenbronnen aanboren. Zo worden de ‘Orde van de dag’-voorstellingen over de grens volledig door de buitenlandse coproducent gefinancierd, waaronder ARSENAAL/LAZARUS in Mechelen. In Nederland is Het Zuidelijk Toneel coproducent van de ‘Oud & Nieuws Show’. ‘De Achtervolgers’ wil het NUT uitsluitend met sponsorinkomsten financieren zoals dat in de professionele sport ook gebeurt. De commissie vindt het van ondernemerschap getuigen, dat de groep op deze manieren een flink deel van haar financiering rond wil krijgen, maar zij plaatst wel een kanttekening bij de haalbaarheid van al deze inkomsten. Zo is een deel van de coproductiebijdragen nog niet definitief toegezegd. De begrote sponsorbijdrage is niet onhaalbaar gelet op de aard van het gezelschap, maar de commissie verwacht wel dat het een kwestie van lange adem zal zijn om op het beoogde niveau te komen. Ook is de commissie kritisch ten aanzien van de begrote inkomsten uit private fondsen. Op basis van het plan en de resultaten uit het verleden is zij er niet van overtuigd dat het aanmerkelijk hogere bedrag zal worden gerealiseerd. De commissie mist in dit kader een onderliggend plan van aanpak.
  Bij de publieksbenadering zet de groep in op verschillende publieksgroepen voor de vier verschillende initiatieven. Hiermee legt het NUT naar de mening van de commissie een effectieve link tussen publiek en de artistieke formats waarmee zij werkt. Bovendien is een deel van de activiteiten gebonden aan specifieke locaties. En dat biedt mogelijkheden voor specifieke vormen van publiekswerving. In het plan geeft de groep blijk van een duidelijk beeld van de verschillende publieksgroepen zoals sporters en supporters voor ‘De Achtervolgers’, maar de wijze van publieksbenadering is veel minder concreet beschreven. De commissie vindt dat een gemis en is er niet van overtuigd dat de beoogde publieksgroepen zullen worden bereikt, temeer daar de groep op het gebied van publieksopbouw en -verbinding nog in ontwikkeling is.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij plaatst het aanbod van het NUT binnen het teksttheater. Aan teksttheater bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van het NUT onderscheidt zich van dit brede aanbod, doordat het gezelschap veel van zijn voorstellingen ontwikkelt binnen zeer eigenzinnige formats die dicht op de actualiteit zitten. Verder produceert de groep locatievoorstellingen, waarin de locatie en de inhoud met elkaar verbonden zijn. De commissie is daarmee van oordeel dat het werk van het NUT een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Het NUT is gevestigd in Utrecht, waar het aanbod aan professionele podiumkunsten groot is. Verder constateert de commissie dat het NUT in de periode 2013-2015 verhoudingsgewijs veel heeft gespeeld in Utrecht. Uit de speellijsten van de afgelopen jaren blijkt verder dat de groep in vergelijking met andere podiumkunstaanbieders een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s heeft gespeeld. Voor de periode 2017-2020 heeft het NUT een ruimere spreiding van activiteiten door het land voor ogen. De commissie heeft er op basis van de afgelopen periode en het plan vertrouwen in dat dit kan worden gerealiseerd. De commissie vindt dat het NUT daarmee een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van het Nieuw Utrechts Toneel te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  171.750
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  41
  1.250
  51.250
  Circuit groot
  13
  3.500
  45.500
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  171.750
  Toegekend bedrag per jaar
  171.750
  Aangevraagd bedrag per jaar
  171.750

  Circuit klein/middel
  51.250
  Circuit groot
  45.500
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  171.750
  Toegekend bedrag per jaar
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie