MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • Motel Mozaïque

  Inleiding

  Stichting Motel Mozaïque organiseert jaarlijks meerdere culturele programma’s en concerten in Rotterdam. Motel Mozaïque is ontstaan uit het evenement ‘Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa’ en opgezet door programmamaker Harry Hamelink. De organisatie heeft de ambitie om de stad Rotterdam te laten bruisen met vooruitstrevende, diverse cultuur, door het hele jaar door aanwezig te zijn op verschillende locaties en verrassende plekken en mensen op een gastvrije manier samen te brengen. Het jaarlijks terugkerende multidisciplinaire Motel Mozaïque Festival is naar eigen zeggen in vijftien jaar uitgegroeid tot een nationaal en internationaal gewaardeerd evenement.

  Het festival zet de ingezette lijn van de voorgaande jaren voort en gaat ook in de periode 2017-2020 op zoek naar de meest interessante hedendaagse binnen- en buitenlandse beeldende kunst, de beste nieuwe internationale en nationale muziek, indringend theater en architectuur. Het motto blijft ‘gastvrijheid’ en het centrale thema luidt ‘Stad en transitie’. De organisatie ziet het als haar nieuwe taak om met een producerende rol een bijdrage te leveren aan nieuw aanbod en haar kennis en brede netwerk te delen met jonge makers en jonge professionals uit verschillende kunstdisciplines. Een van de doelstellingen voor de komende periode is om het Motel Mozaïque Festival uit te breiden van twee naar vier dagen en zo de rol van theater, dans en performance tijdens het festival te vergroten. De extra twee dagen maken het volgens de aanvrager mogelijk om de grote zaal van de Schouwburg niet alleen voor grote muziekacts te gebruiken, maar ook in te zetten voor grotezaalproducties en premières. Tijdens de eerste twee dagen van het festival zal het zwaartepunt van de programmering bij theater en performance liggen, tijdens de laatste twee dagen bij de muziekprogrammering. Een andere doelstelling op het gebied van theater en performance is om nieuwe namen in Nederland te introduceren en nieuwe samenwerkingen tussen verschillende jonge makers uit verschillende disciplines te initiëren. Het festival wil behalve het aantal dagen ook het aantal locaties uitbreiden en samenwerken met de organisaties aldaar.

  De muziekprogrammering blijft de stuwende kracht achter het festival. Het programmeren van bands op bijzondere locaties krijgt de komende jaren extra aandacht. Theater, dans en performance zullen nadrukkelijker in het programma aanwezig zijn. In de grote zalen zullen groots gemonteerde voorstellingen te zien zijn en in de kleinere locaties worden kleinere producties en jong talent gepresenteerd. In samenwerking met de Rotterdamse Schouwburg programmeert de organisatie meer (inter)nationale premières. Verder wil de organisatie meerdere coproducties maken en presenteren in samenwerking met diverse nationale en internationale partners.

  Stichting Motel Mozaïque vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Motel Mozaïque ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  De commissie kent het festival als een intiem festival, waar het hoofdmotto gastvrijheid en de avontuurlijke muziekprogrammering tot een bijzondere beleving leiden. Ze is positief over de kwaliteit van de muziekprogrammering en het vakmanschap van de betrokken programmeurs. Het festival programmeert volgens haar op een oorspronkelijke wijze authentieke en kwalitatief hoogstaande muziek. Volgens de commissie hebben de muziekoptredens een open en intiem karakter, waardoor het publiek aandachtig blijft kijken en luisteren. Deze openheid en intimiteit dragen volgens de commissie bij aan de beoogde publieksbeleving. Zij is dan ook positief over de zeggingskracht van Motel Mozaïque. Ook het gegeven dat het festival zich niet concentreert op één festivallocatie maar plaatsvindt op diverse plekken in de stad, draagt hieraan bij. De commissie is, kortom, positief over de wijze waarop Motel Mozaïque het publiek op een laagdrempelige manier in contact brengt met vaak nog niet gekende muziekstromingen.

  De commissie vindt dat Motel Mozaïque maatschappelijke en ruimtelijke onderwerpen op een aansprekende manier met elkaar verweeft en zij is ook positief over de manier waarop het festival de stad als inspiratiebron gebruikt. De zogenaamde plekken van transitie die worden opgezocht, geven het festival volgens de commissie een meerwaarde, niet alleen voor het publiek, maar ook voor de artiesten. Zij vindt het thema ‘Stad en transitie’ ook goed daarop aansluiten en tevens een passend thema voor de stad Rotterdam. Positief is de commissie in dat kader over het feit dat het festival niet alleen samenwerkt met culturele instellingen in Rotterdam, maar ook met tal van andere maatschappelijke organisaties. Daarmee creëert de organisatie en breed draagvlak voor haar activiteiten.

  De belangrijkste ambities voor de komende periode betreffen de uitbreiding van de programmering naar vier dagen en de verdere verdieping van de theater- en dansprogrammering. De organisatie streeft volgens het plan naar meer premières op het festival. Ook zal ze voorstellingen (co)produceren. Hoewel de commissie in de basis positief staat tegenover deze ambities, plaatst ze een aantal kanttekeningen bij de onderbouwing en uitwerking ervan. De avontuurlijkheid en oorspronkelijkheid van de muziekprogrammering ontbreekt volgens de commissie in de theater- en dansprogrammering, die wat minder uitgesproken van karakter is. De commissie mist verrassende namen in dit deel van de programmering. Bovendien wordt haar niet duidelijk uit de aanvraag hoe het festival een overkoepelende samenhang in de totale programmering zal aanbrengen. Zij mist bijvoorbeeld een artistiek-inhoudelijke link tussen de muziekprogrammering en de rest van het geprogrammeerde aanbod. Hier lijkt zich volgens de commissie het gemis te wreken van een artistieke visie, die de aanvrager kan hanteren voor zowel de muziekprogrammering als de programmering van andere podiumkunstvormen.

  Tot slot merkt de commissie op dat Motel Mozaïque de voorlopersrol die het festival voorheen met een cutting edge muziekprogrammering innam, in de afgelopen jaren enigszins is verbleekt. Zij signaleert dat er diverse vergelijkbare festivals in het land zijn die zich, in navolging van Motel Mozaïque, volgens de commissie inmiddels scherper profileren met een innovatieve state-of-the-art-muziekprogrammering.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als ruim voldoende.

  Motel Mozaïque heeft naar de mening van de commissie een aantal interessante formats ontwikkeld voor de komende edities, waaronder ‘GrensGeluid’, ‘Distinguished Dreams’ en het gastcuratorschap. Deze ideeën zijn concreet uitgewerkt in het plan en hebben volgens de commissie potentieel een positieve impact op de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. De formats stimuleren de uitwisseling van ervaringen en expertise tussen geprogrammeerde genres en stromingen.

  Daarnaast voegt volgens de commissie het samenbrengen van een grote diversiteit van performers iets toe aan de ontwikkeling van de podiumkunsten, zoals de combinatie van singer-songwriters en dans. Door deze experimenten zoekt de aanvrager verbanden tussen disciplines, waardoor deze elkaar kunnen inspireren en nieuwe ontwikkelingen teweeg kunnen brengen. Het experimenteren met nieuw vormen en het stimuleren van crossovers tussen verschillende muziekgenres en podiumkunstdisciplines, gebeurt inmiddels echter veelvuldig op andere plekken in de podiumkunsten. De aanpak van Motel Mozaïque is hierdoor volgens de commissie, hoewel interessant, niet uniek.

  Tot slot is de commissie positief over het feit dat de organisatie jonge productie- en publiciteitsmedewerkers, festivalorganisatoren en programmeurs de gelegenheid geeft zich binnen het festival te ontwikkelen. Daarmee draagt de aanvrager volgens haar bij aan de aanwas van nieuw talent voor de ondersteunende functies binnen de podiumkunsten.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap van als ruim voldoende.

  De financiële uitgangspositie is op grond van de cijfers redelijk gezond. De commissie heeft waardering voor het feit dat de organisatie in de afgelopen periode in staat is gebleken een fors negatief eigen vermogen om te zetten in een bescheiden positief bedrag. Het voorgaande geeft de commissie vertrouwen in de bedrijfsvoering van Motel Mozaïque. Tegelijkertijd mist de commissie in de plannen wel een strategie om in de toekomst eventuele tegenvallers zo veel mogelijk te voorkomen en op te vangen.

  Er is naar de mening van de commissie sprake van een evenwichtige financieringsmix. Volgens de begroting stijgen in de komende periode de eigen inkomsten licht ten opzichte van het gemiddeld behaalde resultaat in de periode 2013-2015. De post ‘publieksinkomsten’ stijgt van de eigen inkomsten het meest, doordat de organisatie in de komende jaren een flinke stijging van het aantal betaalde bezoeken per jaar verwacht. Dit streven vindt de commissie aansluiten bij met de wens van de organisatie om van een tweedaags festival weer te groeien naar een vierdaags festival, dat het voorheen was. Tegelijkertijd is de begrote stijging in publieksinkomsten volgens haar bescheiden in relatie tot het beoogde aantal betaalde bezoeken. De gemiddelde opbrengst per betaald bezoek blijkt uit de aangeleverde gegevens in de komende jaren te dalen. Omdat deze terugval in de plannen nergens wordt verklaard en omdat in het plan staat dat de aanvrager het huidige prijsbeleid zal voortzetten, is de commissie kritisch op dit punt.

  Positief vindt de commissie dat in de nieuwe cultuurplanperiode het festival nieuwe afspraken gaat maken met de locatiepartners, waardoor er meer mogelijkheden zullen zijn om horeca-inkomsten te generen. Daarnaast gaat het festival meer inzetten op sponsors en heeft het met Grolsch/Kornuit al een belangrijke sponsor aan zich weten te binden. De organisatie zal investeren in mankracht voor sponsoring en marketing en zal een speciale mediakit samenstellen om het festival te introduceren bij bedrijven. Wat hier echter ook wringt, en voor de commissie zwaar weegt, is dat het rendement van de extra inzet en de daarmee stijgende kosten summier is. De posten ‘horeca-inkomsten’ en ‘sponsorinkomsten’ stijgen nauwelijks als die worden afgezet tegen het gemiddelde van 2013-2015. De commissie vindt daarom dat de begroting de plannen wat betreft het verwerven van sponsorinkomsten beperkt weerspiegelt.

  Wat de kosten betreft, merkt de commissie op dat de verschillende begrotingsposten over de gehele linie stijgen. De commissie vindt dat in overeenstemming met de inhoudelijke plannen waarbij het festival in aantal dagen groeit en tevens extra investeert in de theater- en performanceprogrammering. Ook vindt de commissie het positief dat de organisatie door middel van het delen van kantoorruimte bespaart op de beheerslasten materieel.

  De commissie is positief over de publieksvisie van de organisatie. De aanvrager voert elk jaar een onderzoek uit onder de bezoekers en heeft zodoende een goed beeld van haar doelgroepen. Het festival weet een passend publiek aan zich te binden en de commissie vindt de out-of-the-box-aanpak en creatieve vertaling daarvan in middelen verfrissend. Binnen de publieksbenadering heeft de aanvrager speciale aandacht voor studenten. De commissie is positief over de samenwerking die het festival met de Willem De Kooning Academie aangaat om de studentenpopulatie aan te spreken. De ambitie om ook een publiek aan te spreken buiten de grote steden in de Randstad, vindt de commissie in het plan summier uitgewerkt. Ze is er op basis daarvan daarom niet van overtuigd dat de organisatie daadwerkelijk een substantieel publiek uit andere steden en regio’s weet te bereiken.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal.

  Het festival presenteert voornamelijk aanbod dat kan worden aangemerkt als popmuziek en presenteert in minder mate disciplines als dans en theater. De commissie constateert dat er naast Motel Mozaïque veel instellingen zijn in Nederland die popmuziek presenteren. Ook het aanbod op theater- en dansgebied onderscheidt zich niet sterk van wat er elders op Nederlandse podia getoond wordt. De commissie is van oordeel dat het festival geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Rotterdam. In Rotterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert Motel Mozaïque geen bijdrage aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is zeer goed.

  Motel Mozaïque heeft in de afgelopen periode een financiële bijdrage ontvangen van gemiddeld 304.000 euro per jaar van de gemeente Rotterdam en vraagt voor de periode 2017-2020 een vergelijkbaar bedrag aan. Hiermee is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert de aangevraagde bijdrage (co)productie toe te kennen.

  Het festival zal voor de coproducties samenwerken met Productiehuis Rotterdam/Theater Rotterdam. Productiehuis Rotterdam treedt op als hoofdproducent en begeleider van de voorstellingen. Motel Mozaïque biedt de geselecteerde makers daarnaast artistieke, productionele en publicitaire begeleiding. In 2016 leidt deze samenwerking bijvoorbeeld tot een locatievoorstelling van Suze Milius en de naam van cellist Maarten Vos wordt genoemd voor een project in de toekomst. De commissie vindt dit een waardevolle samenwerking en heeft goede verwachtingen van de coproducties. Zij verwacht dat de voorgenomen activiteiten bijdragen aan de totstandkoming van een breed palet van kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Motel Mozaïque te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie